M’n garage is failliet..!

Leverancier van onze Dacia, Autodrôme in Groningen (en dit geldt tevens voor alle andere locaties, oftewel het gehele autodrôme), is vandaag (helaas) failliet gegaan zo meldt ondermeer RTV Noord. Autodrôme kan zich daarmee aansluiten in de inmiddels behoorlijk lange rij van failliete autobedrijven. Maar liefst 250 mensen zijn werkloos geworden.

Geld kwijt?
Voor mij verder geen probleem, ik heb m’n auto al geruime tijd in bezit. Maar voor veel anderen kan dit een acuut probleem betekenen. In die zin dat je (waarschijnlijk) het geld voor de (aan)betaling kwijt bent.  Autodrôme, net als veel andere garages, verlangt verlangde namelijk dat je minstens één week van te voren het volledige aankoopbedrag -eventueel verminderd met de inruil- op hun rekeninghad bijgeschreven. In tegenstelling tot veel autohandelaren die het prima vinden als je je 2e hands wagentje cash afrekent bij het ophalen willen dergelijke bedrijven dat namelijk niet.

Nu dácht ik altijd dat bij faillissement, en dus betaling zonder levering, het Burgerlijk Wetboek (BW6:203, onverschuldigde betaling) van toepassing was. Niets is echter minder waar! Het AD heeft op 23 januari jl. het een en ander uitgelegd.

Ik citeer:
echt vervelend wordt het wanneer u een nieuwe auto heeft gekocht en de dealer failliet gaat. Zolang u de auto nog niet in handen heeft, rest u dan niets anders dan een concurrente vordering. Zelfs als u het gehele bedrag al hebt betaald. Dit komt omdat eigendom pas overgaat bij daadwerkelijke levering. Bij auto’s is dat het geval als u de sleutels krijgt overhandigd. In het slechtste geval kunt u dan het overgrote deel van de aankoopprijs kwijt zijn.

In plat Nederlands: mensen die een Dacia hebben gekocht (of om het even welke andere auto) bij Autodrôme en deze één dezer dagen hebben betaald middels vooruitbetaling kunnen waarschijnlijk fluiten naar hun geld. Want, zoals de ANWB-faillissementswijzer (PDF) ook zegt: “Geld valt altijd onder de boedel“. Het maakt de curator niet uit van wie het was, zodra het op de rekening van de garage staat, legt hij er beslag op en gaan de “preferente schuldeisers” (Belastingdienst, UWV, werknemers van het bedrijf met achterstallig salaris) voor op u, de consument.

Advies
Er is dus maar één ‘goed advies’ voor iedereen die een (nieuwe) auto koopt, zeker nu de markt zo wankel is: betaal nooit vooraf! Als de dealer niet wil dat er op de dag van levering contant wordt afgerekend, is dit mijns inziens namelijk sowieso al een signaal dat er een liquiditeitsprobleem is bij het bedrijf.

> Zie ook: Algemeen Dagblad – “Dealer failliet, auto kwijt?”

Delen op: