Tag: Moody

Nieuw: “Add to Any”

De site heeft een nieuwe functie gekregen; onderstaand zie je een knop met  “Share/Save”  er op. Daarmee kun je artikeltjes en stukjes van deze site met één druk op de knop toevoegen aan je eigen website, hyves, facebook enz. Dus, vind u/jij een stukje de moeite waard dan is één klik voldoende om het over te nemen naar de eigen internet pagina!

moody_eduMeer nieuws..

Langzaam maar zeker vorder ik met het keuze-onderdeel “Heilige Geest”. Het gaat langzaam wegens tijdgebrek, maar óók langzaam omdat -tegen mijn verwachting in- dit onderdeel van de studie mij ontzettend boeit.

Waarom had ik verwacht dat het niet zo zou boeien? Met name omdat ik dacht dat het voornamelijk zou gaan over de dingen die je (ik) allemaal al weet maar bovenal bol zou staan met bestrijding van allerlei dwalingen en misvattingen. Niets is minder waar!

Zekerheidshalve nog even gechekt bij Moody’s hoeveel tijd er nog was, en dat valt gelukkig mee: tot D.V. 31/12/2011… dat zou toch moeten lukken!

Martelaren

Moody Bible Institute defines martyrs as, “Those who were killed because they refused to renounce their faith or because of active opposition to their witness for Christ.” Throughout its history, Moody Bible Institute has lost twenty-one former students to martyrdom.

Zie voor meer informatie over Moody Bible Insitute de Wikipedia-entry of de officiële website.

Biblical Studies Certificate (III)

De doos is inmiddels ‘ingeruimd’! En dat is niet het enige wat er gebeurd is de laatste tijd.

Eerst even over die doos met boeken.. toen ik recent m’n jongste broertje & schoonzus hielp bij het verhuizen lag er in één van de (slaap)kamers een plankenrek (of hoe zoiets ook maar mag heten) te verstoffen. Hij wilde het weggooien, maar ik zag een toepassing! De planken waren in dezelfde kleur als m’n bureau, dus heb ik ze meegenomen en het weekend ná het verhuisweekend gemonteerd. Nu is er éindelijk plaats genoeg voor al m’n boeken, software, en andere spulletjes. En is er weer werkruimte op m’n buro. Daarnaast, ook niet onbelangrijk, is de vensterbank naast m’n werkplek weer in gebruik conform de oorspronkelijke doelstelling: bloemen. Dus óók voor de boeken van het BSC-programma is nu plaats gevonden..

Ondanks de grote drukte, zowel privé (gezin e.d.), in de gemeente en zakelijk heb ik toch kans gezien tijd te vinden regelmatig de boeken in te duiken. Ook omdat de studiegidsen en boeken zo boeiend zijn geschreven blijven ze ‘aan mij trekken’. Vorige week heb ik dan ook weer 4 examens afgerond en ingezonden naar Moody. Daarmee is het Nieuwe Testament, dat wil zeggen de “Survey of the New Testament”, ook klaar.

Brieven van Petrus
Het duurt even wat langer voordat de resultaten terugkomen want ook in de V.S. is het (school)vakantie. Dus ik oefen m’n geduld wat en ondertussen was ik al een tijdje terug ook al begonnen aan m’n eerste “keuze-vak“: de Brieven van Petrus (I & II Petrus). Daarnaast heb ik recent nog weer wat samenvattingen geplaatst (Daniël, Klaagliederen). Vooral de studie op de brieven van Petrus is uitermate boeiend. Ik hoop in m’n vakantie deze al af te ronden en op basis hiervan, met aanvullende materialen, zelf een studie voor te bereiden voor de in September weer van start gaande studie-avonden van Bijbel Aktueel.. De laptop en koffertje met boeken gaan dus -zoals te doen gebruikelijk bij mij- mee op vakantie.

Deze site
De plannen voor deze site zijn om de samenvattingen (bewerkingen) van het OT en NT af te ronden en te plaatsen. Daarna zal ik vervolgens de uitwerking van de Petrus-brieven plaatsen. Dan zijn we D.V. al weer geruime tijd verder… Het volgende keuzevak is 1 Korinthe. Maar ik denk dat ik eerst weer wat ‘verplichte vakken’ ga doorwerken om mijzelf dan vervolgens te ‘belonen’ met het keuzevak.

Tot slot.
Voor hen die denken dat deze site álle materialen bevat of gaat bevatten die in de cursus aan bod komen: helaas. Dat mag natuurlijk niet (in verband met de ‘rechten’ op het materiaal) en los daarvan: het ontbreekt mij aan de tijd daarvoor. Daarnaast gebruik ik de cursusmaterialen als basis, en voeg hier regelmatig informatie aan toe uit andere bronnen.

[update]
De resultaten waren sneller terug dan verwacht. OT Survey 1 & 2 waren reeds gehaald en NT Survey ook gehaald 🙂 Met goede moed verder!

Principes voor Bijbelse Interpretatie

torrey.jpgDr. R.A. Torrey, die vele jaren een mede-arbeider was van de grote Evangelist Dwight L. Moody, oprichter van het Moody Bible Institute, en vriend van Dr. C.I. Scofield (zij leiden gezamenlijk de begrafenisdienst van Dwight L. Moody, let op: PDF!, en werden “associates” van Moody genoemd oftewel “gelijkwaardige mede-arbeiders”), schreef het volgende over de interpretatie van de Bijbel.

Paulus waarschuwt tegen het “vervalsen van het woord van God” (2 Kor. 4:2) en daarnaast draagt hij ons op het woord “recht te snijden” (2 Tim 2:15, SV). Dit zijn de kritische normen bij het interpreteren van de Bijbel.

De principes die hij vervolgens geeft zijn:

 1. Zorg dat je zelf absoluut recht voor God staat door je wil volledig aan Hem te onderwerpen;
 2. Wees vastbesloten om te ontdekken wat God bedoeld en je wil leren, niet wat jij ‘aan God wil leren’;
 3. Zorg dat je de beschikking hebt over de meest accurate bijbeltekst (vertaling);
 4. Probeer de meest letterlijke en exacte bedoeling van de tekst te ontdekken;
 5. Probeer de kracht van elk woord in de tekst te ontdekken;
 6. Interpreteer de woorden naar Bijbelse maatstaven (vergelijk met andere teksten);
 7. Interpreteer de woorden van iedere schrijver op grond van het voor de schrijver specifieke woordgebruik;
 8. Interpreteer een tekst áltijd met respect en aandacht voor de context;
 9. Interpreteer gedeelten -voorzover mogelijk- in het licht van andere gedeelten die geen interpretatie nodig hebben c.q. zelfverklarend zijn;
 10. Interpreteer elk gedeelte in de Bijbel als degenen aan wie het gericht zou zijn het zouden hebben begrepen (toepassing juiste tijd/historische context);
 11. Interpreteer wat voor de Christen is als voor de Christen; wat voor de Jood is als voor de Jood; wat voor de heiden is als voor de heiden;
 12. Interpreteer elke schrijver vanuit de opinie van zijn tegenstander(s);
 13. Interpreteer poëzie als poëzie, proza als proza!
 14. De Heilige Geest is de beste exegeet van de Bijbel!