Europese Unie: elektronisch roken aan banden?

Rudy's Krabbels | cigarette au volant

Rudy's Krabbels | cigarette au volantDr Jean-Francois Etter, of the University of Geneva’s medicine faculty, stressed:

“E-cigarettes are a lot safer than smoking real cigarettes and there is proof that e-cigarettes help people to quit smoking.

Desondanks zijn er parlementsleden in de EU die zonder énige onderbouwing roepen:
“E-cigarettes are dangerous, especially when they are not properly manufactured, so we cannot just leave them unregulated.” (Peter Liese, Germany).

Onze EU-parlementsleden weten zoals gewoonlijk niet waarover ze het hebben, kennelijk. In Canada en Amerika is al uitgebreid onderzoek gedaan. De stoffen die in een eCig zitten zijn bekend. Desondanks probeert men het uit alle macht het te verbieden. Ik zeg: wat willen ze dan, dat mensen weer terug gaan naar de ‘gewone’ sigaret? Die bewezen dodelijk is? Maar wel veel meer accijns opbrengt, dat dan weer wel. Het gaat hier niet om mensenlevens maar om geld.

Maar nee, het betere alternatief, elektronisch roken, móet kennelijk aan banden worden gelegd, want de Europese Unie vindt, ondanks dat zij constateert: “the level of toxic substances in the vapour is much lower than in smoke from regular cigarettes” onder andere, (en daar komt het ’toverargument’): “They contain harmful substances and can lead to nicotine addition”. De “gevaarlijke substanties” zijn:

 • nicotine;
 • water;
 • propyleenglycol.

Eventueel aangevuld met kunstmatig aroma.

Nicotine ‘kan leiden tot verslaving’. Ja, uiteraard. Daarom stappen rokers –die verslaafd zijn aan nicotine- dan ook over op e-Cig’s, omdat ze maar moeilijk zonder kunnen immers? Het leidt dus niet tót verslaving. De gebruikers zijn al verslaafd.

Water is niet gevaarlijk, ook niet in ‘dampvorm’. Dan zouden we absoluut niet meer buiten kunnen lopen.. en neem dan ook vooral géén stoombadje als je verkouden bent, bezoek ook géén sauna meer,… en ga zo maar door.

Propyleenglycol is inderdaad een goedje wat tot op zekere hoogte potentieel gevaarlijk kán zijn.Dezelfde WHO echter die nu de EU aanraad de e-Cig als “gevaarlijk” te bestempelen heeft propyleenglycol wél goedgekeurd als hulpstof:

Propyleenglycol wordt door de World Health Organization gezien als niet-toxisch bij lage concentratie en mag gebruikt worden in voeding, cosmetica en geneesmiddelen. Het E-nummer van propyleenglycol is E1520. (Wikipedia)

Het wordt dan ook in tal van producten toegepast. Het komt ook voor in ‘gewone’ sigaretten (zie: RIVM). En die zijn gewoon wereldwijd te koop/toegestaan. Zie ook verder bij ‘onderzoek’.

De Europese Unie wil roken stimuleren?

De Europese Unie is vreemd bezig. Uit onderzoek is gebleken dat merkloze sigarettenpakjes, eventueel bedrukt met grotere waarschuwingen en eventueel afschrikwekkende foto’s uitstekend werken; een deel van de rokers stopt daardoor. Daarnaast is dus e-Roken voor veel mensen een goed en gezonder alternatief en vele e-rokers stoppen na verloop van tijd ook daarmee, zo blijkt uit onderzoek, waarna ze dus volledig gestopt zijn met roken!

En wat zegt de EU?
(zie nu.nl voor volledige artikel) 

 • de waarschuwingen op sigarettenpakjes mogen kleiner gemaakt worden!
 • rookloze tabaksproducten, zoals de e-sigaret, moeten gezondheidswaarschuwingen gaan voeren (nb: dat doet de industrie zelf al, zie hun websites!)
 • bij een bepaalde nicotinewaarde van e-sigareten mogen zij alleen nog maar op recept verkrijgbaar zijn

De waarde in de nicotine-vloeistof is echter vergelijkbaar met,… of zelfs veel lager dan, die van nicotine pleisters! Per 24 uur geeft zo’n pleister zo’n 15 Mg nicotine af. Dat is meer dan bijv. de 12 of 6 Mg nicotine vloeistof.. En die pleisters zijn vrij verkrijgbaar.  Op NederlandStopt.nu lezen we (een wat gedateerde pagina overigens omdat ze nog spreken over de ‘supersmoker’):

“Als u de elektronische sigaret gebruikt krijgt u dus wel nicotine binnen maar geen teer, arsenicum, cadmium, ammoniak, koolmonoxide enzovoort wat wel in de gewone sigaret en shag zit. Vermoedelijk is de elektronische sigaret dus minder schadelijk dan de gewone sigaret.”

ONDERZOEK

Eén van de argumenten ’tegen’ het elektronisch roken is dat er nog niet afdoende onderzoek is gedaan. Zoals eerder duidelijk mag zijn, is er in de afgelopen tien jaar dat de elektronische sigaret bestaat wel degelijk onderzoek gedaan. Een aantal onderzoeken vermeld ik hier – niet noodzakelijk positieve onderzoeken uiteraard:

 • Als eerste, een pagina met uitgebreide informatie over de veiligheid en onderzoeken over propyleen http://www.canadavapes.com/health/propylene-glycol-safety.html. Health Canada concludeerde echter tevens:
  “…there are no endpoints of concern for oral, dermal or inhalation exposure to propylene glycol based on the low toxicity observed in studies near or above testing limit doses. Based on this, the USEPA did not conduct any quantitative human health risk assessments and concluded that exposure does not present a human health risk of concern.” — wat de zaak van het Canadese ‘verbod’ (zie verder) alleen maar vreemder maakt!
 • Een groot aantal klinische onderzoeken naar Elektronisch roken. Ik heb ze niet gelezen, maar “voor de liefhebbers”! Eén van de meest belangwekkende citaten uit een van de klinische, objectieve, onderzoeken:
  … “Cigarette smoke contains thousands of chemical agents in addition to nicotine. In comparison, e-cigarettes produce a vapor consisting primarily of water, propylene glycol, nicotine and flavorings. The ingredients themselves do not pose any significant health risks. Nicotine is one of the most intensively studied drugs in history; while it is highly addictive, it is not the primary cause of any of the diseases related to smoking. Propylene glycol is approved by the FDA for use in a large number of consumer products. It is sometimes vaporized, forming artificial smoke in theatrical and other productions. While brief exposure to propylene glycol vapor is not associated with any adverse health effects, there are no studies relating to long-term daily exposure. Nevertheless, tobacco control activists have aggressively attacked these products.” Zie Sectie B.1 van dit artikel. En onder de samenvatting lees je onder andere: “E-cigarettes produce a vapor composed of water, propylene glycol and nicotine, so e-cigarette users are not exposed to the thousands of toxic agents formed when tobacco is burned.
 • Professor Christina Gratziou heeft een onderzoek gedaan waaruit blijkt dat zowel bij rokers als niet rokers de ‘luchtwegweerstand’ stijgt bij het gebruik van e-Cig’s. Maar opvallend genoeg was er géén verschil bij mensen met COPD of astma (geen toename!). Dit korte termijn onderzoek geeft echter verder geen representatief beeld, want er is geen verder onderzoek gedaan naar lange termijn effecten noch is het type e-Cig, nicotine gehalte e.d. openbaar gemaakt. De proefgroep was ook zeer klein (ca. 30 mensen). Zie ook: Stelda.nl en Medical News Today. Als er al negatieve conclusies getrokken kan worden, is er ook één positieve te trekken: e-Cig’s zijn goed voor mensen met COPD/Astma?!
 • Daartegenover staat Dr. Konstantinos Farsalinos die weer zegt dat uit zijn onderzoek is gebleken: “that a small short-term trial had shown significantly better cardiac performance of ecigarette users in comparison to tobacco smokers” – met andere woorden: het hart heeft een bétere ‘performance’ wanneer e-smokers met conventioneel roken word vergeleken! En niet onbelangrijk resultaat, lijkt mij.. ;
 • Onderzoek van de FDA zou hebben uitgewezen dat in één geval (van de 19 onderzochte e-Cig cartomizers) er sprake was van een miniscuul deeltje kankerverwekkende stof. Dit onderzoek werd door andere wetenschappers bestreden en men wees er tevens op dat sommige medewerkers bij het onderzoek betrokken banden hadden met fabrikanten van ondermeer nicotine pleisters e.d. – dit is vooral interessant om vast te stellen omdat in deze pleisters deze stoffen óók voorkomen…
 • Een onderzoek van de Boston University School of Public Health in 2010 concludeerde dat elektronische sigaretten veiliger waren dan gewone en een goed hulpmiddel waren om te stoppen met roken;
 • Een onderzoek in Canada concludeerde: “Although these electronic smoking products may be marketed as a safer alternative to conventional tobacco products and, in some cases, as an aid to quitting smoking, electronic smoking products may pose risks such as nicotine poisoning and addiction.” – en op grond daarvan verbood men de verkoop en zelfs de import er van.. Nicotine vergiftiging is echter niet iets wat zomaar voor kan komen. Voordat dat punt bereikt is, is de gebruiker al zó ziek dat hij begint te braken enz. De Jellinek kliniek stelt dat je daarvoor een aantal sigaretten moet opeten (!) of .. teveel nicotine pleisters gebruiken waarbij je blijft roken. En waarom gewone, eveneens zeer verslavende, sigaretten dan nog wel vrij verkocht mogen worden? Het is een raadsel,….
 • Een veel aangehaald onderzoek is dat van Dr. Murray Laugesen uit Nieuw Zeeland. Eén van de conclusies: “The results also indicated that the level of nicotine in the electronic cigarette cartridges was not different from the concentration of nicotine found in nicotine patches”. En verder: “”Based on the manufacturer’s information, the composition of the cartridge liquid is not hazardous to health, if used as intended.”

Conclusie: elektronisch roken is per definitie minder gevaarlijk dan ‘gewoon’ roken. Daarnaast zijn de gebruikte (hulp)stoffen door de WHO, Health Canada, e.a. als ‘veilig’ aangeduid. Tevens is het niet gevaarlijker dan het gebruiken van nicotine pleisters maar kan daarmee vergeleken worden en blijkt uit onderzoek dat mensen door het gebruiken er van eventueel makkelijker kunnen stoppen met roken. De reden hiervoor is eenvoudig aan te wijzen: in ‘gewone’ sigaretten zitten zeer veel additieven (toevoegingen) zoals suiker en smaakjes die het stoppen met roken extra bemoeilijken. Zo is bekend dat een aantal grote fabrikanten de afgelopen jaren het gehalte suiker met meer dan 40% hebben verhoogd om de sigaret extra verslavend te maken — waardoor stoppen met roken veel moeilijker is geworden! Ik ken dan ook veel mensen die wel een tijdje gestopt zijn, tot meer dan een jaar zelfs, maar heel snel terugvallen in hun oude gewoonte. Zelfs Stivoro onderbouwt dit met cijfers; was in 2011 het aantal rokers flink gedaald, in 2012 was er een spectaculaire stijging waarneembaar!

MAAR HET KOMT UIT CHINA!

En dan nu nog een ander niet valide, onzinnig, argument: “Het komt uit China, dus… het is niet goed”. Men wekt de indruk alsof uit China alleen maar inferieure produkten komen maar als dát het argument is om een product op voorhand af te keuren, dan is het niet best gesteld. Want China is “de werkplaats van de wereld”. Bijna álles wat elektronica is, zelfs de meest geavanceerde apparatuur, komt juist uit China!

Rudy's Krabbels | geld

PRIJSARGUMENT

Tot slot: veel van de argumenten zijn “suggestief”. Men zegt bijvoorbeeld: “Maar het zou kunnen dat mensen dan daardoor gáán roken”. Wat een onzin. Alsof je vijftig euro in een elektronische sigaret en vloeistof wil investeren “om het eens te proberen”.. Juist het ‘prijsargument’ wordt immers te pas en te onpas gebruikt om mensen te stimuleren om te stoppen; reden waarom je in sommige landen inmiddels al meer dan 25 euro voor een pakje shag mag neertellen,… niemand zal, in deze tijd, zomaar beginnen met ‘elektronisch roken’ en doelbewust een nicotine verslaving opbouwen. Het is het slechtste en meest onlogische argument ooit.

Een ander veelgehoord argument is dat ‘jongeren zo weer gaan roken’ bijv.
Leeftijdswetten voor de tabaksverkoop en de hoge belastingen op tabak hebben ervoor gezorgd dat het percentage rokers de laatste jaren geleidelijk gedaald is [dit is dus niet geheel juist, zie onderzoek Stivoro), ook onder jongeren. Nu de e-sigaret gewoon vrij verkrijgbaar is kan dit hulpmiddel worden misbruikt als een opstapje naar het krijgen van een nicotine verslaving, zonder dat de jongere zich druk hoeft te maken om wettelijke regels of de geur van tabak die in de kleding blijft hangen.” – Ja, het kán, .. wat allemaal niet kán. Maar het gebeurt niet. Zie eerder, die dingen zijn gewoon veel te duur. Dit argument werd ook bij de hype rondom de shisha pen aangevoerd, maar met een retail prijs van ca. 10 euro, was die hype snel voorbij. Want jongeren weten wel leukere dingen toe doen met hun zakgeld. Overigens zat in de shisha-pen geen nicotine.

Als dat soort argumenten in een discussie aangevoerd worden, diskwalificeert de deelnemer aan de discussie zichzelf. Helaas doen ze het bij de anti-rook lobby vaak wel goed. En de tabaksindustrie? Die lijkt hier de lachende derde te zijn; de aandacht van hun product is afgewend en ze kunnen vrolijk doorgaan de komende jaren… met dank aan de slecht of ongeïnformeerde parlementariërs van de EU.

> Zie ook: Kenniscentrum E-Roken

— update —

Zie ook dit bericht over de shisha pen en het door de RIVM gedane onderzoek

Delen op: