Tag Archives: Christus Jezus

Door de ogen van Marcus

Wie was Jezus van Nazareth? Wat is het verhaal rondom en van deze man, die tweeduizend jaar geleden leefde en van blijvende invloed op de geschiedenis van deze wereld is geweest? Van zijn leven zijn meerdere verslagen beschikbaar, waarvan het … Continue reading

Posted in Bijbelstudie, Nieuwe Testament | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Door de ogen van Marcus

De “naam” Christus Jezus?

Duidt het feit dat Paulus zich een Apostel van “Christus Jezus” noemt aan dat hij een andere leer predikt dan de Apostelen die spreken over “Jezus Christus”? Stelling of bewering: 1) Het is alléén de apostel Paulus, die zich een … Continue reading

Posted in Varia | Tagged , , , | Leave a comment

De Doop: discipelschap

In het artikel “Paulus en de doop” kwam al naar voren dat dopen betekent dat men ‘een discipel’ of ‘leerling’ wordt van degene die doopte. Dit is een gegeven dat we tevens kunnen afleiden uit het Nieuwe Testament. Discipelen In … Continue reading

Posted in Nieuwe Testament | Tagged , , , , , | Leave a comment