Tag: Christian Leaders Institute

Studie-update!

Plannen zijn er altijd genoeg, maar tijd is soms wel erg schaars. En dan gebeuren er de onverwachte dingen. Door omstandigheden (verhuizing, overname van een ander bedrijf* naast mijn eigen bedrijf) en nog andere persoonlijke omstandigheden liep de studie het afgelopen jaar niet helemaal volgens planning.

Door alle genoemde situaties moest ik vorig jaar de studie maandenlang stopzetten en kwam de planning danig in de war. De vertraging was zelfs dusdanig dat ik de hele “Old Testament Survey” opnieuw moest toetsen 🙁 Maar na flink doorzetten heb ik de afgelopen maanden zowel de modules voor het Oude Testament als Nieuwe Testament afgerond.

Dit is wel de kracht van het CLI-systeem. Je kunt zaken in je eigen tempo doen, en soms ook tijdelijk even ‘pauzeren’ om daarna weer verder te gaan. Mijn pauze had even iets te lang geduurd maar de schade was te overzien.. Alles wat je al hebt gehaald, qua afgeronde onderdelen, blijft gewoon staan.

Awards

Bij Christian Leaders Institute krijg je regelmatig een ‘award’ als je weer een (paar) modules hebt afgerond. Zo kreeg ik vandaag een mailtje dat ik nu de “Apprentice Bible Award” toegekend had gekregen.

Op dit moment sta ik op 17 ‘credits’ (studiepunten). Mijn doel voor vorig jaar moest ik noodgedwongen bijstellen en ik hoop dus dit jaar de “Bible Study Leader Award” te behalen. In theorie mogelijk, maar je weet nooit wat de dag van morgen brengt.

GPA

Mijn gemiddelde GPA is op dit moment 3.98. Volgens de Wikipedia-tabel een ‘gewogen gemiddelde’ van 7.98. Daar ben ik zeer tevreden mee!

Year Semester CE Grade
Course ( * Transfer )
2020 1st 3 A
New Testament Survey
2019 3rd 3 A
Old Testament Survey
2018 3rd 3 A
Christian Basics
2018 3rd 4 A
Ministry 101
2018 3rd 3 A
Christian Leaders Connections
2018 3rd 0 A
CLI Admissions
2018 3rd 1 A-
Getting Started: Scholar Orientation

De “awards” hecht ik wat minder waarde aan dan aan bovenstaande lijstje. Want dat zegt natuurlijk veel meer; het laat zien wat er inmiddels allemaal behandeld is.

Mooi is ook dat je tegenwoordig een “transcript” kunt downloaden met alle resultaten. Zeker omdat CLI druk bezig is om overheidserkenning te krijgen. Dat betekent dat je het transcript, als je het college-programma volgt, kunt gebruiken voor andere opleidings-instituten.

Nieuwe inzichten

Het Oude- en Nieuwe Testament (opnieuw) bestuderen heeft overigens wel geleid tot nieuwe artikelen op dit blog en ook een aantal ‘nieuwe inzichten’ in bepaalde thema’s. Dat was ook één van de redenen voor mij om te studeren via CLI, dat van oorsprong een wat ‘reformatorische’ kleuring heeft. Want het is, mijns inziens, niet goed om altijd alleen maar in je eigen kring bezig te zijn, soms is het heel goed en verfrissend ook eens “over de schutting” te kijken om zo te leren van anderen!

Lange termijn plannen…

Op de wat langere termijn wil ik toch het officiële “College” programma gaan doen. Zodra ik in het “ministry” programma ca. 30 studiepunten** heb behaald ga ik mij daar voor inschrijven.

Enfin — voorlopig ben ik nog lang niet uitgestudeerd bij het CLI!

__
* wegens plotseling overlijden van de eigenaar
** die moet je in het college programma binnen een bepaalde tijd halen, en dus kies ik er voor om die vooraf te behalen zodat er geen tijdsdruk ontstaat.

Bijeenkomst CLI Studenten

Het Christian Leaders Institute is niet alleen een online gebeuren. Ook ‘offline’ zijn er af en toe bijeenkomsten en events als ‘ordination’-bijeenkomsten. Wat is het doel en nut van zulke bijeenkomsten?

Hotel Mitland, Utrecht.

Vrijdag 18 oktober jongstleden was er een bijeenkomst in Hotel Mitland te Utrecht voor studenten uit Nederland en Duitsland. Er zijn foto’s van en die heb ik ook maar uit privacy overwegingen plaats ik die hier niet uiteraard.

Tijdens de bijeenkomst deelden we ‘ons verhaal’ als studenten middels getuigenissen, ontvingen we informatie over het CLI en de plannen die ze hebben voor de toekomst en maakten we kennis met elkaar.

Absoluut de moeite waard. Online studeren kan soms een ‘eenzame’ klus zijn. Niemand die weet waar je mee bezig bent en altijd op jezelf aangewezen zijn kan soms best lastig zijn. Het vraagt meer dan normale discipline. Zo’n bijeenkomst is daarom heel stimulerend! Daar komt bij dat elke student weer zijn of haar eigen, unieke, levensverhaal heeft en je mag horen hoe God werkt in de levens van iedereen.

CHRISTIAN LIFE COACH

Eén van de nieuwe studierichtingen waarover werd gesproken is het “Christian Life Coach” programma. Life Coaching is iets waar veel aandacht voor is, maar goede Christelijke programma’s zijn er niet- of nauwelijks, laat staan betáálbare en goed gefundeerde, Bijbelse, programma’s.

Het CLI biedt nu een volwaardig programma aan, Bijbels gefundeerd, via https://www.lifecoachminister.com/.

OLD TESTAMENT SURVEY

Op dit moment ‘worstel’ ik mij nog steeds door het Oude Testament heen. Worstelen als in: het neemt heel veel tijd. De Old Testament Survey is intensief maar je leert er ontzettend veel van.Ondanks dat ik via verschillende opleidingsinstituten en zelfstudie al vaak het Oude Testament bestudeerd heb, is het opmerkelijk dat je tóch altijd nog weer nieuwe dingen kunt leren alleen al door een ‘nieuwe invalshoek’.

Tijdens de studie betrap ik mij er zelf vaak op dat ik op losse blaadjes notities maak naar aanleiding van patronen of teksten die ik lees en zie waarvan ik denk ‘daar wil ik op de blog nog eens op terugkomen’. Plotseling kan na ál die jaren je oog gewoon op iets vallen wat je nooit eerder hebt gezien!

Hopelijk gaat dat verder uitwerken met sommige onderwerpen ook gebeuren; één er van weet ik bijna zeker – er is alleen nog wat uitzoekwerk nodig. En zoals gewoonlijk is tijd toch een probleem. Werk, bedrijf, studie en niet te vergeten het gezin nemen nu eenmaal veel tijd.

TOEKOMST?

Inmiddels vormt zich echter gaande de studie wel een steeds helderder doel. De “stip op de horizon” wordt steeds meer een helder doel qua waar ik heen wil met betrekking tot de certificeringen en specialisatie. Het met elkaar spreken als studenten en instelling draagt daar ook toe bij.

Inmiddels is er ook een initiatief van de studenten gekomen om elkaar (vaker) te ontmoeten. We wonen allemaal ver van elkaar af, maar ik denk dat het heel goed is dat te doen en hoop ook dat dat zal gaan gebeuren.

Christian Basics Award – Nieuwe Plannen voor 2019!

De afgelopen maand heb ik een ‘eindsprint’ getrokken bij het Christian Leaders Institute en, middels versneld programma, inmiddels het programma voor het  ‘Christian Basics Award’ afgerond.

Van de site:

Do you know the basics of Christianity? This certificate award covers what we consider to be the essential elements of Christian beliefs and of living out a personal walk with God.

Het programma staat je na de eerste 2 modules de ‘Christian Basics’ (na lezing tekstboek dat je in PDF-formaat kunt downloaden) direct te toetsen. Inmiddels zijn er dus drie onderdelen afgerond. Eigenlijk vier onderdelen. Want voor je begint moet je een introductie-cursus doen (0 credits) met globale informatie, als een ‘test’ of je het niveau aankunt en om te leren omgaan met het systeem. Helaas stranden veel mensen al in dat onderdeel, wat natuurlijk erg jammer is.

  • Christian Leaders Connection (3 Credits)
  • Ministry 101: Ministry Connections (3 credits)
  • Christian Basics (3 credits)

Zoals eerder gezegd is een deel herhaling. Het Biblical Studies Certificate van Moody is wat dat betreft een grondige training geweest. Toch leer je desondanks weer veel nieuwe dingen want iedere docent en cursus heeft weer zijn eigen invalshoek.

Via het online leersysteem kun je je certificaten ook downloaden overigens. Daar staat dan wel ‘unofficial’ doorheen (zie boven). de officiële versie, die je tegen een kleine vergoeding kunt laten toesturen, heeft dat niet.

PLANNEN 2019

Het nieuwe jaar heeft voor ons nog wel het één en ander in petto. Zo hebben we een ander huis gekocht en de overdracht en verhuizing staat gepland voor ergens in april 2019. Daarnaast ben ik met een overname van een ander bedrijf bezig, ter uitbreiding van mijn huidige bedrijfsactiviteiten. Dus “genoeg om handen” de komende tijd!

Desondanks is de ‘drive’ om verder te gaan met deze studie groot. Ook de manier waarop het aangeboden wordt (online video, powerpoint, tekst die je kunt downloaden, online toetsen) voor mij ideaal. Dit werkt niet voor iedereen! Veel mensen zitten liever in een klassikale situatie en/of studeren bij voorkeur samen met anderen. CLI ondervangt dit overigens voor een deel met het eigen sociale, online, netwerk. Een soort van Facebook-systeem voor studenten.

Desondanks haakt 90% van de mensen gaande de lessen af. Online studeren vergt namelijk discipline en doorzettingsvermogen. Daarnaast zijn er, naar ik aanneem, veel mensen die gaande de cursus merken “dit is het niet voor mij”, of,.. ontdekken dat deze training iets anders is dan “snel een titeltje scoren“.

Christian Leaders Certificate
Op dit moment ben ik inmiddels begonnen aan het “Christian Leaders Bible Award” programma.  Ik hoop dat het haalbaar is qua tijd om deze dit jaar af te ronden.

Gezien de inhoud van het programma hoop ik op termijn nog een stapje verder te gaan en het “Certificate of Ministry” af te ronden, of op zijn minst een aantal delen er van. Maar zover is het nog lang niet. Eérst het oude jaar afronden en het nieuwe jaar inluiden – en dat begint vandaag met de 50e verjaardag van mijn echtgenote. 🙂

 

Geestelijk Dood

Laat de doden hun doden begraven

Geestelijk DoodIn het Evangelie van Lucas, hoofdstuk 9, lees je een opmerkelijke uitspraak van de Here Jezus. Een man wil hem volgen maar wil eerst zijn vader begraven. Dan volgt de uitrpraak “Laat de doden hun doden begraven”.

57 En toen zij op weg waren, zeide iemand tot Hem: Ik zal U volgen, waar Gij ook heengaat. 58 En Jezus zeide tot hem: De vossen hebben holen en de vogelen des hemels nesten, maar de Zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. 59 En Hij zeide tot een ander: Volg Mij. Maar deze zeide: Sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. 60 Maar Hij zeide tot hem: Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods. (Lucas 9, NBG)

In onze (moderne) Westerse oren klinkt dat wel heel bot en harteloos. Mag je zelfs niet eens meer de begrafenis van je vader regelen? Maar daar gaat het niet om. Volgens een uitleg die ik eens hoorde is wat de man wil zeggen: “Ik wli U volgen maar pas ná dat mijn vader is overleden”. De man, de vader, is niet overleden maar zal in de toekomst, op een dag, overlijden. En pas vanaf dát moment voelt de man zich vrij om Jezus te volgen. Dat heeft alles te maken met het Joodse erfrecht in die tijd (financieel onafhankelijk, geen familiaire verplichtingen meer) etc. maar daar ga ik nu verder niet op in.

Een andere uitleg is de volgende:

De Heer Jezus gebruikte het woord ‘dode’ in twee betekenissen. De dode die begraven moet worden, is lichamelijk dood en krijgt met het graf een laatste rustplaats. De andere dode is iemand die geestelijk dood is. In het eerste geval reageert de dode niet meer op de woorden van mensen. De communicatie met mensen is afgesloten. In het tweede geval reageert de dode niet meer op Gods Woord. De communicatie met God is afgesloten. (Christipedia).

Politiek en de Bijbel

Ik probeer mij op deze blog ver van de politiek te houden. Soms ontkom ik daar niet aan ingeval er een relatie is met geloof en geestelijk leven. Wat me naar aanleiding van dit artikeltje weer op enige hoon kwam te staan van medegelovigen die Trump nogal schijnen te waarderen, overigens.

Doordat ik weer vol in de studie ben gedoken is het ook makkelijker de politiek en de waan van de dag wat aan mij voorbij te laten gaan. Mijn vrije tijd, en dat is niet veel, gaat nagenoeg volledig op aan de studie via het Christian Leaders Institute.

In dat kader zocht ik een artikel van een schrijver waar ik vroeger wel eens wat stukken van heb gelezen. Via het Bijbelinstituut waar hij aan verbonden is kwam ik op een andere site van een “ministry” met heel veel interessante studies en artikelen. Maar wat schetst mijn verbazing? Ook die site bevindt zich in het kamp van de “Trump-verdedigers”. Niet vanuit het oogpunt dat ze Trump zelf verdedigen maar vanuit het oogpunt dat ze vinden dat de aanvallen op de POTUS (President Of The United States) het ambt en het landsbestuur ondermijnen. Even kort door de bocht: het zijn niet de aanvallen op de POTUS die het ambt en landsbestuur ondermijnen. Het is POTUS zelf. Zijn persoon en gedrag zijn immers het ambt onwaardig?!

Overigens wil ik niet zeggen dat politiek niet interessant is. Zelf ga ik ook altijd trouw naar de stembus en probeer ook anderen er van te overtuigen dat dit een “noodzakelijk kwaad” is. Al was het alleen al omdat je als burger je zelf graag vertegenwoordigd wilt zien door mensen die in elk geval je opvattingen delen op geloofsgebied en deze ook in de politiek uitdragen. Dus een partij als de ChristenUnie, SGP of -zei het in mindere mate- het CDA. Dat begrijp ik dus totaal niet van (met name) Evangelische Christenen in de USA. Ze steunen iemand, zelfs de Christelijke leiders, die in leven en leer totaal niet zou passen in hun eigen gemeente of kerk. Sterker nog, zo iemand zou waarschijnlijk meteen geweigerd zijn aan het Avondmaal en onder de tucht zijn gesteld.

Laat de doden hun doden begraven

De doden hun doden laten begraven is, mag ik wel zeggen, heerlijk. Het geeft rust. Rust in je hoofd, rust in je leven. Je concentreren op dat wat belangrijk is, hét belangrijkste, in het leven: je eeuwige redding.

Heel veel mensen vragen me wel eens “Waar haal je toch al die tijd vandaan!”. Ze denken dat ik een soort van geweldige “time-management” methode hanteer. Dat is niet zo. Ik heb een baan, een eigen bedrijf, en natuurlijk bovenal ook nog eens een gezin. De kinderen zijn inmiddels wel ‘groot’ dwz. allemaal volwassen. Daarnaast heb ik ook nog hobbies als muziek maken en fotografie.

Waar haal je dan de tijd vandaan om, zoals in de afgelopen jaren, een ca. twee jaar durende (kort) HBO-opleiding ICT te doen en (in het verleden en ook nu weer) theologie te studeren?

1. Ik kijk geen televisie

We hebben wel een televisie, en die staat ook regelmatig aan. Maar ik kijk er niet of nauwelijks naar, alleen bij uitzondering kijk ik eens een programma. Als er één “dode” wereld is, vooral geestelijk dood, is dat wel de entertainment uit Hilversum en van “de commerciëlen”. We hebben zelfs een Netflix abonnement.

Dus het is voor mij helemaal geen principe zaak als in dat we géén TV zouden mogen of willen hebben (zoals in bepaalde kerkgenootschappen het geval is). Het is simpelweg omdat het mij totáál niet interesseert welke bekende Nederlander nú weer met een andere bekende Nederlander een maand op een uitkering leeft, bij elkaar het bed in duiken of wie ze nu weer met elkaar in een huis hebben opgesloten enz. Het boeit mij ook niet welke Boer nu weer een Vrouw zoekt, welke voetbalploegen of schaatsers er op beeld te zien zijn en wat er in de volgende episode van GTST (wel of niet) gebeurt.

Dat wil niet zeggen dat ik vind dat dat voor anderen ook moet gelden. Dus daarom hebben wij wel gewoon een televisie. Zelf kijk ik, ter verstrooiing, wel eens filmpjes of documentaires op Youtube of zit wat op tijd te verdoen op Facebook en Instagram. Ieder z’n meug, toch? Geen televisie kijken levert echter heel veel tijd op. Zeker een paar uur per dag(!) gaat anders immers verloren.

2. Verloren tijd gebruiken

Een andere methode voor mij, vooral vroeger, om te studeren was het gebruiken van tijd die anders verloren gaat. De studie aan het Moody Bible Institute heb ik grotendeels gedaan terwijl ik in de trein zat als forens en als ik met mijn kinderen naar muzieklessen reed. Terwijl zij les hadden, en ik moest wachten, las ik ondertussen het studiemateriaal. Dat leverde mij per in totaal ca. 7 tot 8 uur per week op die ik kon benutten om te studeren. Iets wat ik overigens veel (jonge) mensen zie doen in de trein.

Verrijking

Studeren gaat in mijn geval dus helemaal niet ten koste van iets. Integendeel, het is een enorme verrijking van je leven om de doden hun doden te laten begraven. De Here zei het niet voor niets. De (geestelijk) dode entertainmentindustrie kan echt wel zonder mij. En ik zonder hen.

Christian Leaders Institute

Ik ben “weer aan de studie” gegaan! Op dit moment volg ik een opleiding via het Christian Leaders Institute – een theologieprogramma op HBO/Universitair niveau met name gericht op mensen die “in het veld” werken dus Evangelisatie, Bijbelonderwijs e.d..

Doordat ik in verband met mijn gewone werk een tijd lang niet meer verder kon met de opleiding aan het Emmaüs (ik heb in de tussentijd een HBO-ICT opleiding gevolgd en deze inmiddels afgerond) raakte de theologie-studie in het slop. Je kunt je tijd maar één keer gebruiken immers.

Toen ik mijn studie aan het Emmaüs weer wilde oppakken bleek mij dat ze het traject waar ik mee bezig was niet meer aanboden. Na over en weer een aantal emails kwamen we er niet uit. Ondanks de toezegging dat het programma geen tijdslimiet kende en je op eigen tempo kon studeren was het programma simpelweg niet meer beschikbaar. Daar zat ik dan, met een stapel studiemateriaal (waarvan ik een deel klaar had).

Christian Leaders InstituteCHRISTIAN LEADERS INSTITUTE
Ik wilde graag de studie op theologie-gebied weer oppakken. Maar om nu weer ergens te beginnen en (vooraf) een aardig bedrag neer te tellen om vervolgens nog eens zo’n debacle mee te maken trok mij niet aan.

Na een aantal maanden de opties te hebben bekeken, overwogen om dan toch maar in te schrijven bij een (online) college. Of om via het Evangelisch College een opleiding te volgen. Helaas niet erg praktisch (reisafstand, tijd). De tweejarige opleiding is zeker interessant te noemen overigens. Net als de andere, langer durende opleidingen die ze aanbieden. Maar ook hier hangt een pittig prijskaartje aan.

Bij het Christian Leaders Institute, die ik een tijd geleden vond, hanteert men een ander model. Vergelijkbaar met het BijbelCollege. De lessen zijn gratis te volgen en het CLI is volledig online.

Wil je een certificaat, dan betaal je een (bescheiden) bijdrage na het behalen van de toetsen. Ik heb daarom gekozen voor het CLI. Je bepaalt je eigen tempo, de kosten zijn te overzien, je kunt studeren wanneer het je uitkomt. Een deel is herhaling voor mij, maar wel vanuit een andere invalshoek dus ook wel weer verfrissend.

De naam van het Christian Leaders Institute hield mij eerst wel wat tegen eerlijk gezegd. Ik zie mijzelf nou niet echt als een ‘Christelijke leider’ maar meer als zeer geïnteresseerd in theologie en de Bijbel. Na wat doorploegen van de website bleek dat meer mensen ondanks dat ze zichzelf niet als een ‘Christelijke leider’ zien de opleiding (grotendeels) hebben gevolgd. Dus ik heb de naam even gelaten voor wat het was en me aangemeld.

Het CLI is niet overheids-erkend, echter worden de credits van het CLI wel geaccepteerd bij diverse andere, erkende, Bijbelinstituten zoals Calvin Theological Seminary, Western Theological Seminary, Northern Baptist Seminary en Vision International University. Het CLI is erkend door het International Association of Bible Schools and Seminaries (IABCS) en partner in het ACAE-netwerk. Het CLI wordt dus breed geaccepteerd, door zowel Reformatirische als Evangelische Bijbelscholen.

Inmiddels heb ik mijn eerste certificaat binnen en ben gestart met een volgende. Het hele systeem is opgebouwd rond het behalen van onderdelen. Heb je dan een bepaald aantal credits behaald, dan krijg je daarvoor een ‘award’ die je kunt omzetten in een formeel certificaat.

ORDAINED
Voor wie verder wil dan alleen maar theologie studeren: het is mogelijk om via het CLI een “ordained minister” te worden via de Christian Leaders Alliance. Met andere woorden “officieel erkend” voor het werk in de gemeente of kerk. In de VS is dat altijd nogal een ding. In Nederland kun je alleen als predikant worden erkend als je een theologische opleiding volgt van het bijbehorende kerkgenootschap. In de “Evangelische wereld” ligt dat weer anders. Enfin, niet mijn doel. Vergis je niet, daarvoor moet een behoorlijk traject worden doorlopen.

DE TAAL…
Een opleiding als die van het CLI is natuurlijk een fantastische mogelijkheid maar voor veel mensen zal de taal (Engels) een nadeel zijn.  Voor mij persoonlijk is dat geen probleem.

Is de taal geen barrière voor je, dan kan ik het zeker aanraden!
Zie voor meer inforamatie https://www.christianleadersinstitute.org/