Tag Archives: dopen

De Doop: discipelschap

In het artikel “Paulus en de doop” kwam al naar voren dat dopen betekent dat men ‘een discipel’ of ‘leerling’ wordt van degene die doopte. Dit is een gegeven dat we tevens kunnen afleiden uit het Nieuwe Testament. Discipelen In … Continue reading

Posted in Nieuwe Testament | Tagged , , , , , | Leave a comment

Paulus en de doop

Het eerdere artikel over de ‘doopformule’ zorgde er voor dat mijn oog viel op het volgende gedeelte uit de 1e brief aan de Korinthiërs: 1 Korinthe 1:17 “Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie … Continue reading

Posted in Nieuwe Testament | Tagged , , , , | Leave a comment

De Doopformule

Matteüs 28:19 is de énige plaats waar een afwijkende “doopformule” wordt genoemd. Er is door diverse experts gesteld dat dit gedeelte (“in de naam van de Vader, Zoon en Heilige Geest”) een latere toevoeging aan de brontekst is geweest. Door … Continue reading

Posted in Nieuwe Testament | Tagged , , , , | Leave a comment