Europese Unie wil ongrondwettelijke regelgeving invoeren

Rudy's Krabbels | ego t joyetech

waterpijp.willemalexander.335De Europese Unie wil regelgeving invoeren die tegen de grondwet indruist, zo meldt PR Newswire (Presse Portal), door een verbod in te stellen op objectieve informatie en discussie.

Is deze ‘strijd voor de e-sigaret’ dan zo belangrijk? Ja, want als men op deze manier een dergelijk min-of-meer onschuldig product en de gebruikers er van buitenspel kan en wil zetten als Europese Unie, denkt u zich dan eens in hoe het met andere zaken in de toekomst zal gaan?!

Onderstaand een deel van het artikel, enigzins bewerkt en aangevuld. Zie ook op Twitter, #EUecigBAN en de website van AcVoDa.


Persbericht (vrij vertaald en aangevuld)

In de afgelopen twee jaar werkte de EU-Commissie aan de herziening van de richtlijn voor tabaksproducten (TPD2). Een maatregel die natuurlijk toe te juichen is, want roken is niet alleen heel verslavend, het is ook dodelijk – daar bestaat geen twijfel over.

Het kaderprogramma van de WGO voor de bestrijding van tabaksgebruik (FCTC) beveelt aan [ook] de e-sigaret te regelen in de richtlijn inzake tabaksproducten, om hun consumptie te onderwerpen aan dezelfde controles die met succes gebruikt zijn tegen tabak en hen geleidelijk verbieden.

Elektrische sigaretten zijn een product die niet gerelateerd zijn aan tabak en die niet zijn goedgekeurd als medisch hulpmiddel. Desondanks worden zij onderworpen aan een meer restrictieve richtlijn dna tabaksproducten en worden behandeld alsof het tabaksproducteb zijn – hoewel er geen tabak is opgenomen in de e-sigaretten of in de e-liquid waarmee de ‘dampers’ worden gevuld.

Ondanks deze tegenstelling is de Commissie niet bereid af te stappen aan hun voorbehoud vast te houden aan hun (geheime, uitgelekte) plan.

De e-sigaret is een nieuw product, de leden van het Europees Parlement grotendeels onbekend, en voordat zij een aanzienlijk marktpotentieel ontwikkelen zullen zij er de voorkeur aan geven om met behulp van misleidende mediacampagnes en twijfelachtige verklaringen fanatiek, vaak door de hulp van zelfbenoemde “experts”, te verbieden.

De gebruikers van de e-sigaretten zijn echter zelf over het algemeen goed geïnformeerd en ter zake kundig. Daarnaast hebben zij zelf ervaren wat de voordelen zijn van het overstappen naar de e-sigaret.

Ook zijn er zeer veel experts, medici en anderen die overtuigd zijn van het nut van de elektronische sigaret om mensen te helpen hun schadelijke tabaksgebruik op zijn minst te minimaliseren door over te stappen op het veel minder schadelijke ‘dampen’. Zij komen dan ook in actie tegen de geheime plannen van de Europese Commissie.

Onder het mom van het reclameverbod, verzoekt de Commissie brutaalweg om het recht op vrijheid van informatie en vrijheid van meningsuiting in Europa af te schaffen.

In de nieuwe eisen voor TPD2 is een verborgen clausule te vinden inzake een “verbod op reclame” die stelt dat het verboden wordt:

d) iedere vorm van openbare of particuliere bijdragen verbiedt aan radio programma’s met het doel dan wel rechtstreeks of niet rechtstreeks tot gevolg heeft de elektronische sigaretten te promoten;

e) iedere vorm van openbare of particuliere promotie op enigerlei evenement, activiteit of individuele onderneming, de het doel of de rechtstreeks of niet rechtstreeks gevolg heeft om elektronische sigaretten en het gebruiken er van te bevorderen”

Dit betekent een de facto verbod op (objectieve) informatie op e-sigaret forums, blogs, Facebook groepen, YouTube-kanalen, alsook de belangen en consumentenorganisaties over e-sigaret!

De dampers-gemeenschap heeft een goed netwerk in Europa, die bereid zijn elkaar te helpen met technische problemen, het uitvinden van nieuwe dingen, verwerpt onbruikbare producten en ageert tegen de politiek en de waanzinnige regelgeving van de EU in de vorm van de eerder genoemde consumentenorganisatie.

Belangen en consumentenorganisaties, zoals in Duitsland, IG-ED eV ( www.ig-ed.org ), zijn volgens de taalgebieden en niet georganiseerd volgens de nationale grenzen en mag dus in de media niet meer reageren van de EU!!

Dit is een duidelijke schending van het fundamentele democratische recht op vrije meningsuiting. De Europese Commissie probeert hun verregaande regelgeving en eisen aan de elektrische sigaret te verkopen als `een compromis”. In de werkelijkheid, probeert ze het beneficie van de tabaksindustrie en de farmaceutische industrie te verdedigen tegen de e-sigaret: ze maakt regels die de bestaande en goed functionerende producten verhinderen.

Zie voor meer informatie: www.presseportal.de

 

Delen op: