Tag: Abortus

Meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland? Abortus!

Anti-Abortus demonstratie ©Nationaal Archief Wikimedia
Bron: Wikimedia ©Nationaal Archief

De ranglijst met meest voorkomende doodsoorzaken in Nederland is een lijstje waaruit één conclusie kan worden getrokken als je de Top 10 oorzaken ziet: een groot aantal van de redenen van overlijden zijn, althans in veel gevallen, gerelateerd aan levensstijl, ons voedsel, of andere omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld vervuiling. Anderzijds is het natuurlijk zo dat we als mensen nu eenmaal sterfelijk zijn en op een dag komen te overlijden.

Rangnummer Doodsoorzaak Aantal doden
1 Dementie 16.830
2 Longkanker 10.362
3 Beroerte 9.213
4 Coronaire hartziekten 8.434
5 Hartfalen 7.476
6 COPD 6.879
7 Dikkedarmkanker 5.046
8 Accidentele val 4.628
9 Infecties van de onderste luchtwegen 3.935
10 Borstkanker 3.086

Opmerkelijk genoeg ontbreekt dé belangrijkste doodsoorzaak in de lijst: Abortus. Meer dan 30.000 keer per jaar wordt namelijk in Nederland een kind geaborteerd.

ABORTUS IN DE VERENIGDE STATEN

In de Verenigde Staten is Abortus, in tegenstelling tot in Nederland, een hot issue. Het aantal abortussen is daar vele malen groter. Persoonlijk ben ik totaal geen voorstander van een man als Trump om een groot aantal redenen. Maar in de VS steunen veel Evangelicals de man wel. Waarom? Eén belangrijke reden is dat hij “tegen” Abortus zou zijn.

“Abortus is een enorm thema in de Verenigde Staten. Het is een belangrijke uiting in de cultuurstrijd die gaande is” [..] aldus journalist de Weever. Evangelicals in de Verenigde Staten “zien abortus als kindermoord” zo vertelt hij. En als je het zo ziet, ben je als voorstander van abortus dus voor het vermoorden van kinderen. “Zo zien ze het ook echt”, zegt De Wever. “Pas toen ik dat begreep, ging ik zien waarom Amerika zo verdeeld is: het ene kamp ziet het andere kamp als morbide. De Democratische Partij wordt een doodscultus genoemd.” (NPO Radio 1).

Vanuit die gedachte kun je de steun voor Trump begrijpen. Daarnaast is er nog een reden: “It’s the economy, stupid!“. Trump zorgt er voor dat het economisch goed gaat. Dus zul je zijn aanhangers niet horen klagen! Toch denk ik dat steun aan hem geen goed idee is, Christenen hebben een andere opdracht en je bemoeien met politiek is denk ik dodelijk voor het christelijke geloof.

Image by Tawny van Breda from Pixabay

ABORTUS IN NEDERLAND

Het is altijd weer mooi om te zien: de blijdschap over een (gewenste) zwangerschap. De lieftallige foto’s (zoals hier boven) die met trots gedeeld worden van de ‘dikke buik’. Fotografen bieden zelfs speciale “zwangerschapshoots” aan! Want, wie is er nou niet blij als er een kindje onderweg is?

Enthousiast delen mensen op sociale media de echo’s en resultaten. Maar kennelijk, “als het even niet uitkomt” (meer dan de helft van de gevallen!) dan is de weg naar de abortuskliniek snel gevonden. Er worden allerlei redenen gegeven voor een abortus, maar de cijfers zijn gewoon helder; in de overweldigende meerderheid van de gevallen is er sprake van een economisch motief.

Doodscultus
Ook in ons land is een ‘doodscultus‘ gaande. En wie zich er tegen verzet wordt als ‘bekrompen’ gezien, of ‘vrouwonvriendelijk’ want “abortus is een recht”.

In meer dan de helft van de abortussen, eufemistisch “zwangerschaps-onderbreking” genoemd, gaat het hierbij om vrouwen die al één of meer kinderen hebben en in 1/3e van de gevallen betreft het vrouwen die voor een 2e keer of meer een abortus laten plegen. De helft van de kinderen die via prenataal onderzoek worden gediagnosticeerd met (potentieel) Down-syndroom wordt geaborteerd. En in landen als Finland en Denemarken is dat percentage zelfs 70% tot maar liefst 99%.

In Nederland lijkt abortus nauwelijks nog een thema. Ik verbaas mij daar over. Als je de aantallen en vooral de redenen voor abortus ziet. In de overgrote meerderheid van de gevallen is een abortus namelijk helemaal niet noodzakelijk. Er zijn hele andere oplossingen denkbaar dan abortus.

Vanuit religieus standpunt is er héél veel over dit onderwerp te vinden en te zeggen. Maar je hoeft niet eens religieus te zijn om, vind ik, toch je ernstig zorgen te maken over het feit dat in een ontwikkelde maatschappij doodsoorzaak nummer één het aborteren van ongeboren kinderen is…

Wat hebt gij gedaan? Hoor, het bloed van uw broeder roept tot Mij van de aardbodem. En nu, vervloekt zijt gij! (Genesis 4:10,11)

Het verbaast mij ook dat de weerstand onder christenen, in Nederland, tegen abortus zo afgenomen is. Het lijkt wel alsof we ons er niet meer druk om maken, het verzet hebben opgegeven.

HOLOCAUST

We hebben niet zo lang geleden 75 jaar holocaust herdacht. Meer dan zes miljoen mensen werden vergast of anderzins ter dood gebracht in de kampen, door de Nazi’s. Een verschrikking en terecht dat hiervoor aandacht is en moet blijven.

H. Hach via Pixabay

Volgend jaar is het 50 jaar geleden (27 februari 1971) dat de eerste abortuskliniek in Nederland is geopend.

Per jaar worden er  ongeveer 44 miljoen abortussen uitgevoerd. Jaar in jaar uit worden er dus tientallen miljoenen ongeboren kinderen omgebracht.

Dat is per jaar dus ruim vijf keer zoveel als alle mensen die in de holocaust zijn omgekomen. Systematisch worden ze afgeslacht in abortusklinieken en ziekenhuizen. Wie er ooit foto’s of video’s van heeft gezien weet wat ik bedoel (ik zal ze hier niet plaatsen het is gewoon té erg!).

Ik besef mij dat vergelijken met de holocaust-verschrikkingen niet kan, ongewenst is, voor veel mensen. Immers: de redenen (genocide) er voor waren heel anders.

Toch meen ik dat we, als we het over het aantal slachtoffers hebben, deze vergelijking kunnen en mogen maken. Heeft de mens dan nog steeds écht niets geleerd? Is het systematisch uitroeien van leven in onze “moderne, verlichte maatschappij” normaal geworden? Zijn we echt zó diep gezonken?

Let wel: ik besef mij zéér goed dat er situaties zijn waarbij er medisch gezien géén andere mogelijkheid is – bijvoorbeeld wanneer de geestelijke of lichamelijke gezondheid van de moeder in gevaar gebracht wordt. Maar elke andere abortus moeten we noemen wat het is: het beeindigen van leven, oftewel: kindermoord. Recht van de moeder? Is zij “baas in eigen buik”? Waar blijft het recht van het kind en, .. de vader?

Een weerzinwekkend cijfer. Ik hoop dat we volgend jaar, maar liever elke dag, hier bij stil staan en de strijd (weer) aan willen gaan tegen deze ‘doodscultus’. Het bloed roept van de aardbodem!

 

Nehustan – goed wordt slecht

De Koperen Slang – in de Bijbel ook ‘Nehustan’ genoemd – was een voorwerp gemaakt door Mozes. De aanleiding is wellicht bekend. De koperen slang was iets ‘goeds’ en het werd uiteindelijk tot .. een afgod. Hoe kon dat gebeuren? En wat is tegenwoordig een afgod? Hebben we die nog?

Deze medische wetenschap heeft naast veel goeds ook veel slechts gebracht. Zoals abortus “voor iedereen” in Nederland. Zonder medische noodzaak mag abortus, als “voorbehoedsmiddel” worden toegepast.

Numeri 21 vertelt dat het volk ongeduldig werd en tegen God, en hun leider Mozes, in opstand kwamen. Sterker nog, ze walgden, zo zeiden ze, van wat God hen gaf! Er kwamen als gevolg hiervan ‘vurige slangen’ (zo noemt de Bijbel dat) onder het volk die heel veel slachtoffers maakten.

Als je zegt te walgen van het goede dat God geeft, zeg je dan feitelijk niet dat je walgt van God zelf? In dat geval heeft Hij alle reden om zich van je af te keren. Dat deed Hij dan ook; en het gevolg was dat er slangen kwamen. De Bijbel zegt dat God ze ‘gezonden had’. Het kan ook zo zijn geweest dat het volk normaliter door God beschermd werden tegen dit soort onheil en Hij nu zijn bescherming ophief. Waardoor ze ten prooi vielen aan de beesten..

Mensen zeggen steeds vaker, en openlijk, te walgen van God, van geloof. Als je op de sociale media soms leest wat mensen durven te zeggen over God of over gelovigen dan rijzen de haren je omhoog. Juist zij die zogenaamd ‘tolerant’ en ‘inclusief’ zijn kunnen het meest fel en afwijzend uit de hoek komen.

Het gevolg laat zich raden. Onze maatschappij wordt steeds ruwer; mensen steeds onverdraagzamer. Mishandeling, discriminatie, scheldpartijen. Het is aan de orde van de dag. En wie krijgt de schuld? Dezelfde God waar ze van walgen want “als God bestaat, waarom gebeuren dit soort dingen dan, nou..??“. Misschien is het antwoord wel: omdat je je van God hebt afgekeerd beschermt Hij jou niet meer.

Omdat onze maatschappij zich van God afkeert, zijn we -door eigen schuld en toedoen- “vogelvrij” en heeft de satan, de slang(!), macht om ons alles aan te doen wat hij wil….

Num. 21:6, 7 – Toen zond de Here vurige slangen onder het volk; die beten het volk, zodat er velen van Israël stierven. Daarop kwam het volk tot Mozes en zeide: Wij hebben gezondigd, want wij hebben tegen de Here en tegen u gesproken; bid tot de Here, dat Hij de slangen van ons wegdoe. Toen bad Mozes ten gunste van het volk.

Het volk Israël beseft zich dat ze de ellende over zichzelf hebben afgeroepen. En ze komen tot inkeer, tot berouw. Met als gevolg dat God een bijzonder teken doet. Mozes moet een slang maken, van koper, en deze omhoog houden. Iedereen die gebeten is door een slang moet hier naar kijken en zal worden gered.

Num. 21:9 – Toen maakte Mozes een koperen slang en plaatste die op een staak; en wie, wanneer een slang hem gebeten had, op de koperen slang de blik richtte, bleef in leven.

HIZKIA

Eeuwen later komen we de koperen slang weer tegen. Tijdens de hervormingen die Hizkia doorvoert. Om het volk weer tot God te laten terugkeren vernield hij de afgodsbeelden én, ..

2 Kon. 18:4 – Hij verwijderde de offerhoogten, verbrijzelde de gewijde stenen en hieuw de gewijde palen om; ook sloeg hij de koperen slang stuk, die Mozes gemaakt had, omdat tot op die tijd de Israëlieten daaraan plachten te offeren. En men noemde haar Nechustan

Iets goeds, de slang die Mozes tot genezing had opgehouden, was tot iets slechts verworden, dat wil zeggen: men vereerde het teken, het koperen beeld, in plaats van de betekenis van het teken (genezing en redding door God). Het was een afgod geworden en daarom moest het worden vernietigd.

BEELD VAN CHRISTUS

De koperen slang is een beeld van Christus, dat wil zeggen, zoals de koperen slang werd opgeheven ‘aan een staak’ (een paal) zo werd Christus ook aan een paal gehangen. En iedereen die ‘naar Hem opkijkt’, zijn ogen en hoop op Christus vestigt, wordt gered – zoals ook de mensen die naar de koperen slang keken eens werden gered.

Joh. 3:14-15 En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zó moet ook de Zoon des mensen verhoogd worden, opdat een ieder, die gelooft, in Hem eeuwig leven hebbe.

We vereren dus niet een beeld(je) zoals een kruisje, een heilig boek, heilige dagen of een of ander religieus relikwie maar geloven in Hem die aan dat kruis genezing en redding bracht: Christus Jezus.

ANNO NU …

Anno nu hebben we ook veel goeds dat genezing geeft, en, hoe is het mogelijk, het teken er van is ook een slang: de medische wetenschap. Deze medische wetenschap heeft naast veel goeds ook veel slechts gebracht. Zoals abortus “voor iedereen” in Nederland. Zonder medische noodzaak mag abortus, als “voorbehoedsmiddel” worden toegepast. En dat gebeurt dan ook ruimschoots..

Deze week was het de “Week van het Leven“. Er werd in heel Nederland een flyer verspreid over Abortus en er was een “Mars voor het leven” met ca. 10.000 deelnemers. D66, de zogenaamd “inclusieve” partij, sloeg op tilt. Net als veel mensen op Facebook en andere sociale media. Het “baas in eigen buik” klonk veelvuldig en van sommige “facebook-bekenden” las ik zéér denigrerende opmerkingen over geloof en gelovigen. Want inclusiviteit en ‘anderen in hun waarde laten’ is kennelijk beperkt tot de eigen groep en strekt zich zéker niet uit tot die ‘mafkezen’ die in een god geloven.

De medische wetenschap is een afgod geworden; want de medische mogelijkheden worden aanbeden, op een voetstuk geplaatst, bewierrookt. Deze wetenschap is het die ons ‘moet redden’ – niet alleen van ziekte maar ook sociaal gezien overeind moet houden. Want wie wil er nu nog een kindje met een afwijking? Wie wil er nou een kindje als het gezinnetje al compleet is of als het financieel gezien niet zo lekker uitkomt? Oftewel: sociale factoren.. en daar mag best een (begin van) leven aan opgeofferd worden kennelijk.

WALGEN VAN GOD

Mensen ‘walgen van God’, walgen van wat zo kostbaar is: het leven dat Hij schenkt. Ze gooien het weg, omdat het (meer dan 50% van de gevallen) “even niet uitkomt, zo’n kind”.

 Waarom kiezen vrouwen voor abortus? De meest genoemde reden voor een abortus is financiën: 47%. Als tweede belangrijke reden wordt een compleet gezin genoemd. Van de vrouwen voelt 25% zich te jong om een kind op te voeden. Daarnaast worden redenen genoemd als een verbroken relatie, geen goede opleiding, een partner die geen kind wil of een kindje met een handicap. Vrouwen kiezen dus met name vanwege sociale redenen voor een abortus. (NPV)

De statistieken zijn ontluisterend:

Redenen Percentage
Te weinig geld 46,7 %
Geen kinderwens 31,8 %
Geen energie 26,7 %
Geen goede woonruimte 26,3 %
Te jong 25,1 %
Gezin is al compleet 23,9 %
Geen goede opleiding 23,1 %

(klik hier voor nog meer cijfers)

Heel vaak wordt bij tegenstand tegen abortus gezegd: “Maar, .. als het kind een gevolg is van verkrachting of misbruik!! Dan mag het zeker van jou ook niet?!”. Zoals je kunt zien, komt die reden in de statistiek niet eens voor omdat dit percentage zéér klein c.q. verwaarloosbaar is. Persoonlijk geloof ik dat abortus, ingeval het medisch noodzakelijk is, toegestaan moet zijn. En medisch noodzakelijk kun je een bepaalde reikwijdte geven inclusief psychisch lijden voor de moeder.

Enfin, .. terug naar die slang. De koperen slang was goed als in: het was een teken van iets – God’s redding. Net als het Kruis waar Christus aan hing een teken daarvan was. Medische wetenschap is iets goeds; het is iets waardoor mensen gered kunnen worden. Maar de slang zelf, het koperen beeldje, werd een afgod. Medische wetenschap is tegenwoordig voor veel mensen ook een afgod. Zij laten door de mogelijkheden die de wetenschap biedt, waaronder abortus, bepalen wat de ethische schaal is. Kan het? Dan mág het. Sterker, dan ‘moet het kunnen’. Immers, wij als autonome mens bepalen wat goed en slecht is.. Dat willen we niet horen van “een God” want voor ons als moderne mens geldt toch “geen heer en geen meester”?

Mensen walgen van God. Als gevolg hiervan bepalen ze zélf wel even wie er ‘baas in de buik’ is. Het is een signaal aan God: “Wij mensen geloven niet meer dat dit leven van U komt, we walgen van dit leventje en we moeten het niet, het komt ons nu niet uit, weg er mee”.

Als we als maatschappij zó omgaan met het Leven dan kan het niet anders dan dat God zegt: “Dan trek ik mijn handen van jullie af” en zullen de “slangen” weer onder ons zijn. Met alle gevolgen van dien.

WEG TERUG

Er is een weg terug. Als maatschappij, als volk, belijden dat we zonde hebben gedaan en zien op Hem die aan de paal hing. Tot vergeving van onze zonde, vergeving voor al het onschuldige bloed dat vergoten is, tot redding. Het kan nog steeds…