Tag Archives: Petrus

Vurig er naar verlangd dit Pascha te vieren

De dagen voor het paasfeest met Lukas 22 als moment waarop het Avondmaal wordt ingesteld, de voetwassing, het Pascha wordt gevierd.    Een studie/bespreking van een aantal opvallende punten uit dit gedeelte in Lukas en de parallelgedeelten uit Johannes (gedeeltelijk). … Continue reading

Posted in Bijbelstudie, Nieuwe Testament | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Vurig er naar verlangd dit Pascha te vieren

Door de ogen van Marcus

Wie was Jezus van Nazareth? Wat is het verhaal rondom en van deze man, die tweeduizend jaar geleden leefde en van blijvende invloed op de geschiedenis van deze wereld is geweest? Van zijn leven zijn meerdere verslagen beschikbaar, waarvan het … Continue reading

Posted in Bijbelstudie, Nieuwe Testament | Tagged , , , , , , , | Comments Off on Door de ogen van Marcus

Door de Ogen van Marcus (I)

Een uitgebreide inleidende studie op het boek van Marcus, de ‘schrijver van Petrus’. Deze studie gaat in op de persoon Johannes Marcus, het Evangelie van Marcus, datering, schrijver en de  inhoud (grote lijnen). Deze inleiding zal D.V. een vervolg krijgen … Continue reading

Posted in Bijbelstudie, Nieuwe Testament | Tagged , , | Comments Off on Door de Ogen van Marcus (I)