De Samaritaanse Vrouw – Joh. 4

Joh. 4:1-30 “De Samaritaanse vrouw” (HSV). De vrouw die een Reddend Geloof had en van daar uit handelde. 

7 Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: Geef Mij te drinken. 8 Want Zijn discipelen waren weggegaan naar de stad om voedsel te kopen. 9 De Samaritaanse vrouw dan zei tegen Hem: Hoe vraagt U, Die een Jood bent, van mij te drinken, die een Samaritaanse vrouw ben? (Want Joden hebben geen omgang met Samaritanen.) 10 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Als u de gave van God kende, en wist Wie Hij is Die tegen u zegt: Geef Mij te drinken, u zou het Hem hebben gevraagd en Hij zou u levend water gegeven hebben.

Het verhaal van de Samaritaanse is één van de meest bijzondere verhalen in de Bijbel, vind ik persoonlijk. Ik heb er al eens eerder over gesproken in het verleden maar een Bijbelgedeelte kent natuurlijk altijd diverse invalshoeken.

water-source-546108_640Het blijft interessant te zien hoe je vaak na jaren opeens nog een zin of een opmerking kunt zien waar je altijd overheen leest.

Bijvoorbeeld de opmerking in vers 27 “zij verwonderden zich dat Hij met een vrouw sprak.” – de cultuur was toen zodanig dat dit niet vanzelfsprekend was, laat staan een Samaritaanse vrouw!

Maar de cultuur uit die tijd is niet het onderwerp van vandaag.

In dit gedeelte zien we de Liefde van de Here Jezus voor de in zonde gevallen mens. Want dat is direct duidelijk als we dit lezen, zelfs een ongelovige zal zien dat deze vrouw een leven leidde dat nou niet bepaald voorbeeldig was. Veel mensen zullen, ook buiten de kerk, haar bestempelen als “immoreel”. Inmiddels de zesde man in haar leven, en dat was niet haar man – oftewel: ze leefde in overspel. En de Here, zonder haar te kennen, ziet dit.

Maar opmerkelijk is dat, dit wetende, dit niet het éérste is waar Hij met haar over spreek. Het is bijna ‘terzijde’, terloops, dat Hij dit opmerkt. Nee, waar Hij over wil spreken met haar is: Ik ben de Verlosser, ik wil je het levende water geven, jou redden uit je verloren toestand.

Hoe anders zouden wij mensen zo’n vrouw benaderen!

> Lees verder (PDF)

Posted in Bijbelstudie, Nieuwe Testament, Preken | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off

Vurig er naar verlangd dit Pascha te vieren

De dagen voor het paasfeest met Lukas 22 als moment waarop het Avondmaal wordt ingesteld, de voetwassing, het Pascha wordt gevierd. 

Het laatste Avondmaal

Het Laatste Avondmaal © Pixabay

 

Een studie/bespreking van een aantal opvallende punten uit dit gedeelte in Lukas en de parallelgedeelten uit Johannes (gedeeltelijk). Hoe vieren we Avondmaal? Wat zijn de persoonlijke en gemeentelijke lessen die we hier vinden in Lukas 22?

>> Download, PDF

Posted in Bijbelstudie, Nieuwe Testament | Tagged , , , , , , , | Comments Off

Kom niet dichterbij!

Vanochtend moest ik onverwacht spreken en eerder al was mijn aandacht gevallen op een gedeelte uit Exodus – het gedeelte waar Mozes voor ‘t eerst een ontmoeting heeft met de levende God van Israël. Vandaar dat dit het onderwerp dan ook werd voor deze ochtend.

Een gedeelte waar wij ook vandaag namelijk nog veel van kunnen leren. De roep van God, de uitnodiging aan de mens, het aanvaarden van die roep en .. het aannemen en er uit- en naar handelen.

Exodus 3:5
“Kom hier niet dichterbij. Doe uw schoenen van uw voeten, want de plaats waarop u staat, is heilige grond”.

> PDF, 5 pagina’s
> Audio (mp3)

Posted in Nieuwe Testament, Oude Testament, Preken | Tagged , , , , | Comments Off

Help Mij, Jezus

Psalm 32 – Een Psalm van David. 
Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is.
(Lees verder)

Een prediking beginnen met een ‘videoclip’ oftewel een lied gebeurt niet zo vaak. Of toch wel? De Psalmen zijn ook liederen. Dus zó gek is dat niet. Het liedje van Kristofferson is ook een “geestelijk lied” met een prima, Bijbelse, boodschap.

Het is één van de weinige liedjes met een prachtige, diepe, geestelijke betekenis die ooit in de Top40 heeft gestaan in Nederland.

Ik citeer er een deel van:

“Why Me (Lord)”
© Kris Kristofferson

Why me Lord what have I ever done
To deserve even one of the pleasures I’ve known
Tell me, Lord, what did I ever do
That was worth lovin’ you or the kindness you’ve shown

Lord help me, Jesus, I’ve wasted it so
Help me Jesus I know what I am
But now that I know that I’ve needed you so
Help me, Jesus, my soul’s in your hand

En het eindigt met deze zinnen:

But now that I know that I’ve needed you so
Help me Jesus my souls in your hand
Jesus, my soul’s in your hand.

Hij begint het lied met “Heer wat heb ik gedaan, om ook maar één van de goede dingen die ik heb ontvangen te verdienen – Heer wat heb ik gedaan,…”. Maar het einde van het lied geeft het antwoord: “Nu ik weet dat ik U nodig heb, help mij Jezus, mijn ziel is in uw hand”.

>> Lees verder (PDF)
>> Audio (mp3 download)

Posted in Nieuwe Testament, Preken | Tagged , , , , , , , | Comments Off

Birmingham Theological Seminary (BTS)

Ik was gestart met de opleiding via ECS, maar door veel andere activiteiten en omdat ik ook nog een opleiding (v)HBO informatica ben gestart voor mijn werk is de ECS-opleiding tijdelijk naar het 2e plan gegaan c.q. op een laag pitje gezet.

Echter, dat betekent niet dat ik gestopt ben met de studie op het gebied van de Bijbel! Integendeel. Ik had al langer een cursus op mijn ‘verlanglijstje’ staan die echter in het vergeethoekje was geraakt.

BTS-logoToen ik een tijd geleden mijn ‘favorieten’ eens ging opruimen kwam ik ‘m weer tegen. En ach, .. “een paar uurtjes per week video kijken kan altijd, in plaats van bankhangen voor de Televisie”, toch? Een kleine ‘onderschatting’ van dit programma mijnerzijds, maar wat wel zo is: het programma leent zich veel beter voor wie liever in korte, overzichtelijke, stukjes studeert.

Certificate in Christian Ministry

En zo ben ik dus even een zijpad aan het bewandelen en volg op dit moment het programma van het BTS voor het “Certificate in Christian Ministry” (Certificaat in Evangelie Bediening). Een leergang die sowieso een mooi uitstapje én aanvulling op de ECS-opleiding is overigens.

Het BTS is een “presbyteriaanse” (reformatorisch) Bijbelschool-opleiding. Ze hebben dus naast een gewone, reguliere, opleiding ook een geheel gratis, online, opleiding via http://btsfreeccm.org. De leergang die ik nu dus volg.

Third Millennium Ministries

Het Certificate-programma wordt aangeboden in samenwerking met Third Millennium Ministries. Een organisatie die zich richt op het maken en aanbieden, via ondermeer hun eigen site en Bijbelscholen, van lesmateriaal. Zij hanteren hierbij dezelfde principes als stg. Yarah namelijk het, via Internet, gratis aanbieden van materiaal.

Our mission is to equip church leaders in their own lands by creating a multimedia seminary curriculum in five major languages. Our goal is to provide Christian education to hundreds of thousands of pastors around the world who lack sufficient training for ministry. We are meeting this goal by publishing and globally distributing a free multilingual, multimedia, digital seminary curriculum in English, Arabic, Chinese (Mandarin), Russian and Spanish. The curriculum is designed to be used in support of existing schools, as well as by groups and individuals. It consists of three central elements: graphic-driven videos, printed instruction and internet resources.

Inmiddels…

..heb ik de eerste toetsen achter de rug. Mijn ervaringen tot nu toe zijn erg goed. Het programma kenmerkt zich door:

  • heldere, korte en overzichtelijke, lessen;
  • hoog nivo van het aangeboden materiaal;
  • overzichtelijke website.

De site is niet erg ‘bling-bling’. In eerste instantie, herinner ik mij, dacht ik dat het een ‘diploma mill’ was en heb het daarom op het lijstje “later te bekijken” gezet. Maar dat is dus absoluut niet het geval! Eén kenmerk van ‘diploma mills’ is immers dat ze willen dat je geld betaalt voor een (hele makkelijke) cursus en een nep-degree (titel) verstrekken waar je helemaal niets aan hebt, integendeel! Het is zelfs illegaal om dergelijke ‘titels’ te gebruiken in Nederland (en vele andere landen).

