Exodus: Verlossing

Het boek Exodus is het verslag van de verlossing uit de Egyptische slavernij. De nakomelingen van Abraham die bevrijd worden uit de onderdrukking. Het hele boek is een type van verlossing. Daarnaast wordt (summier) een soort van ‘reisverslag’ gegeven van de veertig jaren welke het volk in de woestijn doorbracht (klik op de kaart). Zoals …

Lees verder ..

Lay-out probleempje..

De “Bijbelschool-blog” heeft met (oudere versies van) Microsoft’s Internet Explorer (MSIE) een probleempje, zo ontdekte ik vandaag. Met name langere artikelen worden niet goed weergegeven. Zodra ik tijd (en zin) heb, hoop ik dit op te lossen. Het blijft namelijk natuurlijk in de eerste plaats m’n persoonlijke notitieblok! Meestal, eigenlijk altijd, houd ik bij het …

Lees verder ..

Exodus

In Exodus wordt het verhaal van Genesis vervolgd. De naar Egypte vertrokken familiestam is inmiddels een groot volk geworden (zie ook het stuk over Tel El-Amarna) en in slavernij geraakt. Exodus laat zien hoe de familie van Jakob een volk werd. De naam ‘exodus’ is de Griekse naam die in de Septuagint, de Griekse vertaling …

Lees verder ..

Was Jezus vervloekt!?

Op het Bijbelgetrouw-forum werd gevraagd hoe het kon dat Christus Jezus, die zelf immers God is, tot God kon bidden. Hoe kon Hij bijvoorbeeld aan het kruis roepen, als Hij zelf God is, “Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij mij verlaten?”. Een belangrijke vraag, die feitelijk tot de kérn van het Christelijke belijden doordringt. …

Lees verder ..

Structuur van Genesis

De structuur van Genesis kan als volgt worden weergegeven of samengevat: I. De vroege historie van het menselijke ras (hoofdstuk 1-11) Schepping Val van de mens Zondvloed Ontstaan van de volken II. De historie van Abraham en zijn nakomelingen (hoofdstuk 12-50) Abraham (geroepen door God, vanuit Ur, Irak) Izak Jakob Jozef Dit is de meest …

Lees verder ..

Tell-El-Amarna

Een van de meest belangwekkende vondsten in het oude Egypte zijn de “El Amarna” kleitabletten (zie afbeelding). Handelscorrespondentie en diplomatieke brieven van- en aan de “Farao van Egypte”, feitelijk twee farao’s. Niet, zoals gebruikelijk, geschreven in Egyptisch schrift maar in de ‘handelstaal’ van die dagen: het Akkadisch, de taal van het antieke Mesopetamië, Babylonië en …

Lees verder ..

Genesis

Genesis, het begin. Het begin van de Bijbel. Het begin van de geschiedenis. In allerlei opzichten. In Genesis wordt al gesproken over de komst van Jezus Christus. Duizenden jaren voordat het een feit was, stond dit al zwart-op-wit. Genesis 3:15 En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en …

Lees verder ..

Biblical Studies Certificate

Zoals ik in m’n “reguliere” weblog al had aangekondigd ben ik begonnen met een studie “Biblical Studies Certificate”. Ik citeer even uit eigen werk: “Waar ben ik weer aan begonnen“, dacht ik toen ik de doos met boeken en readers zag. En helemaal toen ik constateerde dat het nog niet eens álle boeken waren maar …

Lees verder ..