Studiebijbel(s)

Wie het artikel over het Griekse Nieuwe Testament heeft gelezen (welke ik met grote  instemming heb vertaald en geplaatst hier) en m’n voorliefde voor Scofield (en “The Old Scofield”, een KJV-bijbel met commentaren) en de Staten Vertaling kent zou kunnen denken dat ik tot de mensen behoor die men ook wel “KJV-only movement” noemt. Misschien …

Lees verder ..

Het Griekse Nieuwe Testament

[update: verbeterde versie geplaatst, 25-08-2008] Wat is de ‘beste’ bijbelvertaling? Daarover is al decennia-lang de nodige discussie. Dit artikel maakt duidelijk dat het niet de vertáling is welke belangrijk is, maar de basis van de vertaling het belangrijkste is. Is de basis van de vertaling (het Griekse NT) en zijn de uitgangspunten van de vertalers …

Lees verder ..

Redder, Verlosser, Heer!

Fill. 1:12-26 – Wie kent de Here Jezus als: Redder, Verlosser, Heer? Studie/prediking nav Fill. 1:12-26 (tekst uit Herziene Staten Vertaling, voetnoten en aanvullende teksten uit NBG). Bij het woord ‘redder’ hebben we vaak niet zoveel moeite ons iets voor te stellen. Zelf denk ik dan aan het beeld van bijvoorbeeld de reddingsbrigade’s. Stoere mannen …

Lees verder ..

A New Dead Sea Scroll?

Onder de titel “A New Dead Sea Scroll in Stone?” publiceerde het Biblical Archaeological Review recent een artikel over een nieuwe, opwindende, archeologische vondst. De herkomst van de gevonden steen, zie het oorspronkelijke artikel, is onbekend maar de steen moet uit het oude Israël of Jordanië komen en is gedateerd tussen 100 voor tot maximaal …

Lees verder ..

Biblical Studies Certificate (III)

De doos is inmiddels ‘ingeruimd’! En dat is niet het enige wat er gebeurd is de laatste tijd. Eerst even over die doos met boeken.. toen ik recent m’n jongste broertje & schoonzus hielp bij het verhuizen lag er in één van de (slaap)kamers een plankenrek (of hoe zoiets ook maar mag heten) te verstoffen. …

Lees verder ..

Principes voor Bijbelse Interpretatie

Dr. R.A. Torrey, die vele jaren een mede-arbeider was van de grote Evangelist Dwight L. Moody, oprichter van het Moody Bible Institute, en vriend van Dr. C.I. Scofield (zij leiden gezamenlijk de begrafenisdienst van Dwight L. Moody, let op: PDF!, en werden “associates” van Moody genoemd oftewel “gelijkwaardige mede-arbeiders”), schreef het volgende over de interpretatie …

Lees verder ..

Daniël

Het boek Daniël vormt ‘de sleutel tot de gebeurtenissen in de wereld’. Het is het frame waarbinnen de andere profetiën in de Bijbel vallen en essentieël voor de interpretatie van de profetische boeken – in het bijzonder de Openbaring(en). Het boek Daniël speelt daarmee een zeer bijzondere rol in de profetische boeken, in de openbaring …

Lees verder ..

Klaagliederen

Het boek ‘klaagliederen’ is een kort, poëtisch, boek en geschreven door de profeet Jeremia. Zoals de naam van het boek aangeeft zijn het’klaagzangen’ over de val van Jeruzalem. Er zijn vijf liederen en de vorm is alfabetisch (in onze vertalingen zie je dat niet terug). De eerste 22 woorden van de verzen in het éérste …

Lees verder ..

Titus – Goed werk

Prediking nav Titus 1:5-14, Titus 2:1, 2:11-3:11 “Ik heb u op Kreta achtergelaten met de bedoeling, dat gij in orde zoudt brengen hetgeen nog verbetering behoefde en dat gij, zoals ik u opdroeg, in alle steden oudsten zoudt aanstellen..” een Gemeente én het leven van een gelovige moet gebaseerd zijn en worden geleefd op basis …

Lees verder ..

Jeremia

Jeremia is de schrijver van twéé boeken: Jeremia en Klaagliederen. Het boek Jeremia is het langste profetische boek in de Bijbel. Hij was priester én profeet en leefde in een stad een paar kilometer ten noorden van Jeruzalem (gebied van Benjamin). Jeremia wordt in diverse andere boeken van de Bijbel genoemd zoals 2 Kronieken, Ezra, …

Lees verder ..