Bezuinigingsplannen… Alternatieven!

Het hoge woord is er uit, het lijstje met ‘bezuinigingsopties’ van de ambtenaren is bekend geworden. En Nederland staat, terecht, “op zijn kop”.

Een aantal van de genoemde opties zullen mijns inziens wel degelijk door gaan klinken in de verkiezingsprogramma’s van de diverse politieke partijen. Maar wat mij opvalt is dat een aantal geldverslindende zaken kennelijk doelbewust buiten de lijst zijn gehouden. Men mocht toch gewoon op alle fronten geld zien weg te halen? Nou, dan zijn er toch een paar voor de hand liggende opties die over het hoofd zijn gezien..

Ik noem er even een paar voor de hand liggende:

 1. lidmaatschap Europese Unie opzeggen. Kosten: € 150,- per hoofd van de bevolking, omgerekend: € 2.400.000.000 (2,4 Miljard euro per jaar). Dat gooien we elk jaar dus weg aan de EU. Kunnen we zo opstrijken, want de kosten-baten analyse valt al decennia lang in ons nadeel uit, dus waarom zou je er mee doorgaan?;
 2. bezuinigen op ontwikkelingshulp. We besteden er op jaarbasis zo’n € 5 miljard aan. Daar kan best wel wat af. Laten we zeggen: halveren? En dan het resterende bedrag efficiënt en gecontroleerd(er) besteden?
 3. stoppen met subsidies op diverse cultuurzaken (daar moet veel te halen zijn, lijkt mij en het doet echt geen ‘pijn’);
 4. Vertienvoudig accijnzen alcohol en tabak (zie verder);
 5. snijden in kosten zorg. Hoe? Pim Fortuyn (ja, die ja..) wist geruime tijd geleden al dat specialisten in ziekenhuizen inefficiënt werkten. Door efficiënter werken en specialisten in loondienst te nemen etc. kan er vast ook veel bezuinigd worden.

In de voorstellen staat dat men de hypotheekrente-aftrek ook moet aanpakken. Daar ben ik het mee eens. Hypotheken > 350.000 euro bijvoorbeeld. Alles wat daar boven zit, zou niet meer aftrekbaar moeten zijn. Dat heeft twee voordelen: de huizenprijzen worden niet meer opgedreven en een woning blijft voor iedereen bereikbaar.

Accijnzen vertienvoudigen: win-win!
Tot slot: van m’n broer uit Noorwegen hoorde ik dat een kratje bier daar rond de € 80,- kost. Alcoholisme komt daar, procentueel gezien, dan ook veel minder voor dan in Nederland. In Nederland kost een fles wijn die nog redelijk smaakt ook rond de € 3,-. De kosten van drankverslaving zijn echter enorm. Dus, 1 + 1 = 2.  Vertienvoudig de accijnzen op drank, daarmee rem je alcoholmisbruik flink af (want: onbetaalbaar) en de opbrengst blijft waarschijnlijk onverminderd hoog.

De opbrengst komt dan niet meer uit de massa, maar wel uit de hoogte van het tarief. De “normale burger” doe je er geen pijn mee! Die kan echt wel zonder die fles wijn of dat kratje bier leven. En als je per sé wilt roken (ik rook zelf ook nog, helaas) dan doe je dat maar, maar je betaalt je scheel. Stoppen is dan een aantrekkelijke optie!

De win-win zit dan met name hier:

 • de kosten gezondheidszorg in verband met alcholmisbruik waren in 2001 al € 2,6 miljard per jaar;
 • volgens onderzoek van de RIVM kosten rokers de gezondheidszorg minder dan niet rokers. Dit omdat zij aanzienlijk korter leven, gemiddeld genomen. Door echter de accijnzen te vertienvoudigen kan een korte-termijn besparing worden gerealiseerd op de zorg; veel oudere rokers zullen (noodgedwongen) stoppen maar, hoe bot het ook klinkt, hun levensverwachting zal niet meer wijzigen. Jongeren beginnen er minder snel aan. Wie toch wil doorgaan met roken spekt de staatskas enorm. En doordat de jongeren er niet meer aan beginnen zullen de korte termijn opbrengsten (uiteraard krijgen we de ‘rekening’ voor dat gezonde leven dan over 50 tot 70 jaar alsnog gepresenteerd) ivm besparing op zorg ook miljarden zijn, schat ik zo in.

Mijn alternatieve lijstje levert op jaarbasis dus zomaar het volgende op:

 • Nederland uit de EU: € 2,4 miljard;
 • Ontwikkelingshul: € 2,5 miljard;
 • Vertienvoudigen accijnzen alchol en tabak: € 4 miljard?
 • Optioneel: de subsidies op “cultuur” en efficiencywinst in de zorg, laten we zeggen dat dit ook nog eens € 1 miljard oplevert.

Samen: € 9,9 miljard euro op jaarbasis.

Ps. Misschien dat we ook eens moeten ophouden met het samenstellen van 20 (!!) werkgroepen voor dit soort absurde plannenmakerij in Den Haag! Moesten daar nu écht zo lang zó veel mensen over nadenken? En dan met als gevolg voorstellen die de zwakken en behoeftigen in deze maatschappij keihard gaan treffen? Volgens mij valt er in Den Haag en in de Ambtenarij ook nog wel het één en ander te ‘snijden’ i.c. verdienen!

Delen op: