Categorie: Varia

Bijbel Bijbesltudie Smarphone Bijbelonderzoek

Deze Website is Verhuisd!

nieuwe website bijbelstudie.infoBijbelschool@Home blog over Bijbelse theologie, Bijbelstudie en ontwikkelingen bekeken vanuit Evangelisch Perspectief is verhuisd naar een eigen domeinnaam.

Het plan was er al héél lang: deze website, dit blog, verhuizen naar een andere plek op het web. Maar zoiets kost voorbereiding en tijd. En de verandering moet natuurlijk niet al te veel gedoe veroorzaken voor de vaste bezoekers van de site. Dat is gelukt.

Deze website zal vanaf nu niet meer bijgewerkt worden op dit adres maar de site zal in “archiefmodus” nog een (lange) tijd blijven bestaan. De website heeft naast een eigen domeinnaam (het adres hier onder) ook een iets andere startpagina gekregen.

Het nieuwe adres voor deze site is vanaf nu:

https://bijbelstudie.info/

De domeinnaam had ik al een tijdje in bezit en stuurde tot voor kort bezoekers door naar de website van de Stg. Yarah. Waar ik al sinds de oprichting bij betrokken ben. Maar omdat dit blog nu nog aan mijn eigen privé domein verbonden was en ik het eigenlijk mooier vond er een eigen domein aan te verbinden heb ik de afgelopen week besloten de migratie toch maar eens in gang te zetten.

Heb je deze pagina onder je favorieten staan of link je er naar vanaf je eigen site? Werk dan svp de links bij. Want op deze site zullen geen nieuwe artikelen of publicaties meer verschijnen.

Het ontbreken van materie is een bewijs voor het bestaan van God

Een Gat kun je niet zien

Een gat kun je niet zien, toch bestaat het. Omdat de materie er omheen bewijst dat er een gat zit. De ontbrekende, niet meer zichtbare, materie is wat wij ‘een gat’ noemen. Het is er niet en toch is het er. We “zien” het immers? We nemen iets waar wat niet te zien is. Best bizar hè?

Het ontbreken van materie is een bewijs voor het bestaan van God

Atheïsten stellen dat God niet bestaat. Maar dat God niet bestaat, kan niet ontdekt, of bewezen, worden. Hij kan niet gezien worden zonder de omliggende ‘materie’. De door veel mensen een feit genoemde stelling “God bestaat niet” kan daarom niet bewezen worden.

Maar als we claimen dat God wél bestaat, een wezen of persoon die net als een gat in de muur niet zichtbaar of tastbaar is, hoe zit het dan met de omliggende materie? Die zien we door alle eeuwen heen; het Universum. De schepping waarin wij leven. De mensen die geloven. Daarin wordt God kenbaar gemaakt.

De Schepping? Serieus?

Het is een bekend verhaal dat Voltaire tijdens de hoogtijdagen van de Verlichting in een gesprek met atheïsten over het bestaan van God opzichtig met zijn kostbare zakhorloge zat te spelen. Dat leidde van het oorspronkelijk onderwerp af. Voltaire kreeg vraag: “Wat een prachtig ding. Wie heeft dat gemaakt?” “O”, antwoordde Voltaire, “dat heeft niemand gemaakt. Dat is toevallig zo gekomen”. “Maar dat kan toch niet”, riepen zijn gesprekspartners. “Zo’n ingewikkeld apparaat.” Voltaire antwoorde: “Als jullie al niet kunnen geloven dat zo’n horloge toevallig tot stand is gekomen, waarom doen jullie dat dan wél met de schepping, die oneindig veel complexer is?”

Romeinen 1:20 (NBG51) “Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.”

Kasteel-Old-Stoutenburght-Gat-bewijs-God

Wetenschappelijk bewijs

Een ‘gat’ kun je niet aantonen anders dan door het ontbreken van materie, zoals eerder al gezegd. Doordat de materie er omheen zichtbaar en tastbaar is. Zo is het ook met God.

God is “wetenschappelijk niet te bewijzen”, zo menen veel mensen. En daarom ontkennen ze Zijn bestaan. Er zijn er die er anders over denken. Maar wat zij eigenlijk proberen te doen is wat ik hier stel: het niet waarneembare proberen ze waarneembaar te maken door indirect bewijs. Ik verwacht dat het niet zal gebeuren dat God op een dag door een wetenschapper “ontdekt”, laat staan (fysiek) aangetoond, kan worden. Immers: God is Geest. (Joh. 4:10).

Een gat is er niet en toch wel. Je neemt het waar, maar je kan het niet vastpakken, laat staan zondermeer ‘aantonen’ immers: er is geen materie. Je kunt het dus ten hoogste beredeneren en afleiden uit het bewijs ‘er omheen’. De ontbrekende materie wordt zo in een zekere zin toch tastbaar en waarneembaar. Zo is het ook met God. Hij is er wel. Maar Hij bestaat niet uit, voor ons, tastbare of zichtbare materie.

Waarmee ik maar wil zeggen dat geloven in God nog helemaal niet zo’n gek idee hoeft te zijn. En het absoluut géén feit, maar een mening, is dat God niet zou bestaan. Degene die de stelling “God bestaat niet” poneert heeft namelijk de opdracht dat wat hij of zij als ‘feit’ neer wil leggen te bewijzen. En wat er niet (fysiek) is, kún je niet bewijzen. Proberen te bewijzen dat God, net als een gat in de muur, niet bestaat is ontkenning van de materie die het ‘gat’ aan ons toont.

Er is daarmee meer dan afdoende “afgeleid bewijs”, of indirect bewijs, voor het bestaan van God. Het ontbreken van materie is een bewijs voor het bestaan van God.

Vrijmetselarij Passer en Haak

De Vrijmetselaarsbijbel en de Presidentiële Eed

Nagenoeg alle Amerikaanse presidenten zweren bij hun bevestiging tot president ‘op de Bijbel’ en leggen de eed af. Lang ging altijd het verhaal dat deze eedaflegging op “de bijbel van de Vrijmetselarij” was. En gedeeltelijk is dat ook waar.

Hoewel de Amerikaanse grondwet het niet vereist hebben de meeste presidenten de ambtseed afgelegd met hun rechter- of linkerhand op een bijbel. Verschillende van de Founding Fathers, waaronder George Washington, waren vrijmetselaars.

Vrijmetselarij Passer en Haak
MesserWoland, CC BY-SA 3.0

De bijbel die werd gebruikt voor de inaugurele eed, gedrukt in 1767, was de altaarbijbel van St. John’s Masonic Lodgede Vrijmetselaarsloge nr. 1.

Presidenten George H.W. Bush, Carter, Eisenhower en Harding gebruikten ook dezelfde Bijbel toen ze werden ingewijd. Als de Lodge er geen gebruik van maakt, is de Washington Bible te zien in het Federal Hall National Memorial.

Heel veel presidenten deden dit dus niet. Waaronder ook Donald Trump. Hij maakte gebruik van de zogenaamde “Lincoln Bible” die ook door Barack Obama was gebruikt. Deze Bijbel dankt zijn naam aan het feit dat Lincoln deze gebruikte voor zijn beëidiging (maar het was niet zijn eigendom).

Joe Biden gebruikt(e) een andere Bijbel, namelijk de familiebijbel. En dat doet hij niet zonder reden volgens Christianity Today.

oude bijbelDe Biden-bijbel bevat 127 jaar familiegeschiedenis, maar experts zeggen dat het ook een belangrijk symbool is voor de nieuwe president. De keuze om de ambtseed af te leggen op deze specifieke tekst zegt iets over wat Biden gelooft over de Verenigde Staten, het presidentschap, de katholieken in dit land en het werk dat voor hem ligt, terwijl hij probeert zijn belofte na te komen om ‘de ziel van Amerika.”

“Hij legt niet alleen zijn ambtseed af met de Bijbel, maar zegt dat het de essentie weerspiegelt van wie hij is, en zijn familie-erfgoed, en zijn eigen geloof”, zegt Robert Briggs, president en CEO van de American Bible Society.

Het verhaal dat de presidenten “allemaal zijn ingezworen op de Vrijmetselaarsbijbel” (en de soms vergaande conclusies die daaraan worden verbonden) is dus niet waar. Wat wel waar is: veel van de ‘fouding fathers’ behoorden tot de Vrijmetselarij.

Washington DC Capitol national rifle association

Bestorming van het Capitool – Staatsgreep of Trump’s Zwanenzang?

Was de bestorming van het Capitool door aanhangers van Donald Trump, op 6 januari 2021, een mislukte staatsgreep of de zwanenzang van Trump en zijn aanhangers? Of, speelt er heel iets anders? En was het binnendringen van het Capitool inderdaad zo uniek als dat wij nu denken?

Washington DC Capitol national rifle association

Download volledige artikel (PDF, 14 pagina’s)

Een uitgebreide analyse van de situatie in de Verenigde Staten. Met name ook de rol van de Evangelische christenen komt hier naar voren. Zowel in de VS als in Nederland.

De Bestorming van het Capitool

De media deden er live verslag van. Zelf zat ik tot diep in de nacht het nieuws te volgen via CNN en BBC World. Ondertussen op Facebook Messenger en Whatsap met vrienden uit de VS en familie berichten uitwisselend. Schokkend.

Bestorming Capitool - Mislukte Staatsgreep of Zwanenzang van TrumpIk kon mijn ogen niet geloven alhoewel vrienden in de VS en ik het er de afgelopen maanden al een paar keer over hadden gehad, en ook in de familiekring er over gesproken was, dat zoiets zomaar zou kúnnen gebeuren. Maar toch, je verwacht het niet. Je gaat er vanuit dat de politie bijvoorbeeld voorbereid was en de bewaking op orde zou zijn.

Trump die zijn aanhangers opjutte op te trekken naar Capitol Hill, vervolgens zelf in het Witte Huis afwachtte op wat ging komen. Volgens CNN bevond Trump zich in de zogeheten ‘West Wing’ onder andere samen met dochter Ivanka en wat andere ‘getrouwen’. Volgens diverse bronnen was het ook met name zijn dochter Ivanka die “drie kwartier op hem ingepraat had” om er voor te zorgen dat hij zou gaan oproepen de bestorming te stoppen. Maar je kan ook andere gedachten hebben over wat daar plaatsvond in die ‘West Wing’.

Wat er gebeurde was ongehoord in de (recente) geschiedenis. William Barr, voormalige procureur-generaal en tot in december een steun en toeverlaat van Trump:

Trump’s gedrag te midden van het geweld rondom Capitol was een ‘verraad aan zijn ambt en aanhangers’

Wie waren die indringers? Waarom bestormden ze het Capitool in Washington? Wat was de rol van de (evangelische) christenen? Wat is de invloed van het ‘Trumpisme’ in Nederland? En wat hebben de ‘profeten van Achab’ te maken met deze situatie? De rechtsradicalen, national rifle association, birthers, evangelicalen. Ze vonden elkaar in één man. Trump. Een bizarre combinatie van gebeurtenissen en groeperingen.

In het bijgaande, uitgebreide, artikel een analyse van de situatie – op basis van feiten, verslagen, artikelen, gesprekken met Amerikaanse vrienden en bekenden.

Download volledige artikel (PDF, 14 pagina’s)

Misleiding EyeOpener Jaap Dieleman Fake news Deep State QAnon

Jaap Dieleman’s samenzweringstheorieën huis-aan-huis verspreid

Misleiding EyeOpener Jaap Dieleman Fake news Deep State QAnonAuteur, spreker en Evangelist Jaap Dieleman brengt via zijn website en Youtube al geruime tijd ‘christelijke’ samenzwerings-theorieën aan de man over Corona. Rond de kerstdagen van 2020 liet hij tevens huis-aan-huis een glossy magazine verspreiden in de noordelijke provincies met daarin zijn opvattingen.

In het blad treffen we diverse artikelen aan met daarin al lang ontzenuwde, en overduidelijk onjuiste, beweringen over de Covid-19 pandemie. Dieleman beweert zwart op wit dat de pandemie een “plandemie” is – dat de pandemie dus gepland is, volgens hem door de “deep state” (een “geheime regering achter de regering”), opvattingen uit de koker van QAnon-aanhangers! Daarnaast verzet hij zich tegen de vaccinatie, op basis van de bekende, maar aantoonbaar onjuiste, “anti-vaccinatie” argumenten.

Ook beweert hij dat de besmettingscijfers en opname-aantallen van patiënten in- en uit de zorgsector, onder andere gecontroleerd en beschikbaar gesteld door CBS en RIVM, “kunstmatig worden opgeklopt”. Het blad van Dieleman moet daarom ook onder de kop schadelijkedesinformatie‘ worden geplaatst. En niet alleen schadelijk in algemene zin, het is in het bijzonder schadelijk voor de verkondiging van het Evangelie!

Wat zijn Complottheorieën?

Complottheorieën worden gekenmerkt door zwak, tegenstrijdig of gewoonweg onbestaand bewijsmateriaal en drijven vaak op schijnbaar onbeantwoorde vragen. Vrijwel altijd bestaan er ook meerdere, elkaar op cruciale punten tegensprekende complottheorieën als alternatieve verklaring naast het officiële relaas over dezelfde historische gebeurtenis (Wikipedia).

Vermengen waarheid en leugen

Net als David Sörensen, Willem Engel van “Viruswaarheid”, Lange Frans en auteurs als Robin de Ruiter, begeeft Dieleman zich hier op zéér glad ijs. Niet alleen omdat hij valse informatie verspreid. Het grootste probleem is dat in het blad waarheid en leugen met elkaar vermengd worden. Zo schrijft hij ook over de opname van de gemeente in zijn blad. Een Bijbelse leer.

Jaap Dieleman Eyeopener Christelijke Corona SamenzweringenHet gevolg van deze vermenging van waarheid en leugen kan er toe leiden dat het Evangelie schade toegebracht wordt. Mensen die het blad lezen en de ‘complottheorieën’ verwerpen (terecht) zullen ook de rest van de inhoud verwerpen (de Bijbelse leringen) en het Christendom, geloof, op één hoop gooien met verwerpelijke ‘wappie‘-opvattingen.

Het kan, en zal, er toe leiden dat er mensen zijn die ‘het kind met het badwater weggooien’ en de Boodschap van het Evangelie verwerpen door deze valse informatie.

De Bijbel is heel duidelijk over het verspreiden van valse informatie, over leugens. De Bijbel wil dat wij de wáárheid spreken. Iets anders doen, doet afbreuk aan het Evangelie.

Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient (Filippenzen 4:8)

Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid. (2 Timoteüs 2:15)

Neem nooit leugens in de mond, laat geen bedrog over je lippen komen. (Spreuken 4:24)

En niet te vergeten wat Jesaja schrijft!

U mag geen samenzwering noemen alles wat dit volk een samenzwering noemt; en waar zij voor bevreesd zijn, daarvoor mag u niet bevreesd zijn en niet schrikken (Jesaja 8:12)

 

Misleiding EyeOpener Jaap Dieleman Fake news Deep State QAnon
Pagina uit het blad van Dieleman vol samenzweringstheorieën en onbewezen stellingnames

Wanneer we de zorgsector, de overheid en de media er van beschuldigen een samenzwering, middels een geheime “deep state”, tegen de bevolking te plannen zijn we als Christenen bezig niet alleen ons zelf ongeloofwaardig te maken maar bovenal de Here God en Zijn Woord.

Dieleman schrijft in zijn blad letterlijk (zie hier boven) dat zijn opvattingen en beweringen “natuurlijk niet in de Bijbel” zijn opgeschreven. Nee! Uiteráárd niet. De Bijbel leert héél anders!

Zijn de maatregelen een vrijheidsbeperking?

Veel Christenen verzetten zich als gevolg van onder andere dit soort opvattingen tegen de maatregelen die genomen worden. Een aantal kerken halen regelmatig de landelijke pers omdat ze weigeren hun kerkdiensten te gaan ‘streamen’ en met grote aantallen bijeen blijven komen.

Maar wat zegt de Bijbel over hen die een besmettelijke ziekte bij zich dragen? Mensen moeten zich vaak wassen en degenen die een zichtbare besmettelijke ziekte hebben, moeten worden afgezonderd (Leviticus 15:1-23 en 13:1-7, 46).

Iemand die deze regels kende en toepaste was een zekere Balavignus. Hij was een Joodse arts die ten tijde van de Zwarte Dood in 1348 werkzaam was in de Joodse wijk in Straatsburg. Hij adviseerde om de hele wijk schoon te maken en al het afval te verbranden. Dit zorgde in de Joodse wijk voor een flinke daling van het aantal ratten (met daarop de vlooien die de pestbacterie overdroegen) met als gevolg veel minder slachtoffers in de Joodse wijk dan in de omliggende Christelijke wijken. In de Joodse wijk overleed maar zo’n 5% van de mensen aan de ziekte tegenover 30% in de andere wijken van Straatsburg.

Dit verschil viel ook het stadsbestuur van Straatsburg op. Maar in plaats dat het stadsbestuur de hygiënische maatregelen van Balavignus overnam, beschuldigden ze hem er van dat hij, en de andere Joden uit de wijk, bronnen en waterputten van de Christenen vergiftigden. Balavignus werd zwaar gefolterd en ‘bekende’ daarop. Deze ‘bekentenis’ leidde tot pogroms in heel Europa waarbij tienduizenden Joden het leven lieten.

De mensen, inclusief christenen, die zich verzetten tegen corona-maatregelen zoals het dragen van een mondkapje en afstand houden van elkaar, genomen op basis van de medische inzichten tot nu toe en waarvan al tijdens de ‘Spaanse Griep’ bekend was dat het werkt, hebben meer weg van het bijgelovige stadsbestuur van Straatsburg dan de wijze Joodse arts die de schrift volgde!

Verdeeldheid onder Christenen

De opvattingen van Dieleman, Sörensen en anderen zorgen er niet alleen voor dat de seculiere wereld het Evangelie verwerpt. Ze zorgen er ook voor dat onder Christenen er flinke verdeeldheid is ontstaan. Zo heb ik gezien dat ook diverse broeders en zusters volledig ‘bevangen’ zijn door deze opvattingen. Ze verwerpen alle informatie die we lezen in de pers, via het RIVM, CBS of ziekenhuizen krijgen en doen het af als “fake news van de mainstream-media”.

Deze verdeeldheid zorgt er voor dat in families en gemeenten ernstige ruzies ontstaan. Dat mensen elkaar niet serieus meer nemen, dat ze elkaar de rug toekeren. Wie heeft hier belang bij? Juist: de vader van de leugen! De Here Jezus waarschuwde voor het werk van de satan, zijn leugen en bedrog:

U bent kinderen van de duivel en doet graag wat hij wil. Hij is al sinds het begin een moordenaar en heeft altijd buiten de waarheid gestaan, want de waarheid is hem vreemd. Hij kan alleen maar liegen, hij is de bron van de leugen. (Johannes 8:44)

Werk er niet aan mee!

Wanneer we ons oor lenen aan deze leugens en ze zelfs verspreiden zijn we een werktuig geworden in de hand van de leugengeesten van de satan. Zelfs evangelisten en predikers kunnen hier slachtoffer van worden.

Dieleman roept in zijn blad mensen op om geld te schenken. Hij vraagt om zo’n €670.000 om het blad landelijk huis-aan-huis te kunnen verspreiden. Ik kan maar één ding hopen en vragen aan iedereen dit dit artikeltje leest: doe het niet. Steun het verspreiden van deze desinformatie die het Evangelie schade toebrengt absoluut niet. U doet de verkondiging van het Woord er géén goed mee, integendeel!

Meer informatie over corona uit een groot aantal bronnen vindt u hier: https://www.rudybrinkman.nl/krabbels/corona-faq/

 

frustratie mensen houten figuurtjes

De Antagonist. Beschadigen van geestelijke leiders

Geestelijk leiders in gemeenten liggen vaak onder vuur. Er zijn mensen die er een genoegen in scheppen hen ten val te brengen. Hoe herken je mensen die geestelijke leiders ten val willen brengen?

Download dit artikel als PDF

predikant, leider, preek, spreker14 Alexander, de koperslager, heeft mij veel kwaad berokkend: de Here zal hem vergelden naar zijn werken. 15 Neem gij u ook voor hem in acht, want hij heeft onze woorden zeer tegengewerkt.

– 2 Tim. 4:14, 15 (NBG)

Kwetsbaarheid leiders

Geestelijke leiders zijn kwetsbaar. Er is altijd iemand die op de loer ligt om ze aan te vallen. Natuurlijk, ‘de satan’ zul je denken. Dat kan zo zijn. Maar de satan heeft wel zijn ‘werktuigen’: mensen. Deze mensen staan onder zijn invloed. Het kan ook een oorzaak zijn die in die mens zelf ligt (psychisch).

Deze mensen die -bedoeld of onbedoeld- een werktuig van satan zijn, vind je in veel kerken en gemeenten. Immers, dat is de plaats waar de satan schade wil toebrengen, dát is het ‘strijdtoneel’!

Als de tijd rijp is in de ogen van deze mensen zetten ze hun plan in werking om de geestelijke leiders van een gemeente aan te vallen. Het doel? Het leiderschap, in het bijzonder voorgangers, van een gemeente kapot maken. Vaak met een ‘vrome ondertoon’ of door de leiders van een gemeente, voorgangers of predikanten ergens van te beschuldigen.

Psychiater M. Scott Peck zei dat sommige van deze mensen zo gemeen zijn dat de enige geschikte term om ze te beschrijven is dat ze kwaadaardig zijn.

Antagonisme

In Bijbelse zin is er sprake van antagonisme als het gedrag is dat gericht is tegen de geestelijke leiders in de gemeente. Met als doel dit gezag te ondermijnen of zelfs ten val te brengen. Dat is het onderwerp en de definitie waar we hier dan ook mee werken.

Psychische aandoening

Ook in de privé sfeer krijgen mensen soms te maken met mensen die, volgens de (Engelse) definitie, verdeeld zijn door innerlijke conflicten. Dit artikel gaat daar niet over. We hebben dan namelijk van doen met een, volgens experts, ‘psychische aandoening’. Ik ben daar geen expert in en zou niet weten wat de juiste term (in het Nederlands) er voor is. Stg. Promise schrijft er over: “Uit medisch oogpunt bezien is het mogelijk dat deze mensen lijden aan persoonlijkheidsafwijkingen of psychische kwalen, asociaal gedraag grenzend aan paranoia, narcisme enz.”. Het zou mij niet verbazen dat deze mensen inderdaad last hebben van bepaalde psychische problemen of afwijkingen – zeker als we gaan zien wat hun gedrag is binnen de gemeente van onze Here Jezus. Maar zoals gezegd, dat is niet het onderwerp van dit artikel.

De Antagonist

Er is dus een naam voor deze mensen: Antagonisten. Een antagonist is een tegenpool, een tegenhanger of een tegenwerker. (Wikipedia).

Is het niet opmerkelijk dat de satan ook de ‘tegenstander’ of ‘tegenwerker’ heet in de Bijbel: “de tegenstander, die zich verheft tegen al wat God of voorwerp van verering heet” 2 Tess. 2:4.

Dr. Kenneth Haugk, een klinisch psycholoog, definieert pathologische antagonisten als “individuen die, op basis van niet-substantief bewijs, hun best doen om onverzadigbare eisen te stellen, waarbij ze gewoonlijk de persoon of prestaties van anderen aanvallen. Deze aanvallen zijn egoïstisch van aard, mensen worden afgebroken in plaats van opgebouwd, en zijn vaak gericht tegen mensen met een leidende hoedanigheid.”

G. Llloyd-Rediger beschrijft deze antagonisten als “geestelijken-moordenaars”, die als hun enige hoofddoel hebben de predikant te misbruiken of te kwetsen in de mate dat ze de bediening zullen verlaten. Rediger merkt op dat dit misbruik “in epidemische proporties toeneemt … het is een fenomeen dat door zowel onderzoek als ervaring wordt geverifieerd.” Hij identificeert moordenaars van geestelijken als “mensen die opzettelijk predikanten aanvallen om ze ernstig letsel toe te brengen of te vernietigen”.

Het doel van de ‘antagonist’ is dus het te gronde richten van de bediening van een geestelijke leider, voorganger of predikant. Daar scheppen zij plezier in! Zij genieten er van, in hun onstilbare honger om anderen te vernietigen, dat een geestelijk leider kapot gaat. En, met de val van een dergelijke leider, vaak ook een kerk of organisatie!

Je kunt deze antagonisten dus ook aantreffen bij bijvoorbeeld de redacties van (christelijke!) bladen en kranten – waar ze, als redacteur of journalist, er genoegen in scheppen geestelijke leiders of kerken aan te vallen waar en wanneer ze maar kunnen. Maar dat is nu even niet het onderwerp.

Wat er aan vooraf gaat..

Vóór het zo ver komt dat de antagonis openlijk de aanval opent is er vaak al een lange periode van insinuaties, beschuldigingen en kwaadsprekerij via email, brieven, telefoontjes, ‘suggestieve gesprekken’ en vragen aan vooraf gegaan: “Zou het niet eens zo kunnen zijn dat…” of “ik heb gehoord dat het neefje van de voorganger heeft gezegd tegen iemand dat onze voorganger…” of, direct beschuldigend: “ik zie de voorganger wel érg vriendelijk zijn met zuster X, het zou mij niet verbazen als hij een oogje op haar heeft. Erg hè, voor zijn vrouw ook..”.

Ook zie je vaak indirecte aanvallen. Bijvoorbeeld als men een voorganger wil beschadigen doet men dat via zijn gezin: “de vrouw van de voorganger loopt wel érg vaak in nieuwe kleding, waar doen ze dat allemaal van, .. ”. Of “ik heb gehoord dat de zoon van de predikant gezien is samen met andere jongens in het uitgaanscentrum en dat de drank rijkelijk gevloeid had!”. Zo’n laatste is een hele gemene: beide uitspraken in de zin kunnen waar zijn, maar niet gerelateerd! Zodat de kwaadspreker nooit beschuldigd kan worden van kwaadsprekerij maar de ‘ontvanger’ van de boodschap trekt beide beweringen samen en concludeert: “de zoon van de voorganger is een dronkelap”.

De ergste vorm van stemmingmakerij, middels hele ‘vroom klinkende’ roddel: “laten we bidden voor onze broeder, hij heeft hard onze voorbede nodig want ik hoorde dat…” en vervolgens komen er roddels op tafel.

Stemmingmakerij waar het slachtoffer, de leider die ten val gebracht gaat worden, zich niet tegen kan verdedigen want: het gaat acher zijn of haar rug om.

De aanvallers van de geestelijke leiders zorgen dat er zodoende een ‘probleem’ ontstaat. Ze suggereren bijvoorbeeld dat er financiële problemen in de gemeente zijn. En welke kerk heeft er nu géén gebrek aan geld? Of er wordt gesuggereerd dat de geestelijk leider ‘oneerbaar’ is, oneerlijke handel en wandel heeft, of ‘ongeestelijk’ is. Hoe dan ook, linksom of rechtsom wordt er door een aanvaller een web gemaakt van allerlei aantijgingen, halve waarheden, uit zijn verband gerukte uitspraken of gedragingen en ga zo maar door om de positie van de geestelijk leider te ondermijnen. Dit wordt vaak lange tijd voorbereid om vervolgens tot de aanval over te gaan.

Persoonlijke frustraties

Soms zijn de aanvallers ook mensen die gefrustreerd zijn over hun eigen (mislukte) leven. En vinden dat de geestelijke leiders moeten boeten er voor. Een voorbeeld van een predikant:

frustratie mensen houten figuurtjes
(Image by Ulrike Mai from Pixabay)

In mijn eerste kerk verwelkomde ik een echtpaar dat aanzienlijke problemen had in hun huwelijk. Na veel gebed en raad viel hun huwelijk uiteen. Kort daarna ontving ik verschillende brieven van de vrouw waarin ik op de een of andere manier de schuld kreeg voor het uiteenvallen van het huwelijk en verschillende kerkelijke ellende. Ik heb oprecht geprobeerd haar zorgen weg te nemen, maar op de een of andere manier was het nooit genoeg. Zelfs een verontschuldiging zou niet voldoende zijn. Ik dacht bij mezelf: waarvoor bied ik mijn excuses aan? Het huwelijk werd verbroken lang voordat ik raad aanbood, ik probeerde oprecht te helpen, maar op de een of andere manier kreeg ik de indruk dat het allemaal mijn schuld was! Ik snap het niet? Eerst werd ik als een redder begroet, en nu als een boeman.

[..]

In mijn tweede pastoraat kwam ik een oudere heer tegen die een chronische antagonist was. Ondanks pogingen om aan zijn eisen te voldoen, werd ik het slachtoffer van een subversieve campagne om mijn bediening te bestrijden. Het bracht me letterlijk op mijn knieën. Maar ik denk niet dat ik er het ergste van heb meegemaakt. Horrorverhalen komen vaak voor, aangezien predikanten en kerkleiders lijden onder wraakzuchtige mishandeling die wordt ontketend tegen hun fijne bedieningen.

De mevrouw uit het voorbeeld schuift dus niet alleen haar persoonlijke problemen op de predikant af, ook krijgt hij en passant de schuld van allerlei andere (kerkelijke) problemen. Wanneer zij binnen de gemeente gehoor krijgt, bijval krijgt, van anderen is het hek van de dam. Net als in het tweede voorbeeld. Het zijn aantijgingen en aanvallen waar een geestelijk leider zich maar amper tegen kan verweren.

De Aanval

De oplossing voor de zogenaamde problemen die de aanvallers altijd voorstellen is eenvoudig: als de leider(s) van de gemeente, de voorganger, de predikant, vertrekt zijn alle problemen opgelost. Dat daarmee het eerdergenoemde uitelkaar gevallen huwelijk van mevrouw helemaal niet hersteld wordt doet in zo’n geval helemaal niet terzake. De predikant is schuldig, in hun ogen, en “moet vertrekken”.

Natuurlijk zal dat nooit zomaar kunnen; dus stel de aanvaller voor aan de raad van de gemeente of via een bijzondere ledenvergadering dat er een ‘onderzoekscommissie’ komt. Met mensen die, uiteraard, liefst tot de initimi van de aanvaller behoren of mensen die de aanvaller al in zijn invloedssfeer heeft. Of er wordt op aangestuurd om de voorganger voor te stellen ‘zelf maar af te treden’ want ‘dat is beter voor het herstellen van de eenheid in de gemeente’.

aanval gevecht strijd
(Image by Alexander Lesnitsky from Pixabay)

De aanval is al een tijdje aan de gang, maar de geestelijken-moordenaar zet, als de tijd rijp is, zijn aanvalsplan op de agenda van het officiële bestuur van zijn kerk. Hij zorgt ervoor dat de predikant niet aanwezig is. Het bestuur zal worden opgeroepen voor raadsvergadering, wat betekent dat er geen buitenstaanders worden uitgenodigd en dat geldt ook voor de voorganger. Voorgangers en andere stafleden zijn gewoonlijk ‘buitenstaanders’ voor dergelijke officiële raden.

Tijdens deze cruciale bijeenkomst legt de geestelijken-moordenaar zijn beschuldigingen voor het verzamelde lichaam van (leken)leiders. Hij zal allerlei gegeves zoals statistieken gebruiken om zijn beschuldigingen kracht bij te zetten. Een gemeenschappelijk doel is de financiën van de kerk, aangezien de meeste kerken nooit genoeg geld hebben. Het tekort aan geld kan gemakkelijk worden toegeschreven aan het zogenaamd falend leiderschap van de voorganger.
– Dr. Guy Greenfield, The Wounded Minister

In het verleden heb ik het een keer zien gebeuren in een gemeente; binnen de raad was er onenigheid – twéé van de raadsleden nodigden schriftelijk alle gemeenteleden uit voor een ‘bijzondere ledenvergadering’, waarbij het raadslid dat ze onderuit wilden halen níet uitgenodigd werd. Het doel was betreffende raadslid, met steun van een bevriende predikant, uit zijn functie te ontheffen. Op de een of andere manier (“je verrader slaapt nooit”) kreeg het raadslid dat onder vuur lag lucht van de bijeenkomst en kwam ook opdagen. Wat resulteerde in een tumultueuze bijeenkomst.. (reden voor mijn vrouw en mij deze gemeente te verlaten overigens, wij wilden geen deel zijn van en aan deze strijd).

Leiderschapscrisis

Dergelijke situaties zorgen voor een leiderschapscrisis.

Deze leiderschapscrisis zal uiteindelijk voor de gemeente resulteren in een of andere officiële hoedanigheid, waar het mogelijk is dat een openlijk conflict zal ontstaan. De meeste voorgangers hebben vrienden en supporters (binnen de gemeente) waarvoor de coup onverwacht komt en deze vrienden zullen proberen hun steun te geven. Het is vaak al te laat om het ontslag van de leider te voorkomen, maar er kan van alles gebeuren: een kerksplitsing – waarbij sommige leden erop staan ​​dat de afgetreden predikant een nieuwe gemeente sticht – of met het vertrek van verschillende leden op een ongeorganiseerde manier die elders lid worden. Of de geestelijke leider vertrekt.

Op zo’n moment raakt de misbruikte geestelijke leider vaak in een depressie of is op zijn minst ontgoocheld. Twijfelt aan zichzelf. De reputatie is beschadigd, er is bij de leider zelf vaak (geestelijke) schade, er is materiële schade (immers: werkloosheid). Maar ook het gezin van de geestelijk leider raakt er vaak door ontwricht. De partner en kinderen voelen zich in het openbaar in verlegenheid gebracht. Vriendschappen, vaak binnen de gemeente, worden er door stukgemaakt. De bijkomende schade kan dus immens zijn!

De tegenstander heeft zijn doel bereikt. Op zijn minst is de geestelijke leider (zwaar) beschadigd geraakt. En in het ergste geval lopen er véle mensen beschadigd rond en het getuigenis van de gemeente of kerk, naar de buitenwereld toe, is ernstig beschadigd geraakt.

Mensen die dit is overkomen, en ik heb ze gekend en ken ze, vertellen je vaak de meest verschrikkelijke verhalen – hoe ze ‘onderuit gehaald werden’, in de steek gelaten werden en hoe het werk dat ze al die jaren als trouwe dienstknechten deden tot de grond werd afgebrand. Door toedoen van anderen die “met een schijn van godsvrucht” hun leven verwoest hebben. We moeten deze mensen op een afstand houden, zegt Paulus in 2 Timoteüs 3.

Onderken de Antagonisten!

Helaas echter laten mensen vaak hun oren maar wát graag juist hangen naar de kwaadsprekers. Ook Christenen! Hoe kan dat? Omdat we ze niet onderkennen!

Wie zijn ze?
Dit zijn geen normale mensen, gemiddelde klagers, critici en typische dissidenten die over het algemeen niet tevreden zijn over het leven zelf. Over het algemeen zijn er maar heel weinig van hen, een of twee in een gemiddelde gemeente, maar ze zijn dodelijk en ze hebben de gave om een groep mensen om zich heen te verzamelen met “veel voorkomende klachten” en meningsverschillen in de kerk. Ze kunnen gemakkelijk de illusie wekken dat er hordes mensen tegen de voorganger zijn.

Bedenk: “Bad news travels fast”. Als er een paar “klagers” zijn die de voorganger of predikant op de korrel nemen met oneigenlijke “klachten” of beschuldigingen dan wordt dat eerder ‘gehoord’ dan wanneer mensen juist zeer tevreden zijn.

Je kunt daarbij denken aan de mensen die zich tegen Mozes keerden in de woestijn; het ‘gepeupel’ of ‘samenraapsel’ worden ze genoemd. Maar ze wisten wel het hele volk mee te slepen in de opstand tegen God en zijn aangewezen leider, Mozes! Numeri 11:4,5.

Voor deze mensen is hún plan uitvoeren het meest belangrijke dat er is; ten koste van alles. Gaat de gemeente er aan kapot? Het is niet anders; hun plan moet uitgevoerd worden: koste wat het kost móet de geestelijke leider of leiding van een gemeente kapot gemaakt worden. Bedrog, manipulatie, anderen beschuldigen, feiten verdraaiien of in een andere -onjuiste- context weergeven.

Moordenaars van geestelijken zijn meesters in intimidatie en gebruiken het om de fatsoensregels en zorg te schenden die de meeste christenen proberen te volgen. Intimidatie is een krachtig wapen… daarom worden predikanten en zij die de predikant steunen gemakkelijk geïntimideerd door deze overtuigende en charmante religieuze aanvallers. Moordenaars van geestelijken zijn vermomde experts als ze zien dat dit in hun voordeel zou zijn. Ze zijn in staat om zichzelf voor te doen als vrome en spirituele kerkleden, die hun vernietigende werk doen ‘voor het welzijn van de kerk om Gods koninkrijk te bevorderen’. Ze kunnen naïeve kerkleden ervan overtuigen dat ze legitieme kwesties aan de orde stellen. Deze religieuze monsters verbergen zich vaak tussen hun bondgenoten… ze intimideren openlijk elke oppositie door duidelijk te maken dat ze vies zullen vechten en elke tactiek te gebruiken om hun doelen te bereiken. Vriendelijke en vredelievende kerkleden worden snel buitenspel gezet door dergelijke bedreigingen” [..] “Klinisch gezien… ze kunnen verschillende persoonlijkheidsstoornissen hebben… asociaal, borderline, paranoïde, narcistisch… driftbuien om hun egoïstische doelen te bereiken. Ze hebben geleerd hoe ze kunnen afleiden, verwarren, liegen en verleiden om de kwetsbaren schade toe te brengen.”

Dr. Greenfield.

Hoe gaan ze te werk?

1. ze ‘bewijzen’ hun standpunten door feiten onjuist weer te geven of te verdraaiien;

2. ze zijn ‘hyper-sensitief’. Eén woord kan door hen totaal uit zijn verband worden gerukt en tegen iemand gebruikt worden;

3. ze zijn niet tevreden te stellen. De eisen, wanneer er aan voldaan wordt, worden telkens bijgesteld – er volgen nieuwe eisen waaraan voldaan moet worden;

4. pogingen hen tegemoet te komen of tevreden te stellen worden gezien c.q. opgevat als een aanmoediging om méér eisen en wensen op tafel te leggen totdat hun slachtoffer ‘het veld ruimt’ omdat die onmogelijk nog kan voldoen aan de (nieuwe) eisen;

5. meestal heeft de antagonist een diepgewortelde woede tegen God. Dat bevreemd mensen immers: het zijn vaak hele ‘vrome’ mensen! Maar het is de enige verklaring waarom deze mensen júist de mensen aanvallen die het werk van de Here doen;

6. het zijn egoïsten. Alles wat telt is hun eigen ‘ik’ tevreden stellen – zij willen de plaats innemen van de persoon die ze aanvallen omdat ze honger hebben naar controle over anderen, macht, status en autoriteit. Daarmee hebben ze dus ook een onjuist beeld van gezond geestelijk leiderschap;

7. alle aanvallen zijn destructief, niet constructief.

Paulus noemde ze ‘grimmige wolven die de kudde niet zullen sparen’ Hand. 20:29.

Activisten

We moeten deze mensen niet verwarren, overigens, met activisten. Activisten zijn mensen die bijvoorbeeld een maatschappelijk doel nastreven zoals bijvoorbeeld de ‘pro-life’ activisten. Echter, wanneer dergelijke activisten van een geestelijke leider activisme gaan eisen kan het probleem hiervoor weer ontstaan.

Zo heb ik in een gemeente wel eens meegemaakt dat er ‘pro-Israël’ activisten waren. Die vonden, dat was hun klacht, dat de predikant “te weinig over Israël sprak”. Uiteindelijk werd die klacht groter gemaakt als in “omdat hij geen zicht heeft op Israël is hij ongeestelijk”. Dat werd dan weer “een probleem” want zo iemand was “ongeschikt” een gemeente te leiden, enz. Zo werd het activisme het onvrede-vehikel van de antagonisten en werden de activisten en antagonisten ‘bondgenoten’.

In een gemeente kan er zó veel mis gaan op dat punt! Het is allemaal héél oneigenlijk wat men doet, maar krijg er maar eens een vinger achter! Toch moeten wer opmerkzaam zijn op dit gedrag en er tegen optreden vóór het te laat is!

Er zijn twee soorten van onrecht: de eerste is te vinden bij hen die een ander verwonden, de tweede bij hen die falen een ander te beschermen tegen verwonding terwijl dit binnen hun macht lag”
Cicero

Het enige dat nodig is om het kwaad te laten zegevieren, is dat goede mensen niets doen.
Edmund Burke.

Vrije tijd

Een schrijver merkt op dat het opmerkelijk is dat de slachtoffers, de geestelijke leiders, vaak hun handen vol hebben aan het leiden van hun gemeente of organisatie terwijl de antagonisten ‘zeeën van tijd hebben om hun plannen te smeden’.

De antagonist waren meestal gepensioneerden … met veel vrije tijd …, de antagonisten hadden alle tijd om hun strategie te plannen, hun supporters te organiseren, geheime ontmoetingen te houden met hun vrienden en vele uren door te brengen met het bellen van mensen om bijeenkomsten en vergaderingen voor te koken”

Ik heb dit gezien in de prakijk. In een gemeente die ik ken was er een man die altijd zat te ‘stoken’. Hij had altijd tijd voor een ‘praatje’, ‘even koffie doen’. Hij was namelijk afgekeurd. Hij had een zee van vrije tijd en benutte die niet ten goede. Het zijn deze mensen die alle energie uit een predikant of voorganger kunnen zuigen, hen verzwakken en toeslaan op het moment dat ze hun kans schoon zien. Zoals het spreekwoord zegt: “Ledigheid is des duivels oorkussen”.

Bijbelse voorbeelden

Geopende BijbelWe zagen hier eerder al een aantal bijbelse referenties. Er zijn ook overduidelijke voorbeelden in de Bijbel te vinden. De meest bekende is wel Judas Iskariot. Hij probeerde het werk van de Here Jezus te gronde te richten door hem te verraden. Zodat de Here gedood werd aan het kruis.

De ‘antagonist’ Judas dacht daarmee zijn doel bereikt te hebben. Maar hij betaalde zelf een hoge prijs en pleegde zelfmoord. Uiteindelijk richt een antagonist zichzelf te gronde. Maar in de val worden héél veel goede mensen mee ten gronde gericht.

In 2 Korinthe 11:13-15 schrijft Paulus het volgende:

13 Want zulke lieden zijn schijn-apostelen, bedrieglijke arbeiders, die zich voordoen als apostelen van Christus. 14 Geen wonder ook! Immers, de satan zelf doet zich voor als een engel des lichts. 15 Het is dus niets bijzonders, indien ook zijn dienaren zich voordoen als dienaren der gerechtigheid; maar hun einde zal zijn naar hun werken.

Hij maakt het heel duidelijk wie zij dienen: de satan, de ‘tegenstander’ oftwel: antagonist.

Nog een Bijbels voorbeeld is Diotrefes. Waarvan Johannes zegt:

9 Ik heb aan de gemeente een en ander geschreven; maar Diotrefes, die onder hen de eerste tracht te zijn, ontvangt ons niet. 10 Daarom zal ik, als ik kom, herinneren aan zijn werken, die hij doet, daar hij met boze woorden tegen ons zwetst; en hiermede nog niet voldaan, ontvangt hij zelf de broeders niet en weerhoudt ook hen, die het wel willen doen, en hij werpt hen uit de gemeente.

Hoe om te gaan met Antagonisten?

Hoe moet je omgaan met mensen in de gemeente of kerk die duidelijk er op gericht zijn de geestelijk leiders te beschadigen?

Een praktische tip: komt iemand bij je en begint deze persoon met beschuldigingen aan het adres van een leider in de gemeente zet dan het gesprek stop. Zeg eenvoudigweg: “Voor je verder gaat, laten we de broeder bellen en uitnodigen deel te nemen aan dit gesprek”. Je zult zien dat de beschuldigingen metéén worden ingetrokken en/of dat de ‘aanklager’ zelfs boos vertrekt!

Een andere tip: zeg tegen de ‘aanklager’ dat hij of zij het verhaal op papier moet zetten, onder eigen naam uiteraard, en dat het dan voorgelegd kan worden aan de gemeente. Dat is (ook) Bijbels.

De Bijbel stelt stelt namelijk grenzen aan de kritiek op geestelijk leiders zoals een predikant. Paulus gaf Timoteüs de opdracht: ‘accepteer nooit enige beschuldiging tegen een oudste (opziener, predikant), behalve op basis van het bewijs van twee of drie getuigen. Wat betreft degenen die volharden in zonde, bestraf hen in het bijzijn van allen, zodat ook de anderen in angst kunnen staan. 1 Timoteüs 5: 19-20.

Gerechtvaardigde beschuldigingen moeten ondersteund worden door twee of drie getuigen, en moeten duidelijk door de kerk als zondig gedrag worden erkend. Dus geen roddel en achterklap, geen insinuaties, geen uit zijn verband gerukte uitspraken. Het moet gaan om zondige gedragingen. Gedragingen dus die ook relevant zijn op het moment van de ‘aanklacht’.

Als niet aan deze criteria wordt voldaan, impliceert Paulus dat de aanklager moet worden berispt wegens het overtreden van schriftuurlijke, Bijbelse, normen.

Online aanklagers

Een verschijnsel van de laatste decennia zijn de online aanklagers. Er zijn heel veel websites die zichzelf tooien met de term ‘Discernment’-sites.

Wat mij opvalt is dat dergelijke sites vaak gerund worden door mensen die je zou kunnen typeren als (gematigde) antagonisten. Vaak met een pen in azijn gedrenkt, ontevreden over welke gang van zaken ook, zeer negatief over van alles. Hun invloed is vaak groter dan gedacht. Hun artikelen vinden aftrek binnen kerken en gemeenten en vallen in goede aarde bij ontevredenen en worden voor deze ontrevredenen ‘munitie’ om binnen de gemeenten relletjes te veroorzaken.

Natuurlijk is het een Bijbelse opdracht de geesten te onderscheiden. En het is tevens een Bijbelse opdracht om dwalingen te benoemen. Maar laten we er voor waken om zuur en venijnig te worden. Elkaar in liefde onderwijzen en terecht wijzen is iets anders dan de vuilspuiterij die helaas online veel voorkomt. Goede discernment, onderscheid der geesten, gebeurt binnen het Bijbels-gemeentelijke kader, zie eerdere aanhaling van 1 Timoteüs 5.

_______

Best practices voor leiders

Hoe voorkom je dat je als leider het slachtoffer wordt van antagonisten? Prof. Reyenga heeft zelf verschillende kerken en gemeenten geleid en heeft ook de nodige ervaring op dit gebied opgedaan. Hij geeft het volgende aan tips, voor als je gevraagd wordt leiding te geven in- of aan een gemeente of groep:

1. Accepteer geen beroep van een kerk zonder de totale “buy-in” van de belangrijkste leiders. Zij zijn het immers die, ingeval er een ‘antagonist’ opstaat je moeten steunen en je leiderschap verdedigen.

2. Ga geen bouwprojecten leiden. Dat stelt je bloot aan buitensporige risico’s. Dat is de taak van de gemeente en de door hen gekozen raad – daar in stappen kan leiden tot grote financiële problemen in een kerk waar je als predikant op afgerekend gaat worden. Daarnaast zal je dan regelmatig bij de gemeente moeten aankloppen en ‘bedelen om geld’. Of zelfs in je prediking daar aandacht aan moeten gaan besteden! Geld (geldzorgen!) en geestelijk leiderschap moeten niet met elkaar verbonden worden. Het beste is om door de gemeente een speciaal hiermee belast team te laten samenstellen en je er als geestelijk leiderschap verre van te houden.

3. Stel een raad samen met de leiders van de kerk, en zorg er voor dat ze zich bewust te zijn van de geestelijken-moordenaars, de antagonisten.

4. Blijf je leiderschap ontwikkelen.

5. Zoek ervaren voorgangers en mentoren (andere gemeenten) om je te helpen. Als geestelijk leider moet je samen met anderen ervaringen kunnen delen. Je kunt zelf dat allemaal niet dragen.

6. Identificeer mogelijke “verdeeldheid wekkende mensen” en behandel problemen zo snel mogelijk. Laat zaken niet voortsudderen binnen een gemeente maar pak het aan.

7. Leer hoe je problemen kunt verwachten, bespreek ze, vergeef snel, leer onderweg en wees veerkrachtig.

8. Doe een bijbelstudie met de gemeente over onenigheid direct wanneer u begint en ontwikkel een plan om met onenigheid om te gaan, mocht dit zich voordoen.

Bronnen:

Clergy Killer – Prof. Henry Reyenga
Soul Hydration 4 emerging leaders (auteur onbekend)
Dr. Guy Greenfield, The Wounded Minister (online samenvatting)

 

Verwijsindex Bijbel Artikelen Video en studies

Verwijsindex Artikelen en Studies – Gratis downloads

De verwijsindex bevat links naar artikelen en studies op dit blog over Bijbelse onderwerpen, Archeologie en theologische onderwerpen.

Ik werd er op geattendeerd dat een aantal van de links niet meer werkten. Deze zijn inmiddels bijgewerkt waardoor alle links weer zouden moeten functioneren. Reden dat sommige niet meer werkten was niet dat artikelen verwijderd zijn maar door een andere inrichting van de website waardoor ik onder andere hoop dat het e.e.a. beter geïndexeerd wordt door Google en andere zoekmachines maar bovenal overzichtelijker werkt voor de bezoekers van deze website.

Normaliter kunt u via de zoekfunctie van alles vinden op dit blog, echter dat navigeert niet altijd even handig – al was het alleen al omdat sommige onderwerpen hier niet te vinden zijn. Er zijn op dit blog in de loop der jaren inmiddels bijna 300 stukjes door mij geplaatst en daarom is de verwijsindex een handig hulpmiddel.

Gratis bijbelstudies en publicaties downloaden

Daarnaast is er de pagina “Publicaties”, daar vindt u de meest recente berichten per categorie (10 artikelen per onderwerp) en mijn laatste publicaties in de vorm van “e-boeken” (PDF). Die zijn online te lezen maar nu ook gratis te downloaden.

 

typewriter-trump-pence-biden-harris-elections-usa-christians

Verkiezingsnederlaag Trump: een Zegen of Vloek?

typewriter-trump-pence-biden-harris-elections-usa-christians

Evangelicale Amerikanen zijn in grote meerderheid groot fan van Donald Trump. Ook in Nederland zijn zeer veel christenen gecharmeerd van het “Trumpisme”. Veel van hen scanderen “fraude” nu Trump de verkiezingen verpletterend heeft verloren. Is de nederlaag van Trump een zegen of een vloek?

Als je de Nederlandse pers moet geloven is de overwinning van Biden & Harris een “linkse” overwinning. Dat is niet juist. Zowel de democraten als de republikeinen zijn kapitalistische partijen. Links, zoals we dat in Nederland kennen, bestaat niet in de Verenigde Staten. Het programma van Biden is ook niet links te noemen.

Hij wil wel een aantal dingen aanpakken zoals hogere belasting voor de rijken (Trump had deze verlaagd), betere zorgverzekering (Trump had beloofd Obamacare te verbeteren maar heeft dat niet gedaan), en nog wat andere sociale voorstellen.

Waarom steunen Christenen Trump?

Ik heb er hier al een keer eerder over geschreven. Trump is niet bepaald een boegbeeld van Christelijke Deugd. Integendeel. De man zaaide verdeeldheid, onrust, zorgde voor handelsoorlogen met desastreuse gevolgen in eigen land en is een pathologisch leugenaar. Om maar een paar dingen te noemen.

Macht en Geld
Dé reden dat Trump de Evangelicals op zijn hand kreeg was dat hij hen macht beloofde. Daarnaast wist hij heel slim het “pro-life” debat zijn kant op te trekken. Veel christenen zijn daarnaast in goede doen en gericht op geld, helaas. Dus ook hen wist hij met zijn belastingverlaging voor de welgestelden te paaien.

Ook het Reformatorisch Dagblad vond het nodig hun steun aan Trump uit te spreken. Een man die, als hij bij deze krant zou werken al láng met pek en veren de deur uitgejaagd zou zijn! Toch schrijven ze:

In de achterliggende jaren was veel op president Trump aan te merken. Zijn vaak egocentrische optreden en zijn weinig doordachte uitspraken schaadden het aanzien van het presidentiële ambt van Amerika in de wereld. Geregeld wakkerde hij de tegenstellingen in de samenleving aan. Maar hoe paradoxaal het ook was, hij spande zich in voor belangrijke waarden zoals de beschermwaardigheid van het leven en het belang van godsdienst- en onderwijsvrijheid. Daarnaast probeerde hij de oprukkende genderideologie de kop in te drukken en kwam hij op voor de belangen van Israël. 

De suggestie wordt gewekt dat met de komst van Biden en Harris dat voorbij is. Maar is dat wel zo?

Joe Biden en Kamala Harris

Biden, inmiddels bijna 78, is een gelovige man. Wat deed hij op de zondag nadat de verkiezingen waren gewonnen door hem? Hij ging met zijn familie, zoals hij nagenoeg elke zondag doet, naar de kerk! Wat deed Trump? Naar de golfbaan en tijdens het golfen gooide hij er af en toe nog even een venijnige opruiiende tweet uit.

Biden is een devoot Katholiek. Inderdaad niet van de ‘oude stempel’. Maar wel iemand die een biddend leven leidt. Regelmatig is hij ‘s ochtends vroeg in de kerk te vinden om er te bidden. Hij zoekt zijn steun, en naar ik aanneem ook wijsheid, bij God.

Harris is eveneens Christen.

Harris is a multiracial American and a Baptist, holding membership of the Third Baptist Church of San Francisco, a congregation of the American Baptist Churches USA.” (Wikipedia).

Als Biden, iets wat gezien zijn leeftijd niet ondenkbaar is, zijn termijn niet kan afmaken zal zij president worden. Zowaar! Een  Baptistische (Evangelische) vrouw van ‘colored’ komaf als president van de Verenigde Staten. En in ieder geval als vice-president. Een vrouw die véél kan betekenen voor Christenen, ethnische groepen én vrouwen. Wat kunnen wij daar tégen hebben?

Maar! Abortus!

Donald TrumpWat heeft Trump daadwerkelijk veranderd met betrekking tot de wetgeving op het gebied van abortus? Niets! Is het aantal abortussen gedaald? Ja, maar dat was al gaande onder Obama. Betere zorg, betere financiële omstandigheden, leiden onherroepelijk tot een daling van het aantal abortussen. Daarnaast is in veel staten waar de Republikeinen de meerderheid hadden abortus al langer aan banden gelegd. Dit is dus niet echt een verdienste van Trump.

Corona-medicijn
En, wat voor medicijnen gebruikte Trump toen hij corona kreeg?

Het medicijn, dat door Trump “een wonder van God” werd genoemd, is gefabriceerd met behulp van de cellen van een geaborteerde embryo.” – Joop (Vara)

Hij zal het zelf mogelijk niet hebben geweten, daar blijf ik vanaf. Maar is het niet opmerkelijk? Dit medicijn ligt juist érg onder vuur bij de pro-life aanhangers in de VS en hij noemt het een ‘wonder van God’..

Daarnaast kun je iemand die de corona-crisis zó op zijn beloop heeft gelaten, met ruim 200.000 doden als gevolg, moeilijk “pro-life” noemen. Zoals gezegd: diverse Amerikaanse staten hebben wel beperkingen opgelegd aan abortus, maar dat was ook al een proces dat reeds onder Obama gaande was.

Illegale Abortus
Vergis je niet, ik ben geen voorstander van “vrije” abortus. Ik vind het verschrikkelijk dat dit gebeurt. Omdat de reden voor de meeste abortussen vaak een financiële prikkel is en/of het gebruikt wordt als anti-conceptiemethode.

In bepaalde omstandigheden echter is er gewoon geen andere optie. De wet- en regelgeving moet daarom helder en transparant zijn. De maatschappij beslist daar in meerderheid over, dat is democratie, ook al “vinden wij er wat van” we hebben er mee te leven.

Het is beter dan te zoeken naar alternatieven en die aan de aanstaande moeders aan te bieden dan domweg te verbieden. Waardoor bijvoorbeeld illegale abortussen hand over hand toenemen met alle nare gevolgen van dien.

In a 1976 article, researchers from the Center for Disease Control examined national abortion data from the three years surrounding the rulings and estimated that the number of illegal procedures in the country plummeted from around 130,000 to 17,000 between 1972 and 1974. – Gutmacher Instituut

Wat Biden en Harris gaan doen in deze zaak weten we nog niet. Biden heeft laten weten dat abortus onder de gezondheidszorg valt en hij daarom vind dat ingeval er een abortus moet worden uitgevoerd dit onder de reguliere ziektekosten valt. Net als dat bijvoorbeeld in Nederland het geval is. Daar kun je wat van vinden maar zo heeft zijn partij dit bepaald in 2019. Hij zelf dacht er tot op dat moment anders over overigens.

En Israël dan?

Eveneens belangrijk voor veel christenen: “Trump is pro-Israël!”. Dat is maar tot op zekere hoogte zo. Wat bedoel ik? Hij steunt de huidige politieke koers van Israël. Biden is echter óók “een vriend van Israël”. Hij is voorstander van de twee-staten oplossing. Een oplossing die door veel Joden en Joodse organisaties ook gesteund wordt.

Joe Biden, the newly elected 46th president of the United States, is a true friend of the Jewish state, friends and even political adversaries of the emerging president-elect agree. – Times of Israël

En Harris dan? Kamala Harris “draagt Israël een warm hart toe en is getrouwd met een Joodse advocaat” schrijft joods.nl (lees hier verder over haar opmerkelijke relatie met het Joodse volk). Zij is onder andere tegenstander van de BDS-beweging.

De mainstream Democraten zijn tegen BDS, en zijn van mening dat Jeruzalem de hoofdstad van Israel moet blijven. Ook willen zij de banden tussen de VS en de Palestijnen opnieuw opstarten, en de Palestijnse Autoriteit de financiële steun teruggeven die zij eerder ontvingen. De Democraten staan uitgesproken voor een tweestatenoplossing, waarin de veiligheid van Israel gegarandeerd is. (CIDI)

Met andere woorden: het vredesproces (..) zal waarschijnlijk weer opgestart worden, BDS krijgt geen voet aan de grond en het standpunt over Jeruzalem is niet anders dan het standpunt van de Republikeinse (ex)president Trump! Bij Joe Biden en Kamala Harris is dit zeker veilig als we kijken naar het verleden.

Godsdienstvrijheid?

Het artikel in het Reformatorisch Dagblad suggereert dat Biden en Harris, in tegenstelling tot Trump, zich niet inzetten voor godsdienstvrijheid. Gezien de ‘geloofspapieren’ van Biden en Harris geloof ik daar helemaal niets van, integendeel! Die is, ook bij eerdere Democratische regeringen of presidenten, in mijn ogen nog nooit in het geding geweest. Amerika is een land dat overwegend Christelijk is, met sterke Joodse lobbies, en godsdienstvrijheid zal in dat land in mijn ogen absoluut niet in het geding zijn wanneer Biden president wordt.

Zegen of Vloek?

Hoe kan het toch dat Christenen zich nota bene zo fel verzetten tegen “eigen broeders en zusters” op deze belangrijke post en zich door iemand laten leiden en in verwarring laten brengen die je met gerust hart een haatzaaiier mag noemen?

Op basis van de eerste signalen en wat hier boven staat zou ik zeggen: het vertrek van Trump is, zo het zich nu laat aanzien, een zegen voor de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Zijn huidige (wan)gedrag na de verkiezingsuitslag versterkt mijn gevoel. Uiteraard kan ik mij vergissen – want niemand van ons kan in God’s Agenda kijken. Echter, Hij bepaalt! Als dit volgens Zijn Agenda is, wie zijn wij om ons daar zó tegen te verzetten?

Het is wel héél erg opmerkelijk dat straks aan het hoofd van dit land twee oprecht gelovige mensen staan en dat veel mensen die zich Christen noemen zich daar tegen verzetten – op basis van veelal oneigenlijke argumenten en bedrog. Waar is de christelijke integriteit en het vertrouwen op God’s leiding gebleven?

De Christenen die zo hard juichten toen Trump, door hen als een “godsgezant” binnengehaald, in 2016 tot president werd gekozen moeten zich beseffen dat een regering normaliter niet kan blijven bestaan als zij zich niet stoort aan Hem. Daarnaast heeft de verbondenheid van de (Charismatisch) Evangelicale beweging aan het Trumpisme het christendom veel schade toegebracht de afgelopen vier jaar maar ook al in de jaren er voor.

“Ieder mens moet zich onderwerpen aan de overheden, die boven hem staan. Want er is geen overheid dan door God en die er zijn, zijn door God gesteld. Wie zich dus tegen de overheid verzet, wederstaat de instelling Gods, en wie dit doen, zullen een oordeel over zich brengen. ” – Romeinen 13:1-2, NBG.

God heeft ‘gezag’ toegekend aan de overheden. Oók als dat een overheid is waar je het politiek gezien niet mee eens bent. Het wordt uiteraard een ander verhaal als het een overheid is die zich aan “God noch gebod” stoort. Maar was dat niet juist de ambtsdrager, Tump, die nu moet vertrekken? Was hij werkelijk de ‘godsgezant’ waar zoveel hem voor hielden, dan was hij -zo geloof ik- zeker nog een keer herkozen, ..

 

Corona Covid-19 Mondmasker mondkapje

Corona feiten en fabeltjes

Corona Covid-19 Mondmasker mondkapjeCorona (Covid-19) leidt tot verhitte discussies in social media. Er zijn veel feiten maar nog veel meer fabels te vinden op internet over corona. Op deze pagina verzamel ik informatie over de ziekte. Verwacht geen volledige informatie, zeker omdat de ziekte, op dit moment, nog lang niet is uitgewoed.

Als je ingaat op wat mensen soms te pas en te onpas beweren krijg je soms hele vreemde reacties. “Waar ben je bang voor? Schaap!”, “Slaap maar lekker verder” en uiteraard: “Doe je eigen onderzoek maar!”. Bij deze: mijn “eigen onderzoek”. Dat wil zeggen: data, links naar artikelen en informatie in de vorm van een “FAQ” (Frequently Asked Questions). Want vragen stellen is prima, geïnformeerd zijn en de antwoorden kennen is beter.

Onderwerpen waar ik informatie over heb verzameld zijn onder andere:

  • Medicatie tegen corona
  • Mondkapjes (gevaar, nut er van)
  • Besmetting door Aerosolen
  • Besmettingen, sterfgevallen, ziekenhuisopnames
  • Main Stream Media
  • Vaccinatie
  • Onderliggende ziekten.

De lijst is een groeidocument en wordt regelmatig bijgewerkt als er nieuwe informatie is.

Lees hier verder

Vragen, feiten? Check wat je voorgehouden wordt als waarheid

David Sorensen’s Bewijzen dat de Pandemie gepland werd met een Doel

Is er bewijs dat de corona-pandemie gepland is en niet toevallig is ontstaan? Christelijk schrijver David Sorensen is van mening dat dat absoluut het geval is. En voert een lange lijst met volgens hem, door hem, gecontroleerde feiten aan hiervoor.

Vragen, feiten? Check wat je voorgehouden wordt als waarheid

Recent deelden een aantal mensen die ik ken onder meer via Facebook een artikel, een link naar een website, met het verhaal dat de coronapandemie een geplande pandemie was.

De oorsprong van de site is evangelisch-christelijk; het is van de hand van David Sorensen zo bleek. “David Sorensen is een bekende auteur, spreker en ontwerper. Zijn christelijke websites, posters, kaarten, boeken en bijbels onderwijs zijn wijd verspreid.” zo staat op zijn website Ontdek God. Hij is bekend van boeken over onder andere de Evolutietheorie (“Er klopt niks van”), een boek dat wij zelf vroeger ook gekocht hebben en hoewel ik er wel de nodige vraagtekens bij had, de algemene lijn was goed bedoeld. Het was een mooi vormgegeven boek. Wetenschappelijk gezien klopte er helaas het een en ander niet, maar dat terzijde.

Sorensen heeft in Nederland veel volgers. En (dus) ook invloed. Via verschillende Facebookpagina’s, websites en boeken etaleert hij zijn gedachtengoed. Dit gedachtengoed beperkt zich niet tot de verkondiging van het Evangelie maar gaat ook over actuele zaken. Zoals de corona-pandemie. En ook over een nogal duistere kant van zijn gedachtengoed (zie verder).

100% FACT CHECKED
Gecontroleerde feiten vormen de grondslag voor Sorensen’s artikel stelt hij. Hij schrijft er boven namelijk: “100% FACT CHECKED”. In het artikel, te vinden via https://www.stopworldcontrol.com/gepland/ (mirror), schrijft Sorensen er onder: “Alle gepresenteerde informatie kan nauwgezet nagegaan worden in de referenties onderaan de pagina.”.

ZIJN DAT FEITEN?
Onderaan het artikel van Sorensen vindt u inderdaad een lijstje met links naar een aantal artikelen en video’s op youtube. Zijn links naar andere video’s en artikelen die je als bron gebruikt ‘feiten’? Volgens mij niet. Per definitie niet eigenlijk. Het betekent slechts dat je een artikel schrijft met bronverwijzingen. Net als dat ik hier doe. En dat is natuurlijk altijd goed. Zeker als die ook geverifieerd kunnen worden.

Het feit dat de bronnen genoemd worden, wil niet zeggen dat de bronnen die je aanhaalt de waarheid spreken of betrouwbaar zijn. Dat is aan de lezer om te controleren en eventueel een ‘dubbelcheck’ uit te voeren door te controleren of die bronnen wel deugdelijk zijn.

STERKE CLAIM(S) VEREISEN STERKE BEWIJZEN
Dergelijke artikelen maken mij toch altijd een beetje achterdochtig. Wie ‘sterke’ claims doet, moet met ‘sterke’ bewijzen komen. Ik heb het artikel doorgenomen en omdat het te tijdrovend zou zijn om álles na te gaan eerst een steekproef genomen.

Als er, zo is de gedachte, minstens twee of drie claims aantoonbaar onjuist zijn, kun je er gevoeglijk van uit gaan immers dat het hele verhaal als een kaartenhuis inzakt.

Zijn de beweringen die je met een steekproef controleert wél verifieerbare feiten (en niet simpelweg alleen maar bronnen), dan wordt het tijd de rest ook te controleren en er geloof aan te hechten, lijkt mij! Ook daar moet je voor open staan. Ik heb daarom de proef op de som genomen.

* Een Zanger die corona voorspelde in 2013

Sorensen schrijft:

De 2020 coronavirus pandemie werd voorspeld in 2013. In 2013 schreef een muzikant een lied genaamd PANDEMIC. In zijn teksten beschreef hij een wereldwijde pandemie die miljoenen mensen doodt, economieën stillegt en aanleiding geeft tot rellen. Zijn lied beschreef letterlijk tot in detail wat we nu, zeven jaar later, in onze wereld zien. Hij noemde zelfs het exacte jaar van de pandemie: 2020, en het specifieke type virus: een coronavirus.

Het gaat hier over het nummer Pandemic van een artiest onder de naam DR. CREEP. Als ‘factcheck’-link verwijs Sorensen naar (een deel van) de tekst van het nummmer.

Wat zegt de zanger er zelf over? U kunt het lezen op zijn Facebookpagina, ik citeer een klein stukje:

There was already 6 or so coronaviruses in 2012/2013 when the Pandemic song was created and a coronavirus was being talked about a lot at the time. As for mentioning 2020, well 2020-2030 was just significant years to me, as well as many other people that are educated on these esoteric topics. 10 years ago it was said that 2012 was nothing to worry about, it’s 2020-30 to pay attention to. To me, the lyrics are just more of a coincidence than a prediction as I don’t feel I was “trying” to predict anything, I just rapped about what I was watching. [..] To sum it up, in 2012 a coronavirus was always in the news and being talked about, in 2012 people in lectures, interviews, etc were sayin 2012 was nothing to worry about and 2020-2030 people should pay attention to, then we made a track called pandemic and I wrote a bunch of that shit into the track and I happened to say that line yall freaking out over. But you can believe what you want to believe.

Kort samengevat: het nummer is gebaseerd op wat er toen gaande was, uitbraken van andere corona-virussen, gecombineerd met wat hij in ‘esoterische kringen’ zoal las en een jaartal dat tot zijn verbeelding sprak. Het is dus absoluut géén voorspelling. Lees verder op Dr. Creep zijn facebookpagina.

* Chinese virologe en immunologe Li-Meng Yan

Sorensen schrijft over Li-Men Yan het volgende:

In April 2020 vluchtte de Chinese virologe en immunologe Li-Meng Yan uit China weg, en vroeg politiek asiel aan in Amerika. Reden? Ze wilde de waarheid over Covid-19 onthullen. Yan beweert een van de eerste wetenschappers te zijn die gewerkt heeft aan dit nieuwe coronavirus.

Steve Bannon alt right fake news corona breitbart trump
Steve Bannon (cc 2.0 Wikimedia)

Ik keek er van op dat hij deze mevrouw en haar uitlatingen nog durft aan te halen. Mevrouw werkte namelijk voor Steve Bannon. Bannon was de (voormalige) adviseur en campagne-leider van Donald Trump en tevens de grote man achter de ultra-rechtse fake-news site Breitbart.

Het Laatste Nieuws schrijft:

Haar werk werd meteen overladen met bakken kritiek. Bovendien is de paper van Yan nog een tikkeltje verdachter geworden nu blijkt dat de viroloog en de rest van haar onderzoeksteam werkten voor organisaties die werden geleid door Steve Bannon, de voormalige adviseur van Donald Trump.

(lees hier verder)

De DailyMail meldt:

Scientists have slammed the report published on Monday as ‘unsubstantiated’ and said it ‘cannot be given any credibility.’ The study was produced by the Rule of Law Society and the Rule of Law Foundation, sister organisations which Bannon, 66, founded with 50-year-old Chinese fugitive Guo Wengui.

(lees hier verder)

Bannon maakt er géén geheim van dat hij nieuws ‘maakt’. Dat hij mensen en omstandigheden manipuleert want hij heeft daar een ‘hoger doel’ mee. Het is zijn strategie. In de documentaire (een uitgebreid interview met Bannon in filmische setting) “American Dharma” wordt door Bannon zelf duidelijk gemaakt hoe hij omgaat met feiten, het maken van nieuws, etcetera. Hij is er ronduit trots op dat hij zoveel invloed heeft. Zie https://www.npostart.nl/2doc/26-08-2020/VPWON_1296613

Conclusie is hier dan ook dat er sprake is van fake-news, aantoonbaar, en dat deze mevrouw Li-Meng Yan niet kan worden opgevoerd als betrouwbare bron. De ‘feitencontrole’ van Sorensen faalt hier hard.

* vaccin dat het DNA wijzigt?

Sorensen kopt verder: “Het plan: injecteer de mensheid met een vaccin dat het DNA wijzigt” en “20 jaar onderzoek zegt: het vaccin zal het DNA wijzigen”. Bij de laatste opmerking staat een foto van een mevrouw in een doktersjas en ze wordt ook ‘dokter’ genoemd.

Dat is ten eerste een onjuiste vertaling. Zij is ‘Dr.’ oftewel ‘Doctor’. Geen (huis)arts. Waarin is ze afgestudeerd? Wanneer je haar credentials natrekt lees je het volgende:

Dr. Carrie Madej, DO is a Internal Medicine Specialist in McDonough, GA and has over 19 years of experience in the medical field. She graduated from Kansas City Univ Of Medicine Bioscience College Of Osteopathic Medicine medical school in 2001. She is affiliated with Southern Regional Medical Center.

https://www.healthgrades.com/physician/dr-carrie-madej-y7thx

Mevrouw is dus afgestudeerd aan de ‘Kansas City Univ Of Medicine Bioscience College Of Osteopathic Medicine’ in de ostepathie.

Wat is “Osteopathische Geneeskunde” eigenlijk? Volgens Wikipedia: “Osteopathie is een alternatieve geneeswijze, die van de veronderstelling uitgaat dat een verminderde beweeglijkheid van weefsels en structuren in het lichaam een nadelige invloed op de gezondheid heeft. Osteopaten zouden in staat zijn om een dergelijke dysfunctie met hun handen op te sporen en weer beweeglijker te maken. […] In 1997 werd door het Europees Parlement een resolutie aangenomen over de status van de niet-conventionele behandelingswijzen; dit leidde tot wetenschappelijk onderzoek in opdracht van de Europese Commissie (EU COST B4) dat concludeerde dat niet vastgesteld kon worden dat osteophatische behandelingswijzen medisch effectief zijn”.

Mevrouw is dus, plat gezegd, “doctor in de kwakzalverij”. Bedenk hierbij dat in Amerika er heel wat onderwijsinstellingen zijn die diploma’s uitgeven zonder enige waarde. Accreditatie voor deze door haar gevolgde opleiding ontbreekt dan ook voorzover ik kon nagaan.

Zonder blikken of blozen schrijft Sorensen echter over haar: “deze ervaren medische deskundige zegt dat ze tijdens haar medische praktijk meerdere malen heeft waargenomen hoe ziekten werden verspreid door middel van vliegtuigen”. Met andere woorden: naast dat zij een kwakzalver is hangt ze onder andere de samenzweringstheorieën over ‘chemtrails‘ aan..

Verder noemt hij géén bronnen voor de door hem hier aangehaalde “arts”. Maar even naar Google maakt duidelijk uit welk vaatje getapt wordt: de Stg. Vaccinvrij (onder andere). Zie bijvoorbeeld deze link. Opmerkeiljk is dat de Stg. Vaccinvrij meldt dat mevrouw uit Nieuw Zeeland zou komen.

Haar claims zijn echter volstrekt onhoudbaar. Toen de BBC haar om commentaar vroeg liet ze niets meer van haar horen: “We have asked Carrie Madej for comment about these claims, but have received no response at the time of publication.”

Ook hier heeft Sorensen dus duidelijk geen enkele ‘factcheck’ gedaan. DNA kan niet gewijzigd worden door een vaccinatie, de ‘doctor’ is gewoon een kwakzalver en ze wil ook geen verantwoording afleggen voor haar bizarre en boude claims.

Zie ook: https://factcheck.vlaanderen/factcheck/een-mogelijk-coronavaccin-kan-je-dna-niet-veranderen

DRIE MAAL IS SCHEEPSRECHT
Ik heb bij deze dus drie beweringen gecontroleerd en alle drie falen ze. De bronnen zijn in tegenspraak met de claims of simpelweg valse informatie. Maar er is meer in het artikel dat mij een beetje deed fronsen.

EEN DUISTERE KANT…
Zoals ik in het begin zei heeft Sorensen’s gedachtengoed een duistere kant. Wat mij triggerde om even verder te zoeken waren de opmerkingen over Rockefeller, Rothschild, Gates en WHO. Bewerkingen die natuurlijk eveneens onhoudbaar zijn – zie bijvoorbeeld dit eerder door mij geschreven artikel over Gates, de WHO en de anti-vaxxers.

Over de Rothschild Foudation schrijft Sorensen namelijk dat zij in 2017 al een patent op Covid-19 testkits zouden hebben gehad. Deze claim is een afgeleide van een andere claim en onjuist. Wat was gebeurd is dat er testkits voor Sars (die inderdaad al véél ouder zijn overigens) in een rapportage hernoemd waren naar ‘Covid-19’ omdat ze daar voor gebruikt werden. Zie https://www.bbc.com/news/54116326.

Daarnaast schrijft hij een aantal beweringen over over de Rockefeller Foundation. Daar kun je van alles van vinden maar deze aanval is niet voor niets juist gericht tegen deze organisaties.

* Anti-Semitisme

De Rothschild en Rockefeller-families zijn van Joodse oorsprong. En daar komt de aap uit de mouw: Sorensen is een rabiate anti-semiet. Eén en één is twee. Als je al een anti-semiet bent en ergens iets hoort wat je kunt linken aan ‘Joodse’ Rockefellers en de Rothschilds dan móet het wel waar zijn immers?

demonstratie tegen anti-semitismeHet Nieuw Israëlitisch Weekblad noemt Sorensen de ‘Apostel van Jodenhaat’. Ze schrijven: “Op zijn website www. ontdekgod.nl publiceerde Sorensen een ruim zevenduizend woorden lang essay over Israël en Joden waarvan je nekharen overeind gaan staan. [..]

Sorensen daarentegen beheert meerdere Nederlands- en Engelstalige Facebookpagina’s met in totaal bijna dertigduizend volgers en ‘likers’. Vanuit die pagina’s verwijst hij door naar zijn website met het eerder genoemde essay en grijpt de man, die zichzelf omschrijft als profeet en apostel, dagelijks de gelegenheid aan zich negatief uit te laten over Joden of Israël [..]

Ook komt Sorensen met de stelling dat de Joodse inwoners van het moderne Israël geen genetische verbondenheid hebben met de oorspronkelijke Semieten. En volgens hem hebben de Palestijnen die wel. “De onderdrukking van het Palestijnse volk is het ware antisemitisme.” Volgens Sorensen kunnen de Joden de ‘liefde van God’ wel ontvangen, omdat deze niet zou letten op ‘kromme neuzen of keppeltjes’. Die karikatuur maakt Sorensen uiteraard ‘niet vanuit antisemitische beweegredenen’.” – lees het hele artikel hier: https://niw.nl/apostel-van-jodenhaat/

SORENSEN IS DE WEG KWIJT
Niet voor niets kopt Christenen voor Israël dan ook: “David Sorensen is de weg kwijt”. Dat kan ik, gezien het vorenstaande, alleen maar beamen. Niet alleen op theologisch gebied, ook op het gebied van het verkondigen van allerlei onhoudbare en gecontroleerde samenzweringshteoriën.

De claim van Sorensen dat hij zijn beweringen “100% factcheck” zijn, zijn ronduit lachwekkend. Helaas maakt Sorensen hiermee het Evangelie van Jezus Christus, als zelfverklaarde ‘apostel’, ook belachelijk.

Tot slot een oproep… 
Sociale Media heeft veel mooie kanten. Het heeft ook duistere kanten. Er is sprake van veel desinformatie. Deel nooit zomaar iets zonder niet eerst op zijn minst een kleine ‘factcheck’ te doen. Vooral nu! Zeker als Christen. Maak jezelf en bovenal het Evangelie niet belachelijk door onzin, samenzweringstheorieën of jodenhaat te verspreiden. Al direct in het begin van de coronapandemie heb ik mij hier tegen verzet en niet zonder reden. De samenzweringstheorieën nemen groteske vormen aan. Het verwoest relaties (vriendschappen, huwelijken!). Het is het niet waard.