Wie zitten er achter Artsen Covid Collectief?

Covid-19 Corona FAQ

Het “Artsen Covid Collectief” is een collectief van artsen en medisch professionals die in belang van de volksgezondheid oproepen tot een ander beleid. Wie zitten er toch achter deze groep? Hoe groot is deze groep eigenlijk?

Meerdere malen is mij opgevallen dat Artsen Covid Collectief in de pers regelmatig gehoord wordt; ze krijgen veel aandacht voor hun controversiële standpunten. Als je op hun website kijkt, krijg je maar héél weinig informatie over wie er eigenlijk tot het Artsen Covid Collectief behoren.

Artsen Covid Collectief, wie zijn dat?

De website meldt: “We krijgen veel vragen van mensen die op zoek zijn naar een huisarts die bij ons is aangesloten of dezelfde standpunten heeft. Daar kunnen wij helaas niet bij helpen. We kunnen geen namen verstrekken van de bij ons aangesloten huisartsen en we geven ook geen advies over een huisarts in je woonplaats.“.

Tevens meldt de website dat ze de telefoon niet beantwoorden, je moet hun berichtje sturen via WhatsApp en dan bellen ze terug (of niet, uiteraard). De enige informatie die de website verstrekt is dat de volgende personen (op dit moment) onder andere het bestuur vormen:

  • Evelien Peeters (internist-endocrinoloog), voorzitter
  • Peter-Paul Bruens (jurist, oud-advocaat), secretaris
  • Marcel Tóth (psychiater), penningmeester

Diverse van de betrokkenen hebben (inmiddels) binnen de geneeskunde een omstreden reputatie. Men schermt regelmatig met het aantal van ca. 1.500 aangesloten “artsen en medisch professionals”. Dat klinkt indrukwekkend. Maar met “medisch professional” bedoelen ze: iedereen met een BIG-registratie. Dat zijn onder andere 72.000 artsen, maar ook duizenden en duizenden anderen zoals Tandartsen, Apothekers, Verpleegkundigen (ruim 200.000+), Fysiotherapeuten (36.678) enzovoorts.

De 1.500 aangesloten ‘medische professionals’ zijn daarmee nog geen half procent van het totaal in het BIG-register ingeschreven medisch personeel. Daarnaast zegt het feit dat iemand BIG-geregistreerd is helemaal niets over de vraag of ze ook maar íets weten over virussen, laat staan de corona-pandemie.

Controversieel Gezelschap

De Groene schrijft over het gemêleerde gezelschap onder andere het volgende:

“In de lijst met sympathisanten staan bovendien reguliere artsen en hoogleraren die controversieel gedachtegoed ondersteunen terwijl ze zich blijven verschuilen achter hun titel of witte jas.” [..]

Er zijn links met Viruswaarheid, Café Weltschmerz (waar Peeters zelf ook haar medewerking aan verleende), en andere complotdenkers. Peeters c.s. zeggen dat ze ‘het debat’ zoeken en willen. Maar het tegendeel blijkt waar. Medisch Contact schrijft: “het collectief [gaat] niet in discussie over de wetenschappelijke onderbouwing van beweringen.”. En die wetenschappelijke onderbouwing van hun claims, daar schort het aan.

Peeters zit er totaal niet mee dat haar initiële open brief door een groep als Viruswaarheid wordt gebruikt als “wetenschappelijke verantwoording” voor hun acties. Integendeel.

‘Het is vervelend dat je niet kunt beïnvloeden waar zo’n brief terechtkomt’, zegt Peeters. ‘Maar aan de andere kant: zo’n brief hoort eigenlijk ook wel bij Viruswaarheid thuis. – De Groene

Cecile Janssens, epidemioloog en hoogleraar translationele epidemiologie aan de Rollins School of Public Health in Atlanta:

De briefschrijvers én ondertekenaars eigenen zich met de brandbrief onterecht expertise toe. ‘De titel van arts klinkt al snel gewichtig’, zegt ze. ‘Het is heerlijk om je achter je witte jas te verschuilen en vervolgens te zeggen: wij weten hoe het zit. Maar wat weet een oogarts of een orthopeed hier nou van af?’

Stichting Artsen Covid Collectief vraagt, volgens Medisch Contact, aandacht voor de sociologische, psychische en economische schade die het gevoerde coronabeleid in haar ogen aanricht, maar gebruikt daarbij eenzijdige argumenten. Bovendien gaat het collectief, zoals eerder gezegd, niet in discussie over de wetenschappelijke onderbouwing van beweringen. Maar zelfs Peeters geeft toe “niet deskundig” te zijn.

Het is daarom des te opmerkelijker dat het Artsen Covid Collectief, of vertegenwoordigers er van, wél steeds als “experts” worden opgevoerd in interviews en door tijdschriften.

Stichting Artsen Covid Collectief roept op tot een open dialoog. Een aantal artsen heeft aangegeven deze deze dialoog graag aan te maar vragen wel om de kritische houding die daarvoor nodig is. Echter, het collectief belicht in haar berichtgeving slechts de nadelen van één kant van het verhaal. Dat staat een dialoog in de weg.

Lees verder op Medisch Contact over de claims die Artsen Covid Collectief doet en de antwoorden daarop.

Artsen ‘op eigen titel’

Tot slot nog dit. Het gebeurt ook regelmatig dat artsen betrokken bij Artsen Covid Collectief op ‘eigen titel’ de pers zoeken. Ze vermelden dan niet dat ze aangesloten zijn bij de organisatie en/of hier banden mee hebben.

Delen op: