Tag: verdrukking

De Opname van de Gemeente

De Opname van de Gemeente De Opname van de Gemeente
Bijbelse Waarheid of Moderne Dwaling?

Is de gedachte dat er in de toekomst een ‘opname van de Gemeente’ zal komen een moderne dwaling, of is er sprake van een Bijbelse waarheid?

In deze brochure wordt ingegaan op een aantal vragen zoals de Bijbelse onderbouwing van de leerstelling en de geschiedenis er van; was er bijvoorbeeld al vroeg(er) in de geschiedenis iets over deze opvatting bekend? Hoe werd binnen de kerk van Rome en de Reformatie omgegaan met deze opvatting? Of was deze daar totaal niet bekend?

Aan de hand van eerder onderzoekswerk van James F. Stitzinger, Associate Professor of Historical Theology, en aanvullend eigen onderzoek probeert de auteur licht te werpen op deze vragen.

Het onderzoek heeft een aantal, met name in Nederland, onbekende en verrassende feiten boven water weten te halen.

Download de brochure.

Armageddon

De “Grote Verdrukking” is één van de perioden in de Bijbelse profetie waar enerzijds veel aandacht voor is (geweest) en welke anderzijds door veel gelovigen totaal geen aandacht aan geschonken wordt.

Er is veel onkunde op het gebied van de eschatologie, de “toekomstige dingen”. Mede door de invloed van bekende mensen als een Hank Hanegraaff, tegengesteld aan zijn kennelijke bedoeling, en Dr. Henk Bakker is de onkunde en verwarring alleen maar toegenomen. En dat is erg jammer, want kennis hiervan zal onder de gelovigen veel vragen oplossen, angst en zorg wegnemen en, niet onbelangrijk, het zal de gelovigen doen laten uitzien naar de komst van de Here! Daar komt bij: het is door de Here geopenbaarde kennis, profetie. Profetische woorden die niet verzegeld mochten worden door Johannes, integendeel (Openb. 22:10). Dit betekent dus dat God wil dat wij er kennis van hebben en nemen.

> Download/lees verder (Word-formaat, a4, 15 pgs)