Tag: Bijbelschool

Christian Basics Award – Nieuwe Plannen voor 2019!

De afgelopen maand heb ik een ‘eindsprint’ getrokken bij het Christian Leaders Institute en, middels versneld programma, inmiddels het programma voor het  ‘Christian Basics Award’ afgerond.

Van de site:

Do you know the basics of Christianity? This certificate award covers what we consider to be the essential elements of Christian beliefs and of living out a personal walk with God.

Het programma staat je na de eerste 2 modules de ‘Christian Basics’ (na lezing tekstboek dat je in PDF-formaat kunt downloaden) direct te toetsen. Inmiddels zijn er dus drie onderdelen afgerond. Eigenlijk vier onderdelen. Want voor je begint moet je een introductie-cursus doen (0 credits) met globale informatie, als een ‘test’ of je het niveau aankunt en om te leren omgaan met het systeem. Helaas stranden veel mensen al in dat onderdeel, wat natuurlijk erg jammer is.

  • Christian Leaders Connection (3 Credits)
  • Ministry 101: Ministry Connections (3 credits)
  • Christian Basics (3 credits)

Zoals eerder gezegd is een deel herhaling. Het Biblical Studies Certificate van Moody is wat dat betreft een grondige training geweest. Toch leer je desondanks weer veel nieuwe dingen want iedere docent en cursus heeft weer zijn eigen invalshoek.

Via het online leersysteem kun je je certificaten ook downloaden overigens. Daar staat dan wel ‘unofficial’ doorheen (zie boven). de officiële versie, die je tegen een kleine vergoeding kunt laten toesturen, heeft dat niet.

PLANNEN 2019

Het nieuwe jaar heeft voor ons nog wel het één en ander in petto. Zo hebben we een ander huis gekocht en de overdracht en verhuizing staat gepland voor ergens in april 2019. Daarnaast ben ik met een overname van een ander bedrijf bezig, ter uitbreiding van mijn huidige bedrijfsactiviteiten. Dus “genoeg om handen” de komende tijd!

Desondanks is de ‘drive’ om verder te gaan met deze studie groot. Ook de manier waarop het aangeboden wordt (online video, powerpoint, tekst die je kunt downloaden, online toetsen) voor mij ideaal. Dit werkt niet voor iedereen! Veel mensen zitten liever in een klassikale situatie en/of studeren bij voorkeur samen met anderen. CLI ondervangt dit overigens voor een deel met het eigen sociale, online, netwerk. Een soort van Facebook-systeem voor studenten.

Desondanks haakt 90% van de mensen gaande de lessen af. Online studeren vergt namelijk discipline en doorzettingsvermogen. Daarnaast zijn er, naar ik aanneem, veel mensen die gaande de cursus merken “dit is het niet voor mij”, of,.. ontdekken dat deze training iets anders is dan “snel een titeltje scoren“.

Christian Leaders Certificate
Op dit moment ben ik inmiddels begonnen aan het “Christian Leaders Bible Award” programma.  Ik hoop dat het haalbaar is qua tijd om deze dit jaar af te ronden.

Gezien de inhoud van het programma hoop ik op termijn nog een stapje verder te gaan en het “Certificate of Ministry” af te ronden, of op zijn minst een aantal delen er van. Maar zover is het nog lang niet. Eérst het oude jaar afronden en het nieuwe jaar inluiden – en dat begint vandaag met de 50e verjaardag van mijn echtgenote. 🙂

 

Is een Bijbelschool wel Bijbels of nodig?

Op Facebook was een discussie naar aanleiding van het op non-actief gaan van welvaartsprediker Mattheus van der Steen en als zijsprong ontstond de vraag, en discussie, of een Bijbelschool wel Bijbels of noodzakelijk was.

Een Bijbelschool of theologische opleiding is een fenomeen “van de laatste jaren” volgens sommigen. Dit is natuurlijk niet juist. Theologische opleidingen zijn er al heel lang. Denk aan de priesteropleidingen (priesterseminarie) in Rooms Katholieke Kerk en de Theologische opleidingen van de Protestantse kerken. De Evangelische gemeenten en bewegingen kennen ook zo hun diverse “Bijbelscholen”.

Maar, zo luidt dan het volgende argumen: “Het is niet Bijbels“. Om te prediken of evangeliseren hoef je niet naar een school, daarvoor moet je geroepen zijn.

Wanneer ben je geroepen?

Wanneer ben je geroepen om naar een Bijbelschool te gaan of voorganger te worden? Het claimen dat je “een roeping hebt” om iets te doen zet je apart, maakt je bijzonder. Het onderscheidt je, jij bent immers een geroepene, en de andere(n) niet.

De Bijbel is hier duidelijk over. We zijn allemáál geroepen. De vraag is: kun, of wil je, antwoord geven aan je “roeping”. Iedereen mag het Woord verkondigen. Sommige vanaf een preekstoel, anderen vanaf de straat, weer anderen binnen hun gezin of familie- en vriendenkring. Het is echt niet zo dat een predikant of voorganger een “bijzondere ervaring” moet hebben gehad. Geroepen betekent namelijk: “gevraagd”. We hebben allemaal deze algemene roeping. Heb je vervolgens de talenten, en wordt het op je weg gebracht, om bijvoorbeeld voorganger te worden – dan kun je die taak gaan uitvoeren. Daarvoor is het noodzakelijk dat je beschikt over bepaalde kennis en kunde. En daarvoor volgen mensen dan een theologische opleiding. Een enkele uitzondering daargelaten is dat ook gewoon noodzakelijk. Om anderen te kunnen onderwijzen heb je zelf onderwijs nodig. Ik ga hier verder niet al te diep op in, de algemene lijn is duidelijk. Om een “onderwijzer” te kunnen zijn, moet je zelf onderwijs hebben genoten en een specialist zijn in het ‘vakgebied’. Dat is de basis.

Wat zegt de Bijbel over Bijbelscholen?

Maar, het argument is dus “Bijbelschool is niet nodig” want “de Heilige Geest” zal je wel leiden en/of “Een Bijbelschool is onbijbels”.

Mijn antwoord hier op, op Facebook, was het volgende:

1e – de discipelen kregen drie jaar onderwijs van de Here Jezus. Dag in dag uit onderwees hij hen;

2e – Paulus was onderwezen in de Schrift (schriftgeleerde, in de Joodse cultuur was er wel degelijk een gedegen “bijbelschool”-cultuur);

3e – Paulus onderwees in de gemeenten. Hij onderwees zijn metgezellen, in het bijzonder Timotheüs die hij zijn “kind” in het geloof noemde

Daarnaast is er nog iets heel bijzonders te vinden, en het is in feite de eerste echte “bijbelschool”, in het Nieuwe Testament. Zie Handelingen 19, waar Paulus 2 jaar lang in de School (gehoorzaal) van Tyrannus onderwijs geeft.

Een “Bijbelschool”, oftewel training en onderwijs voor leiders van de Gemeenten, Evangelisten, etc. is dus absoluut niet on-Bijbels. Integendeel. Het is zéér Bijbels! Het feit alleen al dat er mensen zijn die voorgaande of leidende posities hebben en vervolgens claimen dat “een bijbelschool niet nodig is” zegt genoeg over de noodzaak er van. Immers, ze weten zelf kennelijk niet eens wat in de Bijbel staat (zie eerdere aanhaling, Handelingen 19).

Hosea riep uit, namens de Here, “Mijn volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis” (NBG). De NBV zegt het iets anders, “mijn volk komt om doordat het met Mij niet vertrouwd is”  (Hosea 4: 6). Onderwijs over- en uit Gods Woord is dus een absolute noodzaak. Daarnaast zal iemand die binnen een gemeente een leidende positie heeft ook voordeel hebben van kennis over andere zaken die op een Bijbelschool worden onderwezen. Een Bijbelschool, of theologische opleiding, bereidt mensen voor op het ‘vak’ van voorganger of predikant. Dat moet niet worden onderschat. Dit afdoen met “de Heilige Geest zal mij wel leiden” is in mijn optiek hoogmoedigheid.

___
Wil je een (gratis) online Bijbelschool volgen, dan kan dat via het BijbelCollege. Zie hiervoor https://www.bijbelcollege.nl.

Birmingham Theological Seminary (BTS)

Ik was gestart met de opleiding via ECS, maar door veel andere activiteiten en omdat ik ook nog een opleiding (v)HBO informatica ben gestart voor mijn werk is de ECS-opleiding tijdelijk naar het 2e plan gegaan c.q. op een laag pitje gezet.

Echter, dat betekent niet dat ik gestopt ben met de studie op het gebied van de Bijbel! Integendeel. Ik had al langer een cursus op mijn ‘verlanglijstje’ staan die echter in het vergeethoekje was geraakt.

BTS-logoToen ik een tijd geleden mijn ‘favorieten’ eens ging opruimen kwam ik ‘m weer tegen. En ach, .. “een paar uurtjes per week video kijken kan altijd, in plaats van bankhangen voor de Televisie”, toch? Een kleine ‘onderschatting’ van dit programma mijnerzijds, maar wat wel zo is: het programma leent zich veel beter voor wie liever in korte, overzichtelijke, stukjes studeert.

Certificate in Christian Ministry

En zo ben ik dus even een zijpad aan het bewandelen en volg op dit moment (een aantal) modules van het programma van het BTS voor het “Certificate in Christian Ministry” (Certificaat in Evangelie Bediening). Een leergang die sowieso een mooi uitstapje én aanvulling op de ECS-opleiding is overigens.

Het BTS is een “presbyteriaanse” (reformatorisch) Bijbelschool-opleiding. Ze hebben dus naast een gewone, reguliere, opleiding ook een geheel gratis, online, opleiding via http://btsfreeccm.org. De leergang die ik nu dus volg. Of ik deze helemaal zal afmaken, ooit, is de vraag. Vooralsnog bestudeer ik met name de modules die ik interessant vind.

Third Millennium Ministries

Het Certificate-programma wordt aangeboden in samenwerking met Third Millennium Ministries. Een organisatie die zich richt op het maken en aanbieden, via ondermeer hun eigen site en Bijbelscholen, van lesmateriaal. Zij hanteren hierbij dezelfde principes als stg. Yarah namelijk het, via Internet, gratis aanbieden van materiaal.

Our mission is to equip church leaders in their own lands by creating a multimedia seminary curriculum in five major languages. Our goal is to provide Christian education to hundreds of thousands of pastors around the world who lack sufficient training for ministry. We are meeting this goal by publishing and globally distributing a free multilingual, multimedia, digital seminary curriculum in English, Arabic, Chinese (Mandarin), Russian and Spanish. The curriculum is designed to be used in support of existing schools, as well as by groups and individuals. It consists of three central elements: graphic-driven videos, printed instruction and internet resources.

Inmiddels…

..heb ik de eerste toetsen achter de rug. Mijn ervaringen tot nu toe zijn erg goed. Het programma kenmerkt zich door:

  • heldere, korte en overzichtelijke, lessen;
  • hoog nivo van het aangeboden materiaal;
  • overzichtelijke website.

De site is niet erg ‘bling-bling’. In eerste instantie, herinner ik mij, dacht ik dat het een ‘diploma mill’ was en heb het daarom op het lijstje “later te bekijken” gezet. Maar dat is dus absoluut niet het geval! Eén kenmerk van ‘diploma mills’ is immers dat ze willen dat je geld betaalt voor een (hele makkelijke) cursus en een nep-degree (titel) verstrekken waar je helemaal niets aan hebt, integendeel! Het is zelfs illegaal om dergelijke ‘titels’ te gebruiken in Nederland (en vele andere landen).

Vergis je niet: dit is dus niet “even snel een certificaatje scoren”. Als je dat al zou willen, wat ik mij niet kan voorstellen. Maar helaas er zijn mensen die er zo mee omgaan en denken dat als je een “Christelijk certificaatje” haalt je dit een bepaald aanzien geeft… Recent zag ik nog een voorganger van een gemeente in Nederland die met zijn “Master of Divinity”-titel stond vermeld op de website van de gemeente. Toen ik zag aan welke ‘school’ hij afgestudeerd was, was ik geschokt dat de betreffende gemeente/kerk niet wist, kennelijk, dat dit een ‘fake degree’ was en de man dus helemaal geen theologie gestudeerd heeft maar gewoon een bedrukt stukje papier heeft gekocht!

Het certificaat is niet overheids-erkend. Maar dat maakt de inhoud er niet minder interessant om (en daar was het toch om begonnen!?).

Tot slot!

Zelf gebruik ik het, naast een methode om mijn kennis verder te verdiepen, ook als handvat om weer Bijbelstudies te maken voor een studiegroep van de Stg. Yarah.

Ik kan de cursus aan iedereen aanraden, of de leergangen via Third Millennium Ministries. Er is één nadeel: u moet redelijk goed Engels kennen om de cursus te volgen (en de toetsen te doen) én, .. hou er rekening mee dat het meer tijd kost dan je denkt!

Statistieken 2014

We zijn al weer een stukje in 2015, en daarom nu een kleine terugblik op vorig jaar.

Hoe vaak werd deze site bezocht? En, is er een stijging of daling ten opzichte van het jaar daarvoor (2013) waar te nemen? Meer interessant voor mij dan voor u wellicht. Anderzijds, als niemand een site bezoekt is het voor de beheerder/eigenaar (mij dus) “niet de moeite” om door te gaan en stop je op zeker moment er wellicht mee.

Het is, tot mijn vreugde, zéér de moeite gebleken. Het afgelopen jaar is het aantal bezoekers ten opzichte van 2013 namelijk weer flink gestegen. En dat voor een bescheiden blog als deze site!

Het aantal ‘unieke’ bezoekers zijn de ip-adressen die geteld zijn. Het aantal bezoeken is het totaal aantal bezoeken aan de website.

2013 2014
Uniek 9.553 13.048 (+136%)
Bezoeken *) 36.197 38.734 (+107%)

*) Het aantal ‘bezoeken’ was vertekend omdat er in April en Oktober vanaf een klein aantal IP-adressen duizenden ‘bezoekjes’ zijn geweest: pogingen om een ‘brute-force’ aanval op de site te doen met het doel de site onderuit te halen en/of in te breken. Het totale aantal van die ‘hits’ was 43.411. Deze (dagen) heb ik in bovenstaande aantallen daarom ook buiten beschouwing gelaten.

Uit bovenstaande is mij duidelijk dat er een kennelijke behoefte is en blijft aan mijn site. Ik zal u in de toekomst niet te veel lastig vallen met dit soort overzichten maar uiteraard wél door blijven gaan met het plaatsen van berichtjes, preken en studies!

Yarah Bijbel College – Examens online!

Zuidhorn, Stg. BTO Yarah – Het “Yarah Bijbel College” heeft als eerste Bijbelschool in Nederland, en wellicht zelfs wereldwijd, haar volledige cursusmateriaal inclusief examens online beschikbaar gesteld. Maar dat niet alleen, de opleidingsmaterialen zijn volledig gratis beschikbaar.

Daarmee heeft het Yarah Bijbel College een nieuwe mijlpaal bereikt. Via het YBC kunnen geinteresseerden een volledige bijbelcursus volgen, thuis en in hun eigen tempo. De cursus bestaat uit drie delen: twee (deel)certificaten en een Diploma Bijbelse Studies welke wordt toegekend zodra de (deel)certificaten zijn behaald en de student een studie ingeleverd heeft van minimaal 10.000 woorden.

Zie voor meer informatie: http://bijbelcollege.nl/

BijbelCollege.nl rond basiscursus af

Na zes jaar voorbereiding is sinds deze week via het Bijbel College een complete online, gratis, Bijbelcursus beschikbaar.

Al geruime tijd was een groot deel van de online Bijbelschool beschikbaar, waaronder een groot aantal lessen over- en uit de Bijbel en de “Scofield”-bijbellessen. Het programma is nu compleet, en binnenkort zullen ook examens beschikbaar worden gesteld. Middels de online examens kunnen cursisten de opgedane kennis toetsen en, wanneer gewenst, tevens certificeren middels twee certificaten. Wie beide certificaten heeft gehaald kan een Diploma Bijbelse Studies ontvangen.

Verantwoordelijk uitgever voor BijbelCollege.nl is de Stg. Bijbels & Theologisch Onderwijs ‘Yarah’.


De site begon in 2004 onder de naam ‘Internet Bijbel Cursus’. Toen wilde ik een bestaande cursus, uit het Engels, vertalen en beschikbaar stellen. Met toestemming van de oorspronkelijke makers overigens. Maar, de cursus was te elementair, te veel gericht tégen “Evangelische opvattingen” (vaak tussen de regels door maar soms ook heel scherp, venijnig, gesteld). Uiteindelijk heb ik van hun materiaal maar weinig kunnen gebruiken en is er veel origineel geschreven, elders overgenomen, enz.

De Scofield Cursus bestaat uit drie delen, het deel met de Scofield lessen is door Xander (inmiddels 2 jaar geleden) uitgewerkt. Het eerste en derde deel zijn eveneens grotendeels originele studies.

Alles bij elkaar is dus nu na zes jaar de site compleet! De komende jaren zal D.V. natuurlijk doorgewerkt worden aan de site, met name her en der taal- en spelfouten weghalen, af en toe wat nieuw materiaal of herzieningen en bijwerken enz.

Het grote voordeel van (mede)redacteur zijn van een dergelijk omvangrijk project is natuurlijk: je leert er ontzettend veel van. Heel veel zaken over- en uit de Bijbel heb ik moeten en willen bestuderen op die manier. Wat me natuurlijk voor de opleiding van Moody’s enorm van pas gekomen is, maar andersom ook: vanuit dat cursusmateriaal is er ook het e.e.a. doorgedrongen in het opleidingsmateriaal van het BijbelCollege.

Van Moody ontving ik recent nog een mail overigens dat het hen erg verheugde dat we dit deden, en dat ze het een zeer positieve ontwikkeling vonden.

Biblical Studies Certificate (III)

De doos is inmiddels ‘ingeruimd’! En dat is niet het enige wat er gebeurd is de laatste tijd.

Eerst even over die doos met boeken.. toen ik recent m’n jongste broertje & schoonzus hielp bij het verhuizen lag er in één van de (slaap)kamers een plankenrek (of hoe zoiets ook maar mag heten) te verstoffen. Hij wilde het weggooien, maar ik zag een toepassing! De planken waren in dezelfde kleur als m’n bureau, dus heb ik ze meegenomen en het weekend ná het verhuisweekend gemonteerd. Nu is er éindelijk plaats genoeg voor al m’n boeken, software, en andere spulletjes. En is er weer werkruimte op m’n buro. Daarnaast, ook niet onbelangrijk, is de vensterbank naast m’n werkplek weer in gebruik conform de oorspronkelijke doelstelling: bloemen. Dus óók voor de boeken van het BSC-programma is nu plaats gevonden..

Ondanks de grote drukte, zowel privé (gezin e.d.), in de gemeente en zakelijk heb ik toch kans gezien tijd te vinden regelmatig de boeken in te duiken. Ook omdat de studiegidsen en boeken zo boeiend zijn geschreven blijven ze ‘aan mij trekken’. Vorige week heb ik dan ook weer 4 examens afgerond en ingezonden naar Moody. Daarmee is het Nieuwe Testament, dat wil zeggen de “Survey of the New Testament”, ook klaar.

Brieven van Petrus
Het duurt even wat langer voordat de resultaten terugkomen want ook in de V.S. is het (school)vakantie. Dus ik oefen m’n geduld wat en ondertussen was ik al een tijdje terug ook al begonnen aan m’n eerste “keuze-vak“: de Brieven van Petrus (I & II Petrus). Daarnaast heb ik recent nog weer wat samenvattingen geplaatst (Daniël, Klaagliederen). Vooral de studie op de brieven van Petrus is uitermate boeiend. Ik hoop in m’n vakantie deze al af te ronden en op basis hiervan, met aanvullende materialen, zelf een studie voor te bereiden voor de in September weer van start gaande studie-avonden van Bijbel Aktueel.. De laptop en koffertje met boeken gaan dus -zoals te doen gebruikelijk bij mij- mee op vakantie.

Deze site
De plannen voor deze site zijn om de samenvattingen (bewerkingen) van het OT en NT af te ronden en te plaatsen. Daarna zal ik vervolgens de uitwerking van de Petrus-brieven plaatsen. Dan zijn we D.V. al weer geruime tijd verder… Het volgende keuzevak is 1 Korinthe. Maar ik denk dat ik eerst weer wat ‘verplichte vakken’ ga doorwerken om mijzelf dan vervolgens te ‘belonen’ met het keuzevak.

Tot slot.
Voor hen die denken dat deze site álle materialen bevat of gaat bevatten die in de cursus aan bod komen: helaas. Dat mag natuurlijk niet (in verband met de ‘rechten’ op het materiaal) en los daarvan: het ontbreekt mij aan de tijd daarvoor. Daarnaast gebruik ik de cursusmaterialen als basis, en voeg hier regelmatig informatie aan toe uit andere bronnen.

[update]
De resultaten waren sneller terug dan verwacht. OT Survey 1 & 2 waren reeds gehaald en NT Survey ook gehaald 🙂 Met goede moed verder!

Scofield Bijbel College

Het “Scofield Bijbel College” heeft een flinke update ondergaan. De website is uitgebreid met een groot aantal (gratis) lessen, artikelen over theologische onderwerpen enz.

De lessen op de website zijn allemaal in PDF-formaat, dat betekent dat zij eenvoudig (online) zijn te lezen, printen en op te slaan. Daarnaast zijn er ook een aantal powerpoint presentaties geplaatst.

Doelstelling van de site is een gratis “Bijbelopleiding” aan te bieden met veel bijbelse lessen en een (aantal) theologische artikelen. Deze artikelen zijn geschreven vanuit een ‘dispensationalistische invalshoek’.

> Scofield Bijbel College