Tag: zondeval

Zeven dagen zult gij arbeiden?

Een studie die in eerste instantie over een aantal niet verbonden onderwerpen lijkt te gaan maar waar we wel een rode draad in kunnen zien:...

En God zag.. dat het zéér goed was

Van het Bijbelforum: ..kan het niet zo zijn dat de mens niet 100% goed geschapen was, waardoor hij toch tot de zondeval kon komen? Gen....

Zonde, een kwalijke erfenis?

Genesis 3:1-24 – Een tijdje geleden kreeg ik een email met een vraag over de erfzonde. De schrijfster zei, in het kader van de ‘erfzonde’,...

Het Evangelie

Wat is “het Evangelie”? Oftewel: de Boodschap van de Bijbel? Er zijn bibliotheken vol over geschreven. Zelf heb ik bijvoorbeeld een CDRom-set van Ages-software die...

Structuur van Genesis

De structuur van Genesis kan als volgt worden weergegeven of samengevat: I. De vroege historie van het menselijke ras (hoofdstuk 1-11) Schepping Val van de...