Tag Archives: gemeente

Vurig er naar verlangd dit Pascha te vieren

De dagen voor het paasfeest met Lukas 22 als moment waarop het Avondmaal wordt ingesteld, de voetwassing, het Pascha wordt gevierd.    Een studie/bespreking van een aantal opvallende punten uit dit gedeelte in Lukas en de parallelgedeelten uit Johannes (gedeeltelijk). … Continue reading

Posted in Bijbelstudie, Nieuwe Testament | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Vurig er naar verlangd dit Pascha te vieren

Pinksteren, de Geboorte van de Gemeente

Is het niet bijzonder om te zien dat er in het Oude Testament twéé “eerste dagen der week” waren die niet alleen voor Israël maar óók voor de Gemeente zó’n belangrijke rol spelen? En wat natuurlijk nog veel unieker is: … Continue reading

Posted in Nieuwe Testament, Preken, Varia | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off on Pinksteren, de Geboorte van de Gemeente

Liefde en Respect (I)

1 Timotheüs 5:1-16 Toen Paulus zijn medearbeider Timoteüs achterliet in Efeze, hoofdstuk 1:3-4, liet hij hem achter met een zware taak. Paulus had drie jaar gewerkt in Efeze en uit zijn werk was de grootste Christelijke gemeente ontstaan – we … Continue reading

Posted in Bijbelstudie | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Liefde en Respect (I)

Wat is onze boodschap?

Wat is de basis van onze Boodschap? Wat heeft de Gemeent van Christus te bieden aan haar eigen leden, en de wereld om haar heen? Prediking, EBGLeek, Zondag 17/2/2013 > Download, PDF-formaat

Posted in Nieuwe Testament, Preken | Tagged , , , , | Comments Off on Wat is onze boodschap?

De Opname van de Gemeente

De Opname van de Gemeente Bijbelse Waarheid of Moderne Dwaling? Is de gedachte dat er in de toekomst een ‘opname van de Gemeente’ zal komen een moderne dwaling, of is er sprake van een Bijbelse waarheid? In deze brochure wordt … Continue reading

Posted in Bijbelstudie, Nieuwe Testament | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off on De Opname van de Gemeente

Het ‘teken van het beest’?

De meeste mensen hebben het inmiddels via hun bank of werkgever gehoord; de banken gaan over op een nieuw, 18-cijferig, bankrekening nummer voor iedereen. Het voorheen vetrouwde rekening nummer, dat de meeste mensen uit hun hoofd kennen is geschiedenis. De … Continue reading

Posted in Nieuwe Testament, Oude Testament | Tagged , , , , , , , , , , , , | Comments Off on Het ‘teken van het beest’?

Kunnen engelen zingen?

Op een forum waar ik was verdwaald, zoekend naar een vakantie-adres, was een discussie over de vraag of engelen nu kunnen zingen of niet. Meestal leren we, als kinderen, dat de engelen bij de aankondiging van de geboorte van de … Continue reading

Posted in Bijbelstudie, Nieuwe Testament | Tagged , , , , , | Comments Off on Kunnen engelen zingen?

In zijn schaduw zullen wij leven..

Klaagliederen 4:12-22 Vers 20 – Onze levensadem, de gezalfde des HEREN, werd in hun valkuilen gevangen, hij, van wie wij dachten: in zijn schaduw zullen wij leven onder de volkeren. Prediking, 4e adventszondag, “Boete en inkeer”. Op wie stellen we … Continue reading

Posted in Preken | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Waarom werd Petrus ‘rots’ genoemd?

In Matt. 16 lezen we dat één van de discipelen, Simon Bar Jona, van de Here Jezus een nieuwe naam kreeg: Petrus (of: Kefas). Als eerste moeten we in Matt. 16:18 onderscheiden dat de Here zegt: “En Ik zeg u, … Continue reading

Posted in Bijbelstudie, Nieuwe Testament | Tagged , , , , , | Leave a comment