Vergis je niet: dit is dus niet “even snel een certificaatje scoren”. Als je dat al zou willen, wat ik mij niet kan voorstellen. Maar helaas er zijn mensen die er zo mee omgaan en denken dat als je een “Christelijk certificaatje” haalt je dit een bepaald aanzien geeft… Recent zag ik nog een voorganger van een gemeente in Nederland die met zijn “Master of Divinity”-titel stond vermeld op de website van de gemeente. Toen ik zag aan welke ‘school’ hij afgestudeerd was, was ik geschokt dat de betreffende gemeente/kerk niet wist, kennelijk, dat dit een ‘fake degree’ was en de man dus helemaal geen theologie gestudeerd heeft maar gewoon een bedrukt stukje papier heeft gekocht!

Het certificaat is niet overheids-erkend. Maar dat maakt de inhoud er niet minder interessant om (en daar was het toch om begonnen!?).

Tot slot!

Zelf gebruik ik het, naast een methode om mijn kennis verder te verdiepen, ook als handvat om weer Bijbelstudies te maken voor een studiegroep van de Stg. Yarah.

Ik kan de cursus aan iedereen aanraden, of de leergangen via Third Millennium Ministries. Er is één nadeel: u moet redelijk goed Engels kennen om de cursus te volgen (en de toetsen te doen) én, .. hou er rekening mee dat het meer tijd kost dan je denkt!

Posted in Varia | Tagged , , , , , , , , | Comments Off

Statistieken 2014

We zijn al weer een stukje in 2015, en daarom nu een kleine terugblik op vorig jaar.

Hoe vaak werd deze site bezocht? En, is er een stijging of daling ten opzichte van het jaar daarvoor (2013) waar te nemen? Meer interessant voor mij dan voor u wellicht. Anderzijds, als niemand een site bezoekt is het voor de beheerder/eigenaar (mij dus) “niet de moeite” om door te gaan en stop je op zeker moment er wellicht mee.

Het is, tot mijn vreugde, zéér de moeite gebleken. Het afgelopen jaar is het aantal bezoekers ten opzichte van 2013 namelijk weer flink gestegen. En dat voor een bescheiden blog als deze site!

Het aantal ‘unieke’ bezoekers zijn de ip-adressen die geteld zijn. Het aantal bezoeken is het totaal aantal bezoeken aan de website.

2013 2014
Uniek 9.553 13.048 (+136%)
Bezoeken *) 36.197 38.734 (+107%)

*) Het aantal ‘bezoeken’ was vertekend omdat er in April en Oktober vanaf een klein aantal IP-adressen duizenden ‘bezoekjes’ zijn geweest: pogingen om een ‘brute-force’ aanval op de site te doen met het doel de site onderuit te halen en/of in te breken. Het totale aantal van die ‘hits’ was 43.411. Deze (dagen) heb ik in bovenstaande aantallen daarom ook buiten beschouwing gelaten.

Uit bovenstaande is mij duidelijk dat er een kennelijke behoefte is en blijft aan mijn site. Ik zal u in de toekomst niet te veel lastig vallen met dit soort overzichten maar uiteraard wél door blijven gaan met het plaatsen van berichtjes, preken en studies!

Posted in Varia | Tagged , , , | Comments Off

Druk, druk, druk?

bijbelcollegeDe laatste tijd heb ik het erg druk gehad. Té druk soms. Aan de studie (via ECS) kom ik bijna niet meer toe door werk én het feit dat ik voor mijn werk ook een studie ben begonnen. Daarnaast vragen ook de diverse website-projecten tijd!

Eén van die ‘grote’ projecten de laatste tijd was de website van het BijbelCollege. Vorig jaar was de site al opnieuw gestyled, maar helaas zat er een fout in het onderliggende software-programma waardoor we maandenlang ‘gemankeerd’ moesten werken.

Onder het motto “uithuilen en opnieuw beginnen” is de website daarom opnieuw opgebouwd.

En niet alleen opnieuw opgebouwd … de site is óók voorzien (nu we toch bezig waren) van een aantal nieuwe functies! Zo is het hele examen-systeem vernieuwd en een stuk gebruikersvriendelijker geworden en daarnaast is er een interactieve vraag-en-antwoord rubriek gekomen.

Nog altijd, en dat blijft het ook, is de opleiding via het BijbelCollege desondanks gratis! Alleen voor de certificaten betalen studenten een bescheiden vergoeding.

Geslaagd!

Dat de opleiding in een behoefte voorziet blijkt niet alleen uit het grote aantal bezoekers, ook het feit dat diverse studenten na een lange periode hard werken zijn geslaagd toont dit aan.

Posted in Varia | Comments Off

Zeven dagen zult gij arbeiden?

7dagenEen studie die in eerste instantie over een aantal niet verbonden onderwerpen lijkt te gaan maar waar we wel een rode draad in kunnen zien: van de koopzondag naar sabbat, van sabbat naar de wet van Mozes naar de Schepping, de afgoderij van vroeger (Israël) en nu – de “Stinkgoden” (HSV) of “drekgoden” (SV) zoals de Bijbel ze noemt. En de gevolgen van het nalopen van die goden voor de hedendaagse Gemeente van Christus Jezus.

Is er voor de gemeente of kerk binnen afzienbare tijd nog wel plaats en mogelijkheid om (op zondag) samen te komen rondom het Woord van God? Moeten we wel op zondag bijeen komen en niet liever op de sabbat?

Deze studie, PDF-formaat, is te downloaden (rechtstreekse link) via de website van de Stg. BTO Yarah.

> Klik hier

Posted in Bijbelstudie, Nieuwe Testament, Oude Testament | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off

Droefheid over ongeloof?

Romein 9:1-5 (NBG)

1 Ik spreek de waarheid in Christus, ik lieg niet, want mijn geweten betuigt mij dit mede door de heilige Geest: 2 ik heb een grote smart en een voortdurend hartzeer. 3 Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees; 4 immers, zij zijn Israëlieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de eredienst en de beloften: 5 hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God, te prijzen tot in eeuwigheid! Amen.

logoDe hoofdstukken 9 tot/met 11 van de Romeinenbrief behoren tot de meest bestreden en, voor veel gelovigen, moeilijke hoofdstukken uit deze brief; dit heeft natuurlijk vooral te maken met het feit dat de ‘kerk der eeuwen’ zoals veel kerken zich noemen een theologie heeft ontwikkelt die niet strookt met wat Paulus zegt.

De positie van Israël is echter niet het onderwerp nu.  “Ik spreek de waarheid – ik lieg niet” zegt hij nadrukkelijk, in het eerste vers. Of, zoals sommige het vertalen: “Ik spreek de waarheid, ik wil u niet bedriegen”. En daarboven getuigt zijn geweten, door de Heilige Geest, aan hemzelf dat het de waarheid ís.

Wat is dan die waarheid waar Paulus over spreekt? Al die zaken die we net zagen in de opschriften? Nee. Ook dat is waarheid, maar daar gaat het Paulus niet om.

Lees verder: Download (PDF)

Posted in Nieuwe Testament, Preken | Comments Off

Gekkigheid, allemaal Gekkigheid!

1536636_458376107625851_1804998926_nStel je eens voor dat een bekend Evangelist of prediker een gemeente heeft gesticht. En na verloop van tijd hoort hij hoe het er aan toe gaat bij hen. Hij schrijft ze een brief.

En in die brief schijft hij het volgende:

“Ik wou graag dat jullie eens wat gekkigheid van mij verdragen; ja verdraag dat maar eens van mij, dat ik even gek ga doen. Want ik heb altijd hard gewerkt voor jullie omdat God mij drijft dat te doen. Ik heb dat gedaan om jullie bij wijze van spreken als een mooie bruid weg te geven aan de bruidegom – Christus. Maar ik ben bang dat zoals ooit de slang Eva heeft verleid jullie nu ook verleid zijn door een stelletje slangen die jullie gedachten beïnvloed hebben. Want zodra er iemand komt die de grootst mogelijke gekkigheid en onzin brengt, dan om-ármen jullie dat met liefde!

Ik hou er niet van als mensen kritiek hebben omwille van de kritiek. Dat is doelloos, zinloos. Gemakzuchtig. Kwetsend, neerbuigend. En zelfs zonde.

Negatieve kritiek is het makkelijkste wat er is. Er is namelijk altijd wel wát te vinden waarover je kunt los gaan als je wilt. Is het niet uit iemands persoonlijke levenssfeer dan wel over een punt of komma in de leerstellige zaken. Ik wil dan ook niet negatief doen of zijn – persoonlijk probeer ik dat zoveel mogelijk achter mij te laten. Het is véél verheffender en ook voor ons zelf geestelijk beter en gezonder immers om ons op Christus te richten!

> Lees verder (PDF)

Posted in Nieuwe Testament, Preken | Comments Off