Verkiezingen Provinciale staten: gaswinning in Groningen?

vlag provincie groningen

Van de partijen waarvan verwacht wordt dat ze groot worden en/of partijen die groot zijn in onze provincie heb ik de standpunten van de provinciale afdelingen over de gaswinning in Groningen eens opgezocht.

Het is een van de punten waar ik het verkiezingsprogramma van partijen op weeg om mijn keuze te bepalen.

Sommige partijen maakt het gezien de standpunten kennelijk niet veel uit hoe het met de bevolking in Groningen gaat. Met name de ‘rechtse’ partijen zoals FvD en Ja21 zijn openlijk voorstander voortzetten van de gaswinning in Groningen. BBB en SGP zijn niet heel helder over hun standpunt. Alle andere partijen zijn helder: stoppen met de gaswinning in Groningen, zoals is afgesproken!

Materieel gunt iedereen de Groningers een vergoeding. Maar immaterieel liggen de zaken anders. Immers: doorgaan met gaswinning is blijvende aardbevingen. Zelfs al zou de gasvoorraad in Groningen straks uitgeput zijn. Dan blijven er nog minstens decennialang aardbevingen.

Wat doet dat met een mens? De vraag stellen is ‘m beantwoorden: angst, onzekerheid, psychische schade, lichamelijke schade (door stress) zoals hartproblemen. Daar helpt geen enkele materiele vergoeding tegen, geld maakt afgenomen (letterlijk en figuurlijk) gezondheid niet goed! Nooit!

Gaswinning in Groningen

Hoe denken de diverse partijen over de gaswinning in Groningen? GroenLinks is de grootste partij in Groningen. Gevolgd door PvdA, Forum voor Democratie, ChristenUnie en de Socialistische Partij.

gaswinning in groningen provinciale staten verkiezingen
Slochteren – de resultaten van de gaswinning…

GroenLinks – De gaswinning gaat wat GroenLinks betreft zo snel mogelijk naar nul, schade wordt ruimhartig en zonder veel bureaucratische poespas vergoed en de versterking en verduurzaming van woningen wordt in overleg met de bewoners snel opgepakt. (programma)

PvdA – We zijn voor het stopzetten van de gaswinning. Maar dat is bij lange na niet voldoende. We moeten zorgen voor een directe oplossing voor alle onnodige risico’s van mijnbouw. (programma)

FvD – Groningers ruimhartig compenseren en doorgaan met gaswinning. (programma).

Deze opvatting maken ze ook zeer duidelijk als verkiezings-standpunt, onder andere via Twitter. Van FvD hoeven de Groningers nergens anders op te rekenen dan een ‘ruimhartige compensatie’.

Forum voor Democratie Gaswinning in Groningen

ChristenUnie – De ChristenUnie wil dat in 2038, 75 jaar na de opening van het Slochterenveld en 20 jaar na het besluit om te stoppen met de gaswinning, het hoofdstuk gas voor alle inwoners volledig gesloten is. Dan zijn alle inwoners gecompenseerd en alle huizen hersteld, versterkt en veilig. (programma)

Socialistische Partij – De gaswinning in het Groningenveld moet dan ook per 1 oktober 2023 stoppen. Dat moet wettelijk vastgelegd worden. Ook andere mijnbouw, waaronder met name zoutwinning, leidt in Groningen tot complexe schade. Vooral bij gestapelde mijnbouw, worden inwoners van het kastje naar de muur gestuurd. Dit moet stoppen (programma)

VVD – We willen de gaswinning stoppen maar wel een belangrijke speler in de energie(transitie) blijven. Met de zeehavens en de mogelijkheden van de Eemshaven als landingsplaats voor windenergie ontwikkelt Groningen zich als waterstofprovincie. (programma)

CDA – Een versnelling en vereenvoudiging van vaststelling van bestemmingsplannen, vooroverleg en vergunningsprocedures is wat het CDA betreft van essentieel belang om processen te versnellen. (..) Het CDA is en blijft van mening dat de gaswinning zo snel mogelijk naar nul moet (programma)

D66 – Mede dankzij D66 gaat de gaskraan dicht. Dat besluit is genomen en daar houden we de overheid aan. Er moet een versnelling plaats vinden van de schadeafhandeling. D66 wil dat er een generaal pardon komt voor kleine schades en dat deze schades op verzoek van de schademelder administratief kunnen worden afgehandeld. (..) tegen gebruik van de ondergrond voor activiteiten als winning van schaliegas en opslag van kernafval of CO2. (..) tegen kerncentrale in de eemshaven. (programma)

PVV – Vooropgesteld, de PVV in Groningen is voorstander om de gaswinning van Gronings gas te stoppen vanwege de onveiligheid door de aardbevingen als gevolg van die gaswinning. Kijken we echter naar de energietransitie zoals deze zich nu ontwikkelt (van het gas af, de hele provincie vol gezet met windmolens en zonnepanelen en iedereen aan de warmtepomp), dan moeten we vaststellen dat die transitie niet alleen contraproductief is (te weinig energie, een koud huis en een dubbele energierekening) maar ook heel veel geld kost. (programma)

Partij voor de Dieren – Uiterlijk in 2030 is Groningen klimaatneutraal, daarna wordt zij klimaatpositief. Voor gas- en zoutwinning is daarom geen plaats in de provincie. Er komt een ambitieus klimaatplan inclusief begroting met concrete, afrekenbare tussendoelen over de emissie van broeikasgassen. (programma)

Besparen op Stroom en Gas
NAM locatie, Grijpskerk (c)2022 R. Brinkman

Nieuwkomers bij de Provinciale Staten Groningen

De volgende partijen zullen waarschijnlijk nieuw zijn in de provinciale staten in Groningen na de verkiezingen in maart.

Ja21 – Zeker nu, met de extreem hoge gasprijzen, vinden wij dat de gaskraan op een verantwoorde en veilige manier weer open kan. (programma)

BoerBurgerBewering (BBB) – Het niveau van de gaswinning wordt niet verhoogd zolang niet de veiligheid is gegarandeerd en alle geleden schade aan huizen en (bedrijfs)gebouwen definitief en naar volle tevredenheid is vergoed. (..) BBB vindt het onverstandig om toekomstige gaswinning volledig onmogelijk te maken. Het Groningerveld moet naar waakvlamniveau maar dient in noodsituaties opgeschaald kunnen worden naar leveringszekerheid voor Nederlandse consumenten en bedrijven.  (programma)

Met andere woorden: ze laten ruimte voor hervatting (opschaling) gaswinning, feitelijk dezelfde opvatting die Ja21 en FvD ook hanteren: “ruimhartig compenseren, dan kan de kraan weer open”?

SGP – We zijn voor het verminderen van het verbruik van aardgas in woningen. Echter is er op dit moment nog geen goed alternatief om op grote schaal gebouwen te verwarmen. Voordat aardgasverbruik grootschalig kan worden afgeschaald, moet er een goed uitvoerbaar alternatief ontwikkeld zijn (..) De manier waarop en het tempo waarin de schade aan gebouwen ten gevolge van gaswinning wordt afgehandeld, schiet ernstig tekort. (programma)

Er wordt in het programma geen uitspraak over stopzetten van de gaswinning gedaan.

Energietransitie

Partij voor de Dieren, PvdA (“green deal”), D66 en GroenLinks zetten het duidelijkst in op ‘energietransitie’ middels onder andere groene energie (windmolens, zonneparken).

Delen op: