Tag: Geld

Pensioen verdwijnen als sneeuw voor de zon

Nieuw pensioenstelsel? Waarom eigenlijk?

Is er inderdaad te weinig geld om de pensioenen uit te betalen? Hoe nijpend is de situatie eigenlijk? De Overheid wil dat er een nieuw pensioenstelsel komt. Daar wordt al een hele tijd gesoebat.

Het kabinet wil het pensioenstelsel hervormen. De gesprekken over de vernieuwing binnen de SER en tussen het kabinet en sociale partners hebben nog niet tot overeenstemming geleid. Het kabinet beraadt zich nu op het vervolgproces. – Rijksoverheid.nl

Veel mensen maken zich boos over de huidige situatie rondom de pensioenen. Er wordt veel onzin over verkocht overigens. Ons pensioenstelsel bestaat uit drie onderdelen namelijk:

1. AOW – een ‘omslagstelsel’ waarbij dus de mensen die werken betalen voor iedereen die AOW ontvangt. Niet meer op te brengen volgens de overheid en dus moest de pensioengerechtigde leeftijd omhoog;

2. Het collectieve pensioen – zo’n 90% van de Nederlanders (in loondienst) krijgt dit. Het is een pensioen waar jij en je werkgever voor betaald hebben. Mits je niet tot de 10% behoort die géén pensioen krijgt op die manier.

3. Aanvullende verzekering – spreekt voor zich, je kunt zelf ook nog iets regelen.

In het verleden heb ik al eens geschreven over de enorme rijkdom van de pensioenfondsen. Maar kennelijk zijn de cijfers nog schokkender dan ik dacht. Volgens Consultancy.nl hebben de Nederlandse pensioenfondsen een kapitaal aan (belegd) vermogen van maar liefst 1.600 MILJARD euro. Dat schrijven we even uit:

PENSIOENKAS € 1.600.000.000.000,00

De kas van de pensioenfondsen zit dus overvol. Het geld “klotst er bij de plinten omhoog” (zo heb ik in het verleden op het hoofdkantoor van het ABP wel gezien,..). Maar goed, het gaat niet goed met onze pensioenen volgens de overheid. Er moeten nieuwe regels komen want ‘dekkingsgraad’ en ‘vergrijzing’ enzovoorts.

Hoe slecht het gaat met die pensioenfondsen zie je als je kijkt naar de cijfers van 2008. Volgens de officiële cijfers (informatiefolder) was er toen €800 miljard in kas. In tien jaar tijd is dus het vermogen van de pensioenfondsen VERDUBBELD.

Met andere woorden: waar hébben we het over? Is de levensverwachting c.q. gemiddeld te verwachten tijd dat iemand een pensioen ontvangt dan ook verdubbeld, dat de politiek zich zo druk maakt?

Nee! Integendeel. De gemiddelde levensverwachting was in 2006 ca. 80,4 jaar. In 2017 was het inmiddels opgelopen tot 81,7 jaar. Met andere woorden, we hebben er gemiddeld zo’n  1,3 jaar bijgeplust (bron: CBS). Echter, de pensioengerechtigde leeftijd is gestegen van 65 naar 66 jaar en gaat naar 67 jaar.

De AOW-leeftijd gaat in stappen omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. (Pensioenfonds Zorg & Welzijn)

We worden dus ouder, gemiddeld, en mogen daar voor ‘bloeden’: langer werken (= meer premie afdragen) en daarnaast niet langer met pensioen. We worden daardoor van twee kanten ‘gepakt’ door onze overheid. Ik zeg dit: zorg dat je zelf maatregelen neemt als je redelijk op tijd van je oude dag wilt genieten (als je die krijgt, want zo’n 25% van de mensen haalt die leeftijd niet). Van onze overheid hoeven we ‘t niet te verwachten want die zijn overduidelijk van plan weer een greep in de pensioenkas te doen, linksom of rechtsom, zoals vroeger al vaker is gebeurd.

Wat mij betreft wordt dit hele stelsel vandaag nog afgeschaft en gaan we over naar één algemene pensioenspaarkas voor iedereen. De fondsen verplicht laten afstorten er in en vervolgens kan iedereen op basis van zijn opgebouwde kapitaal zélf bepalen wanneer hij of zij het opneemt. Zelfs als dat ruimschoots voor de 67e verjaardag is. Het is niet meer van deze tijd dat dit soort regelingen allemaal collectief zijn en “Vadertje Staat” wel even bepaalt hoe en wanneer U en ik ons eigen(!) geld ter beschikking word gesteld. Dát zou pas een nieuw pensioenstelsel zijn!

 

 

Share This:

Bitcoin – de nieuwe Tulpenmanie

Bitcoins kopen! Nu doen! De koersen exploderen en blijven maar stijgen, dit mág je niet missen. Van een paar cent (€ 0,05 in 2011) naar ruim 12.000 euro op dit moment. Voorbeelden te over van mensen die schathemeltjerijk zijn geworden er mee. Als we de juichende berichten moeten geloven…

Op 22 mei 2010 werd de eerste officiële Bitcoin transactie voltooid: 2 pizza’s voor 10,000 bitcoin. Nu kun je een paar duizend pizza’s voor (de waarde van) één bitcoin kopen.

Is het inderdaad slim in BitCoins of andere ‘virtuele munten’ te stappen? Of is het nu te laat? Wat is wijsheid als je wilt ‘beleggen’ hier in?

Is Bitcoin een goede belegging?

 1. Bitcoins zijn géén belegging.
  Een belegging heeft een onderliggende intrinsieke waarde. De intrinsieke waarde van een aandeel wordt berekend door de actuele waarde van alle bezittingen van een fonds of bedrijf te delen door het aantal uitstaande aandelen;
 2. Bitcoins worden door niemand gegarandeerd
  Wanneer je geld op de bank hebt, garandeert de overheid de waarde hier van. Daar kun je over discussiëren uiteraard maar er is een zekere verzekerde waarde van/voor je geld.

Bitcoin, en andere ‘virtuele munten’ zijn dus géén belegging. Toch denken inmiddels 135.000(!!) huishoudens in Nederland daar anders over en hebben serieus geld gestoken in deze munteenheid.

Hoe komt de Bitcoin aan zijn waarde?

Bitcoin (BTC) onderscheidt zich van het bestaande geldsysteem doordat virtuele munten met behulp van het internet rechtstreeks van zender tot ontvanger worden verstuurd, zonder tussenkomst van een bank. De BTC’s worden “gedolven” (mining) door computers berekening te laten doen. Wordt zo’n rekensom opgelost dan levert dat een BTC op. Het aantal BTC’s is beperkt en het ‘delven’ er van vraagt steeds meer rekenkracht.

koers bitcoin 8 december 2017

Maar dat zegt nog steeds niets over de waarde. Want immers: elke computer kan een rekensom oplossen. Volgens de specialisten wordt de waarde bepaald door de kopers.

Wat de Gek er voor geeft

De waarde van Bitcoins wordt bepaald door de gebruikers. De marktprijs van een Bitcoin, omgerekend naar euro’s, hangt af van de prijs die ervoor wordt betaald [..] Aangezien Bitcoin wordt beschouwd als geld heeft het waarde. (http://www.watisbitcoin.nl/)

Met andere woorden “wat de gek er voor geeft“. We spreken met elkaar af dát het waarde heeft door dat (echte) geld er voor neer te tellen. In de hoop dat het nóg meer waard wordt.

Deze hoop op waardevermeerdering is pure speculatie. En dat is ook wat met name op dit moment de prijs gigantisch opdrijft: de (grote) speculanten. Bitcoin is daarmee het ultieme voorbeeld van een “get rich quick scheme“.

Dromen najagen

Ik had eigenlijk geen zin om hier over te bloggen omdat het mij wel logisch lijkt dat de meeste mensen begrijpen dat Bitcoins een riskante onderneming zijn. Maar toen ik vandaag op Facebook zelfs een reclame zag van een website die mensen met schulden aanraden om toch “voroal nu” te investeren in Bitcoins om straks “in één klap je schulden te kunnen afbetalen” brak mijn klomp.

Zélfs mensen met schulden verleiden om nog meer schulden te maken om Bitcoins te kopen..? En dat in een reclame-uiting op Facebook? Uiteraard heb ik de uiting als ‘misleidend’ gerapporteerd. Hopelijk doet Facebook er wat mee. Het is vooral misleidend omdat het doorverwees naar een website die leek op de CNN-site en het CNN logo misbruikt. En in de vorm van een advertorial mensen een soort van “bitcoin lening” aan wil laten gaan.

Mensen worden gek gemaakt. Beloftes dat men ‘schuldvrij’ of ‘snel rijk’ wordt doen het nu eenmaal goed. Vooral als je er niets voor hoeft te doen. Bezuinigen en je budget op orde brengen doet immers “pijn”. Laat staan gewoon je schulden afbetalen.. Nee, liever leent iemand nog wat bij om “op zeker” binnenkort eens flink te cashen. Sommige avonturiers verkopen zelfs hun hele hebben en houden en zetten vol in op de BTC’s, zoals je hier kunt lezen.

Consumentenpsycholoog Patrick Wessels zei in een vraaggesprek met de NOS: “Het brein is lui en zoekt altijd een makkelijke manier om keuzes te maken [..] Dus zeker met iets als de bitcoin, wat voor veel mensen ingewikkeld is, zijn we geneigd de groep te volgen. En als een groeiende groep mensen iets doet, zal het wel oké zijn. Dat lijkt nu ook te gebeuren met bitcoins.”

De prijs van de bitcoin wordt dus omhoog gestuwd door de verwachting dat het meer waard wordt en door kuddegedrag.

Tulpenmanie

Het doet dus een beetje denken aan de ‘aandelengekte’ uit de jaren ’90 van de vorige eeuw. Ik heb toenmalige collega’s en bekenden tienduizenden(!) euro’s zien verliezen in één dag doordat die markt instortte. Maar het kan nog vele malen erger.

Ik citeer even wat van Wikipedia. Een stukje geschiedenis, uiteraard, maar wel een model voor alle ‘windhandel’ die we sindsdien hebben gezien.

In de Nederlandse Gouden Eeuw bereikten de prijzen van de nieuw geïntroduceerde tulpenbollen extreme hoogten. In januari 1637 werden tulpenbollen verkocht voor meer dan tien keer het jaarsalaris van een ervaren vakman, en waren ze ongeveer evenveel waard als een Amsterdams grachtenpand. Ook werd er gespeculeerd in opties op tulpen, die op dat moment nog in de grond zaten. De tulpenmanie wordt door economen gezien als de eerste uitgebreid beschreven bubbel (speculatiegolf) in de wereldgeschiedenis. De term tulpenmanie wordt vaak gebruikt als metafoor voor een grote economische bubbel. [..] 

Kort na 1600 begonnen de prijzen van tulpenbollen te stijgen. Franse hofdames betaalden honderden guldens voor een tulpenbloem die zij op een galabal in hun decolleté droegen. In 1623 kostte één enkele tulpenbol van een populaire soort 1000 gulden, terwijl het gemiddelde jaarinkomen op 150 gulden lag. Tijdens de jaren dertig van de 17e eeuw liepen de prijzen zo hoog op dat sommige mensen bereid waren evenveel te betalen voor een zak tulpenbollen als voor een rijtje Amsterdamse grachtenpanden. Een goede handelaar kon 6000 gulden per maand verdienen. [..]

Tulpenvelden Uithuizermeeden. Foto ©R. Brinkman


Vanaf 1634 begonnen ook buitenstaanders zich met die handel in te laten en ontstond een speculatiegolf die vooral woedde in Haarlem, Hoorn, Amsterdam, Alkmaar en Enkhuizen. Sommige handelaren verkochten tulpenbollen die nog maar pas geplant waren en die niemand nog in bloei had gezien; dit leidde tot contracten voor levering in de toekomst, vergelijkbaar met wat wij tegenwoordig futures zouden noemen. Het verschijnsel werd aangeduid met windhandel [..] Op dinsdagavond 3 februari 1637 stortte in Haarlem de windhandel abrupt in, toen een verkoper bleef zitten met een partij pondsgoed die hij voor 1400 gulden had aangeboden. Twee dagen later werd in Alkmaar tijdens een veiling van tulpenbollen in totaal nog 90.000 gulden omgezet. De week daarop kelderden overal in Holland en Utrecht de prijzen.

De Bitcoin en andere virtuele munten is vergelijkbaar met deze ‘windhandel’. Er wordt iets verkocht wat er niet is.

Er ontstond een chaotische situatie met veel onenigheid onder handelaren over de geldigheid van de afgesloten contracten. Al snel bleek dat de meeste floristen tulpen die ze niet bezaten, hadden doorverkocht aan kopers die ze niet konden betalen.

Windhandel

Als mensen leningen gaan nemen om BTC’s te kopen is, net als indertijd met de tulpenhandel en de ‘aandelenlease’-constructies uit de jaren ’90 het hek van de dam. Dan is het wachten tot de klap komt. Dát die klap komt, in negatieve zin uiteraard, is zeker. En dan sta je met heel erg lege handen.

De lachende derde zijn de grote speculanten en de online BTC handelaren via hun BTC platforms. Díe hebben dan de centjes binnen. Het is regelrechte ‘windhandel’.

Ik kan maar één advies geven: absoluut niet doen. Nu zeker niet (meer). Indertijd kon het vrij risicoloos. Voor een paar cent kocht je bitcoins. Maar nu moet je serieus geld investeren wil je mee kunnen doen. Speculeren moet je, net als met beleggen of een lot kopen in de loterij, alleen doen met geld dat je kunt missen. Dat je óver hebt. Nu in BTC’s stappen is, naar mijn mening, iets wat de meeste mensen beter niet kunnen doen.

Share This:

Basisinkomen: Gratis Geld voor iedereen?

Geld, Geld, GeldHet basisinkomen heeft een enorm momentum. Steeds meer mensen zijn er voorstander van. Het principe vind ik ook goed. Iedereen een gegarandeerd niveau van zeker, gegarandeerd, inkomen zonder voorwaarden.

Er zijn echter ook heel veel tegenstanders. De voorstanders zien alleen maar de voordelen, uiteraard. De tegenstanders zien alleen maar nadelen.

In een documentaire van de VPRO wordt het allemaal goed uitgelegd. De voor- en nadelen worden belicht, en een (bekend) voorbeeld van een dorp in Canada waar men een experiment heeft gedaan met een basisinkomen als illustratie.

Een groot aantal gemeenten in Nederland roept nu opeens ook dat ze gaan ‘experimenteren’ met het basisinkomen. Maar, is dat wel een basisinkomen? Nee! De gemeenten bieden een bijstandsinkomen zonder sollicitatieplicht aan een bepaalde groep uitkeringsgerechtigden.

Mijns inziens maken de gemeenten daar een flinke vergissing. En wel om de volgende redenen:

 1. de mensen die een uitkering ‘zonder verplichtingen’ krijgen worden feitelijk gebrandmerkt als “niet meer te redden, we geven ze geld en ze zoeken het verder maar uit” is kennelijk de gedachte. Daarmee lossen de gemeenten voor zichzelf een “probleem” op. Ze hoeven géén energie meer te steken in deze groep (kansloze) mensen en dat scheelt de gemeenten geld. Dat is dan ook, mijns inziens, de enige dieperliggende motivatie. Het is goedkoper om mensen “af te schrijven” dan er nog langer energie in te steken. Ik vind dat een foute, maatschappelijk onverantwoorde, keuze. Ik kan mij ook niet voorstellen dat het merendeel van deze groep er echt blij mee is dat ze als ‘kansloos’ worden gezien en dus gewoon maar verder aan hun lot overgelaten worden – gewoon uitsluiting van maatschappelijke deelname als je het mij vraagt en voor altijd afhankelijk gemaakt van een uitkering, bah! Staat mij enorm tegen. Helemaal omdat het verkocht wordt als “innovatie”…;
 2. het basisinkomen heeft als grondgedachte dat je mensen wat geld geeft waar ze net wel/net niet van kunnen bestaan en voor de rest zelf hun inkomen kunnen bepalen door te werken naar (inkomens)behoefte. En dat zal je wel moeten ook want zeg nou zelf, als je rond de zevenhonderd euro per maand krijgt (da’s het bedrag dat steeds genoemd wordt en waar het ongeveer op uit zou moeten komen) is het zeker geen vetpot. Je kan er eigenlijk niet van bestaan. Daarnaast kunnen de ontvangers van het basisinkomen dan gaan bijverdienen (zonder gekort te worden). Dat is principieel anders dan een uitkering zonder verplichtingen. Een uitkering zonder verplichtingen stimuleert juist niet om te gaan werken of ondernemen, een basisinkomen wel.

Het grote risico van het basisinkomen

Het basisinkomen heeft zijn voor- en nadelen. Maar het grote risico is niet, wat veel mensen roepen, dat “iedereen dan maar z’n handje op gaat houden” en we een land vol labbekakken krijgen maar dat het zal worden gebruikt als een ordinaire bezuiniging.

gratisgeld

Jazeker! Het basisinkomen kan als bezuiniging “misbruikt” worden! 

Ik denk dat het zeker niet ondenkbaar is dat het basisinkomen er in een bepaalde vorm gaat komen. Het zal ons worden verkocht als een prachtig nieuw idee. Iedereen vanaf z’n 18e jaar een vast bedrag per maand op de rekening. Gratis geld! Je hoeft er niets voor te doen. Je mag het gewoon houden. Alsjeblieft!

Perfect voor wie daarnaast bijv. een klein part-time baantje heeft. Of wanneer je met twee volwassenen samen in een (goedkope) huurwoning of appartementje zit. Je kan met dat geld overleven (maar meer niet).

Wat is er dan mis? Dit: invoering van het basisinkomen betekent het einde van alle uitkeringen en afschaffing van het huidige sociale stelsel.

Luister naar het antwoord op deze vraag: waar gaan we het geld vandaan halen?

De vraag waar we ongeveer 30 miljard euro vandaan gaan halen wordt beantwoord met “belastingen”. Vermogensbelasting, hogere BTW, hogere accijns (waardoor het basisinkomen overigens niet meer toereikend zal zijn voor veel mensen!), etc.

Schaf uitkeringen af

Dat is dus een onjuist antwoord en daar heb je niets aan. Waar het geld wél te halen is? Heel eenvoudig: Nederland geeft op jaarbasis meer dan 60 miljard uit aan sociale zekerheid. Aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, WW, Sociale Dienst en Reïntegratie geven we ca. 24,8 Miljard uit.

De uitvoeringskosten (personeelslasten voor uitvoering van de regelingen, keuringen, controles e.d.) van al die regelingen zijn ook enkele miljarden. Et Voilà! Die 30 miljard euro is er gewoon, alleen moet het even “herverdeeld” worden. Oftewel: alle uitkeringen afschaffen (en mensen met een uitkering worden daardoor volledig in het ongeluk gestort, “maar dat terzijde”) en het geld dat we daaraan uitgeven “herverdelen”. Geen gezeik, iedereen rijk! En ohja, studiebeurzen en financiering kan dan ook gewoon gestopt worden. Immers, iedereen van 18 jaar en ouder heeft recht op dat basisbedrag?

Ik hoop niet dat ik gelijk krijg. Maar het feit dat zelfs liberale, rechtse, politici tegenwoordig voorstander zijn geeft te denken. Maar ook de “Vereniging Basisinkomen” hangt deze onzalige gedachte aan.

Citaat:

Met de invoering van een basisinkomen kunnen alle andere overheidsuitkeringen voor volwassenen vervallen. Behalve die voor gehandicapten, omdat zij minder mogelijkheden op de arbeidsmarkt hebben.

Het is een gedachte die inderdaad nog “rechtser dan rechts” is. Want het betekent dat de afgeschreven groep nóg verder afgeschreven wordt. Geen uitkering van de sociale dienst zonder verplichtingen maar een fooi en “zoek het maar lekker uit verder” … kom dáár maar eens van rond, als moeder (of vader) in de bijstand of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte met kinderen…. zeker in deze tijd, waar banen niet voor het oprapen liggen, een niet zo sociale opvatting.

Daarnaast willen de voorstanders dus ook nog eens de AOW-uitkeringen en andere “overheidsuitkeringen” afschaffen! Zie eerder, dan is er inderdaad ruimschoots geld voorhanden voor het basisinkomen en kan de overheid zelfs ordinair tientallen miljarden bezuinigen! Ten koste van wie?

Basisinkomen: wie gaan de klappen krijgen?Rake klappen!

Voor wat het waard is heb ik hier mijn mening gegeven en de conclusie kan in mijn ogen er maar één zijn. Het basisinkomen, voorzover het al niet over de rug van mensen elders in deze wereld gaat (zie de documentaire van de VPRO!) zal, als het op deze manier wordt ingevoerd, ten koste gaan van een grote groep mensen die zich hier niet tegen kan verzetten. Mensen die al in de hoek zitten waar de klappen vallen en nu nog harder gemept zullen worden.

Mijn conclusie is dan ook dat een basisinkomen alleen ingevoerd kan en moet worden als het een inkomen is dat niet ten koste gaat van anderen en een redelijk bestaansminimum garandeert. Daarnaast ben ik van mening dat een aantal andere zaken dan ook aangepakt zou moeten worden. Bijvoorbeeld invoering vlaktaks, gratis zorg, gratis onderwijs. Pas dan is een basisinkomen aan de orde en een goede oplossing.

De “prikkel om te werken” zal dan voor een bepaalde groep weggenomen zijn. Maar ik denk dat je dat als maatschappij gewoon moet accepteren. Het zal er overigens ook toe leiden dat werken dan ook beter beloond zal (moeten) gaan worden. Waar ik dan ook volledig voor ben, uiteraard.

 

Share This:

Hoeveel verdien je met Mediakraft?

Mediakraft, hoe werkt dat? Hoeveel verdien je met Mediakraft?

film-589490_640Mediakraft! Daar moet je bij als vlogger, toch? Daar kan je geld mee verdienen! Maar langzamerhand hoor je ook steeds meer negatieve dingen over Mediakraft. Wat is het eigenlijk? Hoe werkt het?

Eén van de dochters wees mij er op en ik keek voor haar op de site van Mediakraft hoe dat werkt.

Daar vind je dus géén informatie. Wel veel hype maar geen algemene voorwaarden, geen duidelijke informatie over de kostenstructuur enz. – maar even verder zoeken dan? Immers: ‘google is your friend’. Want als een bedrijf geen heldere voorwaarden online heeft en je niets wil vertellen over het verdienmodel en/of kostenstructuur voordat je je aanmeldt, dan zeg ik: “Red Flag!”.

Wat is Mediakraft?

Mediakraft is een Duits bedrijf. Het presenteert zich als een ‘netwerk’ en trekt jonge youtube videomakers aan om via hun netwerk video’s op youtube te maken. En is daar groot in. Ze bieden hun aangesloten vloggers allerlei tools aan zeggen ze, en voordelen als .. als, .. dat je in hun netwerk zit. Dus.

De belofte op de site is:

Wij ondersteunen gepassioneerde en creatieve video-makers met de beste online video kennis binnen Europa!

Wat ze bieden:

 • Persoonlijke support;
 • toegang tot muziek en geluid;
 • SEO optimalisatie;
 • productiefaciliteiten;
 • workshops en events.

En hiervan afgeleiden. Zie verder deze link.

Mediakraft is dan ook erg populair onder de met name jonge vloggers. Als je bij Mediakraft zit, of andere Multichannel networks, dan heb je wel iets bereikt (dat bedoel ik niet sarcastisch!) en de belofte is dat zij je gaan helpen nog méér te bereiken. Meer views, meer inkomsten, meer abonnee’s, .. en dat wil je als vlogger: meer kijkers! En Mediakraft e.a. zorgen er voor dat dat kan. Dat je kanaal sneller groeit. En, uiteindelijk, je ook meer verdienen gaat.

Mediakraft had in Februari jl. zo’n 200 vloggers onder contract (zij spreken over ‘aangesloten vloggers’), hebben een kantoor aan de Leidsestraat in Amsterdam en er werken ca. 20 mensen. De doelgroep is de leeftijdsgroep 14-35 jaar. Video’s van bij Mediakraft aangesloten vloggers en hun eigen ‘owned content’ genereerden volgens de directeur zo’n vijftien tot twintig miljoen views per maand.

Simon Unge gooit de knuppel in het hoenderhok,…

Tot zover de zonnige kant van het verhaal. Want, er komen tegengeluiden. Zoals ik al zei vind ik het curieus dat men geen openheid geeft over de kostenstructuur. Want Mediakraft is geen charitatieve instelling, het is een commercieel bedrijf. Dus moet je betalen voor hun diensten. En ja, dat doe je echt. Je betaalt ze voor de door hun geleverde diensten. Diensten die je voor heel wat minder geld of zelfs gratis ook elders kunt regelen op internet!

Youtube vlogger Simon Unge: “We voelen ons geïntimideerd” […] “Ze hebben mij behandeld als een stuk stront (Scheißhaufen). (Klik voor Interview Spiegel.de)

Simon Unge, een zeer bekende vlogger in Duitsland met miljoenen views en meer dan één miljoen abonnee’s, gooide vorig jaar het mediakraft-bijltje er bij neer. En ook andere vloggers in Duitsland doen dat. Vloggers die miljoenen views en volgers hebben!

Waarom doen ze dat? Wat is er aan de hand?

Klachten over Mediakraft

De klachten die deze bekende vloggers hebben over Mediakraft zijn:

 • geen persoonlijke/artistieke vrijheid;
 • de beloofde ondersteuning vanuit Mediakraft is nihil;
 • Mediakraft is geen netwerk waarin je gelijkwaardige partners bent, je bent bij hen onder contract (en “werkt voor hen”).
 • je moet behoorlijk wat geld afstaan aan ze;
 • het ‘netwerk’ wat ze bieden is geen netwerk. Immers, Youtube ís al een netwerk met bijvoorbeeld “voorgestelde video’s e.d.”.
 • Mediakraft heeft veel minder invloed op abonnee’s en views – behalve dat Mediakraft gebruikers met elkaar netwerken en naar elkaar verwijzen – dan zij doen voorkomen.

Maar er is nog iets aan de hand. De Duitse advocaat R.A. Solmecke doet in deze (Duitstalige) video uit de doeken hoe Mediakraft’s verdienmodel er uit ziet. En hij vertelt ook details over de contracten op de website van zijn bedrijf.

Hoewel het in het Duits is, doe even de moeite het te bekijken. Hij spreekt redelijk rustig en is dus wel te volgen, de essentie van het verhaal is mijns inziens wel duidelijk (en hieronder ook nog kort samengevat).

Geld natuurlijk…!?

Wat is – kort samengevat – volgens de man met name het échte probleem? Geld natuurlijk! En nog wat kleine details, .. zoals het aangaan van langlopende contracten door (met name) minderjarige jongeren voor (potentieel) grote bedragen.

Puntsgewijs:

 • als je bij Mediakraft komt als vlogger, dan maken ze de volgende afspraak met je:
  – de inkomsten die je nu hebt, mag je houden;
  – alle méér-inkomsten die je krijgt deel je 50/50 met Mediakraft
 • je gaat een contract aan voor 2 jaar met ze hiervoor;
 • het contract wordt automatisch verlengd (jaarcontract)

Feitelijk betaal jij als vlogger dus behoorlijk geld áán Mediakraft (in de vorm van “afdracht” voor de geleverde “dienst”), volgens deze advocaat die een dergelijk contract in handen heeft weten te krijgen en diverse van deze “netwerken” heeft geanalyseerd.

Daarnaast moet je dus als 14- of 15 jarige je voor minimaal twee jaar contractueel vastleggen. Ik vraag mij af of dit zelfs wel wettelijk toegestaan is, .. er is feitelijk ofwel sprake van een arbeidsverhouding ofwel het afnemen van een dienst voor een (groot) bedrag naar mijn oordeel. In beide gevallen is voor de betreffende jongere, ingeval van minderjarigen, onmogelijk te overzien wat de consequenties hier van zijn. Maar daar zullen binnen afzienbare tijd vast wel een paar juristen zich over buigen want dit kan natuurlijk niet lang goed gaan.

Wat ik ook nog wil opmerken is het volgende: de 50/50 deal met Mediakraft is onterecht. Zij kunnen namelijk niet aantonen dat de groei van je abonnee’s en views gerelateerd is aan hun dienst. Ze suggereren dat wel, maar feitelijk betaal je hen ook als je als vlogger zelf (voor een groot deel) voor die groei verantwoordelijk bent geweest.

Dat is ook de kritiek van andere ex-Mediakraft vloggers: de autonome groei die je zelf bewerkstelligt (want: Mediakraft neemt alleen die vloggers onder hun hoede die al groeiende zijn!) deel je vanaf dat moment 50/50 met Mediakraft. Unge bijvoorbeeld wás al heel populair. En werd alleen maar populairder, zónder dat Mediakraft daar, volgens hem, ook maar enige bijdrage aan had geleverd.

Sterker nog, het heeft er alle schijn van dat dit is waar zij behoorlijk op meeliften. Je zogeheten ‘autonome groei’ is daarmee voor hen alleen maar een (extra) winstpakker! Zij krijgen geld voor het werk dat jij, als vloggende tiener, zit te doen!

Voorbeeld:

Je verdient met je video-kanaal € 1500/maand aan advertenties. Je gaat bij Mediakraft. Je inkomsten stijgen, en op een dag is je ‘omzet’ € 10.000/maand. Volgens de advocaat helemaal niet zo’n vreemd bedrag, de populaire vloggers verdienen tussen de 20- en 30.000 per maand zegt hij.

Van die 10.000 mag je de eerste 1500 zelf houden. De rest, 8.500 euro, moet je 50/50 delen met Mediakraft. Oftewel voor hun diensten betaal jij dan maar liefst 4.250 euro per maand!

Stel nu eens dat je niet bij Mediakraft was gegaan… en stel, je omzet was gestegen tot 7.500 euro. Oke, da’s minder dan wanneer je wel bij hen was gegaan? Dan reken je niet goed! Want wat jij in je zak steekt is dan.. 7.500/maand. Bij Mediakraft is dat ondanks de hogere omzet (en dus: veel meer views en abonnee’s) van 10.000/maand netto 5.750 euro.

Dat is pittig betaald!

Ook als je kanaal veel minder omzet zou genereren, bijv. 500 tot 1.000 in de maand, is het afstaan van 50% aan Mediakraft, gezien de diensten die ze leveren, absurd veel geld. Wat zij leveren kun je zelf namelijk ook, of iemand voor inhuren, en is in mijn ogen nog geen ca. 100 euro in de maand waard.

Met een beetje inventief zijn, goed kijken hoe anderen het doen en het maken van goede content kun je je eigen kanaal redelijk onder de aandacht brengen naar mijn mening.

Mediakraft ‘scout’ mensen, zo hoorde ik… dat is geen ‘scouten’, dat is kijken wie ze het beste en het makkelijkste kunnen beroven. In mijn optiek is het moderne diefstal. En wie zijn dan de makkelijke prooien? Naïeve, jonge, mensen. Die graag populair willen worden. Jonge mensen die niet beter weten dan dat ze door Mediakraft groot gemaakt zijn of zullen worden. Ouders die blindelings het contract namens hun kind tekenen… En daar hun kind graag grof voor laten betalen zonder dat ze het door hebben.

Dat er zoveel geld aan Mediakraft en andere ‘netwerken’ moet worden afgedragen moet je niet verwonderen. Zoals je eerder kon lezen hebben ze 20 man personeel, een kantoor in Amsterdam aan de Leidsestraat, met de nodige faciliteiten, .. dat kost een paar centen.

En die kosten moeten opgebracht worden. Door wie..? Juist! De jongeren die een droom najagen: Populair Worden Op Youtube! Wordt je dat dan niet? Wellicht wel, maar ben je bereid daar Mediakraft duizenden euro’s, zoniet tienduizenden euro’s, per maand voor te betalen? De “roem” heeft hier wel een hele hoge prijs, niet alleen geld maar ook je contractuele verplichtingen..!

Creativiteit

Een ander probleem met veel van deze netwerken is dat de vlogger die een youtube-kanaal heeft door het ‘netwerk’ vaak, contractueel, wordt beperkt. Ze zijn ze niet meer vrij om bepaalde content te maken, mogen ze niet zomaar meer links naar anderen maken, samenwerking met anderen wordt beperkt, etc.

> Zie verder: Die Vor-und Nachteile der Youtube-Netzwerke

 

Share This:

Geld verdienen via internet

Geld verdienen aan je website?

Geld verdienen via internetGeld verdienen aan je website. Klinkt goed, toch? En heel veel mensen trappen in elk programma dat ze bergen geld belooft. Al jarenlang zie je dat verschijnsel. Maar hoe verdien je nu écht “slapend” geld aan internet? Hoe kun je op een makkelijke manier in een paar verloren uurtjes geld verdienen via of aan het internet? 

Nou, vergeet dat “slapend rijk worden” maar. De meeste programma’s beloven dat je heel veel geld kunt verdienen met internet, maar in de praktijk verdien je er niet of nauwelijks aan. Dat komt omdat in de eerste plaats je, om geld te verdienen, toch écht wel een zekere inspanning moet leveren.

Eén van de manieren om een zakcentje te verdienen aan- of via internet is via Google Adsense. Als je een website hebt (ah, eerste probleem: je moet dus een website maken, …) met inhoud die mensen aanspreekt (2e probleem..) en ook nog eens bezoekers trekt (3e probleem) kun je met Google Adsense advertenties op je website laten verschijnen.

Er zijn nog heel veel andere programma’s, bijvoorbeeld ‘pay per click’, email lezen ‘tegen betaling’ en dergelijke. Enquêtes invullen, of spulletjes verkopen via een webshop of Marktplaats. Maar zoals je begrijpt: “Slapend rijk worden” is er echt niet bij. Je moet altijd iets dóen.

Als je een website hebt, is het wel makkelijk om met AdSense een zakcentje bij te verdienen. Zoals gezegd moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Een website maken – daarvoor heb je een goede domeinnaam en website hosting nodig. Je hebt ook een systeem nodig om een site te maken. Ik raad hiervoor WordPress aan. Bij (shameless plug) mijn bedrijf, www.brinkhost.nl kun je een hosting pakket krijgen waar WordPress standaard inbegrepen is en met een paar klikken van de muis te installeren;
 • Unieke content – een blog over je hobby, bezigheden e.d. als deze (Rudy’s Krabbels) trekt per maand zo’n 2500 tot 3000 bezoekers. Ook als ik er een tijdje niets post, blijven ze over het algemeen gewoon op deze site komen. Dat komt omdat er al zoveel op staat. Over uiteenlopende onderwerpen. Als je een site maakt over wat je leuk vindt, dan is het af en toe er iets op plaatsen geen straf – integendeel;
 • Vindbaar in Google – Het toverwoord hier is “SEO” (Search Engine Optimalisation”). Dat klinkt moeilijker dan het is. Heb je een website met WordPress gemaakt, dan is een SEO plugin snel gevonden en geïnstalleerd. Meldt je site wel even aan in Google, … dat kan via deze link.

Nog één tip.. heb je een bedrijfsmatige website? Plaats er dan géén advertenties op! Ten eerste staat dit onprofessioneel maar belangrijker nog: er kunnen advertenties van je concurrent(en) verschijnen! En dat is het laatste wat je wilt, mensen doorverwijzen naar de concurrentie!? En hang ook niet je website vol met advertenties. Dat staat niet alleen lelijk, het komt ook nogal over alsof dat hét doel van je site is. En dat kan mensen (ook) tegenstaan.

Tot slot: een AdSense plugin installeren. Ook niet moeilijk.. En dan verschijnt er op elke pagina, of onder elk artikel, wat je maar instelt of wilt, een kleine advertentie. En klikken mensen daar op? Dan is het ‘kassa’ voor jou. Inderdaad, nu kun je terwijl je slaapt geld verdienen. Geen tonnen wellicht, maar toch relatief makkelijk.

 

Share This: