Crisis, wat een Crisis!

Even wat recente feiten, over de crisis die nu gaande is aangevuld met wat achtergrond info die veel mensen ontgaat of waarvan ze niet weten:

> Uitzendbranche stort in.
Het aantal declarabele uren is gedaald met 23%. Uit informatie die ik elders zag blijkt dat het aantal flexwerkers met 50.000 mensen is gedaald. Dat is een afname van ca. 20%.

Dit heeft hele ernstige consequenties. Deze mensen worden namelijk niet als ‘werkloos’ geteld (de beruchte Lubbers-norm!) omdat ze staan ingeschreven bij een uitzendburo. Maar het betekent wel dat er nu zo’n 50.000 mensen plotsklaps zonder werk zitten.

Aangezien uitzendkrachten per week worden uitbetaald en het UWV per 4 weken uitkering betaalt (met een max wachttijd van 6 weken alvorens de eerste betaling gedaan wordt) moet dit er toe leiden dat er op korte termijn zeer schrijnende toestanden ontstaan, mijns inziens. Daar komt bij dat de banken de afgelopen jaren uitzendwerkers hebben toegestaan (top)hypotheken te nemen tegen een iets hoger rentepercentage (opslag ivm extra risico). Deze mensen zullen binnen enkele weken, hooguit paar maand, keihard geconfronteerd worden met een niet meer op te brengen hypotheek en/of andere schuldenlasten.

> faillissementsgolf
“Het aantal Nederlandse bedrijven dat in februari failliet is gegaan, is bijna verdubbeld ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Daarbij is de uitzendbranche koploper met een stijging van het aantal faillissementen van maar liefst 233 procent.”

In deze faillisementen zit ook een addertje onder het gras. De éénmanszaken en zzp-ers (persoonlijke failliet, sanering) worden niet meegeteld omdat die niet als bedrijfsfaillisement worden geregistreerd bij de Kamer van Koophandels. De ondernemerswebsite ZIBB liet weten in een artikel dat veel familiebedrijven bijv. hun eigen kapitaal aan het ‘verbranden’ zijn; zo’n 8% heeft personeel ontslagen de laatste tijd maar veel kleine zelfstandigen met personeel (denk aan: “de slager om de hoek”) nemen nog liever een extra hypotheek, of doen een greep in de reserveringen, dan dat ze hun werknemers ontslaan! Op termijn wreekt zich dat, want er is geen geld meer voor investeringen en die leningen kunnen straks niet meer terugbetaald worden want…

> IMF: economie van Nederland krimpt bijna 5 procent
“De wereldeconomie staat er veel slechter voor dan enkele maanden geleden al werd vermoed. De Nederlandse economie zal in 2009 met 4,8 procent krimpen, een dramatische verslechtering ten opzichte van de krimp met 3,5 procent die het Centraal Planbureau voorziet.”

Herstel hoef je dus niet echt te verwachten de komende tijd… Volgens mij is de situatie dus vele malen ernstiger dan veel mensen denken.

Tot slot las ik zonet nog op ZIBB dat ruim de helft van de bedrijven personeel wil ontslaan dit jaar en zijn producten wil ‘herprijzen’ (oftewel: duurder maken). Wat dus twee kanten op werkt: meer werkloosheid en hogere prijzen, oftewel mensen worden dubbel “gepakt”..

Delen op: