Tag: Christenen

De “Corona-Samenzwering” (Video)

Bill Gates wil iedereen verplicht vaccineren. Hij is immers de grootste particuliere sponsor van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en heeft ook een patent op het coronavirus?

> Dowload de tekst in PDF (Stg. Yarah)

Feiten schijnen mensen niet te interesseren

Anti-vaxxers, rechts-nationalisten, linkse anarchisten en zelfs christenen schijnen elkaar te hebben gevonden in de opvatting dat er een ‘wereldwijde samenzwering’ is en delen elkaars berichten en beïnvloeden zo de mensen. Sommige politici doen hier, vanuit opportunistische belangen, ook van harte aan mee.

Maar klopt het? Is er sprake van criminele georganiseerde desinformatie door de media? Is er sprake van een georganiseerde samenzwering door de overheden, via onder andere de VN en WHO, gesteund door mensen als Bill Gates, de op één na grooste sponsor van de WHO, met als doel de mensen te onderdrukken en van hun vrijheid te beroven?

De berichten op de sociale media zoals Facebook en Youtube maar ook via WhatsApp en Twitter rollen over je heen. Nu is het over corona. Straks weer over iets anders. Kern is altijd: er is één grote wereldwijde samenzwering tegen de burger gaande. En de ‘mainstream-media’ doen hier aan mee, ze liegen en bedriegen de burger.

Onafhankelijke nieuwsberichten en video’s worden, zo claimt men, verwijderd van Youtube en Facebook omdat die niet toestaan dat mensen kritisch zijn en zelf onderzoek doen! Deze video is (echter) ook een kritisch, onafhankelijk, geluid. Vanuit de Bijbelse optiek kijken we naar de ideeën die op social media gedeeld worden door anti-vaxxers, rechts-radicalen, linkse anarchisten en zelfs christenen.

De “verjoodste” Christenen

Er zijn tegenwoordig nogal eens mensen die menen dat we als Christenen “uit de heidenen” naar de Joodse wetten, riten of gewoonten moeten leven. Die tegen het jodendom “aanschurken”, zogezegd. Men noemt zichzelf zelfs “messiaans” of, erger, beschouwt zichzelf als een afstammeling van één van de “tien stammen” (de leer van het Brits- of Nederlands-Israël).

Rond het jaar 115 schreef de kerkvader Ignatius het volgende (ik citeer hier een engelse vertaling):

“Now, if anyone preaches Judaism to you, pay no attention to him. For it is better to hear about Christianity from one of the circumcision than Judaism from a Gentile. If both, moreover, fail to talk about Jesus Christ, they are to me tombstones and graves of the dead”

Vert. “Als iemand Judaisme aan je predikt, schenk dan geen aandacht aan hem. Want het is beter te horen over Christendom van iemand uit de besnijdenis, dan over Judaisme van iemand uit de heidenen. En als zij beiden niet spreken over Christus, zijn zij als grafstenen en graven voor mij“.

Wat moeten we dus met dat “verjoodste” Christendom? Christenen, ‘uit de heidenen’, die trachten ons te onderwijzen over de Joodse wet, gebruiken en riten welke we zouden moeten onderhouden? Alsof dáár leven in te vinden is? Er past maar één antwoord op, zo’n 1900 jaar geleden al gegeven door Ignatius! Het is een dode letter, die niet over Christus spreekt, en het voegt dan ook helemaal niets toe aan ons geloof (voorzover het al geen afbreuk doet)!