Inflatiebeperking? Credit Europe Bank!

Eerder had ik hier iets geplaatst over IceSave. Op zich -denk ik- een prima bank. Ik denk dat niet alleen blijkbaar, want ze hebben met hun hoge rente’s in één maand tijd 25.000 Nederlandse spaarders binnengehaald (waar o.a. de Rabobank helemaal niet blij mee is), maar ze hebben één nadeel: ze vallen niet onder de depositogarantieregeling (want: niet aangesloten) van de Nederlandsche Bank.

Bij problemen, lees: faillisement, met deze bank is de eerste € 20.000 dus niet gegarandeerd door de Nederlandsche Bank zoals bij andere banken, ook buitenlandse mits aangesloten, wel het geval is. En aangezien ik niet verwacht boven dat spaarbedrag uit te komen is dit voor mij een belangrijk aandachtspunt..

Op zich is het geen enkel probleem dat de Nederlandse garantieregeling niet geldt want IJsland, waar de bank zetelt, kent dezelfde garantieregeling. Wat wél een probleem is, is dat ik géén zin heb bij een eventueel faillisement (en helaas is dat iets waar je tegenwoordig in de bankwereld zelfs rekening mee moet houden, óók wanneer het Nederlandse banken betreft!) helemaal naar IJsland af te reizen.. dan is de winst (hogere rente) namelijk weer snel verdwenen, zeker met de steeds duurder wordende vliegreizen (nog afgezien van de tijd die het kost)!

In mijn zoektocht naar ‘inflatiebeperking’ voor de paar luizige spaarcenten die we hebben kwam ik -sites als ‘wijzersparen‘ e.d. raadplegend- diverse banken tegen die eveneens een prima (> de huidige inflatie van bijna 4%) rente bieden.

Citeria die ik stelde:

  • Wie beloont mij het beste voor het geld dat ik bij ze wil inleveren?
  • Valt de bank onder de garantieregeling van de DNB?
  • Kan ik er ‘internetbankieren’ (daar valt bijv. Argenta meteen af want ik wil niet langs bij een tussenpersoon die me ook allerlei andere ongein wil aansmeren!!);
  • Hoe is de reputatie van de bank (controleer diverse fora, bijv. die van Vara’s KASSA!)
  • Heb ik geen beperkingen? Want als het nodig is, wil ik toch over de spaarcentjes kunnen beschikken..

Credit Europe BankEn dan nu: tromgeroffel..

Dé winnaar is, als je alles in overweging neemt, de Credit Europe Bank. De bank vergoed een zeer hoge rente, valt -hoewel van Turkse komaf- onder de garantieregeling van de DNB, ik kan de rekening gewoon via internet openen, en ze staan goed bekend (ervaringen anderen, zoek even zelf op Google..). Ik heb dan ook vandaag er een rekening geopend. In het vertrouwen dat dit een goede keuze is, maar de ervaringen zal ik hier t.z.t. wel eens delen (+/-).

Tot slot, een hartgrondig “Toedeledoki” aan de Postbank, die ons al tijden afscheept met een rente van 0,5% op de “plus”-rekening (dat is toch niet in verhouding?!) en steeds meer kosten, als rekening houder. Niet dat ze wakker zullen liggen van óns vertrek, maar wel van het feit dat vele anderen mét ons vertrekken naar IceSace, CreditEurope Bank, Argenta e.v.a. die wél de “kleine spaarders” kunnen waarderen!

Delen op: