Tag: pvv

Buma’s Bijstandsplan – Kan het CDA niet rekenen?

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zaten er in december 2018 zo’n 433.000 mensen in de bijstand. Daarvan hebben 223.000 mensen een niet-westerse migratieachtergrond (51.5%). Helaas voer voor Wilders zo’n constatering maar het is nu eenmaal zo.

Als je ‘t mij vraagt, heeft Buma geen idee waar hij het eigenlijk over heeft.

WIE ZITTEN ER IN DE BIJSTAND?

Veel mensen in de bijstand zijn arbeidsongeschikt(en) die geen uitkering van UWV ontvangen, asielzoekers die om allerlei redenen helemaal niet kunnen participeren en ouderen (50% is 45 jaar of ouder) die door de maatschappij “afgeschreven” zijn.

Vandaar ook dat de uitstroom naar werk nihil is (ca 5%). Uitstroom naar de AOW is maar liefst 25% (NOS) dus dat zegt genoeg. En dan heb je het nog niet over de armoedeval als mensen zo’n baantje ‘aangeboden’ krijgen.

hypotheek aflossen meest verstandigeREKENVOORBEELD

Ik ga uit van een 40-jarige, met een gezin, en een werkweek van 40 uur.

De voorgestelde 85% van het minimumloon (bij een baantje van 20 uur) leidt tot slechs een kleine verhoging van het inkomen. Het minimumloon voor een 23 jarige of ouder voor 20/40e werken is 807 euro per maand. Dat is in Buma’s plan dan EUR 685,95 (85%). Een bijstandsuitkering (eveneens 20/40e) is, voor een gezin, EUR 668,21. Samen dus EUR 1354,13.

Een volledige bijstand voor een gezin is EUR 1336.42. Met andere woorden, men dient 20 uur te werken voor een financieel voordeel van nog geen 18 euro per maand.

Allemaal leuk bedacht, maar die 18 euro ben je aan reiskosten en andere verwervingskosten (want: werken kost ook geld!) ruimschoots kwijt. Wat te denken, bijvoorbeeld, van kinderopvang? En, stel, je hebt de pech dat je toevallig wat schulden hebt, dan zijn beslagleggers e.d. er als de kippen bij om die ‘extra inkomsten’ weer af te nemen. Je kosten stijgen dus in elk geval een veelvoud van de “opbrengst” van 18 euro per maand.

Natuurlijk zullen sommige werkgevers een reiskostenvergoeding bieden. Echter, die is nooit dekkend. Je bent dan ook een vervoermiddel (auto?) nodig die bijvoorbeeld onderhoudskosten met zich meebrengt.

Natuurlijk kun je stellen dat het belangrijk is om weer werkervaring op te doen, uit die ‘thuiszit-modus’ te komen. Maar bedenk dat een zodanige lange-termijn visie bij de meeste mensen in een bijstandsuitkering niet echt aanslaat. Die willen geen ‘wellicht’ of ‘misschien’ .. die willen zekerheid. Als van hen een investering wordt gevraagd (immers: het kóst hen geld) moeten ze ook weten wanneer dat daadwerkelijk iets gaat opleveren voor ze.

Alles bij elkaar genomen is het een plan dat gewoon nooit goed kan gaan uitpakken. Waarom bijvoorbeeld niet gewoon basisinkomen invoeren voor 50+’ers in de bijstand? Scheelt enorm in uitvoeringslasten en geeft mensen rust. En vanuit die rust gaan ze wellicht zelf initiatieven ontplooien.

Share This:

Vluchtelingen? Geert lacht zich rot…

Het moet toch maar een keer. Iets schrijven over de “vluchtelingencrisis”. Ik erger mij namelijk nogal. Erger mij zelfs vréselijk. Op Facebook zie ik bijvoorbeeld het éne na het andere bericht. Van mensen die roepen dat ze bang zijn voor de vluchtelingen. Die zouden niets anders zijn dan “aanranders en moslim-fanaten die aanslagen willen plegen” of, .. op zijn minst, “onze banen inpikken”. 

henk en ingrid
Per saldo verlaten er meer mensen ons land dan dat er vluchtelingen het land binnenkomen.

Waar ik mij het meest over verbaas is dat steeds meer mensen PVV-standpunten delen. Plaatjes van de pro-PVV facebook pagina’s met mededelingen waarvan je denkt “dénk toch eens na voor je dat deelt!”. Mensen waarvan ik dacht dat ze het wel beter wisten. Zelfs onder hoger opgeleiden wint de PVV aanhang zo blijkt uit recente peilingen. In 2006 was nog maar 9% van de PVV’ers hoger opgeleid (TNS NIPO). In 2014 was de situatie al wat aan het veranderen.Van de mensen die op de PVV stemmen is ongeveer 50 procent lager opgeleid op dat moment. Maar recent viel het volgende te lezen in de Telegraaf (de Krant van de onderbuik van Nederland langzamerhand)

Onder hoger opgeleiden wint de PVV aan populariteit. Van hen zou 14 procent nu op de partij van Wilders stemmen, tegen 5 procent in juli. Van de laagopgeleiden zou 37 procent nu een stem op de PVV uitbrengen; dat was 21 procent.

(bron)

Even wat zaken op een rij?

  • Het aantal vluchtelingen in Nederland is nog altijd vele malen lager dan jaren geleden (zie grafiek hieronder);
  • Lang niet alle vluchtelingen zijn afkomstig uit ‘moslimlanden’, veel zijn helemaal geen moslim en al helemaal geen ‘jihadisten’. Dat is een verzinsel;
  • Vluchtelingen “pikken onze banen”? Nee hoor, integendeel. De meeste vluchtelingen kunnen helemaal geen werk vinden. Ongeveer een kwart van hen vindt na jaren een baan en moet daar gruwelijk veel moeite voor doen. Zou de gemiddelde Nederlander een voorbeeld aan kunnen nemen!
  • De PVV is een partij die niet opkomt voor de belangen van de gemiddelde “Henk en Ingrid” laat staan dat ze werkelijk een oplossing hebben voor het (fictieve) “vluchtelingenprobleem”.

Het is vrij eenvoudig aantoonbaar, door te kijken naar het stemgedrag van de PVV in de 2e kamer, dat deze partij totaal niet opkomt voor de belangen van de gemiddelde burger.  De PVV is een rechtse, liberale, partij die totaal geen oog heeft voor hen die het moeilijk hebben in de samenleving. Daarvoor kun je beter kijken naar een partij als de SP of CU. Hun “vluchtelingenstandpunt” is inspelen op onderbuikgevoelens en daarmee halen ze stemmenwinst. Maar zodra deze partij ooit aan de macht zou komen zullen “Henk & Ingrid” héél verbaasd zijn over het échte gezicht van deze partij.

Een paar recente voorbeelden:

  1. PVV is voor verdere liberalisering van de sociale huursector. Oftewel: huurwoningen worden duurder als het aan de PVV ligt;
  2. PVV is voor TTIP. Het trans-Atlantische verdrag waarmee macht van politiek en rechtsstaat wordt overgeheveld naar multinationals.
  3. PVV stemde tegen de miljonairsbelasting waarmee gat tussen arm en rijk zou moeten slinken.

Zie verder deze pagina voor meer informatie over het stemgedrag van de PVV.

De “Tsunami” van vluchtelingen?

Jarenlang roept Wilders al de meest nare dingen over andere etnische groepen. Maar kloppen die met de feiten? Hij heeft het bijvoorbeeld vaak gehad over de “Tsunami” van vluchtelingen en/of buitenlanders (dat woord gebruiken alleen al is tekenend!)

vluchtelingen

Deze grafiek (Vluchtelingenwerk) laat zien dat de zaken heel anders liggen dan dat hij doet voorkomen. En ook al zou het zo zijn dat we nu net zoveel vluchtelingen zouden opvangen als in 1994, dan nog.. we hebben vijftien jaar lang nauwelijks instroom van vluchtelingen gehad, ….

Het moet me toch van het hart.. beste mensen, moeten we nu echt andere mensen letterlijk laten doodgaan, creperen van ellende? Omdat ene meneer Wilders ons een fabeltje op de mouw speld en we zelf te lui zijn om even te “googelen” om de feiten te checken? Er zijn op dit moment 60 miljoen, ZESTIG MILJOEN, vluchtelingen. Is het echt te veel gevraagd om daarvan een klein gedeelte in ons land, eventueel tijdelijk, op te vangen? Want, wat hebt u er nou écht helemaal minder door dat er hier vluchtelingen zijn of komen? Helemaal niets! Toch menen Nederlanders een uiterst beschamende houding aan te moeten nemen als het om asielzoekers, oorlogsslachtoffers over het algemeen, gaat. Opgehitst door Wilders c.s. gaat men helemaal los (zie bijvoorbeeld deze video van vandaag)

Tot slot, ..

Ik hoor mensen wel eens roepen “Ja, maar, .. ons land is VOL!”. Ook dat is feitelijk onjuist. Vorig jaar hebben namelijk maar liefst 144.175 mensen Nederland verlaten. Er vertrekken meer mensen dan dat er binnen komen. Er is dus meer dan voldoende plaats in ons land. Maar, .. is er plaats in uw hart?

Share This: