De overheid als Robin Hood: belasting op vermogen?

De Overheid als Robin Hood
afb. Wikimedia Commons, CC 2.0 License

De overheid als Robin Hood. De overheid gaat “de rijken” belasten en al dat geld vervolgens uitdelen onder “de armen”. Zoals Robin Hood dat deed. De SP likt zijn vingers af bij dit soort plannen! Lilian Marijnissen had het zelf niet beter kunnen bedenken.

— “Bij vermogen moet je denken aan opgebouwd pensioen, de waarde van een eigen woning, spaargeld, beleggingen of ondernemersvermogen.” zo meldt RTLNieuws hierover.

— “De eigen woning kan naar box 3, waardoor het huis wordt gezien als vermogen waar je belasting over moet betalen. De overheid zou met het geld dat op zak wordt gehouden de belasting op arbeid kunnen verlagen. Die is relatief hoog, terwijl werk juist beloond zou moeten worden, zo is de gedachte.” (AD)

Klopt deze redenering wel?

hypotheek aflossen meest verstandigeDe Woning
Om te beginnen ‘de waarde van een woning’. Daar heb je, om die woning te kunnen kopen, al diverse belastingen over betaald, je WOZ waarde is de basis voor diverse heffingen.

Daarnáást is het geld waarméé je de woning hebt gekocht (je inkomen waarmee je de hypotheek aflost) eveneens al belast. En, het is “vermogen” maar wel fictief vermogen immers van stenen kun je niet eten?

Een woning belasten als “vermogen” is de zóveelste belasting die een woningbezitter opgelegd wordt. Daar staat dan een beetje hypotheekaftrek tegenover maar ook die verdwijnt. Die afbouw is in 2014 al begonnen.

Woning in Box3? Meer lenen!
Als de woning daadwerkelijk naar Box3 gaat en als ‘vermogen’ wordt gezien betekent dit dat mensen hun hypotheek niet meer (vervroegd) zullen aflossen. Want: tegenover de waarde van de woning staat de hypotheekschuld (die mag je er vanaf trekken). Wat resteert, dáár betaal je belasting over.

Sterker nog: het is dan aantrekkelijk de woning met een zo hoog mogelijke hpotheek te (her)financieren – “de overwaarde opnemen” – en dit geld vervolgens te besteden aan bijvoorbeeld consumptieve zaken zoals een nieuwe badkamer, keuken, een caravan, camper, leuke reizen, .. De (gezamenlijke) schuldenlast groeit dan alleen maar.

Dit is niet ondenkbaar. Integendeel. Mensen doen dat nu al. Als je de woning naar Box3 brengt, wordt dit alleen maar aantrekkelijker.

Het nadeel is duidelijk: de schulden nemen alleen maar toe. Economisch is er ook een voordeel wellicht: mensen gaan meer besteden. Maar dat is dan wél allemaal geleend geld. Dat ooit eens terug betaald moet worden. Is het niet door de woningbezitter zelf, dan wel door de erfgenamen.

Pensioen
Dan pensioen, spaargeld, beleggingen. Allemaal zaken welke je, om ze te kunnen “krijgen” ook al belasting over hebt betaald of gaat betalen. Het pensioen is ook niet onbelast, daar wordt gewoon loonheffing (grijze tabel) op ingehouden.

Over je pensioen tot € 35.472,- betaal je 19,17% belasting. Over je pensioen tussen € 35.472,- en € 69.398,- betaal je 37,07% belasting. En over het meerdere betaal je 49,5% belasting. Dus iemand die een hoog pensioen heeft betáált daar al een flinke smak belasting over.

Daar komt bij dat mensen die gepensioneerd zijn de afgelopen 10 jaar al zo’n 20% hebben ingeleverd doordat de pensioenen niet zijn geïndexeerd!

Ondernemersvermogen
En tot slot: ondernemersvermogen. Ondernemersvermogen is het vermogen dat op de balans van de onderneming staat (“Eigen vermogen”).

Dit is de waarde van alle bezittingen van uw onderneming min de waarde van alle schulden van uw onderneming. Dat is geen geld wat je los in de zak hebt en ook geen winst. En al helemaal geen netto resultaat.

Dat is geld, “vermogen”, dat noodzakelijk is om je bedrijf te laten draaien (voorzover het al daadwerkelijk écht geld is).

Praktijkvoorbeeld? Ik heb op de balans van mijn bedrijf een x-bedrag aan eigen vermogen staan. Dat bedrag staat écht niet op de bank. Aan het eind van de rit is er een Winst- en Verliesrekening, dáár komt een bruto belastbaar bedrag uit waar ik belasting over aftik!

Overheid als Robin Hood

Mensen met een bedrijf, met een pensioen(tje) of eigen woning als “vermogend” afschilderen is in mijn ogen links radicalisme. Het Robin Hood idee waar de SP ook steeds mee aankomt “we pakken het af van de rijken en geven aan de armen!!”.

Lilian Marijnissen op Twitter

Ja, amehoela! De “armen” in dit land betalen al helemaal geen belasting! Iedereen met een inkomen tot max ca. 30.000/jaar ontvangt véél meer aan subsidies, toelagen en kortingen dan dat ze aan belasting betalen! Kijk maar eens naar onderstaande gegevens:

herverdeling inkomsten nederland

 

Minister Kaag van Financiën vindt dat het kabinet ‘grote stappen moet gaan zetten in het tegengaan van vermogensongelijkheid’. Maar in plaats van de onderkant van de inkomenslaag te stimuleren te gaan werken of bijvoorbeeld een lagere belasting te gaan opleggen gaat men de bovenkant van de inkomensgroepen éxtra belasten. En hoe komt dat bij de lagere inkomens terecht? Nóg meer toeslagen en kortingen verstrekken..

Het is een vorm van jaloeziebelasting. Als dit soort onzalige plannen doorgaan wil straks niemand nog ondernemer zijn. En het nodigt mensen die nóg meer toeslagen en kortingen krijgen dan nu al het geval is niet uit om alsnog aan het werk te gaan. Gaan mensen die een eigen woning bezitten niet vervroegd aflossen maar alleen maar méér lenen en neemt de schuldenberg in Nederland alleen maar toe.

Afschaffing toeslagen

Iedereen de deze plannen toejuicht moet niet vergeten dat er straks waarschijnlijk een aapje uit de mouw gaat komen.

Wanneer hypotheekaftrek verdwijnt, vermogen wordt belast en daar tegenover wordt geplaatst “lagere inkomensbelasting” betekent dit ook dat een lagere inkomensbelasting ook aangegrepen kan worden voor… afschaffing van toeslagen.

— “We moeten beseffen dat we collectief een stukje armer zullen worden”, zegt Kaag. “Het continu willen of kunnen compenseren is gewoon niet mogelijk, is financieel niet houdbaar.” (RTLNieuws).

De overheid als Robin Hood? Ik dacht het niet, ..

Delen op: