Monthly Archives: August 2011

Nedergedaald ‘ter helle’?

Efeze 4:8-10 (HSV) 8 Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen. 9  Wat betekent dit ‘toen Hij opvoer’ anders dan dat Hij ook eerst neergedaald is in de diepten, … Continue reading

Posted in Bijbelstudie, Varia | Tagged , , , , | Comments Off on Nedergedaald ‘ter helle’?

Wanneer, en in wie, maakt de Heilige Geest woning?

De Heilige Geest woont in het hart van de mens  vanaf het moment dat deze gelooft in Christus Jezus als de Redder en Verlosser. Jezus, sprekend tot Zijn discipelen, vertelde hen dat de Vader hen de Heilige Geest zou zenden … Continue reading

Posted in Bijbelstudie, Nieuwe Testament | Tagged , , , , | Comments Off on Wanneer, en in wie, maakt de Heilige Geest woning?