Wat kost Europa ons?

Een berichtje op de NOS site: Nederland krijgt “maar liefst” 84 miljoen euro terug van de EU. Da’s een flink bedrag. Per Nederlander echter slechts € 5,25 (om het even in perspectief te plaatsen). Maar wat kóst de EU eigenlijk?

Nederland betaalt per jaar maar liefst 5 miljard euro aan de EU mee. Daarvan krijgen we ongeveer 2,5 miljard terug. Oftewel, netto betalen we 2,5 miljard euro per jaar. Om ook dit even in perspectief te plaatsen, dat is € 156,25 per Nederlander. Op een invstering van ruim € 300,- per Nederlander is het netto rendement dus € 156,25 negatief.

Ik ben al jaren van mening dat Nederland uit de EU moet. Het levert ons per saldo niets op, het kóst ons alleen maar geld. De laatste jaren dan wel iets minder dan voorheen maar je hoeft geen groot rekenwonder te zijn om te zien dat wanneer je 50% verlies maakt op je investering die investering maar beter niet kan worden gedaan. Je kan nog beter “in aandelen” gaan, …  dan schrijf je minder af!

Voorstanders van de EU noemen bovenstaande een ‘boekhoudersmentaliteit‘.  Want, zo stelt bijv. Nico Wegter, vertegenwoordiger van de EU in Nederland:
Zoudt u zich kunnen voorstellen dat Nederland uit de EU stapt?’ Onze welvaart zou een geweldige opdoffer krijgen als we geen deel meer uitmaakten van de interne markt, waarvan we juist een van de grootste profiteurs zijn met 80 procent van onze export. Die opvatting is niet vanzelfsprekendheid meer, dat moet je uitleggen. Terecht wordt de vraag gesteld: wat kost Europa en wat levert het ons op?. Die discussie mag best worden gevoerd, maar dan moeten wel alle argumenten op tafel komen, anders is er sprake van een karikatuur.

Digitale zeepkistGoed,.. dat mag. Ja, laten we een discussie gaan voeren! Zou de export wegvallen als we uit de EU gaan? Ik geloof er niets van en het wordt ook niet hard gemaakt. Het is, plat gezegd, een volkomen kul-argument. Vaak gehoord, nooit onderbouwd. Dan de vraag: “Wat levert het ons op?“. Ook dáár wordt geen antwoord gegeven. De vraag wordt omzeilt en afgedaan met de uitspraak dat er ‘argumenten op tafel moeten komen’.

Naar mijn mening is een besparing van  € 2,5 miljard per jaar een uitstékend argument tégen de EU. Zeker in deze economisch moeilijke tijden. Nog afgezien natuurlijk van de absurde kosten + salarissen die we betalen voor al die politici en aanhangsels er van in Brussel en verborgen kosten zoals de salarissen voor personeel en subsidies voor aan de EU gerelateerde instellingen, stichtingen, verkiezingscampagnes enz. die ten laste van de Nederlandse begroting (en dus belastingbetaler) komen…

Goed, ik ga maar weer eens van m’n (digitale) zeepkist af,..

Delen op: