Categorie: Varia

corona pandemie waar is god

Gebedsgenezing “op afstand” bij Opwekking

De Opwekkingsconferentie ging niet door dit jaar. Want: door corona is het dit jaar niet mogelijk. “Maar voor God is op afstand genezen geen enkel probleem”, aldus Kees Goedhart. Samen met David de Vos en Martin Koornstra leidde hij vanavond de genezingsdienst. Op afstand bad het trio voor tientallen zieke mensen die vanachter hun beeldscherm de gebeden in ontvangst namen. – CIP.

corona crisis ziekte genezing

 

Laat dit eens op u inwerken. Opwekking kon niet doorgaan. Door een ziekte. Een pandemie. Maar, zo claimt men, “God geneest op afstand”. Ziet u de discrepantie?

Met alle respect voor iedereen die gelooft in genezings-bedieningen, maar.. als door een ziekte, welke God beweerdelijk op afstand kan genezen, een conferentie niet door kan gaan, klopt de leer over ‘gebedsgenezing’ dan wel? Immers: waarom zou men dan niet gewoon “op afstand” alle corona-patiënten hebben kunnen genezen, enkele maanden geleden? Dan had de conferentie gewóón door kunnen gaan. Sterker nog: dan waren de mensen massaal naar Opwekking gekomen – want dan hadden mensen kunnen vaststellen dat deze gebedsgenezers met hun leringen de Waarheid hadden gesproken. Massa’s mensen zouden van de waarheid overtuigd zijn geraakt. Of op zijn minst zéér nieuwsgierig zijn geworden.

Te triest voor woorden!

Martin Koornstra, Kees Goedhart, David de Vos. Het zijn mannen die de ‘genezingsbediening’ hebben. Althans, volgens hen zelf. Maar tijdens de corona-crisis, die nog steeds gaande is, hielden ze in de pers wijselijk hun mond. Omdat zij diep van binnen óók wel weten dat wat zij verkondigen een leugen is. Een leugenachtige leer, die geen stand kan houden. Voor de uitbraak van corona hoorde je regelmatig, met name van Koornstra, via onder andere de website van CIP. Maar toen deze pandemie toesloeg was het opeens afgelopen met de ‘genezingsclaims’. Om nu, nu corona weer langzaamaan verdwijnt, mensen het ‘gebedsgenezings-verhaal’ weer op de mouw te spelden?

Het is te bizar voor woorden dat de conferentie niet door kan gaan wegens een virale ziekte, waarover geen ‘genezing’ wordt uitgesproken, en men vervolgens verhaalt van wonderen en tekenen, genezingen van de meest ernstige aandoeningen.

Persoonlijk geloof ik niet in dit ‘gebedsgenezingsmodel’. En daar zijn talloze goede redenen voor. Het niet door laten gaan van Opwekking wegens corona toont overduidelijk het failliet van de gebedsgenezingstheologie. Dat deze theologie geen stand kan houden mag hiermee afdoende bewezen worden geacht. Maar mocht u nog twijfelen. Ik noem een aantal ziekten die nog nooit door gebedsgenezing zijn genezen: diabetes (volksziekte nummer één!), hartfalen, kanker, multiple sclerose, en vele andere medisch objectiveerbare ziekten. Iedereen die beweert dat deze ziekten wél genezen zijn daag ik uit met medisch onderbouwd bewijs hiervoor te komen. Er zijn door de jaren heen zó veel onderzoeken naar gedaan en elke keer is de conclusie: gebedsgenezing heeft niet (aantoonbaar) bijgedragen aan genezing.

Geloof ik niet in wonderen?

Oh ja, zeker wel. Er gebeuren dagelijks wonderen. Als dat nodig is. God kan bijvoorbeeld een wonder of een wonderlijke situatie gebruiken om mensen tot geloof te brengen. Daar ben ik van overtuigd. Maar die wonderen en tekenen zijn niet zomaar even “op afroep” beschikbaar omdat de “gebedsgenezers” het willen of “proclameren”.

We moeten ons zéér goed beseffen: ons lichaam is ‘onder de vloek’. We zijn sterfelijk. Dat sterven komt vaak door ziekte. God heeft ons helemaal nergens beloofd dat wij, ook als christenen niet, hier op aarde een áárdse zegen zouden ontvangen in de vorm van gezondheid, voorspoed, geld en geluk. De wonderdoeners, vaak ook aanhangers van het “welvaartsevangelie” en “kingdom-now” leringen zijn door een simpel maar zeer kwaadaardig virus op hun nummer gezet. Het is te hopen dat ze dat nu éindelijk eens beseffen. Maar mochten zij het zich niet beseffen en nog steeds in hun eigen leugens geloven, dan hoop ik toch dat op zijn minst hun volgelingen het nu zullen zien…?

Lees hier verder over gebedsgenezing

 

 

Pinksteren, de Geboorte van de Gemeente

Pinksteren – de dag dat de kerk jarig is! En dat mogen we vieren!

Is het niet bijzonder om te zien dat er in het Oude Testament twéé “eerste dagen der week” waren die niet alleen voor Israël maar óók voor de Gemeente zó’n belangrijke rol spelen? En wat natuurlijk nog veel unieker is: dat we door deze twee feestdagen heen een profetische heenwijzing mogen zien naar Christus Jezus, die volledig vervuld is.

pentecost-061De grondslag van de gemeente, Christus´ opstanding, en het ontstaan  van de gemeente, Pinksteren. Beide op de éérste dag van de week, die dan ook de dag van samenkomst voor de gelovigen is geworden vanaf het éérste begin dat de gemeente bestond, vanaf de éérste dag! De kerk, de gemeente, viert dus niet voor niets haar samenkomsten op de éérste dag van de week, de zondag, en niet op de láátste dag van de week (de zaterdag oftewel de sabbat).

Met Pinksteren gebeurde het voor de Joden ondenkbare. Het was de openbaring van de Genade die God schonk aan iedereen, van elke ‘taal en natie’. Door het wonder van de talen liet God zien: iederéén kan tot het “Lichaam van Christus”, de gemeente, behoren.

Het spreken in talen, tegenwoordig vaak ‘tongentaal’ genoemd en zelfs in de moderne Bijbels zo vertaald en daar ook ten onrechte mee gelijkgesteld, had dit doel: de wereld openbaren dat God in Christus Jezus een ieder, IEDEREEN, die Hem aanroept redding wil schenken.

Dat was voor de Joden ondenkbaar. Zij waren het verbondsvolk, zij waren de uitverkorenen. En nu was die ‘uitverkiezing’ voor iedereen toegankelijk? En dan ook nog zonder je te onderwerpen aan de Wet? Daar kon men met zijn verstand niet bij.

Klik hier om de volledige prediking/verkondiging te lezen (PDF)

[Oorspronkelijk geplaatst: Juni 2014]

Dat Geloof Ik Niet! De Bijbel: Mythe of Waarheid?

Wie de Bijbel leest kan er niet aan ontkomen dat deze vol ‘inconsistenties’ oftewel fouten staat. Er staan (veel) tegenstrijdige verhalen in, er staan fouten in, er staan historische onjuistheden in. De verhalen kloppen chronologisch ook niet. Om over het begin van de Bijbel, het scheppingsverhaal, dan nog maar te zwijgen.

Valt de Bijbel nog wel te rijmen met de geschiedkundige feiten en de nieuwe wetenschappelijke inzichten van de afgelopen eeuwen?

(Gratis boek. PDF-formaat – klik voor download)

Dat kan immers niet kloppen want: de wetenschap heeft al lang aangetoond dat de aarde niet geschapen is in zes dagen maar ontstaan is als gevolg van “de oerknal” en dat het leven op aarde toevalligerwijs geleidelijk is ontstaan (middels evolutie over honderden miljoenen jaren). Daarbij geeft de Bijbel zelfs twéé varianten van het scheppingsverhaal!

Daarnaast: als het gaat om de datering en samenstelling van de Bijbelse teksten, in het bijzonder het Oude Testament, valt er ook nog het een en ander op aan te merken. De Bijbel is immers samengesteld door verschillende redacteurs en in de huidige vorm vastgesteld, na heel veel redactiewerk, ergens tussen 600 v. Chr. tot 450 v.Chr. tijdens de Babylonische ballingschap. De vijf boeken van Mozes, de profeten, enz. zijn zeker niet geschreven door de mensen waarvan wij dénken dat die ze hebben geschreven!

Het Nieuwe Testament is niet veel beter: de Evangeliën zijn pas véél later samengesteld en ook de brieven daarna zijn vaak niet door de schrijvers geschreven die als schrijver vermeld zijn maar door anderen, onder hun naam. Zodat die brieven gezag zouden krijgen en in de Canon (de vastgestelde inhoud) van de Bijbel zouden worden opgenomen. Het Nederlands Bijbelgenootschap heeft dit zelfs bij diverse inleiding op boeken en brieven vermeld in de NBV en zelfs de Evangelische Omroep heeft dit tegenwoordig op zijn website staan – dus dat zegt genoeg.

Tot slot: de God van het Oude Testament is helemaal geen God van Liefde maar een hele wrede God, die mensenoffers voorstond, verkrachtingen, doodstraf door steniging, genocide en ga zo maar door. Daarnaast is de Bijbel homofoob en staat voor patriarchale onderdrukking van de vrouw!

We geloven als moderne mens toch niet meer in sprookjes en mythes?

VERLICHTING
Wat ik hiervoor schrijf zijn veelgehoorde tegenwerpingen met betrekking tot de Bijbel. Die tegenwerpingen zijn van de laatste eeuwen, vooral sinds de verlichting (18e eeuw) in zwang gekomen.

Wat moet je er mee doen? Wat kan- of wil je er tegenin brengen als je Christen bent? Is er überhaupt iets tegenin te brengen als argumenten als bovenstaand worden aangevoerd? Wat als je inderdaad iets naloopt (religie) en dat een verzinsel was? Een mythe? Want: de bezwaren moet je wél serieus nemen en onderzoeken.

Bij sommigen leidt dit onderzoek tot het verwerpen van het Christelijke geloof. Anderen komen er juist vaster door in hun geloof te staan. Weer anderen willen het niet onderzoeken want “ik geloof het wel” (maar eigenlijk niet).

PERSOONLIJK (HER)ONDERZOEK
Het afgelopen jaar ben ik mij wederom eens gaan verdiepen in de argumentaties die je zoal hoort. Mede door mijn studies in de Bijbel en interesse voor onder andere de geschiedenis.

Vraag is: valt de Bijbel nog wel te rijmen met de geschiedkundige feiten en de nieuwe wetenschappelijke inzichten van de afgelopen eeuwen? Of moeten we toegeven dat er géén sprake is geweest van een schepping, dat het volk Israël nooit in slavernij is geweest, dat het oude testament pas véél later geschreven is om een nationale identiteit te creeëren?

Onderwerpen die aan bod komen zijn:

 • Inconsistenties in de Bijbel
 • Het Scheppingsverhaal
 • Samenstelling en datering van de Bijbel
 • De God van het Oude Testament
 • Het Volk in de Woestijn
 • Sporen in Egypte
 • Archeologische vondsten
 • De Habiroe bedreigen Kanaän
 • Jezus, de Zoon van God?

Dit onderzoek heeft geleid tot een e-book(je) in PDF-formaat van +/- 50 pagina’s die u bijgaand, gratis, kunt downloaden. Het boekje wordt uitgegeven onder de CC4.0 licentie. U mag het dus ook zelf aan anderen doorgeven.

> DOWNLOAD DE UITGAVE HIER

 

 

Peter Scheele’s Degeneratie van de Openbaringen aan Johannes

Peter Scheele heeft een nieuw boek uitgebracht. U kent hem wellicht nog van zijn bekende boek “Degeneratie”, over de evolutietheorie. Tegenwoordig houdt Scheele zich bezig met andere zaken, zo blijkt, zoals duiding van de Bijbel en in het bijzonder het boek Openbaring.

Hij heeft daar een boek over geschreven. Een boek dat volgens zijn zeggen informatie bevat die nog níemand ooit eerder heeft ontdekt in de Openbaring.

In de aankondiging van zijn boek doet hij een aantal verregaande uitspraken. De uitspraken heb ik op een rij gezet en uitgebreid van commentaar voorzien (klik hier om te downloaden). Hij deed de aankondiging van het boek op Facebook en Youtube.

Scheele schrijft onder andere, bij de introductie van zijn boek en de discussie die daarover ontstaat, op Facebook:

– “Voor een zeer duidelijke uitleg over waarom er altijd meerdere antichristen geweest zijn en zullen zijn, over dat Jezus niet terugkomt om ons weg te halen, maar om hier te blijven samen met ons en over dat de bijbel niet spreekt over een duizend-jarig vrederijk, slechts over gebondehied van de duivel… zie mijn boek”.
– “De grote verdrukking is al geweest en het betrof de Joden en niet de hele wereld. Het begon met de verwoesting van Jeruzalem in het jaar 70 en eindigde met de Holocaust. Een grotere verdrukking is er niet geweest en zal er ook niet meer komen volgens Openbaring.”
– “Openbaring betreft de geschiedenis (van met name Israel) tussen Jezus’ eerste en tweede komst.”

En in zijn video op Youtube zegt hij onder andere:

– “Er komt geen 1000-jarig vrederijk, nergens in Openbaring wordt over een vrederijk gesproken”
– “De opname is een 19e eeuwse uitvinding, nooit heeft de christenheid dit geloofd
– “Het merkteken van het beest waren de munten van het Romeinse Rijk
– “Er zal geen 3e Tempel gebouwd worden, de 3e Tempel is een geestelijke tempel gemaakt van levende stenen, jij en ik, het Lichaam van Christus. Er is geen fysieke Tempel meer nodig en die zal er ook niet komen
– “Er zal geen antichrist komen [..] die hebben we al gehad en die heette Hitler

Mijn conclusie?

Scheele’s degeneratie van het boek Openbaringen is een gefaalde poging om de Bijbel naar zijn hand te zetten door een eigenmachtige uitleg er van.

Wilt u het volledige artikel met antwoorden op bovenstaande citaten lezen, download deze dan hieronder. Gratis.

> Peter Scheele’s Degeneratie van de Openbaring (PDF)

 

Groente en Fruitstalletje langs de weg

De Koster van de Baptistenkerk

Jan had nooit leren lezen en schrijven. Het lukte hem eenvoudigweg niet. Toen hij oud genoeg werd om aan het werk te gaan, had hij moeite een baan te vinden. Niemand zit immers te wachten op iemand die niet kan lezen en schrijven, een analfabeet?

Gefrustreerd dacht hij: “Dan ga ik wel naar de kerk, misschien hebben ze dáár wel een baantje voor mij. Die zullen mij vast niet met lege handen naar huis sturen”. Dus besloot hij te solliciteren naar de functie van koster bij de lokale baptistengemeente. Hij ging binnen voor een sollicitatiegesprek met de voorganger. Die was erg aardig tegen hem. Ze spraken een paar minuten voordat ze de taken van een koster bespraken.

Jan, je lijkt me een geweldige kerel. Ik vind je echt leuk. Maar als je niet kunt lezen of schrijven, wordt dat helaas toch echt een probleem. Het spijt me, maar we kunnen alleen iemand inhuren die geletterd is voor deze functie“, zei de predikant.

Ik begrijp het“, zei Jan. Maar hij was er van binnen kapot van. Zelfs de kerk wilde hem niet? Wat nu?

Groente en Fruitstalletje langs de weg
Foto ©R. Brinkman

Jan was het type dat op zijn eigen benen wilde staan en een echte doorzetter. Opgeven was een woord dat hij niet kende. Hij kwam op het idee om in de stad een fruitkraam te openen. Hij had alleen de beste groenten en fruit op zijn stand en was trots op zijn klantenservice.

Na een paar maanden was zijn fruitkraam een regelrecht ​​succes! Hij besloot daarom een tweede fruitkraam te openen. Deze werd óók succesvol. Na de eerste twee stands breidde hij keer op keer uit.

Binnen een paar jaar waren zijn fruitkraampjes de meest succesvolle fruitkraampjes in de hele provincie. Jan was een vermogend man geworden met zijn fruithandel.

Op een dag ontmoette Jan een ​​zakenman die erg geïnteresseerd was in zijn bedrijf. De zakenman bood Jan een ​​aanzienlijk bedrag aan voor het bedrijf en Jan was geïnteresseerd. De zakenman overhandigde Jan een ​​contract en vertelde hem dat hij het moest bekijken om te zien of hij de voorwaarden goed vond. Jan pakte het document en keek naar de zakenman….

Meneer, u zult dit voor mij moeten samenvatten. Ik heb nooit leren lezen of schrijven.

De man keek Jan ongelovig aan.

Je maakt een grapje! Je hebt dit hele fruitimperium gebouwd zonder te kunnen lezen of schrijven? Hoe is dit mogelijk? Heb je enig idee waar je vandaag zou zijn als je had leren lezen?

Jan keek hem lachend aan en zei:

Tja, dan zou Ik koster zijn geweest van de baptistenkerk…

(bron: The Modern Christian http://www.the-modern-christian.com)

De “Corona-Samenzwering” (Video)

Bill Gates wil iedereen verplicht vaccineren. Hij is immers de grootste particuliere sponsor van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en heeft ook een patent op het coronavirus?

> Dowload de tekst in PDF (Stg. Yarah)

Feiten schijnen mensen niet te interesseren

Anti-vaxxers, rechts-nationalisten, linkse anarchisten en zelfs christenen schijnen elkaar te hebben gevonden in de opvatting dat er een ‘wereldwijde samenzwering’ is en delen elkaars berichten en beïnvloeden zo de mensen. Sommige politici doen hier, vanuit opportunistische belangen, ook van harte aan mee.

Maar klopt het? Is er sprake van criminele georganiseerde desinformatie door de media? Is er sprake van een georganiseerde samenzwering door de overheden, via onder andere de VN en WHO, gesteund door mensen als Bill Gates, de op één na grooste sponsor van de WHO, met als doel de mensen te onderdrukken en van hun vrijheid te beroven?

De berichten op de sociale media zoals Facebook en Youtube maar ook via WhatsApp en Twitter rollen over je heen. Nu is het over corona. Straks weer over iets anders. Kern is altijd: er is één grote wereldwijde samenzwering tegen de burger gaande. En de ‘mainstream-media’ doen hier aan mee, ze liegen en bedriegen de burger.

Onafhankelijke nieuwsberichten en video’s worden, zo claimt men, verwijderd van Youtube en Facebook omdat die niet toestaan dat mensen kritisch zijn en zelf onderzoek doen! Deze video is (echter) ook een kritisch, onafhankelijk, geluid. Vanuit de Bijbelse optiek kijken we naar de ideeën die op social media gedeeld worden door anti-vaxxers, rechts-radicalen, linkse anarchisten en zelfs christenen.

Boeken blijven altijd waardevol

Wat staat er in je boekenkast? Zegt dat ook iets over de eigenaar? Een boekenkast is tegenwoordig vaak digitaal maar toch zijn er nog heel veel mensen die een echte boekenkast hebben. Al was het alleen al omdat ze het mooi vinden, zo’n al dan niet grote kast met daarin een aantal mooie boeken of boeken waar ze een herinnering aan hebben.

Mijn ‘theologie-verzameling’.

Ik ben opgegroeid met boeken om mij heen. Ik hield altijd van lezen. Zo herinner ik mij nog goed de grote reeks van Lekturama’s Geïllustreerde Encyclopedie. En ook was er nog een andere serie, blauwe, boeken waarin allerlei verhalen stonden over bijvoorbeeld de Inca’s en de Azteken. Als ik mij niet vergis van Readers Digest.

Die heb ik (letterlijk) van A-Z gelezen in mijn kinderjaren. Altijd op zoek naar ‘nieuwe informatie’. Als kind al vond ik geschiedenis kennelijk heel interessant..

En natuurlijk de vele leesboeken. Niet alleen die van de bibliotheek (waar ik via slinkse wegen ook boeken voor de oudere jeugd te pakken kreeg omdat ik “alles uit had” in mijn leeftijdscategorie) maar ook veel boeken die ik kreeg als cadeau voor verjaardagen en Sinterklaas. De Vijf, De Kameleon, Smokkelaars van de Schans, enzovoorts.

In latere jaren kwamen daar de boeken van Sjöwall & Wahloo, Thomas Ross e.v.a. bij. Veel thrillers, die ik vaak tot diep in de nacht las te lezen. En, boeken over ‘geloof’. Inmiddels heb ik de afgelopen jaren een mooi kastje vol met boeken over theologie in mijn studeerkamer. Ik ben wel kritisch over wat er in dat kastje staat. Het moet mijn ‘studie’ op dit gebied wel dienen.

Daarnaast heb ik overigens ook heel veel materiaal digitaal. Op CDrom indertijd bijvoorbeeld veel aangeschaft. Met als gevolg dat ik een aantal van die naslagwerken niet meer kan benaderen want: “CD-rot” zoals dat heet. Echt vreselijk jammer, want één van die collecties bevatte nagenoeg alle werken van de vroege kerkvaders(!) tot aan Calvijn e.a. reformatoren. In het Engels weliswaar maar het vertegenwoordigde een enorme bibliotheek.

Dus er staan veel Bijbelvertalingen, inclusief vertalingen ‘met verklaringen’ zoals de Ryrie Study Bible en Scofield’s Reference Bible. Bijbels die ik overigens iedereen kan aanraden, ook al zijn ze Engelstalig! Bij de Scofield: kies voor een (n)KJV-editie.

En natuurlijk mijn HSV-studiebijbel. Een cadeau voor mijn 50e verjaardag. Die ligt overigens meestal ergens in huis of óp de kast. Want ik gebruik ‘m vaak. Er is ook een jongeren-editie van, kan ik zeker aanraden, ook zeer geschikt voor jong-volwassenen. Mooier cadeau kun je je zoon of dochter niet geven denk ik!

In de woonkamer staan ook nog heel veel boeken in de kast. Veel stripverhalen overigens ook. Want zowel mijn vrouw als ik houden van stripboeken – Garfield, Jan Jans en de kinderen, Suske en Wiske, De Generaal. Het betere stripwerk zeg maar 🙂

Maar, wat zegt zo’n boekenkast nu over je?

OPPERVLAKKIG BEKEKEN

Oppervlakkig: de indeling van je boekenkast. Sommige menen aan de hand van de indeling van je boekenkast iets te kunnen zeggen over je. https://www.elle.com/nl/interieur/a554250/dit-zegt-de-indeling-van-je-boekenkast-over-jou/

Mijn boeken in de ‘studeerkamer’ staan op onderwerp, min-of-meer dan. Zeg maar meer “soort bij soort”. Dat komt ook omdat ik een aantal bij elkaar horende series heb gekocht. Ook in de woonkamer staan ze “soort bij soort”. Verder niet strikt op onderwerp of chronologisch en ook niet super strikt georganiseerd.

INHOUDELIJK GEZIEN

“Laat mij je boekenkast zien en ik zeg je wie je bent”

Erwin Reijers schrijft sinds 2010 over boekenkasten van Bekende Nederlanders en houdt daar een (leuke) website over bij op http://deboekenkastvan.nl/

Wie zien we daar ook? Koning Willem Alexander. Bijbel heeft een plaats in zijn kast:
http://deboekenkastvan.nl/de-boekenkast-van-koning-willem-alexander/

Ook andere bekende Nederlanders lezen de Bijbel, zoals auteur en dichter Erik Jan Harmens: “ik lees de Bijbel graag, want qua storytelling zit het in de Bijbel wel goed natuurlijk. Het leven in een stacaravan [na zijn scheiding] heb ik beschouwd als de bodem, dat schrijf ik ook in Hallo Muur. En als dat de bodem is, dan is het op zich ook wel een geschikt moment om de Bijbel te lezen”. Erik Jan Harmens: ‘Als je zegt dat je de Bijbel leest, word je meteen afgemaakt’. https://www.hpdetijd.nl/2015-03-09/de-boekenkast-van-erik-jan-harmens-als-je-zegt-dat-je-de-bijbel-leest-word-je-meteen-afgemaakt/

WAAROM KOPEN MENSEN BOEKEN?

Boeken worden door sommige mensen verzameld niet vanwege de inhoud maar bijvoorbeeld omdat ze ze simpelweg mooi vinden, van historische waarden, of “voor de heb”. Soms ook om indruk te maken(!) op anderen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bibliofilie

Maar de meeste mensen hebben boeken, kopen boeken, vanwege de informatie die er in staat; ik noem maar en zijstraat: kookboeken. Of Romans. Boeken om lekker bij weg te dromen, een spannend verhaal. Of studieboeken.

DE E-READER, EINDE VAN HET BOEK?

Een tijd geleden las ik dat ‘e-readers’ het einde van het boekentijdperk zullen zijn. Via internet kun je zelfs complete bibliotheken raadplegen tegenwoordig. Maar toch denk ik niet dat internet een écht boek helemaal zal kunnen vervangen. Een boek is namelijk een bezit. Die heb je zelf in je eigen kast, kun je in je handen nemen (ook wanneer internet het niet doet) wanneer je wilt. Het heeft een bepaalde emotionele waarde.

Mijn boeken, in mijn kastje (zie de foto), heb ik zorgvuldig en soms na lang wikken en wegen (want: prijs!) aangeschaft. Sommige ervan zullen de eerstkomende 20 à 30 jaar zeker niet digitaal verschijnen in verband met de copyrights.

Wel als e-reader variant wellicht maar toch, dat “voelt” voor mij niet als een boek. En sommige zullen nooit digitaal beschikbaar komen omdat ze alleeen en hele kleine markt bedienen of bedienden en nooit meer herdrukt zullen worden. Laat staan dat mensen de moeite nemen dit allemaal te digitaliseren.

Zo heb ik bijvoorbeeld Darby’s Synopsis (Nederlandstalig). Die overigens wel gedigitaliseerd is (https://www.debijbelvoorjou.nl/artikelen/synopsis-j-n-darby/) en Matthew Henry’s Commentaar, waarvan het NT, in het Nederlands, overigens wel te vinden is in PDF-formaat. En een complete Bijbel met Kanttekeningen uit 1957 van het NBG, behorend bij de NBG 1951-vertaling. Boeken die voor mij van grote waarde zijn, al was het maar omdat het gewoon historische werken zijn die (mogelijk) niet weer uitgegeven worden in die vorm. Maar bovenal vanwege de inhoud.

Online is veel te vinden, en dat is prachtig. Maar wie garandeert mij dat ze er over een paar jaar nog staan? Je bent afhankelijk van anderen daarin! Wat als een website die je jaren gebruikte plotseling offline gaat? Of je e-reader kapot gaat? Niet meer ondersteund wordt? Dan sta je met ‘lege handen’. Ik kan het dus iedereen aanraden: een eigen boekenkast(je) met die boeken of informatie waarvan je zegt: “daar zou ik nooit zonder willen”.

perfecte online kerkdienst op youtube

Over de kerkmuur heen kijken?

Even elders een kijkje nemen? Nu de kerken gesloten zijn en via Internet de diensten beschikbaar stellen schijnt dit veelvuldig te gebeuren.

Kerk Midwolde. Foto ©R. Brinkman, 2020

Maar liefst 1/3e van de mensen “kijkt over de kerkmuur” volgens een artikel op de EO-site. En komt na de corona-cirsis mogelijk niet terug in de eigen kerk denkt Thijs van den Brink van de EO.

Alle reden om te zorgen dat je kerkdienst ook online de moeite waard is? Dat moet niet de drijfveer zijn denk ik. Persoonlijk geloof ik dat het eerder uit nieuwsgierigheid is (niemand merkt immers dat je nu eens ‘over de muur heen kijkt’) of waarschijnlijk met name vanwege de reden dat de virtuele kerkdienst gewoon meer boeit bij sommige “hippe” kerken.

Zoals ik eind maart schreef: “De meeste online diensten die je nu ziet zijn precies dat: een kerkdienst, gefilmd met een lege zaal. De sfeer is niet best in dergelijke video’s en het is simpelweg niet echt ‘entertaining’ om zo’n dienst te kijken. Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden die er zijn om het wél een aantrekkelijke dienst te maken”.

“Als het voorlopig onmogelijk blijft om met de hele gemeente samen te komen, zouden gelovigen wel eens losgeweekt kunnen worden van hun eigen gemeenten. En als straks de reli-lockdown is opgeheven niet terugkeren naar hun eigen gemeenten, maar naar de hippe gemeentes die de online-registraties strak voor elkaar hebben” zegt van den Brink.

Wellicht is er zelfs nog heel iets anders aan de hand: mogelijk kijken mensen niet alleen de éigen dienst maar ook de diensten van andere kerken (meerdere diensten). Ik doe dat zelf ook; onder het motto “eens kijken hoe daar een online dienst er uit ziet”.

Wat mag je gezondheid je kosten?

Een duivels dilemma. De corona-app lijkt een fantastisch idee. Maar hoe gaat het in de praktijk werken? Op basis van vrijwilligheid zal een onvoldoende effect sorteren op de volksgezondheid, maar afdwingen is ook onmogelijk. Hoe kun je het zo aansturen als overheid dat mensen wel een app, armband of zelfs een chip in hun lichaam nemen?

In de video fragmenten met een interview met dhr. Feike Sijbesma, speciaal gezant in de strijd tegen corona, en Eva Jinek alsmede fragmenten van een video van een Amerikaanse, bekende, China-kenner (hij heeft er ca. 10 jaar gewoon en is ook gehuwd met een vrouw uit China). Sijbesma “Als je bij ons binnen wilt komen, moet je de app gedownload hebben”. Geldt dit alleen voor winkels, restaurants? Of.. wordt ons straks ook bijvoorbeeld de zorg ontzegd wanneer we geen app hebben?

Speculeren is makkelijk. Dat proberen we hier niet te doen. We zetten de feiten op een rij en stellen een aantal vragen en trekken voorzichtig conclusies.

Openbaring 13:17-18
“en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid: wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is een getal van een mens, en zijn getal is zeshonderdzesenzestig”.

perfecte kerkdienst online youtube

Hoe maak je de perfecte online kerkdienst?

perfecte online kerkdienst op youtube

Online kerkdiensten aanbieden is populair geworden de afgelopen weken en dat is erg fijn. Ik ben blij dat dit gebeurd is. Maar hoe maak je nu een perfecte online dienst? Want laten we wel zijn: “een kerkdienst zonder publiek” streamen of uitzenden via facebook of youtube is niet erg aantrekkelijk.

De meeste online diensten die je nu ziet zijn precies dat: een kerkdienst, gefilmd met een lege zaal. De sfeer is niet best in dergelijke video’s en het is simpelweg niet echt ‘entertaining’ om zo’n  dienst te kijken. Er wordt geen gebruik gemaakt van de mogelijkheden die er zijn om het wél een aantrekkelijke dienst te maken.

Natuurlijk zullen er zijn die zeggen: “Maar het gaat om het Woord! We hoeven niet te entertainen!”. Voor mij hoeft dat inderdaad niet. Ik kijk de diensten omdat ik ze wil kijken.

Voor veel kerkgangers hoeven de diensten ook niet meer ‘entertaining’. Maar voor heel veel, met name jongere, kerkgangers en in het bijzonder buitenkerkelijke gelovigen is het wél belangrijk dat het een dienst is die je, als een goed TV-programma, meeneemt in wat er gebracht wordt. Want precies dát is waar een online kerkdienst zich aan zou (moeten) kunnen spiegelen: een TV-programma of een serie zoals ze die op Netflix zien. Het moet gewoon boeien!

Ook voor de ‘vaste’ kerkgangers zal het aantrekkelijk gemaakt moeten worden want: zodra het ‘nieuwe’ er af is, zal een groot deel van hen niet meer op de zondag de dienst gaan kijken…

Hoe maak je een online dienst aantrekkelijk?

De beste methode voor een online dienst is YouTube. Als eerste wat algemene aanwijzingen voor een aantrekkelijk online format.

Het format
Het meest belangrijke is de prediking, focus daar op! Hoe doe je dat?

1. Hou het kort en afwisselend! De maximale duur voor- en aandachtsspanne van de kijker van een “online dienst” is echt niet meer dan 40-45 minuten. Persoonlijk zou ik zeggen: houd het maximaal op 20 tot 30 minuten. Ja, dat is heel kort. Maar het online format heeft één groot voordeel: je kunt makkelijk opknippen in diverse afleveringen over een onderwerp als je écht niet binnen die tijd je boodschap kunt brengen. Dat zorgt er ook nog eens voor, mits je een goede ‘cliffhanger’ hebt aan het eind, dat mensen de volgende aflevering van de digitale dienst niet willen missen en dus wéér kijken!

2. Zorg voor professionele muziek! De eigen (live) band filmen en uitzenden werkt vaak niet echt want
(a) het geluid (audio) is vaak niet geweldig op die manier en
(b) een combo heeft vaak niet de ervaring en kwaliteit die nodig is om in een setting zonder publiek “overeind te blijven”. Niets ten nadele van de mensen in zo’n groep! Maar het zijn nu eenmaal geen professionele artiesten laat staan dat ze ervaring hebben met studio-achtige omstandigheden;

3. korte, heldere en eenvoudige prediking! Kort alsjeblieft die preek in! Online een preek van 45 minuten? Niet doen!

4. biedt de prediking ook in een ander format aan, bijvoorbeeld als audiobestand of tekstbestand. Zodat mensen dat kunnen downloaden en (mee)lezen en/of als een soort van “podcast” kunnen beluisteren wanneer het hen uitkomt.

5. Experimenteer met de vorm. In plaats van een ‘dominee op de preekstoel’ is het veel interessanter om te kijken naar bijvoorbeeld een gesprek of een interview-vorm. Ga eens met iemand in een huiskamersetting zitten, en bespreek een onderwerp met elkaar in een vorm waarbij de Bijbel open mag gaan. Spiegel je rustig aan bestaande (interview)formats van TV. Dat is geen nadoen maar een bij kijkers bekend format overnemen. Zoals ze dan zeggen: “beter goed gejat dan slecht bedacht”!

Met de stichting Yarah en de voormalige Evangelische Baptistengemeente hebben we hele goede ervaringen opgedaan met het ter download beschikbaar stellen van preken en bijbelstudies. We doen dit in audio– en geschreven versies.

Jaren later horen we soms nog van mensen dat ze een studie of prediking beluisterd hebben, of zelfs alles hadden gedownload en met regelmaat terug luisteren – bijvoorbeeld tijdens nachtdiensten in het ziekenhuis, onder het autorijden etc.

Analyseer!
Kijk eens naar de statistieken van je huidige video’s die je nu online hebt op (met name) YouTube. Die geven heel goed aan hoe lang mensen gemiddeld kijken of luisteren, hoeveel kijkers vroegtijdig afhaken. Het aantal ‘views’ of ‘likes’ zegt helemaal niets. Kijk naar de statistieken in je dashboard. Dat kan soms zeer verhelderend, zelfs ontluisterend, zijn. Het laat je zien wat je goed doet maar ook wat beter kan.

perfecte kerkdienst online youtubeHoe maak je een online dienst op Youtube?

Praktisch nu. Hoe maak je een (aantrekkelijke) online dienst op Youtube? En daarbij ga ik dus uit van een vooraf opgenomen dienst, niet live gestreamd want: dat heeft allerlei risico’s.

Een live stream kan namelijk altijd mis gaan. Dat is prima als je een bestaande dienst voor thuisblijvers gelijktijdig beschikbaar wilt stellen en accepteert dat er iets mis kan gaan maar niet voor een online dienst, zeker niet in een situatie dat niemand kan komen (zoals op dit moment tijdens de corona-pandemie). Dan wil je niet dat halverwege de prediking alles opeens mis gaat. Neem het dus vooraf op!

1. Upload je prediking. Alléén de prediking!

2. Selecteer 2 a 3 (goede) video’s van optredens van een band of solist;

3. Maak een playlist. Voeg de liederen en prediking samen in de playlist.

De “dienst” kun je dus op deze manier bijvoorbeeld als volgt vormgeven:

  • lied
  • voorbede/schriftlezing
  • lied
  • prediking
  • slotlied

Stel de playlist beschikbaar als ‘dienst’. Voor elke dienst maak je dus een aparte playlist, en deze kun je embedden in de website van je gemeente/kerk of de link naar de playlist delen.

Stel de tekst of audio van de preek, bij voorkeur, ook (apart) beschikbaar. Met name voor bijvoorbeeld doven of slechthorenden is het beschikbaar hebben van een geschreven tekst een uitkomst! Via de Stg. Yarah maken we bijvoorbeeld ook altijd, al sinds 1992, onze bijbelstudies en predikingen in tekst beschikbaar. Ze zijn honderdduizenden(!) keren gedownload door mensen!

Persoonlijk vind ik dat het online format zich ook niet leent voor mededelingen en collecte. Stuur de gemeenteleden een nieuwsbrief of zet op de website, op een besloten gedeelte, de mededelingen en “collecteer” daar ook.

Voordelen van deze opzet

De voordelen zijn:

  • aantrekkelijke vormgeving, de kijker blijft betrokken en het valt binnen de aandachtsspanne van de meeste mensen;
  • mensen kunnen er voor kiezen alléén de preek te luisteren;
  • professioneel met minimale middelen. De video van de preek kan door de predikant simpelweg thuis met minimale middelen worden opgenomen (smartphone bijvoorbeeld).
  • weinig nabewerking nodig
  • Géén gedoe over copyrights want deze zijn afgedekt door de YouTube licentie én je publiceert zelf niet: je voegt een reeds bestaande video toe aan een playlist en ’embed’ die.

Met andere woorden: een enorme win-win situatie! Nog afgezien van het feit dat je met slechts een zéér beperkt aantal mensen dit kunt doen. Je belast nauwelijks mensen in de gemeente. Predikant, iemand die de video’s bewerkt en klaarzet. Iemand die de website onderhoudt. Drie à vier mensen kunnen het doen.

Voorbeeld: hoe doe je dat?

In bijgaande video heb ik een voorbeeld gemaakt van zo’n playlist opbouwen. Ik heb daarbij de playlist op ‘niet vermeld’ gezet (in zo’n geval kan je de link wel online zetten via bijvoorbeeld je website). Maar je kunt naar keuze natuurlijk ook de link op ‘openbaar’ zetten.

(helaas is de videokwaliteit niet optimaal)

Het principe is eenvoudig: kies een paar mooie muziek-video’s, je prediking of studie, voeg ze toe aan een (nieuwe) afspeellijst, maak de afspeellijst beschikbaar. Dat is alles!

Onderstaand het resultaat (als voorbeeld) van deze playlist. De video’s spelen achterelkaar af. Met het icoontje rechtsboven kunnen mensen er door heen klikken (het eerste lied heb ik later vervangen in deze playlist. Wat maar weer eens aantoont hoe flexibel dit format is!). Zie je hoe goed dat er op deze manier uitziet? Alleen al de professionele muziekvideo’s maakt het het kijken waard!

Hopelijk kunnen we elkaar snel weer in de ‘gewone’ kerkdiensten bezoeken. Maar tevens hoop ik dat we de diensten blijven ‘uitzenden’ via Youtube en andere media. Want zoals ik in een eerdere videoboodschap al aangaf: het online medium is érg geschikt om mensen met het Evangelie te bereiken. We doen er nu allemaal noodgedwongen ervaring mee op. Laat het straks niet voor wat het is!