RIVM Rapport elektronisch roken: misleidend!

Rudy's Krabbels | doodgraver

De pers viel er gretig op, het rapport van de RIVM, het ‘factsheet’ zoals ze het zelf noemen, over het elektronisch roken. Gisteren, en ook vandaag, was discussie op facebook, twitter en de werkvloer bij veel bedrijven dan ook alom aanwezig. Elektronisch roken, zo kopte de Telegraaf, “is gevaarlijk”. 

doodgraverWanneer je het artikel als niet-roker of tabaksgebruiker leest, krijg je de indruk dat e-sigaretten wel héél gevaarlijk spul moet zijn. Wat echter iedereen zou kunnen weten, vooral de onderzoekers van de RIVM uiteraard, is dat dat niet klopt.

Van e-sigaretten is precies bekend welke stoffen er in zitten, met name in de ‘dampers’ die 95% van de markt beslaan. De (navul)vloeistoffen bevatten keurig een opgave van de inhoud, hebben vaak bijsluiters er bij met waarschuwingen voor eventuele bijwerkingen, zijn meestal in kindveilige flesjes verpakt en –last but not least– de verkooppunten (vooral de webwinkels) richten zich niet op jongeren.

Jongeren?

Inderdaad, .. aan jongeren wordt het product niet verkocht. Op de flesjes e-liquid van bijvoorbeeld TTZiG, welke ik zelf tegenwoordig gebruik en ook verkoop, staan duidelijk de markeringen “giftig”, “brandgevaarlijk” en “18+”. In de voorwaarden van mijn webshop heb ik ook vetgedrukt een waarschuwing staan dat men om legitimatie gevraagd kan worden en aan jongeren onder de 18 niet verkocht wordt.

Uit hetzelfde onderzoek van het RIVM blijkt ook dat het percentage jongeren onder de 18 die onderzocht zijn niemand, helemaal niemand, elektronisch rookt. Ik kan u uit eigen ervaring en als ‘ooggetuige’ echter zeggen dat het percentage jongeren onder de 18 die tabak gebruikt (en nog steeds eenvoudig kan verkrijgen!) enorm groot is!

Men denkt echter dat e-sigaretten voor jongeren een ‘opstapje’ naar het gewone roken zou kúnnen zijn. Ik geloof daar niets van. Mijn ervaring als verkooppunt is dat dit helemaal niet het geval is. En voor u denkt: “Hij wil z’n eigen handel beschermen” – blader even terug op dit blog en u ziet dat ik deze apparaten pas ben gaan verkopen nadat ik zelf al enkele maanden was overgestapt naar elektrisch roken. Ik heb zelf ervaren dat de schadelijke effecten van elektrisch roken een stuk minder zijn (nagenoeg nihil, denk ik), net als vele anderen en ben daarom als enthousiast gebruiker er van ze ook zelf gaan aanbieden. Omdat ik van mening ben dat iederéén de kans moet hebben betaalbaar te gaan e-roken en moet stoppen met tabak gebruiken.

Het onderzoek

Het onderzoek van het RIVM is al enkele weken oud, slecht uitgevoerd en is ook geen écht onderzoek. Zo bleek tijdens de journaaluitzending van donderdag 28 november – het is een “literatuur-onderzoek”. En daar zit een groot probleem. Men heeft kennelijk wat stukjes bij elkaar gegoogled en wat oude onderzoeken er bij gepakt (inclusief een onderzoek naar ‘gewoon’ roken) en daar een verhaal van gemaakt. Op de site van AcVoDa kunt u  er meer over lezen.

Opmerkelijk is wel dat de woordvoerster van het RIVM, mevrouw Reinskje Talhout, zegt:

“Een e-sigaret is minder schadelijk dan een gewone sigaret maar het is ook niet onschadelijk

en dat,… is helemaal geen nieuws! Natuurlijk zitten er stoffen in (zie eerder) die potentieel schadelijk kúnnen zijn. Wanneer echter de vergelijking met het roken van tabak zou worden gemaakt, valt die beweerdelijke ‘schadelijkheid’ in het niet bij het ‘gewone’ of ‘analoge’ roken!

En in de Volkskrant onderschrijft ook Stivoro dit:

“Stivoro erkent, net als het Longfonds en het KWF, dat ‘dampen’ gezonder is dan roken en dat de e-sigaret dus een goed alternatief is voor mensen die willen stoppen met roken.

Onjuiste beweringen en claims

Het gaat bij de risico’s van het ‘dampen’ of elektronisch roken dan ook om relatieve risico’s. Zet het dampen af tegen het gewone roken en je ziet dat de risico’s van het elektronische roken een fractie zijn van het opsteken van uw gewone shagje of sigaret. De bewering dat de verkopers zich richten op jongeren, dat de verkopers beweren dat het “zonder risico’s” is, zijn onjuist. Althans — voorzover het verkooppunten zijn die niet uit zijn op kortzichtig winstbejag. Soms wordt de claim gemaakt dat het ‘onschadelijk’ is. Dan weet u direct dat u te maken hebt met mensen zonder verstand van zaken.

Verbod?

Op basis van dit ‘onderzoek’ wil Staatsecretaris van Rijn “nader onderzoek” en zelfs eventueel een verbod op de e-sigaret. Mij valt de mond open bij zoiets.. Door het roken van tabak vallen jaarlijks in de EU ca. 700.000 doden. Zeven Honderd Duizend! Door het ‘dampen’ is er nog geen enkele gebruiker overleden, voorzover bekend. Laten we nu een stellen dat door het dampen er ‘slechts’ 1% van de mensen ziek zou worden en overlijden. Dan heb je het over 7000 mensen. Dat betekent dat je, wanneer je e-roken toestaat en tabak roken verbiedt, de levens red van 693.000 mensen. PER JAAR.

De verhouding is totaal zoek. Als de e-sigaret al verboden moet worden stel ik voor dat we eveneens de volgende uitermate verslavende en giftige producten die nu nog in de vrije handel zijn per direct verbieden:

  • tabaksproducten (meer dan 19.000 doden per jaar in Nederland);
  • alcohol (meer dan 4000 doden per jaar in Nederland)
  • suiker (meer dan 800.000 diabetes patiënten in ons land, extreem verslavend)…

Daarnaast stel ik voor dat we ook het gebruik van drugs (verslavend, dodelijk, gevaarlijk voor gebruiker, zeer schadelijk voor de omgeving en maatschappij) per direct verbieden en,… autorijden. Niet alleen vallen er jaarlijks honderden doden door het gebruik van automobielen, ook worden veel mensen ziek door de luchtverontreiniging van auto’s en zijn er veel mensen die beroepsmatig werken met automobielen ernstig ziek hierdoor. Voor diabetes-patiënten is de luchtvervuiling zelfs extra gevaarlijk. Dat betekent dat deze grote groep mensen éxtra risico’s loopt eerder te sterven door luchtvervuiling.

Je slaat door!

Wellicht denkt u: “Ja, maar nou sla je door”. Nee. Echt niet. Want dit zijn de feiten. Het RIVM-onderzoek claimt namelijk dat e-roken verboden moet zijn wegens de ‘gevaren’.. maar diezelfde gevaren zijn elke dag bij ons op de (eet)tafel te vinden, als we door de straat lopen, als we een glaasje wijn drinken.

kiesbewustHet is van de zotte. In dit land mag je elke dag, volstrekt legaal, zo stoned als een garnaal, stomdronken, obesitas en diabetes-patiënt worden van allerlei etenswaren (soms zelfs met een “Ik kies bewust” logo er op!) maar wil je stoppen met de gevaarlijke tabaksverslaving en overgaan op een veel beter, veel minder schadelijk alternatief dán is daar de belerende vinger van het van overheidswege gesponsorde RIVM die opeens gaat roepen “Maar dát is gevaarlijk hoor!”.

Wat zit daar achter? 

Gaat het nu écht om de gezondheid van die mensen die elektronisch roken of zit hier iets anders achter? Kijkt u eens goed naar het rijtje zaken wat mag. Alchohol. Tabak. Autorijden. Allemaal zéér gevaarlijk voor de volksgezondheid. Maar, tevens een enórme inkomstenbron –middels accijnzen– voor de overheid. Alleen tabak roken al levert de overheid jaarlijks 3,7 miljard, DRIE-KOMMA-ZEVEN MILJARD, aan accijnzen op. Daarnaast is er nog een tabakslobby en een farmaceutische industrie die er álle belang bij heeft dat u toch vooral blijft roken – en dat u er doodziek van wordt, interesseert (ook) hen niet. Zolang zij maar aan u blijven verdienen.

In dat verband is het ook interessant, tot slot, om op te merken dat men nu ook voorstelt -nadat decennia lang iedereen ongemerkt verslaafd is gemaakt- om belasting te gaan heffen op suiker, “omdat het zo schadelijk is”. Bedenk, dezelfde overheden subsidieerden de suikerproductie voorheen,…

Conclusie? 

U mag van de overheid, tabakslobby en de farmaceutische industrie kennelijk gewoon ‘dood neer vallen’, zolang het hun maar hun miljarden per jaar aan inkomsten oplevert! Ze maken u verslaafd aan een product (tabaksfabrikanten), heffen daar accijns op (overheid) en vervolgens wordt u ziek en spint de medicijn-industrie daar garen bij..

Een overheid die er voor kiest het redelijke alternatief voor de tabaksverslaafden weg te nemen, kiest er voor zijn burgers letterlijk en figuurlijk de dood in te jagen.

Delen op: