Tag: christendom

De Waarheid ten onder houden

Waarheid Ten Onder Houden In hoeverre dragen we als Christenen de Waarheid nog uit?

Romeinen 1:18-20

(NBG)
18 Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen, die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden, 19 daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is, want God heeft het hun geopenbaard. 20 Want hetgeen van Hem niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen verontschuldiging hebben.

(Basic Bijbel)
18 De mensen die slechte dingen doen, trekken zich niets van God aan. Daarvoor zullen ze door God gestraft worden. Want ze zijn niet gehoorzaam aan Gods waarheid. Ze verbergen die waarheid zelfs voor andere mensen. 19 Ze hadden God wel kúnnen kennen. Want Hij heeft hun laten zien wat ze van Hem moeten weten. 20 Want Gods eeuwige kracht en goddelijkheid zijn te zien in de natuur. Dat is altijd al zo geweest, vanaf het moment dat de aarde werd gemaakt. Maar ze wíllen God niet kennen. Daarom hebben ze geen excuus dat ze God niet dienen.

Een ‘heftige’ tekst. Wat moeten we hier nu van denken? Over wie gaat dit eigenlijk? Een korte prediking/overdenking over dit onderwerp dat voor ons Christenen wel eens véél belangrijker kan zijn dan we vaak denken!

> Download (PDF)

 

Geloof jij in sprookjes?

De gelovige kan niet ‘verliezen’

Hoe vaak horen we niet, als gelovige Christenen, dat wij een dom verzinsel nalopen. Dat wij iets geloven dat niet bestaat? Recent las ik nog dat iemand schreef: “Christenen geloven in sprookjes”. Maar, als dat zo is, .. waarom maken anderen zich daar dan druk over?

Geloven Christenen in Sprookjes?Hebt u ooit iemand gehoord die zich druk maakte over het feit dat mensen sprookjesboeken lezen of zelfs enigszins geloven (als kind, bijvoorbeeld)? Als het Christendom een sprookje is, is het des te opmerkelijker dat zij die vinden dat het een sprookje is, en de Bijbel een sprookjesboek, zich daar druk over maken.

Al heel lang is dit debat er. In 1947 vond een lang debat plaats (6, 7, 8, 9 oktober, 1947 in het Harding College Auditorium) tussen JAMES D. BALES (M.A., PH.D.) en WOOLSEY TELLER, één van de mede-oprichters van de “American Association for the Advancement of Atheism”.

Als Bales het woord krijgt opent hij met het volgende:

Ik vraag uw aandacht voor het feit dat ik in deze discussie niets te verliezen heb. Zelfs als mijn vriend hier gelijk heeft. Want, als hij gelijk heeft met zijn claim dat ik het toevallige bijproduct ben van de natuurwetten zal ik mijn leven eindigen net zoals hij. Ik kan niet verliezen. Hoewel ik een leven heb geleefd, dan, in de hoop op een leven na dit leven kan ik toch niet verliezen. Ook als dit een valse hoop is geweest. Ik heb door deze hoop vreugde gekend, fijne dingen meegemaakt, die hij nooit zal kennen. Ik heb hoop, die mij in moeilijke tijden steunt, die hij niet kent. En aan het einde zullen we dan beiden sterven en dat was het dan: we zullen dan, als hij gelijk heeft, dan uit dit leven gaan met een gelijke score. 

Maar, als hij ongelijk heeft en ik gelijk heb, zal hij moeten toegeven dat hij een verschrikkelijke doctrine brengt. De meest verschrikkelijke doctrine die een mens kán brengen namelijk een die een mens alle hoop op een zinvol leven ontneemt; en als we dan ons leven eindigen zal de score niet gelijk zijn. Ik zeg dit niet om aan te tonen dat ik gelijk heb maar om simpelweg te wijzen op het feit dat ik hoe dan ook niet kan verliezen in dit leven. Want door te geloven heb ik álles te winnen en niets te verliezen. En hij heeft álles te verliezen en wint er niets mee.

Is dit een ‘finaal’ argument voor het bestaan van God? Nee. Is dit een finaal argument tégen het atheïsme? Ook niet. Moeten we geloven zien als een soort verzekering? Nee. Want dan zou wat hij hier beschrijft – de vreugde en de hoop die geloof geeft – helemaal niet ervaren worden door de “verzekerings-gelovige”. Geloven doe je omdat je wat de Bijbel zegt als waarheid, De Waarheid, accepteert.

Daarnaast moet ook de atheïst iets geloven. Namelijk dit: geloven dat God niet bestaat. Bewijzen dat God bestaat is volgens de atheïst onmogelijk en daarvoor voert men dan aan dat bijvoorbeeld de mens is ontstaan door evolutie. Echter, zelfs als een zekere vorm van evolutie bewezen kan worden dan nog a) bewijst dit niet dat God niet bestaat en b) vergt dit nog steeds een een geloof namelijk dit geloof: dat uit dode materie een levend organisme kan ontstaan – iets wat nooit bewezen is en ook niet bewezen kan worden.

Het is niet te ontkennen dat Jezus heeft bestaan. De ‘historische Jezus’ is al decennia lang een onderwerp van onderzoek en discussie geweest en de slotconclusie onder historici is: Jezus heeft bestaan, hij heeft geleefd in het toenmalige Israël (of: Palestina, zoals de Romeinen het noemden), hij had veel leerlingen, hij is gekruisigd.

Veel historici onderkennen ook dat de Bijbel op dit gebied, in hun ogen, ‘nagenoeg waarheidsgetrouw moet zijn’. Dat betekent dat dus ook de opstanding van Christus Jezus als feit erkend moet worden. Maar, bovenal moet dan de héle Bijbel als waarheid geaccepteerd worden want wie de Bijbel leest, ziet dat vanaf de éérste hoofdstukken het Bijbel-verhaal, de ‘heilsgeschiedenis’ zoals de Christenen dat noemen, toegeleid wordt naar dat éne hoogtepunt in de historie: de komst van Jezus en de redding van de mensen door geloof in Hem.

Het staat u vrij dit een sprookje te noemen. Maar het gaat niet aan om anderen de hoop en het geluk te ontnemen dat ze hebben mogen ontvangen dóór geloof in Christus Jezus.

Relevant zijn..?

INLEIDING

Ik las een brochure van een broeder, Dr. Johnson C. Philip, uit de Vergadering v. Gelovigen uit India (daar zijn door de vroegere Engelse invloed erg veel broeders en zusters die tot ‘de broeders’ oftewel de VvG behoren).

Een opmerkelijk man, hij was wetenschapper en bestudeerde de evolutie intensief. Bij die studie kwam hij tot de conclusie dat de evolutie-theorie niet kon kloppen. Hij kwam tot geloof en werd een voorvechter van het Creationisme. Hij is directeur van de “Brethren Bible School”. Dit even ter inleiding, omdat ik denk dat niemand van jullie hem kent (ik volg hem al een paar jaar en heb een aantal stukken van zijn werk en ander werk wat hij beschikbaar heeft gesteld verwerkt in artikelen van het BijbelCollege).

ANALYSE PROBLEEM

In zijn brochure “What can one person do?” schrijft hij over het feit dat sommige (Christelijke) bewegingen erg populair worden ondanks het feit dat het centrale thema van zo’n beweging niet erg de moeite waard is. Dit stelt mensen die strijden voor ‘een goede zaak’ soms erg teleur, zo zegt hij. En dat is waar. Ik ken veel broeders (voorgangers, evangelisten) en zusters die een leven lang ‘ploegen op de rotsen’ en maar zeer weinig vrucht op hun werk zien. Dit frustreert hen, ze zien naar de kleine kudde, het bescheiden werk, de weinige vrucht –in hun eigen ogen– die hun werk draagt en ze vragen zich af: “Hoe kan dat toch??”.

Dr. Philip constateert, vanuit zijn jarenlange ervaring als ondermeer directeur van de Bijbelschool:

Every activist should understand that even if a given theology, doctrine, principle, or issue is vital for people or society, they will take interest in it only if it has an IMMEDIATE and PRACTICAL application. An activist understands the fundamental issues involved, but people do not. He understands the long-term implications, but people do not. What is more, most people find it difficult to commit themselves to long-term goals. That is why 80% of students in any education system need to be prodded through a system of carrot and stick to make them study. Only about 20% students will have any self-motivation, even in the best school and the most ideal environment. (p.14)

Vertaald/samengevat: mensen zijn, in 80% van de gevallen, alleen geïnteresseerd in die zaken die direct en praktisch toepasbaar zijn. Slechts 20% van de mensen kan de lange-termijn gedachte volgen en is daardoor gemotiveerd. Daarom, zo zegt hij, moet 80% van de studenten dan ook vaak “met wortel en stok” (geweldige uitdrukking!) door een opleiding heen worstelen. Omdat ze het lange-termijn doel, diploma en de vrucht daarvan, een carrière, niet eens kunnen zien.

De afgelopen dagen dacht ik na over wat hij geschreven heeft. In eerste instantie dacht ik: “Hij gaat nu toch niet beweren dat we een soort van laagdrempelig evangelie moeten gaan prediken?”. Maar gelukkig was dat niet het geval..

Dr. Philp schrijft verder: “onmiddellijke behoeftebevrediging zonder te denken aan de toekomst is uitgegroeid tot het heersende ethos wereldwijd” – en dat is iets wat we de afgelopen 20 jaar ook in het Christendom hebben gezien. We hoeven geen namen te noemen of die bewegingen wederom voor het voetlicht te brengen.

Waar het om gaat hier is wat Dr. Philip hier (verder) naar voren brengt:

een publiek overtuigen alleen op basis van ideologie of beginselen, die juist en waar zijn, maar die het publiek niet kan bevatten (–zie eerder, de 80%–) is waar een groot aantal gevechten (–om de zielen–) wordt verloren. Niet omdat de boodschap of de waarheid verkeerd was, maar omdat de boodschap niet werd uitgelegd in het idioom dat de massa begrijpt. De urgentie en het punt van de boodschap werd niet duidelijk gemaakt of was niet voor de hand liggend voor mensen. Anderen -met triviale zaken- krijgen hondsdolle ondersteuning van mensen en ze hebben hen met gemak voor hun zaak gewonnen.

Als voorbeeld noemt hij “de communistische zaak”. Een ideologie die massa’s mensen aansprak omdat deze “direct voordeel” leek te bieden. Zo ook bijvoorbeeld het Fascisme. Werk, geld en eten. Direct voordeel. Een man als Geert Wilders heeft dat ook goed begrepen; roep dingen waar mensen direct mee instemmen, roep dingen waarvan zij ook vinden dat het gebeuren moet, doe “korte termijn beloftes”, liefst ook nog beloftes die appelleren aan “de onderbuik” en de meute loopt juichend (“hondsdol” noemt dr. Philip dat) achter je aan.

Een vlijmscherpe analyse, als je het mij vraag. Vervolgens gaat hij in zijn boekje in op hoe en waar we als Christenen kunnen proberen de boodschap van het Evangelie onder de aandacht te brengen. Tijdschriften, kranten, internet enz., enz. Maar los van de technieken wijst hij ook op iets anders. Zijn “succes” –dwz aandacht voor de boodschap die hij bracht– kwam pas na zo’n 40 jaar “ploegen op de rotsen”. Hij roept de gelovige op om zichzelf toe te wijden en “het verloren grondgebied terug te veroveren”.

Waar ik echter de afgelopen dagen mijn gedachten over heb laten gaan is met name de vraag -die hij in mijn ogen niet beantwoordt namelijk- hoe je de Boodschap van het Evangelie onder de aandacht brengt op een zodanige manier dat die 80% van de mensen die “direct resultaat” zoekt, verwacht, en alleen maar een korte-termijn visie heeft, er door aangesproken wordt. Zijn technieken en suggesties pas ik namelijk zelf al toe, gedeeltelijk. En ik zie daarbij –als je het zo mag noemen– dezelfde “succesratio”.

HET EVANGELIE

De “gemeente-groei beweging” heeft antwoorden gegeven, gevonden, kennelijk. De “massa” (alhoewel dat ook maar relatief is want zoveel zijn het er uiteindelijk niet) is er door aangesproken met als gevolg dat er een aantal ‘mega-kerken’ zijn. Ook in Nederland. Die kerken richten zich zeer nadrukkelijk op het “hier en nu” aspect, maar verliezen daarbij meer en meer het “lange termijn aspect” uit het oog. De boodschap van Redding en Verlossing is ondergesneeuwd, voor zover zelfs nog relevant in hun prediking en werk. Alles lijkt gericht op het “hier en nu”: zo prettig mogelijke kerkdiensten, appellerende aan het gevoel, de “gevoelde noden”, enz., enz. (maar nogmaals: daar hoeven we het verder niet over te hebben nu).

KERNPROBLEEM

In gemeenten en kerken waar wél de nadruk wordt gelegd op de Redding en Verlossing door het bloed van Christus zie je slechts kleine aantallen bezoekers. Dit is dus, als je voorgaande op je laat inwerken, helemaal niet verwonderlijk:

-1- slechts 20% van de mensen kan uit de voeten met een “lange termijn boodschap” (eeuwig leven, toekomst met de Here e.d.);

-2- van die 20% is slechts een klein gedeelte geïnteresseerd in geloof (volgens de huidige statistieken is slechts 2% van de bevolking in Nederland wedergeboren Christen). Zij hebben immers een andere opvatting aangereikt gekregen wat beter past bij de zondige natuur van de mens: de evolutie-theorie. Als ik dan kijk naar bijvoorbeeld de gemeente waar ik zelf toe behoor zie ik dat in de plaats waar deze is gevestigd de maximale omvang van een dergelijke gemeente —in de meest ideale omstandigheden— rond de 40 tot 50 leden zal kunnen zijn. Van gemeenten uit andere grote(re) plaatsen weet en ken ik dezelfde aantallen.

Per saldo zal een (nieuw te stichten) Bijbelgetrouwe gemeente over het algemeen daarom slechts 2% van 20% = 0,4% van de bevolking aan spreken. We missen daarmee als kerken en gemeenten 2% van 80% = 1,6% (hey, toevallig of niet? Samen 2%!) van de mensen. Die kunnen we niet bereiken omdat we kennelijk niet (meer) in staat zijn deze mensen een boodschap te brengen die óók voor het “hier en nu” relevant is!

VROEGER TOEN,…

Zoals jullie wellicht wel hebben gemerkt mag ik graag een beetje in de geschiedenis duiken. Als ik kijk naar predikers als Moody, Spurgeon, de Wesley’s, e.v.a. dan waren deze mannen kennelijk wél in staat “het grote publiek” te bereiken.

Hun boodschap was niet anders dan wat tegenwoordig in veel Bijbelgetrouwe, vaak kleine, gemeenten onderwezen wordt. Wat mij tot de conclusie brengt dat het dus wel degelijk mogelijk moet zijn met de boodschap van de Bijbel, de boodschap van Redding en Verlossing door het bloed van Christus, zónder “toeters en bellen”, de “massa” te bereiken. De opwekkingen (Great Awakening I & II, Nijkerkse beroering, opwekking in Wales e.d.) hebben dit bewezen.

De vraag waar ik nu mee blijf zitten, en nog geen antwoord op heb gevonden, is: hoe vertaal je de Bijbelse boodschap zodanig, dat ook “de massa” hier oren naar krijgt… Want laten we één ding niet vergeten: het gaat hier om zielen die verloren gaan –dag in, dag uit! Oók in Nederland, of moet ik zeggen: Júist in Nederland?

Reageren? Zie het BijbelForum