Tag: basisinkomen

Vervuiling ( Afbeelding van Jürgen via Pixabay)

Basisinkomen, Gratis Openbaar vervoer en Greenwashing

Een artikel op de website van Milieudefensie onder de titel “Groene revolutie in een arme industriestad” kwam onder mijn aandacht. Het gaat over het basisinkomen, gratis openbaar vervoer en hoe gróen het Noord-Franse Grande-Synthe in Frans Vlaanderen wel niet was.

Het basisinkomen heeft mijn interesse. De gedachte is namelijk leuk en lijkt aantrekkelijk maar het heeft zo zijn keerzijden. De laatste tijd hoor je er weer meer over, zeker nu het financieel allemaal moeilijker is voor mensen. Door bijvoorbeeld gestegen energieprijzen beginnen mensen weer luider te roepen om een basisinkomen – alhoewel dat natuurlijk helemaal niets oplost in dit verband!

Artikelen zoals deze zorgen er altijd weer voor dat mensen roepen “zie je wel! Zij kunnen het óók, waarom kan een basisinkomen hier dan niet?” en worden aangehaald als voorbeeld van geslaagde experimenten met basisinkomen.

Wat milieudefensie vergeet(?) te vertellen in het artikel over het basisinkomen, gratis openbaar vervoer en de groene revolutie in Grande-Synthe of Groot-Sinten? Hoe dit gefinancierd wordt. Een mooi staaltje greenwashing door de linkse gemeentebestuurders. Milieudefensie tuint er met open ogen in.

Basisinkomen

Kenmerk van een basisinkomen is dat iedereen dat ontvangt en dat is hier niet aan de orde, het gaat om een aanvullend inkomen voor de allerarmsten (voornamelijk gastarbeiders) tot aan een zeker niveau, een bestaansminimum, waarbij er wordt gekeken naar het totale inkomen van het gezin. De regeling, MSG genaamd, is daarmee een soort van bijstandsregeling. Een regeling ook die strenge criteria kent.

Wat het artikel van Milieudefensie ook verzuimt te vermelden is dat naast de steun voor het linkse gemeentebestuur LePen van het Front National bij de presidentsverkiezingen bijna de helft van de stemmen kreeg in deze ‘modelgemeente’.

Ook in deze als idealistisch geschetste gemeente, waar men zo goed bezig lijkt te zijn, is dus kennelijk een aanzienlijk deel van de bevolking zéér ontevreden en onder een groot deel van de bevolking heerst veel weerstand tegen de migranten in de stad (die in meerderheid voordeel genieten van de maatregelen van het gemeentebestuur).

“We hebben het geluk dat we de financiële capaciteit hebben om de MSG op te richten “, geeft Martial Beyaert toe, opvolger van de voormalige burgemeester Damien Carême sinds juli 2019.

Dat geld is, voor een heel groot deel, afkomstig van ArcelorMittal.

Basisinkomen, gratis Openbaar Vervoer en Greenwashing - ArcelorMittal Poland
Foto: een ArcelorMittal fabriek in Polen (Bron, cc3.0)

ArcelorMittal
ArcelorMittal is een van de grootste staalproducenten ter wereld. De 170,000 werknemers van het concern fabriceren jaarlijks circa 78 miljoen ton staal. TataSteel is bijvoorbeeld aanzienlijk kleiner.

De stad is nauw verbonden met het staalcomplex op haar grondgebied (met 3.000 medewerkers). De fabriek is de belangrijkste werkgever in de stad en een belangrijke inkomstenbron voor het gemeentehuis, via belastingen.

ArcelorMittal is een enorme vervuiler. De fabriek in Gent, België, wordt bijvoorbeeld gezien als één van de méést vervuilende fabrieken in Europa.

MSG-regeling
De begroting van de stad bedroeg in 2016 maar liefst 63,7 miljoen euro. Dat is het dubbele van het gemiddelde, per inwoner, voor steden van vergelijkbare grootte (tussen 20.000 en 50.000 inwoners) in Frankrijk.

De MSG-regeling heeft bepaalde kosten voor de gemeente. In eerste instantie geraamd op 600.000 euro in 2019, zal het uiteindelijk 2 miljoen euro per jaar gaan kosten.

Een deel van de financiering zal moeten komen van de structurele besparingen die zullen worden gerealiseerd binnen het gemeentelijk “centrum voor sociale actie”, legt Juan Manuel Del Pozo uit, directeur van het CCAS en hoofdarchitect van de oprichting van de MSG. Er was al 800.000 euro uitgetrokken voor noodmaatregelen (voedselhulp, energie, enz.).

Belastingen
De kurk waar men op drijft is belastingheffingen op de fabriek en mensen met een baan. Het MSG is geen écht basisinkomen, het is een áánvulling op inkomen vanuit een soort van bijstandsregeling.

De stad kan de MSG en gratis OV betalen, niet door besparingen in te boeken, zoals Milieudefensie ons wil doen geloven, doordat ze een paar spaarlampen en zonnepanelen hebben geïnstalleerd maar omdat ze in verhouding tot andere steden per inwoner 2x zoveel besteedbaar inkomen hebben middels heffingen op de verfoeide industrie aan de overkant van het kanaal.

Het werkloosheidscijfer in Grande-Synthe stijgt nog steeds en is inmiddels meer dan 28%. Dat betekent dat steeds méér mensen afhankelijk zullen worden van deze gemeentelijke bijstand, eufemistisch “basisinkomen” genoemd.

Dit maakt dat de hele constructie extreem wankel is. Vertrekt de fabriek of gaat deze failliet? Dan valt het kaartenhuis direct om. En, zoals duidelijk zal zijn, een basisinkomen is het niet – integendeel, het is een subsidie voor de allerarmsten. Een regeling die in Nederland normaliter gewoon ‘bijstand’ genoemd wordt. Dat men op het bestaan van zo’n regeling prat op gaat vind ik bizar.

Lokale voedselproductie

De geroemde lokale voedselproductie, zo blijkt, is ook maar zeer beperkt. Daarnaast zie ik een probleem. De industrie vlak naast de voedselproductie(!) gelegen is vervuilend. Dan kan het eten ‘onbespoten’ en ‘biologisch’ zijn, de neerslag van vervuiling van de naastgelegen industrie zal niet misselijk zijn, verwacht ik zo. Wat voor eten wordt er eigenlijk gevoerd aan de kinderen? Is dat getest en gecontroleerd op vervuiling? Lijkt mij niet onbelangrijk!

Greenwashing

Greenwashing of groenwassen is het zich groener of maatschappelijk verantwoordelijker voordoen dan een bedrijf of organisatie daadwerkelijk is. Men doet alsof men weloverwogen met het milieu en/of andere maatschappelijke thema’s omgaat, maar dit blijkt vaak niet meer dan ‘een likje verf’ te zijn. (Wikipedia)

De gemeente doet precies dat. Door een zeer vervuilende industrie te ‘belasten’ kan men aan de andere kant van het kanaal, in de stad, mooi weer spelen met een zogenaamd basisinkomen, gratis openbaar vervoer en verantwoord ‘biologisch’ en ‘onbespoten’ (maar waarschijnlijk flink vervuild) voedsel.

Dat Milieudefensie klakkeloos aan deze greenwashing door het linkse stadsbestuur van Grande-Synthe meewerkt is ronduit verbijsterend. Hoe “groen” zijn de “groene” linkse politici eigenlijk écht?

geld, loonzakje

Basisinkomen: Gratis Geld voor iedereen?

Het basisinkomen heeft een enorm momentum. Steeds meer mensen zijn er voorstander van. Het principe vind ik ook goed. Iedereen een gegarandeerd niveau van zeker, gegarandeerd, inkomen zonder voorwaarden.

