Plots overleden sporters en jonge mensen door vaccinatie

vaccinatie-corona-griep-spuit-prik

Al meerdere malen heb ik geschreven over de “plots overleden” bekende mensen, sporters en jonge mensen.

Nog steeds kan er geen bericht op sociale media verschijnen of je hebt meteen weer een aantal mensen die beginnen over “oversterfte”, “de prikjes” of “ja, je hoort het veel he, PLOTS”.

Hoe zit dat nou met dat “plots overleden” verhaal? Sterven er inderdaad meer mensen plotseling? Rijden de ambulances af en aan door de straten?

Belgische powerliftster Laura Delava plots overleden

Keer op keer komen mensen met deze beweringen, zonder ook maar een splintertje bewijs te leveren, dat “er tegenwoordig veel meer mensen plotseling overlijden”. Waarbij ze dan liefst een artikeltje uit de krant gebruiken om het te staven of als bruggetje er voor.

Dat die beweringen totaal niet kloppen blijkt vaak al snel. Zoals bijvoorbeeld de beweringen over het overlijden van Tatjana Patitz – die overleed aan borstkanker nota bene.

Het is domweg niet waar dat er tegenwoordig “plotseling” veel meer jonge mensen en sporters overlijden. En het is ook een hele onheuse, valse en nare bewering. Ook jegens de nabestaanden.

Powerliftster Laura Delava plots overleden

Laura Delava sporter covid vaccinatie

Een schrijnend voorbeeld was het overlijden van de jonge sporter Laura Delava. De Telegraaf kopte groots: “Belgische powerliftster Laura Delava plots overleden”. En zodra zo’n krantenkop “plots overleden” roept weet je het wel: het is een magneet voor verkondigers van anti-vaccinatie opvattingen.

 

Het gevolg was dat de ouders van dit meisje zich zelfs genoodzaakt zagen te verklaren dat ze niet aan de gevolgen van een vaccinatie was overleden.

 

Sporters overlijden vaak plotseling

Een analyse uitgevoerd over de periode 1980-2006 naar doodsoorzaken onder jonge sporters laat dit bijvoorbeeld zien. De analyse betreft maar liefst 1866 sporters in 26 jaar tijd die plots overleden dan wel een hartaanval kregen en het, in 85 gevallen, ternauwernood overleefden. Dat zijn gemiddeld, per jaar, 72 sporters.

Het is zelfs dusdanig ernstig dat er een speciaal “US National Registry of Sudden Death in Athletes” is. Let wel, ruimschoots voordat er sprake was van “plots overleden” sporters of jonge mensen “door de prikjes”… (klik hier voor de onderzoeksdata).

In 2004 berichtte de Trouw: “Als het aan het Internationaal Olympisch Comité (IOC) ligt, wordt elke jonge (top-)sporter in de toekomst volgens een vast protocol onderworpen aan een onderzoek naar gevaarlijke hartafwijkingen. Het IOC gaat met de federaties voor voetbal (FIFA), wielrennen (Uci) en roeien (Fisa) proberen het hoge aantal acute hartdoden terug te dringen.”

Op Wikipedia is daarnaast een lijst te vinden van bekende overleden (jonge) sporters. Een aanzienlijk aantal sporters kreeg een hartaanval of hartstilstand. Ruimschoots voor de corona-periode danwelel vaccinaties en boosters… En wat te denken van “de vloek van Londen”? Dit zijn slechts enkele voorbeelden.

Zo heeft ook de FIFA een onderzoek gedaan en concludeert over de periode 2014-2018: “Over a 5-year period, a total of 617 cases of sudden death (607 football players, 4 futsal players, 4 beach soccer players and 2 walking football players) from 67 countries were reported to the registry.”

Met andere woorden: er kan veilig worden gesteld dat het aantal plots overleden jonge sporters in de periode 2020-2023 niet significant hoger is dan voorheen dan wel dat het een groot probleem is dat al decennialang speelt.

Toch blijven de beweringen maar komen dat het “tegenwoordig wel erg vaak is” en “je hoort het vaak”. Het is het gevolg van desinformatie en uiteraard spelen sommige media graag hier graag op in. Regelrechte clickbait.

De ambulances rijden hier af en aan!

Een andere vaak herhaalde bewering van mensen is dat “bij ons in de straat de ambulances af en aan rijden”. De suggestie is dat het nu schering en inslag is dat er mensen “in de straat” hartaanvallen zouden hebben. Uiteraard “als gevolg van de vaccinaties”.

Maar bedenk eens: één op de vijf (20%) van de mensen haalt de pensioengerechtigde leeftijd niet. Eén op de vijf! Dat mensen relatief jong overlijden is van alle tijden.

Daarnaast klopt een dergelijke claim ook niet. “Elke dag sterven 103 mensen aan een hart- of vaatziekte”, meldt de Hartstichting. De cijfers van het CBS laten zien dat dit aantal de afgelopen jaren, ook in 2020-2023 afneemt.

plots overleden sporters - hartaanvallen nederland cbs

In 2022 waren het nog 4.957 mensen, terwijl het in 1996 maar liefst 15.258 waren! Dat betekent dat in 1996 drie keer zoveel mensen overleden aan hartaanvallen (“plots overleden”) dan tegenwoordig!

Meer ambulances in de straat?

Op Twitter zie je regelmatig claims als onderstaande voorbij komen.

Rudy's Krabbels | Ambulances in de straat 01 Rudy's Krabbels | Ambulances in de straat 02 Rudy's Krabbels | Ambulances in de straat 03

 

In het eerste kwartaal van 2022 steeg het aantal keren dat een ambulance uitreed met (afhankelijk van de regio) inderdaad met 10 tot 18%. Een verklaring die gegeven werd door AZN was dat het mogelijk gelegen is het feit dat door de overbelasting van de huisartsen en huisartsenposten (o.a. door personeelsgebrek) meer mensen 112 belden.

De ‘alternatieve media’ echter gingen meteen, zonder ook maar enig onderzoek af te wachten, aan de haal met dit verschijnsel. En dit verhaal blijft maar rondzingen. Zonder dat iemand in deze kringen en de doelgroep zich ook maar interesseert voor de echte feite.

Het is een verschijnsel dat al jaren gaande is, het aantal ambulanceritten stijgt met zo’n 2% per jaar. Mede omdat mensen ten onrechte 112 bellen. In 2011 lezen we bijvoorbeeld al “Brabantse ambulances rijden voor elke scheet die dwarszit uit”. SP-Kamerlid Renske Leijten (vooral bekend geworden van de toeslagenaffaire) stelde hierover in 2016 dan ook Kamervragen.

Dat er meer ambulances uitrukken de afgelopen jaren is dus een bekend fenomeen. Maar het is ook een zeer opvallend fenomeen dat het kennelijk vooral in kringen van anti-vaxxers schering en inslag in hun straat is. Immers, uit de berichten weten we dat de stijging landelijk is en niet zodanig dat “de ambulances af en aan rijden”.

Los daarvan: zonder te weten wat de oorzaak is van de ambulanceritten valt er ook geen zinnig woord over te zeggen als in dat dit het gevolg zou zijn “van de vaccinaties”. Integendeel. Je weet immers niet waarom er een ambulance langskomt?

Er komt daarnaast een campagne om het aantal onnodige ritten te verminderen want, zo blijkt, mensen bellen inderdaad vaak ten onrechte naar 112 met “spoedgevallen”.

“De volgende oorzaken die regionaal leiden tot een toename van ambulance-inzetten, worden onderkend: bevolkingsgroei, vergrijzing, verandering van zorgvraag en een mondigere burger, tekorten aan zorgpersoneel in de hele zorgsector, bereikbaarheid van zorgpartners die onder druk staat (met name huisartsenposten)..” (Brief Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, downloadlink).

Onderzoek Oversterfte

Tot slot nog iets over de oversterfte, waar ik hier al veel vaker over geschreven heb. Daar wordt op dit moment onderzoek naar gedaan.

vaccinatie-corona-griep-spuit-prik

Er wordt door mensen geclaimd dat dit onderzoek door de overheid tegen gehouden wordt. Dat is niet het geval. De overheid heeft daar geen enkel belang bij. Immers als je weet, als overheid, wat een reden voor oversterfte is of was kun je daar actie op ondernemen. Net als bij de stijging van het aantal keren dat de ambulances uitrukken (voor een dwars zittende scheet of echte spoed?).

Feitelijke informatie is belangrijk om te kunnen sturen. Aan vooringenomen samenzweringsgedachten heb je niets in dit soort situaties immers? Vandaar dat er altijd gedegen onderzoek moet worden gedaan.

Nadeel daarvan? Dat kost tijd. Veel meer tijd dan het online knallen van elke hersenscheet door de ‘alternatieve media’ die ze, uit geldelijk gewin, zonder nadenken of feitenkennis publiceren. Desinformatie is nu eenmaal een prachtig verdienmodel.

Pieter Omtzigt had Kamervragen gesteld over de oversterfte en de minister heeft laten weten dat de diverse onderzoeken inmiddels zijn gestart.

Dat deze zaak moeizaam op gang kwam heeft alles te maken met zorgvuldigheid en wettelijke beperkingen, uitwisseling van gegevens is niet zomaar toegestaan, en derhalve niets met de gesuggereerde ‘tegenwerking’ van de overheid.

In februari en maart dit jaar was er overigens geen sprake van oversterfte.

Dat oversterfte door vaccinatie zou komen vind ik overigens hoogst ongeloofwaardig. Immers, uit allerlei data is inmiddels al lang duidelijk dat in landen waar de vaccinatiegraad laag is de oversterfte hoog is.

Delen op: