Tag: Europa

Hongarije Orban Wilders Baudet anti-Homo wetgeving

Wilders, Baudet en anti-homowet Hongarije

De politici Wilders en Baudet zijn zó verblind in hun anti-Rutte doctrine dat ze homofoob Hongarije en hun leider, Orban, openlijk steunen op Twitter.

De tweets van Baudet en Wilders bevatten een aantal opmerkelijke zaken. Wanneer je ze leest, en aangezien ze elkaar ‘retweeten’ is het kennelijk een gedeelde mening van de heren, zie je de volgende impliciete en expliciete statements:

  1. Rutte is “een idioot en een fraudeur”;
  2. Geweld tegen LHGBTi is “het gevolg van ‘Islamitische massa-immigratie”;
  3. Rutte is verantwoordelijk voor deze “massa-immigratie” (en feitelijk dus voor geweld tegen LHGBTi in hun ogen);
  4. Wilders en Baudet “steunen Hongarije en Orban” in hun anti-LHGBTi wetgeving.

Voor de volledigheid bijgaande de betreffende tweets:

Wilders en Baudet op Twitter over Hongarije

Wat houdt de Hongaarse wet in?

Ik heb inmiddels een, publiek gedeelde, vertaling van de betreffende wet van de Hongaren (in het Nederlands). Je kunt ‘m hier downloaden.

Dat de wet strenger optreden mogelijk wil maken tegen kindermisbruik kan niemand bezwaarlijk vinden. Wat echter wel degelijk bezwaarlijk is, is het feit dat de wet ondermeer stelt:

– In het kinderbeschermingssysteem beschermt de staat het recht van kinderen op zelfidentiteit op grond van hun geboortegeslacht.

– Teneinde de doelstellingen van deze wet en de rechten van kinderen te waarborgen, is het verboden pornografische inhoud beschikbaar te stellen aan kinderen jonger dan achttien jaar, alsmede inhoud die seksualiteit uitbeeldt omwille van zichzelf, of die geslachtsverandering, geslachtsverandering of homoseksualiteit bevordert of weergeeft.

– Het is verboden kinderen onder de achttien jaar reclame aan te bieden waarin seksualiteit als zodanig wordt afgebeeld of waarin een afwijking van de identiteit van het geboren geslacht, geslachtsverandering of homoseksualiteit wordt bevorderd of vertoond.

Met andere woorden: de wet verbiedt het benoemen, tonen of voorlichting omtrent homoseksualiteit, geslachtsverandering of alles wat “afwijkt van het geboortegeslacht”

Daarmee worden niet alleen mensen, jongeren, met homoseksuele of transgender-gevoelens keihard in de hoek getrapt. Ook mensen met genetische afwijkingen zoals Syndroom van Klinefelter of meergeslachtelijke mensen (intersekse) worden hiermee snoeihard gediscrimineerd. Immers: het is volslagen ónbespreekbaar (de “i” van LHGBTi) geworden wat zij hebben?

Het is daarmee een wetgeving waardoor mensen die ófwel andersvoelend zijn ófwel geboren zijn met een afwijkende lichamelijke toestand volslagen genegeerd worden. Bij Orban bestaan alleen maar (hetero) mannetjes en vrouwtjes.

Totale Censuur

Voor docenten wordt het daarmee eveneens onmogelijk om biologielessen te geven, voor ouders wordt het eveneens potentieel onmogelijk hun kinderen voor te lichten en ook (educatieve) boeken, films en documentaires mogen niet meer.

Tot slot is het op basis van deze wetgeving mogelijk een (groot deel) van het internet “af te sluiten” voor de regering van Orban. Dit alles onder het motto “kinderen beschermen”. Maar wie goed oplet heeft natuurlijk door dat het hier om iets totáál anders gaat: volledige censuur mogelijk maken op het onderwerp “LHGBTi”.

Christelijk Hongarije?

Orban c.s. worden door sommigen als een toonbeeld van ‘Christelijke normen en waarden’ neergezet. Dat is belachelijk. Dit heeft niets met ‘christelijke opvattingen’ te maken maar álles met traditionele middeleeuwse opvattingen over de rolpatronen van man en vrouw. En bovenal: het volslagen monddood maken van mensen die met deze problemen worstelen. Het onderbrengen van deze onderwerpen in een wet tegen kindermisbruik is daarmee ook nog eens een stigmatiserende aktie die een regelrechte gotspé is.

Het past wel in het ‘cultuurchristendom’ waar Baudet zo graag mee koketteert en waarmee hij sommige christenen uit de ‘bevindelijke’ kringen voor zich heeft gewonnen. Net als Wilders die, als atheïst zijnde, toch handig inspeelt op de gevoelens hieromtrent door in het verleden de “Judeo-Christelijke” cultuur van Nederland te roemen.. Baudet “wil een blank, christelijk Europa”.

Dat deze mannen de Hongaarse, anti-westerse, anti-immigratie en anti-LHGBTi regering van Orban steunen zegt meer dan genoeg. Het nationalisme druipt er weer vanaf. En waar nationalisme, anti-semitisme en anti-homoseksualiteit uiteindelijk toe leidt hoeven we toch niet meer te zeggen? Daar heeft Europa genoeg onder geleden in 1933-1945.

Ook de volslagen respectloze manier waarop zij over de Minister President spreken geeft te denken. Vanuit Christelijk, Bijbels, standpunt gezien is dat immers ook totaal verwerpelijk?

Baudet en Wilders hebben zich met deze tweets weer eens laten kennen. Ze zijn onze steun, als Christen, absoluut niet waard. Integendeel. Wát of hóe je ook denkt over homoseksualiteit!

Tot slot, hoe je ook denkt over Rutte – over zijn handelswijze in een aantal zaken valt inderdaad het nodige te zeggen: hij is wél een een gelovig christen (en maakt daar ook géén geheim van), in tegenstelling tot Wilders en Baudet! Met hun tweets spreken zij onomwonden hun steun uit aan discriminatie jegens iedereen die onder de LHGBTi-verzamelnaam valt.

geld tijd beleggingen

De economie in de Verenigde Staten, Europa en ‘the great reset’

In de Verenigde Staten is een enorm steunpakket (1.900 miljard dollar) goedgekeurd. Net als onder de Trump-administratie (toen ook honderden miljarden werd uitgegeven aan steunpakketten). Waarom doen ze dat eigenlijk in de Verenigde Staten en is het zinvol?

Wat zien we ondertussen?

  • de woningverkopen (nieuwbouwwoningen) zijn enorm gedaald;
  • de handel van de EU naar de VS is de afgelopen maanden flink gedaald.

En, ook niet onbelangrijk:

  • de economie in de VS is voor 70% afhankelijk van de interne markt.

De woningverkoop daalde in de VS ook in 2018 enorm. De relatie met de handelsoorlogen die Trump gestart had is daarin waarschijnlijk zichtbaar.

Maar liefst 70% van de economie in de VS is de eigen, interne, markt. Dat laatste is erg belangrijk en verklaart waarom Trump en Biden zoveel geld hebben uitgedeeld. Het wordt in de financiële pers hier regelmatig “helikoptergeld” genoemd. Ze móeten het wel uitdelen omdat de interne markt snel achteruit gaat en daarom ook leidt tot meer werkloosheid, minder consumentenbesteding etc. Een vicieuze cirkel.

Ze hopen dat het uitdelen van geld de interne markt weer zal stimuleren want als dat niet gebeurt dan zal de Amerikaanse economie mogelijk instorten. In de financiële katernen lees je dan ook de nodige kritiek op deze steun. Want, het zal ons uiteindelijk natuurlijk ook naar beneden halen. Net als bij de slechte hypotheken een paar jaar geleden, die hier de bankencrisis veroorzaakte. Nouja, .. eigenlijk blootlegde 😉

Europa

hypotheek aflossen meest verstandigeMaar we zien kennelijk iets over het hoofd! Want in Europa gebeurt dit ook al jaren!

“Al sinds 2015 koopt de centrale bank grootschalig schuldpapier op, obligaties van bedrijven en overheden, met tientallen miljarden per maand. Dat bouwde de centrale bank daarna weer wat af, maar sinds de coronacrisis staat de geldpers weer roodgloeiend. Een niet-misselijke 1850 miljard euro wordt er nu in totaal bijgedrukt.” – Trouw.

Het doel van dit gedrag is het aanjagen van inflatie. De ECB wil namelijk dat de inflatie rond de 2% ligt. Met andere woorden: “de producten worden duurder” (of beter gezegd: uw geld wordt minder waard). Maar om dit te doen wordt geld “bijgedrukt”. Niet fysiek, maar op papier. Geld scheppen door schuldpapieren op te kopen met geld dat er helemaal niet was. Maar één druk op de knop et voila! Daar is het! Het is puur gebakken lucht!

De gevolgen er van merken we wel: zo hebben de pensioenfondsen enorme problemen door dit gedrag van de ECB, met als gevolg dat gepensioneerden steeds minder te besteden hebben. Door het uitdelen van “gratis geld” veroorzaakt men inflatie. Het grote gevaar dat op de loer ligt is natuurlijk wel dat er hyperinflatie van kan komen.

Het aanjagen van de consumentenbestedingen is vooralsnog niet gelukt. De consument blijft “op zijn geld zitten”. Of het zinvol is voor bedrijven is ook maar de vraag:

De winstgevendheid van bedrijven neemt niet toe wanneer sprake is van oplopende dan wel hoge inflatie. Het mes snijdt immers aan twee kanten voor bedrijven: ze kunnen zelf prijzen verhogen, maar krijgen ook te maken met hogere kosten, omdat inkoopprijzen stijgen en inflatie kan zorgen voor druk om lonen te verhogen. (Business Insider).

De online bestedingen zijn omhoog geschoten in 2020. Maar de overall bestedingen zijn de afgelopen maanden met dubbele cijfers gedaald volgens het CBS: -11,9% in december 2020 en -13,5% in januari 2021.

De druk op loonsverhogingen is er al. De politiek geeft er al aan toe door bijvoorbeeld bij de verkiezingen in programma’s op te nemen dat het minimumloon omhoog zou moeten. Wat overigens in mijn optiek een slechte maatregel is. Het zou naar mijn mening zinvoller zijn een hogere belastingvrije voet in te voeren (waardoor iederéén profiteert en meer te besteden heeft) maar dat is een andere discussie.

The Great Reset

Uiteindelijk kan, en in mijn ogen zál, dit leiden tot een systeemcrisis. Wat ze ook wel “the great reset” noemen. Niet gepland, zoals de aanhangers van de complottheorieën beweren. Maar als gevolg van een onhoudbare situatie. Ontstaan door onder andere de enorme schuldenberg van de VS en de EU (waar veel te veel geld is “bijgedrukt”), de daardoor extreem lage rentes en tot slot de wereldwijde problemen door de corona-crisis en de extreem dalende consumentenbestedingen.

Dat toont ook direct aan dat dit niet gepland is immers, alle voorwaarden worden geschapen om de consumentenbestedingen op te drijven (oftewel: de ECB en regeringen willen dit juist voorkómen). De consument veroorzaakt, mijns inziens, grotendeels zélf  het probleem op dit moment.

stemmen referendum politiek

De Europese ambities van de Oekraïne

Daar liggen ze, de stembiljetten. Of ik me wil uitspreken over het associatieverdrag met de Oekraïne. Er is al door heel veel mensen van alles over geroepen. Vooral de tegenstanders van het verdrag roeren de trom. En dan ligt daar een stembiljet. 

Waar gaat dit over? Kennelijk vindt onze overheid het niet eens de moeite mij verder te informeren. Er zit geen tekst en uitleg bij. Geen foldertje. Alleen maar een stempas voor het 1e raadgevend referendum over “de wet tot goedkeuring van de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en de Oekraïne”.

Uit de pers verneem ik dat het hier een wettekst van 323 pagina’s (exclusief bijlagen) betreft. Euh, .. ja, da’s wat veel om allemaal mee te sturen naar iedere stemgerechtigde, dat begrijp ik. In de pers rollen voor en tegenstanders over ons heen. Met de gebruikelijke demagogische bangmakerij.

Ik moet dus gaan vertellen wat ik er van vind. Of ik er voor dan wel tegen ben. Waar voor, of waar tegen? De tegenstanders zeggen: “Men wil dat de Oekraïne bij Europa komt, dat moet niet, stem tegen!”. Anderen roepen “Het gaat niet over toetreding tot Europa, het gaat om een handelsverdrag en als we dat niet doen, lopen we echt heel veel geld mis!” – dat argument heb ik vaker gehoord, iets met een invoering van de Euro, … “als we dat niet doen, tellen we niet meer mee! Slecht voor de handel!”. De gevolgen zijn inmiddels elke dag merkbaar en landen die eigenwijs aan hun eigen munt vasthielden zijn de lachende derde geworden.

De NOS vat het kort samen in een filmpje van minder dan 3 minuten.

Het NRC heeft er een goed artikel aan gewijd (“betaalmuur”-alert).

Wat ik niet begrijp is dat onze overheid bij de stempas niet even een link naar een site meestuurt. Of een foldertje. Als de NOS het in minder dan 3 minuten kan samenvatten, dan moet de overheid dat toch ook in één a4’tje kunnen uitleggen waarom ze het zo belangrijk vinden? Het lijkt wel alsof ze de zaak niet bepaald serieus nemen en er van uit gaan dat we ófwel niet gaan stemmen ófwel die uitslag (toch) gewoon naast zich neer gaan leggen. Een belediging aan het adres van het volk dat je vertegenwoordigt als je het mij vraagt, ..

Wat ik persoonlijk van groot belang vind is het volgende (NRC artikel)

De eerste 17 pagina’s van het verdrag bevatten ook politieke doelstellingen. De EU wil namelijk niet alleen handel drijven met Oekraïne, maar ook een ‘politieke associatie’ aangaan met het land. [..] Zo erkent de EU in de eerste 17 pagina’s „de Europese ambities van Oekraïne en de keuze voor Europa … ook inzake de verbintenis om een duurzame democratie en een markteconomie uit te bouwen”. De EU stelt in dit deel te streven naar vorderingen in het „toenaderingsproces” van Oekraïne om zo te komen tot de „geleidelijke economische integratie en de verdieping van de politieke associatie”. [..] In dit eerste deel, maar ook in het latere handelsdeel, wordt Oekraïne opgeroepen zijn „wetgeving geleidelijk af te stemmen op de EU-wetgeving”, waarbij dan telkens blijkt dat dat gebeurt om de vrijhandel te bevorderen. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de rechtspraak. Het is onaantrekkelijk om handel te drijven met een land waar tijdens een geschil niet vertrouwd kan worden op een onafhankelijke rechter. In het verdrag wordt ook gestreefd naar „steeds nauwere samenwerking op andere gebieden van wederzijds belang”.

In tegenstelling tot verdragen met andere landen, zoals Turkije, staat in dit verdrag uitdrukkelijk niet dat het een opmaat is tot lidmaatschap van de EU. NRC:

In het associatieverdrag met Oekraïne staat niet dat de associatie kan uitmonden in een lidmaatschap van de EU.

Toch zijn de ‘hints’ duidelijk aanwezig dat het uiteindelijk wel die kant op zal gaan. Ook bedrijven als Monsanto, Shell e.a. spelen een rol. Deze bedrijven ruiken bloed geld. Wat ze in de EU niet meer kunnen of mogen doen, kan daar (weer) wel. Een handelsverdrag zou hen erg goed uitkomen.

Corrupt land

De Oekraïne is een zeer corrupt land. Corruptie is daar niet wijdverbreid in het systeem, het ís het systeem hoorde ik laatst nog in een interview uit de mond van één van de kopstukken van de SP. En ik ben bang dat hij gelijk heeft.

Op de “corruptiekaart” zijn ze behoorlijk rood gekleurd.

Oekraine zeer corrupt land

De vraag is: wil je met zo’n land een handelsverdrag en contracten afsluiten? Wil je dat daar ons belastinggeld en EU-subsidies in gepompt worden? Een handelsverdrag is ook helemaal niet nodig. Onze export naar de Oekraïne is ook maar minimaal (slechts 0,2%) en hun economie is een totaal verwaarloosbare ten opzichte van die van Europese Unie.

We gaan er dus geld in pompen, maar weten niet waar in en waar het blijft. En dat terwijjl de EU z’n eigen financiële problemen al niet eens op orde kan krijgen.

Bij twijfel, niet inhalen!

Enfin, alle voors en tegens – zie onder andere het NRC artikel – afwegend, heb ik besloten om “Nee” te stemmen. De gulden regel in het verkeer is al sinds jaar en dag “Bij twijfel, niet inhalen!”. Dat geldt voor mij hier ook. Er is véél te veel onduidelijkheid, te weinig zekerheid, de toegevoegde waarde is onbekend.. waarom zou je dan een verdrag aangaan met dit land met als potentiële uitkomst dat we na 10 jaar ontdekken dat daar (wederom) weer voor miljarden verduisterd is?

Gesprek op niveau

Tot slot wil ik nog het interview met van Bommel hier onder de aandacht brengen. Van Bommel is niet echt mijn ‘vriend’, hij heeft een paar opvattingen waar ik totaal niet achter sta. Maar de SP heeft als partij zeker een punt in deze discussie. En wel méér dan één!

De Oekraïne moet mijns inziens vooralsnog maar even niet onder de vleugels van Europa komen, of het nou alleen een handelsverdrag is of niet. Er zitten té veel haken en ogen aan dit verhaal!

referendum_neeWat mij betreft herhaalt zich het debâcle van het Europese Referendum en gaat de overheid daarna niet alsnog via de achterdeur via een “Verdrag van Lissabon-constructie” de kiezer een oor aannaaien. Eén keer zo’n geintje is genoeg. Dat zou ze denk ik bij de komende kamer-verkiezingen wel eens (te) duur kunnen komen te staan.

Dus.. ondanks mijn zo langzamerhand hartgrondige afkeer van de politiek ga ik op 6 april zeer bewust naar de stembus om tijdens het referendum mij uit te spreken. Tégen het ophanden zijnde handelsverdrag met de Oekraïne. Al was het alleen al om daarmee een signaal aan onze politieke leiders in Den Haag af te geven dat het met de uitbreiding van de EU, linksom of rechtsom, nu echt wel een keer klaar is.