Er zijn echter ook heel veel tegenstanders. De voorstanders zien alleen maar de voordelen, uiteraard. De tegenstanders zien alleen maar nadelen.

In een documentaire van de VPRO wordt het allemaal goed uitgelegd. De voor- en nadelen worden belicht, en een (bekend) voorbeeld van een dorp in Canada waar men een experiment heeft gedaan met een basisinkomen als illustratie.

Een groot aantal gemeenten in Nederland roept nu opeens ook dat ze gaan ‘experimenteren’ met het basisinkomen. Maar, is dat wel een basisinkomen? Nee! De gemeenten bieden een bijstandsinkomen zonder sollicitatieplicht aan een bepaalde groep uitkeringsgerechtigden.

Mijns inziens maken de gemeenten daar een flinke vergissing. En wel om de volgende redenen:

  1. de mensen die een uitkering ‘zonder verplichtingen’ krijgen worden feitelijk gebrandmerkt als “niet meer te redden, we geven ze geld en ze zoeken het verder maar uit” is kennelijk de gedachte. Daarmee lossen de gemeenten voor zichzelf een “probleem” op. Ze hoeven géén energie meer te steken in deze groep (kansloze) mensen en dat scheelt de gemeenten geld. Dat is dan ook, mijns inziens, de enige dieperliggende motivatie. Het is goedkoper om mensen “af te schrijven” dan er nog langer energie in te steken. Ik vind dat een foute, maatschappelijk onverantwoorde, keuze. Ik kan mij ook niet voorstellen dat het merendeel van deze groep er echt blij mee is dat ze als ‘kansloos’ worden gezien en dus gewoon maar verder aan hun lot overgelaten worden – gewoon uitsluiting van maatschappelijke deelname als je het mij vraagt en voor altijd afhankelijk gemaakt van een uitkering, bah! Staat mij enorm tegen. Helemaal omdat het verkocht wordt als “innovatie”…;
  2. het basisinkomen heeft als grondgedachte dat je mensen wat geld geeft waar ze net wel/net niet van kunnen bestaan en voor de rest zelf hun inkomen kunnen bepalen door te werken naar (inkomens)behoefte. En dat zal je wel moeten ook want zeg nou zelf, als je rond de zevenhonderd euro per maand krijgt (da’s het bedrag dat steeds genoemd wordt en waar het ongeveer op uit zou moeten komen) is het zeker geen vetpot. Je kan er eigenlijk niet van bestaan. Daarnaast kunnen de ontvangers van het basisinkomen dan gaan bijverdienen (zonder gekort te worden). Dat is principieel anders dan een uitkering zonder verplichtingen. Een uitkering zonder verplichtingen stimuleert juist niet om te gaan werken of ondernemen, een basisinkomen wel.

Het grote risico van het basisinkomen

Het basisinkomen heeft zijn voor- en nadelen. Maar het grote risico is niet, wat veel mensen roepen, dat “iedereen dan maar z’n handje op gaat houden” en we een land vol labbekakken krijgen maar dat het zal worden gebruikt als een ordinaire bezuiniging.

gratisgeld

Jazeker! Het basisinkomen kan als bezuiniging “misbruikt” worden! 

Ik denk dat het zeker niet ondenkbaar is dat het basisinkomen er in een bepaalde vorm gaat komen. Het zal ons worden verkocht als een prachtig nieuw idee. Iedereen vanaf z’n 18e jaar een vast bedrag per maand op de rekening. Gratis geld! Je hoeft er niets voor te doen. Je mag het gewoon houden. Alsjeblieft!

Perfect voor wie daarnaast bijv. een klein part-time baantje heeft. Of wanneer je met twee volwassenen samen in een (goedkope) huurwoning of appartementje zit. Je kan met dat geld overleven (maar meer niet).

Wat is er dan mis? Dit: invoering van het basisinkomen betekent het einde van alle uitkeringen en afschaffing van het huidige sociale stelsel.

Luister naar het antwoord op deze vraag: waar gaan we het geld vandaan halen?

De vraag waar we ongeveer 30 miljard euro vandaan gaan halen wordt beantwoord met “belastingen”. Vermogensbelasting, hogere BTW, hogere accijns (waardoor het basisinkomen overigens niet meer toereikend zal zijn voor veel mensen!), etc.

Schaf uitkeringen af

Dat is dus een onjuist antwoord en daar heb je niets aan. Waar het geld wél te halen is? Heel eenvoudig: Nederland geeft op jaarbasis meer dan 60 miljard uit aan sociale zekerheid. Aan arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, WW, Sociale Dienst en Reïntegratie geven we ca. 24,8 Miljard uit.

De uitvoeringskosten (personeelslasten voor uitvoering van de regelingen, keuringen, controles e.d.) van al die regelingen zijn ook enkele miljarden. Et Voilà! Die 30 miljard euro is er gewoon, alleen moet het even “herverdeeld” worden. Oftewel: alle uitkeringen afschaffen (en mensen met een uitkering worden daardoor volledig in het ongeluk gestort, “maar dat terzijde”) en het geld dat we daaraan uitgeven “herverdelen”. Geen gezeik, iedereen rijk! En ohja, studiebeurzen en financiering kan dan ook gewoon gestopt worden. Immers, iedereen van 18 jaar en ouder heeft recht op dat basisbedrag?

Ik hoop niet dat ik gelijk krijg. Maar het feit dat zelfs liberale, rechtse, politici tegenwoordig voorstander zijn geeft te denken. Maar ook de “Vereniging Basisinkomen” hangt deze onzalige gedachte aan.

Citaat:

Met de invoering van een basisinkomen kunnen alle andere overheidsuitkeringen voor volwassenen vervallen. Behalve die voor gehandicapten, omdat zij minder mogelijkheden op de arbeidsmarkt hebben.

Het is een gedachte die inderdaad nog “rechtser dan rechts” is. Want het betekent dat de afgeschreven groep nóg verder afgeschreven wordt. Geen uitkering van de sociale dienst zonder verplichtingen maar een fooi en “zoek het maar lekker uit verder” … kom dáár maar eens van rond, als moeder (of vader) in de bijstand of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte met kinderen…. zeker in deze tijd, waar banen niet voor het oprapen liggen, een niet zo sociale opvatting.

Daarnaast willen de voorstanders dus ook nog eens de AOW-uitkeringen en andere “overheidsuitkeringen” afschaffen! Zie eerder, dan is er inderdaad ruimschoots geld voorhanden voor het basisinkomen en kan de overheid zelfs ordinair tientallen miljarden bezuinigen! Ten koste van wie?

Basisinkomen: wie gaan de klappen krijgen?Rake klappen!

Voor wat het waard is heb ik hier mijn mening gegeven en de conclusie kan in mijn ogen er maar één zijn. Het basisinkomen, voorzover het al niet over de rug van mensen elders in deze wereld gaat (zie de documentaire van de VPRO!) zal, als het op deze manier wordt ingevoerd, ten koste gaan van een grote groep mensen die zich hier niet tegen kan verzetten. Mensen die al in de hoek zitten waar de klappen vallen en nu nog harder gemept zullen worden.

Mijn conclusie is dan ook dat een basisinkomen alleen ingevoerd kan en moet worden als het een inkomen is dat niet ten koste gaat van anderen en een redelijk bestaansminimum garandeert. Daarnaast ben ik van mening dat een aantal andere zaken dan ook aangepakt zou moeten worden. Bijvoorbeeld invoering vlaktaks, gratis zorg, gratis onderwijs. Pas dan is een basisinkomen aan de orde en een goede oplossing.

De “prikkel om te werken” zal dan voor een bepaalde groep weggenomen zijn. Maar ik denk dat je dat als maatschappij gewoon moet accepteren. Het zal er overigens ook toe leiden dat werken dan ook beter beloond zal (moeten) gaan worden. Waar ik dan ook volledig voor ben, uiteraard.