Wij zijn uit God

michelangelo-vinger-GodWie niet weet van het bestaan van vals geld, of weet hoe je het kunt controleren, zal het met graagte aannemen en willen gebruiken – totdat je tegen de lamp loopt er mee en er wordt gezegd: “Dat geld is vals!”

We moeten er voor waken, zo is mijn opvatting, als gemeente en als sprekers om altijd maar het negatieve te benadrukken en ons daar op te richten c.q. in negatieve zin te spreken.

In Kol. 4:6 zegt Paulus dan ook: “Uw spreken zij te allen tijde aangenaam, niet zouteloos”. – of, zoals de HSV het zegt: “Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt” – Het woord dat wij spreken of brengen moet er, om het maar eens naar onze tijd over te zetten: “In gaan als een Big Mac”. Het moet voor mensen zó goed smaken, dat ze er graag een stukje voor omrijden of in de rij gaan staan….

> Lees verder: Wij zijn uit God (1 Joh. 4:1-6. PDF-formaat)

Posted in Nieuwe Testament, Preken | Tagged , , | Comments Off

Waarom zondigen Christenen?

Zijn Christenen vrij van zonde? Of zondigen ze nog steeds en zoja, waarom? Wat moet je doen, als je “in zonde valt”? 

De afgelopen jaren is het regelmatig aan de orde geweest in de gemeente waar ik toe behoor en op Bijbelstudies:

  1. de vraag of je als Christen ook vergeving voor je zonden moet vragen en in het verlengde daarvan: of een Christen wel kán zondigen, of een Christen dus ‘zondeloos’ is,..
  2. of, als tweede, soms hoor je ook vaak: “We zijn zondaars en we blijven zondaars” – een wat excuserende uitspraak waarmee mensen slecht gedrag eigenlijk willen goedpraten. Ten diepste klinkt hier naar mijn mening in door: “en ik wil/ga er niets aan doen, ik blijf gewoon doorgaan zo”. 

Het grote probleem bij deze vraagstukken is vaak: hoe kijk je naar Gods Woord? Doe je dat vanuit een bepaalde, theologische, vooronderstelling of probeer je het Woord je mening te laten vormen?

Een tijd geleden kreeg ik een email van iemand uit het land en deze broeder schreef mij: “Waarom doe ik toch steeds bepaalde zonden? Ik zou toch geen zonde moeten doen? Maar ik blijf er maar mee strijden!”.

Als je bezig gaat met die vraag: “Waarom Christenen zondigen”, en Gods Woord opent, kom je ook als vanzelf die andere vragen of standpunten tegen.

Bijgaande video/presentatie gaat op deze vraagstukken in.

Posted in Varia | Comments Off

Aanvulling bibliotheek!

Ryrie LibraryEen verjaardag heeft zo zijn voordelen. Zo krijg je dan van sommige mensen wel eens wat geld cadeau en uiteraard besteed ik dat dan weer graag aan boeken.

Zo heb ik de boekenkast (ze zijn nog onderweg…) “aangevuld” met drie mooie nieuwe boeken van Charles Ryrie, eminent Bijbelgeleerde, te weten: Biblical Theology of the New TestamentThe Basis of the Premillennial Faith en The Miracles of Our Lord.

Nu kun je die boeken inderdaad via Amazon aanschaffen, maar ECS Ministries (waar ik ook m’n Bijbelschool-opleiding volg) had een geweldige mooie aanbiedingen die ik niet kon laten voorbij gaan: alle drie boeken samen voor maar US$ 20.–. Met de verzendkosten er bij een mooie budget-vriendelijke aanbieding.

Van Dr. Ryrie heb ik ook de fantastische StudyBible in m’n bezit. Deze gebruik ik regelmatig, naas m’n Scofield (KJV, 1917-editie). Eigenlijk heel erg jammer dat, nog steeds, dit soort Bijbels in Nederland niet beschikbaar zijn. Soms ‘droom’ ik er wel eens van: een Studiebijbel in bijv. de HSV-vertaling met voetnoten van het “Ryrie-kaliber”.. helaas is de markt in Nederland daar waarschijnlijk veel te klein voor.

Over de opleiding gesproken: de laatste tijd heb ik er enerzijds weinig, anderzijds heel véél aan gedaan. De studie-serie David, Koning van Israël is daar de vrucht van. Maar liefst 60 pagina’s A4, in PDF, gratis te downloaden.

Posted in Nieuwe Testament, Oude Testament, Varia | Comments Off

Werken en Vrucht (Galaten 5)

Galaten 5 – werken en vrucht Vrucht van de Geest - Galaten 5Een ‘prediking’ of woordverkondiging over Galaten 5:13-26. De werken van de mens versus de Vrucht van de Geest. Een beschouwing van de tegenstelling tussen wat de mens doet, de vrucht op het menselijke zijn, en wat God bewerkt door Zijn Liefde, de Vrucht van de Geest.

Veel mensen denken dat de Vrucht van de Geest feitelijk een ‘meervoud’ is, maar deze prediking laat zien dat het maar één vrucht is, in meerdere vormen en wat dit voor ons als mensen betekent in het kader van het Eeuwige Leven.

> Klik hier voor de download, PDF-formaat.

Nb. in deze prediking wordt ook aandacht besteed aan het woord ‘aionos’ – zie voor meer informatie/een woordstudie hierover dit artikel.

Posted in Nieuwe Testament, Preken | Tagged , , , , , | Comments Off

Statistieken van deze site

Ik houd van cijfertjes. Helemaal van statistieken. Website statistieken met name. Want, het laat zien of mensen interesse hebben in wat je online zet. Bij mijn persoonlijk blogs, waaronder deze, kijk ik er overigens minder vaak naar dan mijn zakelijke websites. Dat is logisch, want die moeten voorzien in (een gedeelte van) mijn levensonderhoud.

Maar ook op deze website wordt bijgehouden hoe vaak deze bezocht wordt. En dan krijg je leuke grafiekjes zoals onderstaande.

bijbelschool_hits

Nu zegt dat nog niet zoveel natuurlijk. Maar wel als ik vertel dat dat 9.553 unieke bezoekers per jaar zijn in 2013 en deze bezoekers (U dus, onder andere!) 36.197 bezoekjes hebben gebracht aan deze bescheiden website.

En daar wil ik U hartelijk voor bedanken. Want het geeft mij ‘frisse moed’ om er lekker mee door te gaan! Onder andere door weer eens een nieuwe lay-out te implementeren. Maar het gaat uiteindelijk natuurlijk om de inhoud en dit is en blijft ‘ongewijzigd’.

Posted in Varia | Comments Off

David, Koning van Israël


Gratis Bibjelstudie over David, Koning van Israël
De afgelopen maanden hebben we tijdens de Bijbelstudie-avonden in Leek (Groningen) een gedeelte van het leven van David bestudeerd. Deze Bijbelstudie is nu afgerond en daarom als gratis download hier verkrijgbaar.

In deze studie staat vooral centraal hoe David het punt bereikte dat hij Koning van Israël werd, de historische feiten rondom het Koningshuis van David en de toekomst van het Koningshuis van David – dat tot een ééuwig Koningschap over Israël is gesteld.

We gaan door diverse hoofdstukken van 1 en 2 Samuël heen maar ook andere Bijbelgedeeltes worden uiteraard bestudeerd alsmede diverse buiten-Bijbelse bronnen zoals archeologische vondsten.

Download (PDF, 60 pagina’s a4)

 

Posted in Bijbelstudie, Oude Testament | Tagged , , , , | Comments Off

De Waarheid ten onder houden

Waarheid Ten Onder Houden In hoeverre dragen we als Christenen de Waarheid nog uit?

Romeinen 1:18-20

(NBG)
18 Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, 19 daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. 20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.

(Basic Bijbel)
18 De mensen die slechte dingen doen, trekken zich niets van God aan. Daarvoor zullen ze door God gestraft worden. Want ze zijn niet gehoorzaam aan Gods waarheid. Ze verbergen die waarheid zelfs voor andere mensen. 19 Ze hadden God wel kúnnen kennen. Want Hij heeft hun laten zien wat ze van Hem moeten weten. 20 Want Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zijn te zien in de natuur. Dat is altijd al zo geweest, vanaf het moment dat de aarde werd gemaakt. Maar ze wíllen God niet kennen. Daarom hebben ze geen excuus dat ze God niet dienen.

Een ‘heftige’ tekst. Wat moeten we hier nu van denken? Over wie gaat dit eigenlijk? Een korte prediking/overdenking over dit onderwerp dat voor ons Christenen wel eens véél belangrijker kan zijn dan we vaak denken!

> Download (PDF)

 

Posted in Nieuwe Testament, Preken | Tagged , , , , | Comments Off

Geloof jij in sprookjes?

De gelovige kan niet ‘verliezen’

Hoe vaak horen we niet, als gelovige Christenen, dat wij een dom verzinsel nalopen. Dat wij iets geloven dat niet bestaat? Recent las ik nog dat iemand schreef: “Christenen geloven in sprookjes”. Maar, als dat zo is, .. waarom maken anderen zich daar dan druk over?

Geloven Christenen in Sprookjes?Hebt u ooit iemand gehoord die zich druk maakte over het feit dat mensen sprookjesboeken lezen of zelfs enigszins geloven (als kind, bijvoorbeeld)? Als het Christendom een sprookje is, is het des te opmerkelijker dat zij die vinden dat het een sprookje is, en de Bijbel een sprookjesboek, zich daar druk over maken.

Al heel lang is dit debat er. In 1947 vond een lang debat plaats (6, 7, 8, 9 oktober, 1947 in het Harding College Auditorium) tussen JAMES D. BALES (M.A., PH.D.) en WOOLSEY TELLER, één van de mede-oprichters van de “American Association for the Advancement of Atheism”.

Als Bales het woord krijgt opent hij met het volgende:

Ik vraag uw aandacht voor het feit dat ik in deze discussie niets te verliezen heb. Zelfs als mijn vriend hier gelijk heeft. Want, als hij gelijk heeft met zijn claim dat ik het toevallige bijproduct ben van de natuurwetten zal ik mijn leven eindigen net zoals hij. Ik kan niet verliezen. Hoewel ik een leven heb geleefd, dan, in de hoop op een leven na dit leven kan ik toch niet verliezen. Ook als dit een valse hoop is geweest. Ik heb door deze hoop vreugde gekend, fijne dingen meegemaakt, die hij nooit zal kennen. Ik heb hoop, die mij in moeilijke tijden steunt, die hij niet kent. En aan het einde zullen we dan beiden sterven en dat was het dan: we zullen dan, als hij gelijk heeft, dan uit dit leven gaan met een gelijke score. 

Maar, als hij ongelijk heeft en ik gelijk heb, zal hij moeten toegeven dat hij een verschrikkelijke doctrine brengt. De meest verschrikkelijke doctrine die een mens kán brengen namelijk een die een mens alle hoop op een zinvol leven ontneemt; en als we dan ons leven eindigen zal de score niet gelijk zijn. Ik zeg dit niet om aan te tonen dat ik gelijk heb maar om simpelweg te wijzen op het feit dat ik hoe dan ook niet kan verliezen in dit leven. Want door te geloven heb ik álles te winnen en niets te verliezen. En hij heeft álles te verliezen en wint er niets mee.

Is dit een ‘finaal’ argument voor het bestaan van God? Nee. Is dit een finaal argument tégen het atheïsme? Ook niet. Moeten we geloven zien als een soort verzekering? Nee. Want dan zou wat hij hier beschrijft – de vreugde en de hoop die geloof geeft – helemaal niet ervaren worden door de “verzekerings-gelovige”. Geloven doe je omdat je wat de Bijbel zegt als waarheid, De Waarheid, accepteert.

Daarnaast moet ook de atheïst iets geloven. Namelijk dit: geloven dat God niet bestaat. Bewijzen dat God bestaat is volgens de atheïst onmogelijk en daarvoor voert men dan aan dat bijvoorbeeld de mens is ontstaan door evolutie. Echter, zelfs als een zekere vorm van evolutie bewezen kan worden dan nog a) bewijst dit niet dat God niet bestaat en b) vergt dit nog steeds een een geloof namelijk dit geloof: dat uit dode materie een levend organisme kan ontstaan – iets wat nooit bewezen is en ook niet bewezen kan worden.

Het is niet te ontkennen dat Jezus heeft bestaan. De ‘historische Jezus’ is al decennia lang een onderwerp van onderzoek en discussie geweest en de slotconclusie onder historici is: Jezus heeft bestaan, hij heeft geleefd in het toenmalige Israël (of: Palestina, zoals de Romeinen het noemden), hij had veel leerlingen, hij is gekruisigd.

Veel historici onderkennen ook dat de Bijbel op dit gebied, in hun ogen, ‘nagenoeg waarheidsgetrouw moet zijn’. Dat betekent dat dus ook de opstanding van Christus Jezus als feit erkend moet worden. Maar, bovenal moet dan de héle Bijbel als waarheid geaccepteerd worden want wie de Bijbel leest, ziet dat vanaf de éérste hoofdstukken het Bijbel-verhaal, de ‘heilsgeschiedenis’ zoals de Christenen dat noemen, toegeleid wordt naar dat éne hoogtepunt in de historie: de komst van Jezus en de redding van de mensen door geloof in Hem.

Het staat u vrij dit een sprookje te noemen. Maar het gaat niet aan om anderen de hoop en het geluk te ontnemen dat ze hebben mogen ontvangen dóór geloof in Christus Jezus.

Posted in Varia | Tagged , , , , | Comments Off

Hoe “tijd- en cultuurgebonden” is de Bijbel?

Romeinen 1:28

Omdat ze het beneden hun waardigheid achtten God te erkennen, heeft God hen overgeleverd aan hun eigen onbetrouwbaarheid en doen ze wat verwerpelijk is.

In een kleine discussie op Facebook kwam, naar aanleiding van de vraag of een vrouw prediken kan in de kerk, het volgende naar voren:

“tijd en cultuur, achtergrond! [..] Maar ja, daar gaan we voor het gemak maar even aan voorbij, want dat komt ons mannen wel beter uit…  Aan mijn neus man! Als we die tekst willen gebruiken: dan wel graag in context van tijd en cultuur… Dank u!”

De algemene teneur is, tegenwoordig, vaak dat de Bijbel in onze tijd, in onze cultuur, anders uitgelegd moet of kan worden dan dat deze indertijd bedoeld is. Want: “Je moet het plaatsen in de context van die tijd”.In hoeverre is dat waar? Is de Bijbel “cultuurgebonden”, of “tijdgebonden”?

Denk bijvoorbeeld aan vraagstukken als:

  • het huwelijk en samenwonen;
  • vrouwelijke predikanten en/of oudsten;
  • homoseksuele relaties.

Is het zo dat de Bijbelse bepalingen daarover, nu, “in onze tijd” niet meer geldig zijn omdat ze in dié tijd, dat de Bijbel geschreven was, werden ingegeven door de toenmalige normen en waarden?

Eigenlijk een beetje een vreemde gedachtengang of vraagstelling als je het goed bekijkt. Want: maak je daarmee God niet onderworpen aan onze cultuur, onze opvattingen?

Immers, we gaan er toch vanuit dat God’s Woord is vervat in de Bijbel. Dat het Zijn Woord is wat we in de Bijbel aantreffen? En, de tweede vraag die opkomt is deze: als het Woord van God onderhevig is aan de erosie van tijd en cultuur, welke culturele opvatting is dan maatgevend bij de beoordeling er van? Is dat de Europese opvatting? Of meten we de Bijbel af aan de hedendaagse opvattingen in Afrika, of Azië, Zuid-Amerika? Welke culturele opvatting is dan bepalend over hoe de Bijbel uitgelegd zou moeten worden? Of, de derde optie: gaan we hoe de Bijbel indertijd dingen verwoorde afmeten aan de culturele opvattingen van toen?

Maar weet u wel wat die opvattingen waren? Paulus bijvoorbeeld schrijft juist over de cultuur uit die tijd wanneer hij schrijft over homoseksualiteit, en de algemeen heersende cultuur en immoraliteit tóen was, qua opvattingen op dat gebied, vergelijkbaar met nu! Ingeval u het niet wist: Keizer Nero bijvoorbeeld was openlijk een relatie aangegaan met een man (a). Sterker nog, alleen Keizer Claudius had géén mannelijke bedgenoten! Daarnaast kende men hoererij in vele vormen, inclusief de ‘tempelprostitutie’. Juist tegen die cultuur komt Paulus, geleid door Gods Geest, in verzet. Het is die heidense, ongeestelijke, verwerpelijke cultuur waarvan hij door God geïnspireerd stelt dat zij verwerpelijk is en wij als Christenen “geheel anders” moeten zijn. Juist Christenen dienen er andere normen en waarden op na te houden.

Welnu,.. tijd, cultuur en achtergrond? Onze west-Europese “beschaving” is niet zoveel anders dan de Grieks-Romeinse beschaving. Is nu onze beschaving de maatstaf? Moeten wij nu opeens gaan zeggen dat toen “de tijd heel anders was” en menen dat de voorschriften “tijd- en cultuurgebonden” zijn? Als dat al zo is, dan blijven ze juist overeind want onze huidige maatschappij is nog steeds net zo verdorven als toen. De argumentatie zoals aangevoerd kan dan ook niet staande blijven.

—-

(a) http://nl.wikipedia.org/wiki/Homoseksualiteit_in_het_Oude_Rome

Posted in Bijbelstudie, Nieuwe Testament, Varia | Tagged , , , , , , | Comments Off

Jehova Getuigen? Ik en de Vader zijn Eén!

Jehova's getuigen - het einde van de wereldOp internet zijn regelmatig aanhangers van het Wachttoren genootschap (de Jehova’s Getuigen) actief. Zij zijn vooral actief op populaire, Christelijke, websites, forums en pagina’s van bijvoorbeeld Facebook.

Zij hebben daarbij maar één doel: gelovigen in verwarring brengen, om zodoende hun opvattingen te kunnen brengen. Soms is het niet meer dan gewoon “trollen” – paniek en onrust veroorzaken, een soort van “ik weet het lekker beter”-pesterij-spelletje…

Let op, hun vragen zijn nooit, nimmer, uit oprechte belangstelling maar alléén maar om de eigen opvattingen te verspreiden. Het is dan ook zaak dat deze mensen altijd, direct, ontmaskerd worden en een helder en duidelijk antwoord krijgen en u verder geen lange discussies met ze gaat voeren. Hoe meer discussie, hoe beter zij het namelijk vinden want dan kunnen ze ‘mistgordijnen’ opwerpen, de discussie allerlei aftakkingen laten volgen enz. waardoor je de weg totaal kwijt wordt en zij kunnen toeslaan. Het blijft immers een gevaarlijke sekte.

Een van die vragen die vaak gepost wordt is bijvoorbeeld deze:

Wat zijn de bewijzen voor het bestaan van de drie-eenheid

Mijn antwoord

Johannes 1:

1 In het begin was het Woord, het Woord was bij God en het Woord was God. (NBV)
1 In [het] begin was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was een god. (NWV)

Je hoeft helemaal geen ‘drie-eenheid’ te bewijzen. Als eerste is het duidelijk in de Bijbel dat Christus Jezus de Here God zélf was. Alleen, de NWV [Nieuwe Wereld Vertaling, de eigen vertaling van de Jehova's Getuigen], waar jij je aan houdt gezien je Facebook-pagina, heeft bewust dit vers (en dat is slechts één voorbeeld) fout vertaald.

In de grondtekst staat <strongs> “Logos en Theos”. Dit woord ‘en’ (http://classic.net.bible.org/strong.php?id=2258) is juist zo mooi gekozen! Het is namelijk “Ik was”. Er staat dus eigenlijk, strikt vertaald “Woord Ik was [ben] God”. Wil je het nog duidelijker hebben?

In Joh. 10:30 zegt de Here Jezus “Ik en de Vader zijn één”. Letterlijk staat er zelfs, maar dat zie je nooit zo vertaald omdat deze zin het al weergeeft: “Ik en de Vader zijn één in existentie”. Oftewel één wezen, één werkelijkheid.

De “drie-eenheidsleer” is geformuleerd door de kerkvaders van Rome, omdat zij niet anders konden uitleggen hoe Christus Jezus en God de Vader één zijn. Het is een menselijke formulering van het Goddelijke geheimenis hoe Hij één wezen is, maar in drie vormen aan ons verschijnt, als Vader, Zoon en Heilige Geest.

Posted in Bijbelstudie, Varia | Tagged , , , , , , , | Comments Off