Tag: Jeremia

In zijn schaduw zullen wij leven..

Klaagliederen 4:12-22 Vers 20 – Onze levensadem, de gezalfde des HEREN, werd in hun valkuilen gevangen, hij, van wie wij dachten: in zijn schaduw zullen...

Klaagliederen

Het boek ‘klaagliederen’ is een kort, poëtisch, boek en geschreven door de profeet Jeremia. Zoals de naam van het boek aangeeft zijn het’klaagzangen’ over de...

Jeremia

Jeremia is de schrijver van twéé boeken: Jeremia en Klaagliederen. Het boek Jeremia is het langste profetische boek in de Bijbel. Hij was priester én...

I & II Koningen

Net als het boek Samuël was het boek Koningen oorspronkelijk één boek en later in twee delen gesplitst door de vertalers van de Septuagint. Zij...

Een béter verbond!

Waarom kwam Jezus op deze aarde? Prediking over/rondom: Jesaja 9:1-6, Jeremia 31:31-37 en Hebreeën 8:1-13 > Lees de prediking (PDF) naar aanleiding van dit gedeelte....