Tag Archives: jezus

De Samaritaanse Vrouw – Joh. 4

Joh. 4:1-30 “De Samaritaanse vrouw” (HSV). De vrouw die een Reddend Geloof had en van daar uit handelde.  7 Er kwam een vrouw uit Samaria om water te putten. Jezus zei tegen haar: Geef Mij te drinken. 8 Want Zijn discipelen … Continue reading

Posted in Bijbelstudie, Nieuwe Testament, Preken | Tagged , , , , , , , , , | Comments Off

Help Mij, Jezus

Psalm 32 – Een Psalm van David.  Welzalig is hij van wie de overtreding vergeven, van wie de zonde bedekt is. (Lees verder) Een prediking beginnen met een ‘videoclip’ oftewel een lied gebeurt niet zo vaak. Of toch wel? De Psalmen … Continue reading

Posted in Nieuwe Testament, Preken | Tagged , , , , , , , | Comments Off

Pinksteren, de Geboorte van de Gemeente

Is het niet bijzonder om te zien dat er in het Oude Testament twéé “eerste dagen der week” waren die niet alleen voor Israël maar óók voor de Gemeente zó’n belangrijke rol spelen? En wat natuurlijk nog veel unieker is: … Continue reading

Posted in Nieuwe Testament, Preken, Varia | Tagged , , , , , , , , , , | Comments Off

Jehova Getuigen? Ik en de Vader zijn Eén!

Op internet zijn regelmatig aanhangers van het Wachttoren genootschap (de Jehova’s Getuigen) actief. Zij zijn vooral actief op populaire, Christelijke, websites, forums en pagina’s van bijvoorbeeld Facebook. Zij hebben daarbij maar één doel: gelovigen in verwarring brengen, om zodoende hun … Continue reading

Posted in Bijbelstudie, Varia | Tagged , , , , , , , | Comments Off

Bekering en Wedergeboorte

“wanneer gij u dan tot de HERE, uw God, bekeert en naar zijn stem luistert overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen, met geheel uw hart en met geheel uw ziel” – Deut 30:2 Veel Christenen, of beter gezegd, … Continue reading

Posted in Nieuwe Testament, Varia | Tagged , , , , , | Comments Off

Bereid de Weg van de Here

Bereid de weg van de HEERE, maak recht in de wildernis een gebaande weg voor onze God. (Jes. 40:3) Jesaja hoofdstuk 40 – 66 staat wel bekend als ‘Het Boek van Troost’. Die titel komt uit het eerste gedeelte, wat … Continue reading

Posted in Bijbelstudie, Oude Testament | Tagged , , , , , | Comments Off

God dienen – niet vrijblijvend!

Jona 3:1-10 Het verhaal van Jona is natuurlijk overbekend. Het is ook een ‘omstreden’ verhaal en de huidige, moderne, mens wil van een dergelijk wonderverhaal niet meer weten. Toch vreemd – we geloven in de Here Jezus, we geloven dat … Continue reading

Posted in Oude Testament, Preken | Tagged , , , , , , , , , , , | Comments Off

Vlees en Bloed?

Joh. 6:50-51, 53 (HSV) Dit is het brood dat uit de hemel neerdaalt, opdat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood, dat uit de hemel neergedaald is; als iemand van dit brood eet, zal hij leven … Continue reading

Posted in Preken | Tagged , , , , , , | Comments Off

Blijvend ongeloof van de Joden

Joh 12:37-50 “Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem” Grote tekenen. Zichtbare tekenen! Controleerbaar en aanschouwd door de massa! Met hun eigen ogen hadden ze gezien wat de Here had gedaan. Zijn … Continue reading

Posted in Nieuwe Testament, Preken | Tagged , , , , | Comments Off

Wat leert de Koran?

Er wordt veel onzin over de Islam vertelt. Tevens wordt de waarheid echter -vooral voor Christenen- verborgen gehouden. Deze korte presentatie (powerpoint) belicht een aantal kernteksten uit de Koran zéér kort waardoor duidelijk is wat de Koran leert over (erf)zonde, … Continue reading

Posted in Varia | Tagged , , , , , , , | Leave a comment