Volkskrant: NOVA is links bolwerk

Nou ja, dat zeiden ze natuurlijk niet in de kop van hun artikel. Maar in een artikel over Job Cohen, die beweerdelijk te aardig zou zijn om Minister President te worden schrijft Hoogleraar Interculturele Communicatie David Pinto over het feit dat Cohen “faalt”, ja zelfs een “bewijs van onbekwaamheid” afgeeft, wanneer hij geïnterviewd wordt in NOVA.

Citaat:

Daags na zijn formele verkiezing door het congres op zondag 25 april, gaf hij zelf het bewijs van zijn onbekwaamheid bij het inmiddels berucht interview bij NOVA. Twan Huys, de interviewer legde hem een drietal betrekkelijk eenvoudige vragen voor. Alleen de prijs van brood wist hij. De twee andere vragen wist hij niet te beantwoorden. Gezakt met een cijfer drie, dus. Het is maar het begin. Bovendien hij zat in een vriendelijke en gelijkgezinde ‘omgeving’.

Niet alleen dat Cohen faalt als potentieel MP is interessant om te horen uit ‘de krant van links Nederland’, maar bovenal het laatste; wat steeds keihard ontkent wordt -wanneer bijvoorbeeld sites schrijven dat NOVA e.a. staats-gesubsidieerde linkse roeptoeters zijn- wordt nu uit wel zeer onverdachte bron bevestigd: NOVA is voor linkse politici “een vriendelijke en gelijkgezinde omgeving“.

Waarvan akte!

Delen op: