Tag Archives: Messias

GERECHTVAARDIGD VERKLAARD

Weet U wat dat is, dat je ‘gerechtvaardigd verklaard’ wordt? Wat dat inhoud? Alle gelovigen zijn ‘gerechtvaardigd verklaard’. Dit is een belangrijke, Bijbelse, waarheid.  Deze studie/prediking gaat over Romeinen 5, waarin Paulus dit helder uiteenzet. In de studie vergelijken we … Continue reading

Posted in Nieuwe Testament, Preken | Tagged , , , , , , , | Comments Off on GERECHTVAARDIGD VERKLAARD

Het “Messiaanse Zegel”

Hiernaast zie je een afbeelding van wat wel het “Messiaanse Zegel” (Messianic Seal) wordt genoemd. Het verhaal achter dit symbool klinkt te mooi om waar te zijn,.. en dat is het dan ook. Het is belangrijk de feiten te kennen … Continue reading

Posted in Archeologie, Varia | Tagged , , | Leave a comment

De Evangeliën

Het Oude Testament eindigt met een dreigende vloek, hoewel we dat in onze vertaling(en) niet zo goed terug zien: Maleachi 3:6 (NBG) “Hij zal het hart der vaderen terugvoeren tot de kinderen en het hart der kinderen tot hun vaderen, … Continue reading

Posted in Nieuwe Testament | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment