Tag Archives: Doop

Amish on Break

Een schitterende, met respect voor de achtergronden van de jongeren, gemaakte documentaire over jonge Amish die “de wereld gaan proeven”. Een gewoonte binnen de Amish-cultuur (dat is, bij een aantal Amish-gemeenschappen) om de jongeren een kans te geven een weloverwogen … Continue reading

Posted in Varia | Tagged , , , , , | Comments Off on Amish on Break

Kinderdoop: de denkfout

De meeste aanhangers van de verbondsleer, simpel gezegd: het Calvinistische model zoals ondermeer weergegeven in de Nederlandse Geloofsbelijdenis (NGB), onderschrijven en praktiseren de kinderdoop. De doop van het kind wordt gezien als de ‘inlijving’ in “het verbond” op dezelfde manier … Continue reading

Posted in Varia | Tagged , , , , | Comments Off on Kinderdoop: de denkfout

Begin van de kinderdoop

Op het Bijbelforum is  een discussie over de oorsprong van de zuigelingen- of kinderdoop. Niet over de vraag “wie heeft er nou gelijk” maar: Wannéér is men daar mee begonnen? Een aantal zeer interessante bijdragen zijn er geplaatst. Natuurlijk komt … Continue reading

Posted in Varia | Tagged , , | Comments Off on Begin van de kinderdoop