Deze FAQ bevat informatie over corona, door mij verzameld sinds de corona-uitbraak in Nederland. Daarbij probeer ik zo feitelijk mogelijk te blijven.

Covid-19 Corona FAQ

Corona (Covid-19) leidt tot verhitte discussies op onder andere de social media. Er zijn veel feiten maar nog veel meer fabels te vinden op internet over corona.

Op deze pagina verzamel ik informatie over de ziekte en stel deze in het algemeen belang beschikbaar.

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend, zie de disclaimer onderaan deze pagina.

Actuele informatie over Covid-19

Wetenschappelijke artikelen en nieuwsupdates

Recente nieuwe inzichten en updates. Klik op een onderwerp om de bijbehorende informatie te lezen. Of klik hier om diverse artikelen over het onderwerp te lezen.

Corona FAQ (Nieuwsupdates)

Er is veel speculatie en desinformatie over oversterfte en de oorzaken er van. Bijgaande een aantal zeer informatieve links hierover.

Oversterfte 2023

Na vrijgave van de data is door onderzoekers geconcludeerd dat er, wat eigenlijk al verwacht werd, geen relatie is tussen oversterfte en vaccinaties.

Oversterfte en COVID

"Het aantal sterfgevallen in de eerste zeven maanden van 2023 was 7 duizend hoger dan verwacht wanneer er geen COVID-19-pandemie zou zijn geweest. Deze oversterfte was hoger dan de 2 duizend overledenen door COVID-19. Dat was in 2022 ook het geval, met een oversterfte van 14,5 duizend en 8,2 duizend overledenen aan COVID-19. Het aandeel van COVID-19 in de totale sterfte, en de samenhang met de oversterfte, is in 2023 verder afgenomen. De meest voorkomende (onderliggende) doodsoorzaken in de afgelopen drie jaar zijn dementie, beroerte, hartfalen, longkanker, COVID-19, COPD, borstkanker (bij vrouwen), prostaatkanker (bij mannen), accidentele val, ischemische hartziekten, dikkedarm-/rectumkanker, en longontsteking." (CBS)
Nieuw langjarig onderzoek laat zien dat Covid op de lange termijn ook zeer schadelijk is: "Ouderen die met corona in het ziekenhuis lagen, hebben in de achttien maanden daarna anderhalf keer zoveel kans op overlijden als wie met ernstige griep in het ziekenhuis lag. Bovendien is het risico op allerlei aandoeningen flink hoger dan na influenza. Vooral longembolie, beroerte, myocarditis (ontstoken hartspier) en cardiogene schok dienen zich vaker aan. Maar ook krijgen herstelde coronapatiënten veel vaker spierzwakte, leverproblemen en galwegontsteking dan patiënten die een ernstige griepinfectie overleefden. Met de tijd neemt dat verhoogde risico voor de meeste aandoeningen geleidelijk af." (Volkskrant)

Publicatie The Lancet

The Lancet schrijft in een wetenschappelijk artikel hierover: "Over 18 months of follow-up, compared to seasonal influenza, the COVID-19 group had an increased risk of death (hazard ratio [HR] 1·51 [95% CI 1·45–1·58]), corresponding to an excess death rate of 8·62 (95% CI 7·55–9·44) per 100 persons in the COVID-19 group versus the influenza group."

Long Covid

We lopen nog steeds risico op het krijgen van langdurige klachten na corona. "Er wordt te weinig gewaarschuwd." Uit Canadees onderzoek blijkt dat elke keer als je covid oploopt, er opnieuw tien tot vijftien procent kans is op het krijgen van langdurige klachten (long covid of post-covid). "Die langdurige klachten kunnen ernstig en levensveranderend zijn. We moeten het niet onderschatten en waakzaam zijn." (RTLNieuws)

Daarmee is er een serieus risico dat de groep met long covid klachten steeds groter wordt.
De oversterfte wordt dankbaar aangegrepen door tegenstanders van vaccinaties. Zij wijzen zonder uitzondering naar de oversterfte en relateren dit aan de vaccinaties. In 2020 overleden echter, vooral als gevolg van de coronapandemie, 10 procent meer mensen dan gebruikelijk.

Vaccinatieschade als gevolg boosters?

Is er sprake van 'vaccinatieschade' als gevolg van boosters? Eind 2023 zie je weer veel berichten op, met name, X (Twitter) als zou dit het geval zijn. Een van de veroorzakers van die berichten is Theo Schetters die al sinds het begin van de pandemie desinformatie verspreid. Overleden versus Gevaccineerd (tabel) De cijfers laten echter geen opmerkelijke fluctuaties zien, het aantal overledenen stijgt niet gelijkmatig met het aantal vaccinaties danwel boosters. Er is in week 46/47 zelfs weer een daling te zien. overleden versus gevaccineerd 2023 In een grafiek ziet dat er zo uit. Schetters claimt zijn beweringen te doen op basis van de cijfers van het CBS. Bovenstaande tabel en grafiek zijn echter de cijfers van het CBS welke ik gedownload heb. De claim van Schetters c.s. moet dan ook worden gezien als, wederom, desinformatie.

Vaccinatieschade - vergelijking verschillende landen

De vaccinatiegraad in Bulgarije (laagste), Nederland (gemiddeld) en Nieuw Zeeland (hoogste) vergeleken met de oversterfte laat zien dat vaccinaties geen aanleiding voor hogere oversterfte zijn. Daarnaast had Nieuw Zeeland door de vaccinaties en zeer strenge maatregelen ook veel minder corona-slachtoffers te betreuren. vaccinatie versus oversterfte bulgarije nederland nieuw zeeland Bron: Ruben van Gaalen, CBS. Klik op de afbeelding voor volledig scherm.

Redenen oversterfte

Er zijn heel veel verschillende redenenen voor de huidige (2022) oversterfte te geven. Helaas loopt het onderzoek daarnaar moeizaam in verband met de AVG-wetgeving.
 • “In verschillende landen zijn er sinds begin 2022 meldingen van mysterieuze oversterfte die niet verklaard kunnen worden door officiële covid-sterfgevallen. Mogelijke verklaringen zijn onder meer niet-gemelde omicron-sterfgevallen, Europese hittegolfsterfgevallen, covid-gevolgen van de gezondheid, lockdown-gerelateerde verstoringen van de gezondheidszorg, vaccin-gerelateerde sterfgevallen, maar ook statistische artefacten als gevolg van valse baselines en voorspellingen.” (Swiss Policy Reserach)
oversterfte versus vaccinatie In landen waar minder gevaccineerd is, is de oversterfte significant hoger!

Lagere oversterfte

Er zijn echter ook landen waar de oversterfte véél lager is of zelfs een negatief(!) saldo laat zien. Bijvoorbeeld in Zweden, Denemarken, Griekenland, Hongarije en Frankrijk.  Terwijl óók in deze landen grote aantallen mensen gevaccineerd zijn met mRNA vaccins tegen corona. Een causaal verband tussen coronavaccinaties en oversterfte lijkt daarom niet erg waarschijnlijk. Lees er hier meer over.

Van Twitter ..

Een plaatje zegt soms meer dan woorden de onverklaarbare oversterfte
Het aantal corona-varianten en corona besmettingen neemt de laatste tijd (11-12/2023) weer toe. Het aantal virusdeeltjes in het rioolwater is daar een duidelijke indicator van uiteraard.

Ook zijn er veel kinderen en jongeren met longontsteking en kinkhoest. Dit wordt regelmatig gelinkt aan vaccinaties tegen Covid. Is er inderdaad sprake van vaccinatieschade bij kinderen en jongeren?

1) de boosters worden gegeven aan ouderen. Waarbij, wat mij niet verrast, een dalende lijn van het aantal longontstekingen is te zien in die groep;
2) de toename van longontsteking en kinkhoest met name kinderen van een leeftijdsgroep betreft die de afgelopen twee jaar helemaal niet gevaccineerd zijn danwel een lage vaccinatiegraad kent.

» Lees hier verder

Aanhoudende infecties na besmetting

Een recente studie gepubliceerd in Nature gericht op het oogsten van weefsel kort na de dood op verschillende locaties in het lichaam bij ongevaccineerde overledenen laat zien dat de overleden, ongevaccineerde, patiënten (voornamelijk ouderen) --die waren  gestorven binnen veertien dagen tot negen maanden na een corona-besmetting-- door het hele lichaam maanden na de infectie nog sporen van de besmetting bevatten.

Ernstige schade lichaamscellen door Covid

SARS-CoV-2 infecteert via je bloed cellen door het hele lichaam, met als gevolg vaatschade, embolieën, beroertes en hartproblemen. Daarnaast kan als gevolg van Covid eveneens hypoxie, nierfalen, schade aan darmen, schade aan de lever, schade aan het zenuwstelsel (hersenen) veroorzaakt worden/zijn.

Wereldwijd onderzoek

Het een en ander is gebleken uit meerdere (grootschalige) onderzoeken.
 • "De incidentie blijft verhoogd tot 49 weken na de diagnose van COVID-19. Deze resultaten ondersteunen beleid om ernstige COVID-19 te voorkomen door middel van COVID-19-vaccins, vroege beoordeling na ontslag, controle van risicofactoren en het gebruik van secundaire preventieve middelen bij patiënten met een hoog risico."
 • Uit een onderzoek in Nederland ,waarbij 13.000 mensen onderzocht werden, blijkt dat 12,7% van Covid-patiënten longcovid heeft gekregen. In de USA kreeg 15% van de volwassenen die waren geïnfecteerd  longcovid.
Wetenschappers zien na 2,5 onderzoek dat COVID-infectie dramatische verandering in menselijke organen kan veroorzaken volgens abc7news. De conclusies zijn getrokken op basis van onderzoek onder miljoenen mensen die besmet waren geraakt met Covid.

Dalende levensverwachting

Gevolg hiervan is dat de levensverwachting van mensen die corona hebben gehad sterk daalt. Deze dalende levensverwachting is geen algemeen verschijnsel, het geldt met name (en niet altijd) voor hen die corona hebben gehad.
Er is sprake van een toename van boerenlong of duivenmelkersziekte, veroorzaakt door de Aspergillus-schimmel. De toename van infecties met Aspergillus laten zien dat er immuunproblemen zijn na COVID-19.

Virale infecties

Omdat de schimmel veel voorkomt, maar zelden problemen geeft, is blootstelling er aan niet de oorzaak van een opleving maar een aantasting van het immuunsysteem deze opleving veroorzaakt: "viral infections such as influenza or SARS-CoV-2 can increase the risk of invasive Aspergillus infections even in healthy people. The World Health Organization (WHO) has stated that invasive fungal infections are an increasing threat to human health".

Bekend van HIV infecties

De betrokkenheid na SARS-2-infecties illustreert de immuunschade na een COVID-19 besmetting, aldus medisch datawetenschapper Dr. John J.L. Jacobs op Twitter. Hij schrijft verder: "Aspergillus is known from opportunistic infections in people with HIV infections due to immune problems". https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36265260/  
Regelmatig hoor je dat mensen beweren dat door de vaccinaties het aantal hartproblemen zoals hartaanvallen en myocarditis is toegenomen. COVID-19-infectie vormt echter een hoger risico op myocarditis (ontsteking hartspier) dan vaccins, zo blijkt uit onderzoek.

Plotseling overleden sporters (door myocarditis)?

 • Sportcardiologen van Amsterdam UMC analyseerden wereldwijde studies en vonden geen verband tussen vaccinatie en plotselinge hartstilstand bij atleten. Myocarditis komt het vaakst voor bij jonge mensen en dan vooral bij mannen. In zeldzame gevallen kan een covid-19-infectie myocarditis veroorzaken. En in nog minder gevallen kan het een bijwerking van vaccinatie zijn, en dan verloopt de myocarditis doorgaans milder dan na een infectie. (Amsterdam UMC)
 • Op sociale media blijf je desondanks de claims lezen dat jonge mensen en sporters overlijden 'als gevolg van vaccinaties' - in dit artikel heb ik een aantal van die gevallen nader bekeken.

Risico myocarditis

Het risico dat een gezond persoon myocarditis krijgt zonder vaccinatie is gemiddeld 10 tot 20 personen op de 100.000. Dat betekent dat een gezond mens een kans tussen de 0,01 tot 0,02 heeft door myocarditis te worden getroffen. Door vaccinatie is dat (zie hieronder, onderzoek Canada onder 19 miljoen mensen) slechts zéér minimaal verhoogd áls er al sprake is van verhoging want er zijn geen vergelijkingscijfers middels  onderzoek onder niet gevaccineerde populatie, er is alleen die groep gevolgd die gevaccineerd was. "The incidence of myocarditis is approximately 1.5 million cases worldwide per year. Incidence is usually estimated between 10 to 20 cases per 100,000 persons. The overall incidence is unknown and probably underdiagnosed." (NLM)

Onderzoek USA

Onder 43 miljoen mensen is onderzoek gedaan. Conclusie? Het risico dat je myocarditis krijgt na corona is vele malen hoger dan het risico dat je myocarditis krijgt door vaccinatie: "The overall risk of myocarditis – inflammation of the heart muscle – is substantially higher immediately after being infected with COVID-19 than it is in the weeks following vaccination for the coronavirus, a large new study in England shows." (American Heart Association News)

Onderzoek Canada

Uit onderzoek in Canada is gebleken dat het risico op myocarditis de 1e-2e week na vaccinatie, met name voor jongere mannen tussen het 18e en 24e levensjaar iets verhoogd is. Het gaat daarbij om een verhoogd risico van 0,0015% "Among 19 740 741 doses of mRNA vaccines administered, there were 297 reports of myocarditis or pericarditis meeting the inclusion criteria" (JAMA Network)
Volgens onderzoek van het CBS is er sprake van een lagere kans op sterfte (vlak na) vaccinatie.

Onderzoek CBS

Uit cijfers en analyses van het CBS is inmiddels al geruime tijd geleden (Juni 2022) vast komen te staan dat er “een lagere of vergelijkbare kans [is] om te overlijden aan een andere doodsoorzaak dan COVID-19 in de eerste weken na ontvangst van een COVID-19 vaccin, vergeleken met de vaccinatiestatus vóór ontvangst van de betreffende dosis” is. Dit geldt, aldus het CBS, “voor alle leeftijdsgroepen en ook voor Wlz-zorggebruikers. Op basis van deze resultaten zijn er op populatieniveau geen aanwijzingen dat COVID-19 vaccinatie het risico op overlijden als gevolg van een bijwerking verhoogt.” (zie ook: Boosters, oversterfte en het Dansen met Janssen-effect)
Uit onderzoek in Zweden zou zijn gebleken dat mRNA van het COVID-19-vaccin wordt omgezet in DNA en de celkern binnendringt, zodat de vaccins mogelijk ons DNA zouden kunnen veranderen. Een claim welke recent nog door Pepijn van Houwelingen op Twitter werd verkondigd. Ondermeer op basis van dit onderzoek wordt gesteld dat mRNA "gentherapie" zou zijn. De claim is al geruimte tijd geleden onwaar gebleken.
"Het experimentele systeem dat wordt gebruikt in de studie van de Universiteit van Lund is kunstmatig. Het gebruikte bijvoorbeeld in het laboratorium groeiende leverkankercellen, die niet representatief zijn voor gezonde cellen of een mens, om te onderzoeken of het mRNA van het vaccin omgekeerd was getranscribeerd. De resultaten van het onderzoek kunnen daarom niet worden geëxtrapoleerd naar mensen." (HealthFeedback)
De anti-vaccinatie beweging verspreid berichten over een kleine jongen die het gezicht was van een vaccinatiecampagne tegen kinderziektes. Hij overleed in de nacht van donderdag 3 november in Argentinië. Zijn dood is het onderwerp van gesprek en desinformatie in de antivax-sfeer. Santino Godoy Blanco overleden door Vaccinatie
Santino was inderdaad het gezicht van een nationale campagne om vaccinatie te promoten, een campagne echter tegen mazelen, rubella, bof en polio, die liep van 1 oktober tot 13 november. En niet tegen de Covid-19. (zie ook deze link bijvoorbeeld)
Inmiddels is vastgesteld dat het tragische overlijden van Santino, na twee maal een onjuiste diagnose, te wijten is aan een longontsteking, volgens autopsierapporten. De campagne is na zijn overlijden onmiddelijk stopgezet. Desondanks wordt zijn overlijden nog steeds aangehaald als voorbeeld van 'vaccinatieschade bij kinderen'.
De documentaire “Died Suddenly” (Plotseling Overleden), die recent verschenen is, claimt de belangrijkste nadelige effecten te beschrijven die in de afgelopen twee jaar zijn gemeld van de COVID-19-vaccins van de laboratoria van Pfizer, Moderna en AstraZeneca.

Richard Hirschman

De docu is gebaseerd op de beweringen van Richard Hirschman. Hij zegt “alle mensen die ik het afgelopen jaar heb gebalsemd, stolsels van vezelachtige massa hadden, terwijl in het verleden slechts 20 tot 25% van de dode mensen die naar mijn tafel kwamen, stolsels hadden”.

Geloofwaardigheid

De geloofwaardigheid van een dergelijke documentaire, buiten de bubbel van anti-vaxxers, staat of valt met betrouwbare data. Onderzoek. Wat is mijn conclusie over deze documentaire? "Emotie, geen feiten". Lees hier een uitvoerig artikel dat ik schreef nav het zien van de documentaire.

Corona-uitbraken China hebben wereldwijd effect

Men verwacht dat er mogelijk ruim 1,5 miljoen doden in 2023. De nieuwe corona-uitbraken in China, met als gevolg inmiddels duizenden doden en totale overbelasting van de ziekenhuizen in China, heeft mogelijk (wederom) wereldwijd effect. In China is de bevolking op dit moment maar matig gevaccineerd en de chinese vaccins werken veel minder effectief dan de westerse vaccins. Doordat daarnaast de maatregelen zijn losgelaten in China zijn er grote uitbraken van corona en de kans op nieuwe mutaties is zeer groot. » Lees hier verder.

Verzamelde informatie (FAQ)

De onderstaande FAQ wordt af en toe nog bijgewerkt en aangevuld maar is sinds begint 2022 vooral als archief/naslagwerk bedoeld inmiddels.

Corona FAQ (archief)

Is besmettelijker ook (minder) dodelijker?

De nieuwe corona-varianten -bijvoorbeeld die vanuit de UK was gekomen, Omikron uit (Zuid) Afrika, blijken veel besmettelijker dan de eerste corona-virus(sen) die rondwaarden. De Indiase variant, die voor het eerst in India werd gezien maar omdat de regering daar bezwaar maakt tegen de naamgeving nu de 'Delta-variant' wordt genoemd, was in juni 2021 dominant in het Verenigd Koninkrijk. Ook in de USA waren er grote zorgen over deze variant omdat de vaccinatiegraad in Amerika onvoldoende stijgt. Voor mensen die slechts één vaccinatie hebben gehad is deze variant ook een bedreiging met tot ca 65% kans op besmetting. De opkomst van Omikron, nóg besmettelijker, laat zien dat de virussen zodanig muteren dat ze steeds besmettelijker zijn. De "kracht" lijkt af te nemen maar "massa is kassa" voor een virus..

Omikron

De Omikron (B.1.1.529) Variant is eind november 2021 ontdekt. In eerste instantie waren er niet veel zorgen over, maar dat is snel veranderd omdat de variant veel mutaties bevat.

Symptomen Omikron

Omikron is (eind 2021) de dominante variant in Nederland. De symptomen van Omikron zijn
 • Brok in de keel
 • Extreme vermoeidheid
 • Zweetaanvallen in de nacht
 • Spierpijn
 • Droge hoest

Actuele berichten over Omikron

 • 24/11/2021 - Scientists warn of new Covid variant with high number of mutations. "The B.1.1.529 variant was first spotted in Botswana and six cases have been found in South Africa". Verwachting werd uitgesproken dat besmettelijkheid meeviel. Inmiddels blijkt dit totaal niet te kloppen.
 • 25/11/2021 - B.1.1.529: Covid 'super variant' with 32 spike mutations identified
 • 26/11/2021 - Nieuwe variant B.1.1.529 combineert het slechtste van alle vorige. “Bij eerdere varianten die opdoken, maakte ik mij nog niet eerder zulke grote zorgen. De snelheid waarmee deze variant oprukt, wijst op een groot adaptief voordeel. B.1.1.529 is op minder dan twee weken van een aandeel van 0,1 procent in de nieuwe besmettingen naar een aandeel van ongeveer 50 procent gegaan. Daar had de deltavariant ongeveer twee en een halve maand voor nodig". -- Biostatisticus Tom Wenseleers, De Morgen.
 • 29/11/2121 - WHO: „Het wereldwijde risico met deze nieuwe variant hebben wij ingeschat op erg hoog.” (Telegraaf)
 • In Zuid Afrika werden vooral jongeren getroffen. Dit heeft mogelijk mede te maken met de leeftijdsopbouw van de bevolking. Slechts 6% van de bevolking is 65+. Hierdoor ontstaat een vertekend beeld. Maar opmerkelijk is dat ook kinderen en jongeren er (kort) behoorlijk ziek van kunnen worden.
 • Omikron is de dominante variant sinds de laatste week van 2021.
 • [Juli 2022] Omikron BA.4 en BA.5 eisen in Amerika, India en andere landen meer slachtoffers dan eerdere varianten. In de USA is het aantal ziekenhuisopnames in één maand tijd verdubbeld, zo meldt Yahoo NEWS.
  • De nieuwe varianten lijken volgens de WHO (World Health Organization) niet ziekmakender dan de BA.2-variant die recent het meest in Nederland voorkwam (RIVM). Geconstateerd wordt dat de nieuwe varianten gevaccineerden en mensen die al corona hebben gehad gewoon wéér raken met een besmetting.
  • "Lab studies of antibodies from the blood of people who've been vaccinated or recovered from recent Covid-19 infections have looked at how well they stand up to BA.5, and this subvariant can outmaneuver them. So people who've had Covid as recently as winter or even spring may again be vulnerable to the virus." (CNN). Het aantal infecties explodeert volgens de Amerikaanse media: "The result is that we're getting sick in droves." (CNN).

Delta-variant

 • Volgens onderzoekers lijkt data die ze verzamelden via een coronatracking-app bij vier miljoen deelnemers erop te wijzen dat de Deltavariant aanvoelt als een “stevige verkoudheid”. “Covid gedraagt zich nu anders”, aldus professor genetische epidemiologie Tim Spector van King’s College London, die de studie leidde. “Mensen zouden kunnen denken dat ze gewoon een seizoensgebonden verkoudheid hebben en nog altijd naar feestjes kunnen gaan. Volgens ons is dat een belangrijke oorzaak voor de verspreiding van de variant.” Belangrijkste symptoom is hoofdpijn, gevolgd door keelpijn, een loopneus en koorts - 112Vandaag
 • Onderzoek wijst er verder op dat de deltavariant zeker 40 procent meer besmettelijk is dan de Alphavariant (of de Britse variant). Het risico op hospitalisatie zou zelfs verdubbelen. (112Vandaag)
 • Een recent onderzoek waarover Public Health England bericht toont aan dat de coronavaccins van Pfizer en AstraZeneca erg goed beschermen tegen de Deltavariant, die voor het eerst in India opdook. Belangrijk: de werkzaamheid is het hoogst na twee dosissen. Zo is Pfizer 96% effectief tegen hospitalisatie, dat van AstraZeneca haalt 92%. - hbvl.be
 • Jongeren zullen ziek worden, maar over het algemeen zijn zij er minder slecht aan toe dan de 50-plussers. Toch zijn er signalen dat de deltavariant tot meer ziekenhuisopnames leidt, en dus vaker voor ernstige covid zorgt, ook onder jongeren. - Trouw

Britse Variant

 • Waarom een besmettelijkere coronavariant erger is dan een dodelijkere. Virussen muteren en meestal muteren ze dan naar een besmettelijker maar 'minder dodelijker' variant. Virussen doen dat om 'te overleven'. Betekent dat dan dat er minder sterfgevallen zijn en een virus minder schadelijk is? Deze video legt het helder uit.
 • De Britse variant was daarnaast niet alleen besmettelijker maar zelfs dodelijker. "De zogenoemde ‘Britse variant’ van het coronavirus (variant B.1.1.7) is niet alleen besmettelijker dan het oorspronkelijke coronavirus, maar er komen nu ook aanwijzingen dat hij ook dodelijker is." Lees verder op NRC.
 • Portugal: nog maar zeven bedden voor coronapatiënten op het vasteland. Eind januari 2021 ruim 12.000 mensen overleden, Britse variant verantwoordelijk voor 65% van de gevallen. Ruim 700.000 besmetting. Het land is buitengewoon hard getroffen door een derde coronagolf. Begrafenisondernemingen aan hun volle capaciteit zitten, mortuaria in ziekenhuizen zijn in hoog tempo vol aan het raken. Sommige Portugese ziekenhuizen hebben uit voorzorg al koelcontainers geplaatst om extra ruimte te creëren. 112vdg.nl
 • Israël. "Gezondheidsexperts in Israël zijn met stomheid geslagen nadat blijkt dat na weken van strikte afsluiting en dagelijks vaccineren het aantal besmettingen blijft toenemen. Een kwart van alle doden zijn in januari overleden, er raken steeds meer kinderen besmet en de ziekenhuizen kunnen de stroom patiënten niet meer aan." Joods.nl
 • De Trouw meldt op 4 januari 2020: "In Londen moeten de ambulances wachten: de ic-afdelingen liggen vol, hele families sterven aan corona".
 • De 'Britse' variant heeftveel mutaties. In veel delen van het Verenigd Koningkrijk is deze variant eind december al de meest voorkomende in het Zuid-Oosten van Engeland. Meer op NRC.
 • Algemeen Dagblad: "De nieuwe Britse coronavariant, die ook in ons land is opgedoken, is volgens een nieuwe Engelse studie vele malen besmettelijker dan het huidige dominante virustype. Viroloog Marion Koopmans maakt zich zorgen"
 • Volgens bericht op BBC5 worden kinderen veel harder getroffen door deze variant dan de vorige en "liggen de afdelingen vol met kinderen" (Twitter, BBC5). Er is sprake van zuurstoftekort in het bloed, waardoor ouders in eerste instantie niets in de gaten hebben omdat door het zuurstoftekort kinderen juist 'drukker' zijn en energiek(er) lijken.
 • De nieuwe variant van het coronavirus is een stuk besmettelijker en ook jonge kinderen zijn "mogelijk vatbaarder voor deze variant". Het OMT denkt vooralsnog "dat de nieuwe variant niet gevaarlijker is voor kinderen" maar wil "eerst goed onderzoek doen" zo meldt RTL Nieuws.
Inmiddels is bekend dat een besmetting met corona vergaande gevolgen kan hebben voor de getroffenen. Corona discrimineert niet op leeftijd, geslacht of huidskleur.. Het kan iedereen treffen. De gevolgen kunnen wel verschillend zijn.

Risicogroepen

Sommige mensen lopen wel meer risico immers: hoe ouder je bent, hoe sneller je komt te overlijden door willekeurig welke ziekte en corona is daar geen uitzondering op. Ook zijn er diverse risicogroepen (zie ook betreffende onderwerp) zoals mensen met..
 • chronische hartaandoening
 • aangeboren hartafwijkingen
 • diabetes
 • ernstig overgewicht
 • mensen met hoge bloeddruk

Corona bij kinderen

De afgelopen tijd zijn er steeds meer resultaten beschikbaar gekomen van onderzoeken naar de gevolgen van corona bij kinderen.  Zowel in de reguliere pers als in wetenschappelijke tijdschriften en via sociale media lezen we steeds vaker alarmerende berichten over corona bij kinderen. >> Lees hier verder

Gevolgen corona

De gevolgen van corona zijn soms zeer ernstig. Mensen kunnen er aan overlijden. Long Covid treft mensen. Waaronder ook kinderen die, naar het zich liet aanzien, "slechts matig ziek waren" geworden van corona. Daarnaast is uit recent onderzoek gebleken dat één van de andere lange-termijn effecten van corona dementie kan zijn: "In Rijswijk zagen Ingrid Philippens en collega's dat corona in hun resusapen in alle gevallen leidde tot de formatie van eiwitbergjes in de hersenen. Die eiwitbergjes zijn een voorteken van dementie." (bron). Meer hierover is hier te vinden (engelstalig).

Gevolgen kunnen onder andere zijn

 • langdurig geur-/smaakverlies;
 • long covid;
 • hersenschade, longschade, overige schade bloedvaten;
 • mogelijk ook dementie (lange termijn, zie boven).
 • overlijden patiënt(en).

Arbeidsongeschikt

Er wordt veel gespeculeerd over de 'lange termijn gevolgen' van de vaccinaties. Maar de korte én lange termijn gevolgen van een corona-besmetting moeten zeker niet onderschat worden want hierover weten we ook nog zeer weinig! Wat dat aangaat zijn de gevolgen van vaccinaties waarschijnlijk vele malen beter onderzocht inmiddels dan de gevolgen van corona, die ons in de komende decennia nog lang parten kunnen gaan spelen! Er zijn inmiddels al veel mensen (langdurig) arbeidsongeschikt geraakt en wellicht zullen dat er in de toekomst nog veel meer worden.
Tot de risicogroep behoort iedereen die 70 jaar of ouder is en mensen met een van de volgende "onderliggende aandoeningen" of levenswijze (let wel, een 'onderliggende aandoening' is niet per definitie een ziekte!). Meer informatie op de website van de hartstichting: https://www.hartstichting.nl/

Risicogroepen

 • chronische hartaandoening
 • aangeboren hartafwijkingen
 • diabetes
 • ernstig overgewicht
 • rokers (minder weerstand 20% bevolking)
 • mensen met hoge bloeddruk

Mannen hoger overlijdensrico

 • Mannen hebben geen grotere kans om besmet te raken met het coronavirus dan vrouwen maar sterven er wel vaker aan. "Sterftecijfers van 21 ziekenhuizen in Wuhan tussen 21 en 30 januari laten bijvoorbeeld zien dat 75 procent van de overledenen man was." (Nieuwscientist)
 • Ruim de helft van de overledenen aan vastgestelde en vermoedelijke COVID-19 tot en met juni was man: 5 345 mannen (53 procent) tegen 4 722 vrouwen (47 procent). (CBS)
Dat maakt het totaal aantal mensen, in Nederland, die een verhoogd risico lopen minstens een vijf miljoen mensen.

Overgewicht en Corona

Er is een direct verband tussen overgewicht en oversterfte door corona. Dat verband leek tijdens de hele covid-19-pandemie al zeer waarschijnlijk, maar wordt nu ook bevestigd na onderzoek door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van de Tweede Kamer. (NOS).  

Helpen vitamines en supplementen tegen corona?

 • Het Voedingscentrum zegt dat er géén voedingssupplementen bestaan die bescherming bieden tegen corona en ook dat extra vitamines niet helpen. Het aloude credo van het voedingscentrum is: "Gezond eten, goed slapen en bewegen zorgen voor een zo goed mogelijke weerstand. Dit betekent dat je minder snel ziek wordt of sneller herstelt. Het betekent niet dat je geen corona meer kunt krijgen."
 • Het Voedingscentrum, dat helaas niet erg objectief is, vergeet wel te melden dat veel eten dat wij krijgen voorgeschoteld 'fabrieksvoer' is, ontdaan van alle essentiële voedingsmiddelen. Daarnaast rouleren er al enige jaren studies waaruit zou (moeten) blijken dat onze groenten en fruit de laatste vijftig jaar minder essentiële voedingsstoffen en vitaminen bevatten. In hoeverre dit waar is, valt voor mij niet te controleren maar ik ben genegen dit te geloven omdat de landbouw steeds meer is gericht op verhoging van productie. Groter, mooier, genetisch gemanipuleerd, 'beter van smaak' - dat lijkt belangrijker in deze industrie dan voedingswaarde.
Toch zijn er veel wetenschappers die van mening zijn dat vitaminen, en met name Vitamine D, wel degelijk verschil kunnen maken.
 • Vitamine D is een belangrijke vitamine volgens een artikel in The Lancet. Men schrijft ondermeer: "The striking overlap between risk factors for severe COVID-19 and vitamin D deficiency, including obesity, older age, and Black or Asian ethnic origin, has led some researchers to hypothesise that vitamin D supplementation could hold promise as a preventive or therapeutic agent for COVID-19." - het bewijs is echter lastig te leveren, aldus het onderzoek, omdat patiënten pas in het ziekenhuis terecht komen als corona al hevig heeft toegeslagen;
 • Thuisarts.nl stelt dat Vitamine D "belangrijk [is] voor sterke botten, tanden, spieren, uw weerstand en uw bloedsuiker" en "Veel mensen hebben extra vitamine D nodig: als u een getinte huid heeft, als u zwanger bent, kinderen en ouderen. Slik dan elke dag een vitamine D pil.". Dit is dus een algemeen advies van artsen(!), aan bepaalde groepen, om wél een supplement te nemen en niet eens gerelateerd aan corona.
 • Het voorgaande advies van artsen heeft een basis uiteraard. Nederlanders hebben vaak een Vitamine D tekort: "Vitamine D-deficiëntie komt veel voor, ook bij relatief jonge mensen en meer in de stad dan op het platteland." (Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde).
 • Mayo Clinic (USA, UK) schrijft op haar website: "Several recent studies have looked at the impact of vitamin D on COVID-19. One study of 489 people found that those who had a vitamin D deficiency were more likely to test positive for the virus that causes COVID-19 than people who had normal levels of vitamin D. Other research has observed high rates of vitamin D deficiency in people with COVID-19 who experienced acute respiratory failure. These people had a significantly higher risk of dying. And a small, randomized study found that of 50 people hospitalized with COVID-19 who were given a high dose of a type of vitamin D (calcifediol), only one needed treatment in the intensive care unit. In contrast, among the 26 people with COVID-19 who weren't given calcifediol, 13 needed to be treated in the intensive care unit.
 • Experts stellen dat Vitamine D niet "de oplossing voor het probleem" is maar wél helpt om de mate van infectie af te remmen en de ernst van de klachten, als je het toch zou oplopen, te verminderen (video, AD)
Het lijkt er dus alleszins op dat de medische experts ondubbelzinnig vaststellen dat er a) veel mensen met een vitamine D-gebrek zijn en dat b) mensen met een Vitamine D-gebrek niet alleen minder gezond zijn maar ook zwaarder te lijden hebben onder corona. Het gebruik van Vitamine D-supplementen wordt door artsen aangeraden, ook ingeval er géén sprake is van een corona-pandemie.

Overige supplementen

Pterostilbene AmazonReservatrol en Pterostilbeen worden als medicatie ingezet maar kunnen ook als supplement ter preventie worden gebruikt. Vooral Pterostilbeen heeft veel positieve invloed, ook bij andere klachten en/of ter preventie er van. Het is niet goedkoop! Tip: op Amazon.nl zie je regelmatig aanbiedingen er voor.
 • Resveratrol. "waarschijnlijk vooral in de beginfase van de ziekte mogelijk gunstige effecten heeft. ,,Op vijf manieren. Het heeft een antiviraal effect; het werkt als antioxydant; het belemmert de binding van het virus aan de ACE2-receptoren; het herstelt de verstoorde ACE2-ATII-balans; en het verlaagt het leptine.’’ ACE2 en ATII zijn enzymen die een rol spelen in het hart- en vaatstelsel." (DvhN). Zie ook Jinek aflevering 48.
 • Pterostilbeen. ,,In landen als India en de Verenigde Staten wordt onderzoek gedaan naar deze middelen. Ook in het UMCG zijn collega’s ermee bezig. Deze middelen blijken een krachtig antiviraal effect te hebben.’’ (DvhN). "Pterostilbeen heeft een paar voordelen boven resveratrol: de biologische beschikbaarheid is hoger (70-90% tegenover 20-30%), pterostilbeen verblijft langer in het lichaam (105 tegenover 14 minuten) en de orale absorptie, cellulaire opname en metabole stabiliteit is beter dan van resveratrol." (Stg Orthokennis). Het middel heeft daarnaast, als voedingssupplement, nog veel andere gunstige effecten op de gezondheid, onder andere voor diabatici, maar is niet erg goedkoop.
Er is (op dit moment) nog geen echt medicijn tegen corona. Er wordt nog heel veel onderzoek gedaan (Zie bijvoorbeeld NemoKennslink, SWAB). Medicijnen tegen corona hebben allemaal één nadeel ten opzichte van vaccinatie. Vaccinatie is, in veel gevallen: voorkómen. Medicijnen nemen tegen de ziekte betekent: je bént er (al) ziek van en probeert de schade te beperken.

Nieuwe ontwikkelingen

 • Pfizer heeft een pil ontwikkeld die de klachten van coronapatiënten onder controle moet houden. Dat middel, ritonavir genaamd, verkleint de kans op ziekenhuisopname of overlijden met 89 procent, zegt Pfizer na proeven met het middel.
 • Het middel molnupiravir is een anitviraal middel ontwikkeld tegen griep. Het antivirale middel molnupiravir kan als het op tijd wordt toegediend 50 procent van de ziekenhuisopnames en overlijdensgevallen in risicogroepen voorkomen, maakte farmaceut Merck bekend op basis van klinisch onderzoek. De fabrikant heeft tevens besloten om het patent te delen met de 3e wereldlanden. Er zijn wel grote zorgen over het middel omdat er klokkenluidersklachten zijn dat het middel genmutaties zou veroorzaken.
 • Israëlische ziekenhuizen claimen op kleine schaal succesvol met een nieuw en bestaand medicijn patiënten te hebben behandeld die ziek waren geworden door besmetting met Corona. "Preliminary testing shows that 29 out of 30 virus patients in serious condition that were administered the drug, dubbed EXO-CD24, once a day made a full recovery within five days; similar treatment announced by Hadassah Medical Center". Lees verder op Y|Net.

Bestaande medicijnen

Uit diverse wetenschappelijke onderzoeken gebleken dat toediening van de volgende al voorhanden zijnde middelen de ziekte remmen en genezing bespoedigen:
 • Broomhexine HCL 8mg. Onder andere gebruikt in de bestrijding van de corona-uitbraak in Iran, onderzoek in Duitsland en VS gaven goede resultaten. Vrij verkrijgbaar bij Kruidvat, Albert Heijn, Etos, etc.. Reformatorisch Dagblad: "In een gerandomiseerde klinische studie, de gouden standaard voor medisch onderzoek, werden 78 deelnemers willekeurig verdeeld in twee gelijke groepen. De ene groep kreeg broomhexine –twee weken lang, drie keer per dag 8 milligram– in combinatie met de reguliere behandeling, de andere groep kreeg alleen dat laatste. Vier weken na de ziekenhuisopname waren in de controlegroep vijf patiënten overleden, moesten elf patiënten naar de intensive care en negen patiënten aan de beademing worden gelegd. Daarentegen overleed niemand in de groep die broomhexine kreeg, hoefden er slecht twee op de ic te worden opgenomen en had er maar één mechanische ventilatie nodig."
 • Resveratrol. "waarschijnlijk vooral in de beginfase van de ziekte mogelijk gunstige effecten heeft. ,,Op vijf manieren. Het heeft een antiviraal effect; het werkt als antioxydant; het belemmert de binding van het virus aan de ACE2-receptoren; het herstelt de verstoorde ACE2-ATII-balans; en het verlaagt het leptine.’’ ACE2 en ATII zijn enzymen die een rol spelen in het hart- en vaatstelsel." (DvhN). Zie ook Jinek aflevering 48.
 • Pterostilbeen. ,,In landen als India en de Verenigde Staten wordt onderzoek gedaan naar deze middelen. Ook in het UMCG zijn collega’s ermee bezig. Deze middelen blijken een krachtig antiviraal effect te hebben.’’ (DvhN). "Pterostilbeen heeft een paar voordelen boven resveratrol: de biologische beschikbaarheid is hoger (70-90% tegenover 20-30%), pterostilbeen verblijft langer in het lichaam (105 tegenover 14 minuten) en de orale absorptie, cellulaire opname en metabole stabiliteit is beter dan van resveratrol." (Stg Orthokennis). Het middel heeft daarnaast, als voedingssupplement, nog veel andere gunstige effecten op de gezondheid, onder andere voor diabatici, maar is niet erg goedkoop.
 • Remdesivir. Wordt alleen via infuus in ziekenhuizen toegepast. De werking is omstreden in die zin dat de WHO zegt dat het "geen significant effect" zou hebben. Omdat het alleen in het ziekenhuis toegepast kan worden is het een medicijn dat pas zéér laat in besmettingsfase gebruikt wordt en daarom zeker niet interessant voor bijvoorbeeld zelfzorg.

Ivermectine

 • Ivermectine is een middel tegen wormen en schurft dat volgens sommige onderzoeken tot een reductie van wel 75% van het aantal overledenen kan leiden. Diverse onderzoeken claimen succesvolle behandeling van patiënten echter het onderzoek is veelal nog niet peer-reviewed (niet geverifieerd) of op zeer kleine populaties uitgevoerd. "Ivermectin was not associated with reduced mortality [..] There insufficient certainty and quality of evidence to recommend the use of ivermectin to prevent or treat ambulatory or hospitalized patients with COVID-19." (bron).
 • "Er is geen enkel medisch verantwoord bewijs dat het werkt", zegt oud-huisarts Ted van Essen die zich er in verdiept heeft. "Het is een zwaar middel met veel bijwerkingen, zoals slapeloosheid, misselijkheid en obstipatie. Het is tot nu toe alleen getest in laboratoria. Daar bleek weliswaar dat ivermectine het coronavirus doodt, maar daarbij ging het om een dosis die honderd keer hoger ligt dan wat we veilig achten voor mensen." (EenVandaag)
 • In Brazilië zou Ivermectine "met succes" op grote schaal toegepast worden volgens berichten op social media. Niets is minder waar: "Brazilians had to learn in the hardest way that ivermectin didn't work." liet een IC-arts weten en "Brazilians quickly discovered — through heart-wrenching personal experience — the limits of treating COVID-19 with ivermectin. Brazil suffered some of its worst death rates yet in late 2020 and early 2021, even in heavily ivermectin-dosed areas, as the more transmissible P1, or Gamma, variant spread quickly across the country." (Business Insider)
Lees verder: "Ivermectine, een paardenmiddel tegen corona?"

Hydroxychloroquine

Het omstreden medicijn hydroxychloroquine werkt volgens het éne onderzoek wel, dan weer niet, etc. Het product is niet vrij verkrijgbaar. Er leek een indicatie te zijn dat het werkt mits in een vroeg stadium toegediend. Uitgebreid onderzoek heeft echter aangetoond dat het tegendeel waar is:
 • We found that treatment with hydroxychloroquine is associated with increased mortality in COVID-19 patients, and there is no benefit of chloroquine. (PubMed.gov, april 2021)
Lees verder: Sterftecijfer covid-patiënten hoger met hydroxychloroquine

Asperine

Asperine werkt bloeddrukverlagend. Eén van de risicofactoren is een hoge bloeddruk. Een middel dat de gevolgen van een Covid-19 besmetting lijkt te dempen is Asperine.
 • "Researchers found that hospitalized COVID patients who took a daily low dose of aspirin had a significantly lower risk of complications and death from the virus. Aspirin users were 43 percent less likely to be put in the intensive care unit (ICU) and 44 percent less likely to be placed on a ventilator. They also had a 47 percent decrease in the risk of dying from their coronavirus infection compared to hospitalized patients who were not taking daily aspirin doses." (Yahoo)
Het heeft echter ook nadelen en is niet zonder risico om dagelijks asperine te nemen!
 • De volkswijsheid dat het verstandig is om een aspirine per dag te nemen, omdat die het bloed verdunt en de kans op hart- en vaatziekten kleiner maakt, klopt niet voor iedereen. Zeker 70-plussers lopen een verhoogd risico op andere problemen als ze een dagelijkse aspirine slikken.
 • "aspirine heeft wel bijwerkingen. Klinkt alsof eigenlijk iedereen op voorhand aan de aspirine moet. Toch is dat niet waar. Dat heeft te maken met de mogelijke bijwerkingen: maagpijn en zelfs een maag- of hersenbloeding."
Kortom: het is niet zomaar een wonderpilletje dat iedereen zou moeten slikken.

Vaccinatie

De enige oplossing die, vooralsnog, geboden wordt is vaccinatie. Er is veel kritiek op de vaccinatie (ontwikkeltijd, betrouwbaarheid, bijwerkingen). Zie hiervoor de andere FAQ-items. Eén van de zaken die ik naar voren wil brengen is: zelfs artsen die de griepvaccinatie als vrijwel nutteloos beschouwen zijn voorstander van de corona-vaccinaties. Dat zegt wel iets! Belangrijkste reden dat zij deze corona-vaccinaties steunen is: er is méér onderzoek naar de anti-corona vaccins (vergelijkingen met bijvoorbeeld dubbel-blind trials) gedaan in de afgelopen, korte, periode dan naar de griepvaccins!
Op de sociale media lees je regelmatig verhalen over corona-besmettingen bij of via gevaccineerde mensen. Zo worden er bijvoorbeeld claims gedaan dat er in de ziekenhuizen héél veel mensen zouden zijn opgenomen die volledig gevaccineerd zouden zijn.

Gevaccineerde mensen met Corona in het ziekenhuis?

 • Aantal coronapatiënten met volledige vaccinatie in het ziekenhuis opgenomen stijgt: 44 procent van de patiënten die in oktober 2021 met corona in een gewoon ziekenhuisbed belandden was gevaccineerd. "Dit komt domweg doordat het aantal gevaccineerden in de samenleving vele malen groter is (circa 84 procent). [..] Het RIVM berekende dat ongevaccineerde coronapatiënten in het ziekenhuis bijna 20 jaar jonger zijn dan gevaccineerde. De kans om als volledig gevaccineerde persoon met het coronavirus in het ziekenhuis te worden opgenomen is zeventien keer lager dan voor een niet-gevaccineerde, blijkt uit de rekensommen." (Trouw 4/11/2021).
 • Minister de Jonge heeft deze vraag (via Twitter, 27/07/2021) eerder ook beantwoord. Hij verwijst daarbij naar de informatie van het RIVM die hierover statistieken heeft bijgehouden.
Hoeveel gevaccineerden liggen met corona in het ziekenhuis
Tweet Minister de Jonge

Kun je corona krijgen als je gevaccineerd bent?

Ja, dat kan. Vanaf het éérste begin is duidelijk gemaakt dat de vaccinatie nooit 100% bescherming biedt. Iedereen die nu de spot drijft met het gegeven dat er desondanks toch gevaccineerden in het ziekenhuis terecht zijn gekomen gaat hier doelbewust aan voorbij.

Waarom liggen er gevaccineerde mensen in het ziekenhuis?

Vooral ernstig kwetsbaren en ouderen zijn als eerste gevaccineerd om het risico voor hen zoveel mogelijk te beperken. Dat er vooral in de oudere leeftijdsgroep gevaccineerden toch getroffen worden is dan ook te verwachten immers: er is altijd een risico dát je toch corona kunt krijgen. Een veel kleiner risico, dat wel. Daarnaaast is het aantal gevaccineerde mensen die in het ziekenhuis terecht komen met corona slechts een fractie van het aantal dat er in terecht zou zijn gekomen was deze groep niet gevaccineerd. Dat hebben de eerdere besmettingsgolven immers aangetoond. Maar, zoals de cijfers aantonen, liggen er in Nederland vooralsnog bovenal niet-gevaccineerde mensen in het Ziekenhuis. Ook zijn er mensen waarbij het vaccin niet aanslaat. Zij blijven kwetsbaar.

In Israël is 90% van de ziekenhuisopnames wél gevaccineerd!

Eveneens veel gehoord is dat in landen als Israël, die voorop liepen met vaccinaties, de overgrote meerderheid van de ziekenhuisopnames gevaccineerden betreft. Dit is het 'halve' verhaal. De status (op 19 juli 2021) was namelijk als volgt:
 1. de vaccinatiegraad is zéér hoog (in de risicogroepen!);
 2. het absolute aantal ziekenhuisopnames is extréém laag;
 3. vaccinatie is nooit waterdicht - een bekend gegeven, zie eerder.
 4. Meer dan de helft van de opnames in het ziekenhuis zijn niet gevaccineerden.
Dat er dus in Israël, in absolute aantallen, meer gevaccineerden dan ongevaccineerden in het ziekenhuis terecht kwamen was waar, echter ook zéér verklaarbaar. Het zijn dus niet "vooral de gevaccineerden die besmet raken met corona en vervolgens in het ziekenhuis belanden" zoals de fakenieuws-outlets zoals Ninefornews beweren. Het wordt veroorzaakt doordat er nauwelijks nog ongevaccineerde mensen in de risico-groepen zijn! De nepnieuws-verspreiders verdraaien de feiten doelbewust en verzwijgen relevantie informatie zoals bijvoorbeeld het feit dat 90% van de 60-plussers in Israël gevaccineerd zijn. Verhoudingsgewijs zijn er in de ziekenhuizen véél meer ongevaccineerden opgenomen dat gevaccineerden! Je zou het verschijnsel dat we hier zien kunnen vergelijken met de wet van de remmende voorsprong.

Kunnen gevaccineerde mensen anderen besmetten?

Ook dat is een mogelijkheid. Als gevaccineerde kún je een niet gevaccineerde met corona besmetten. Bedenk echter dat de kans nagenoeg nihil is dat een gevaccineerde een andere gevaccineerde aansteekt met corona (als "drager") die vervolgens een ongevaccineerde zou besmetten. Hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe kleiner de kans op overdracht. Dat is een eenvoudig rekensommetje.. In sommige Telegram-groepen wordt beweerd dat gevaccineerden de ongevaccineerden ook met 'spike-eiwit' zouden besmetten. Dat is uiteraard regelrechte nonsens. De huismiddeltjes die vervolgens als 'wapen' er tegen worden aanbevolen ("zink van het Kruidvat" e.d.) zijn ronduit bizar. Laat je niet gek maken door dit soort berichten. Het is volslagen onmogelijk.

Bloedklonters (veneuze tromboses)

Dat vaccineren zinvol is blijkt ook uit een recent bericht van Het Laatste Nieuws:
 • "Het risico op het ontwikkelen van bloedklonters is veel lager na een vaccinatie tegen Covid-19 dan wanneer iemand de ziekte zelf oploopt. Dat blijkt uit de grootste studie tot nu toe naar de bijwerkingen van het vaccin. De resultaten werden gepubliceerd in het ‘British Medical Journal’. De medische gegevens van 29 miljoen mensen die hun eerste Pfizer- of AstraZeneca-dosis kregen, werden daarbij vergeleken met die van bijna 2 miljoen positief geteste mensen."
Ook het beweerdelijke gevaar van AstraZeneca wordt genoemd:
 • Uit de studie blijkt nu echter dat veneuze tromboses bijna tweehonderd keer vaker voorkomen bij een coronabesmetting dan bij een prik met AstraZeneca. In het eerste scenario werden 12.614 extra gevallen (op tien miljoen) vastgesteld, in het tweede scenario waren er amper 66 extra gevallen.
Het mag duidelijk zijn: vaccineren is uiterst zinvol en beschermt goed. Véél beter dan een 'besmetting doorstaan'.
Is een corona-vaccin wel veilig? Gaat de ontwikkeling er van niet véél te snel? Facebook-comments worden overspoeld met mensen die zich verzetten tegen vaccinatie in zijn algemeenheid en vaccins tegen corona in het bijzonder.

Bezwaren

Belangrijkste bezwaar tegen "het vaccin" is dat het véél te snel zou zijn ontwikkeld en daarom nooit goed kan zijn.

"Er was al veel voorwerk verricht op vaccins tegen het SARS- en het MERS-coronavirus, broertjes die veel op het huidige virus lijken. Zo wisten wetenschappers vrijwel direct op welk eiwit van het virus ze zich moesten richten. Dat scheelt jaren laboratoriumonderzoek" (Nu.nl)

Er is dus maar voor een heel klein gedeelte sprake van een "snelle ontwikkeling". Vaccins bestonden al, ze moesten alleen aangepast worden voor de huidige corona-variant. Daarnaast is het onjuist te spreken over "het vaccin", want er zijn verschillende vaccins en zelfs verschillende typen vaccins ontwikkeld. » Lees hier verder over dit onderwerp

Betrouwbaarheid Vaccinaties

 • “De cijfers die nu gepubliceerd zijn, worden verzameld door een onafhankelijk statisticus. Die legt ze vervolgens voor aan een monitoring board. Dat beoordeelt of er al een conclusie getrokken kan worden. En wat heeft zo’n farmaceut eraan om zaken te verdraaien? Dat komt op een gegeven moment hoe dan ook uit, instanties controleren alles. Dat zou voor een bedrijf heel schadelijk zijn, ook financieel.” Parool,  Kinderarts-epidemioloog Patricia Bruijning (UMC Utrecht)

Er is DNA van Chimpansees gebruikt?

 • Er is geen sprake van één vaccin, maar meerdere. Onderzoekers in Oxford hebben een onschuldig verkoudheidsvirus van chimpansees gebruikt en dat aangekleed met de uiterlijke kenmerken van het coronavirus. Daardoor denkt het lichaam dat het om corona gaat en maakt het antistoffen en immuuncellen aan. Een ‘echte’ corona-infectie is vervolgens in de meeste gevallen kansloos. (Parool). Dat is dus iets anders dan "DNA van chimpansees".

Chippen via vaccinatie

Daarnaast zijn er ook die claimen dat er 'bepaalde geheime plannen' zijn om iedereen bij de vaccinatie stiekum 'te chippen' om zo de mensheid onder controle te brengen. Dan gaat men er vanuit dat er een soort van 'geheime samenzwering' is waarbij allerlei mensen en organisaties betrokken zijn zoals Bill Gates, de WHO, artsen, journalisten en ga zo maar door. Vraag je af bij dergelijke beweringen: zou er dan werkelijk onder de honderden duizenden betrokkenen niet één klokkenluider zijn? Er zijn daadwerkelijk samenzweringen (geweest). Maar: die zijn altijd kleinschalig én komen nagenoeg altijd uit.

Laat je huid los na vaccinatie?

Een alarmerend bericht op de rechts-radicale fakenieuws-site Frontnieuws dat op social media door veel mensen is gedeeld wil je er van overtuigen dat "je huid loslaat" als gevolg van "het experimentele vaccin". Als eerste moet opgemerkt worden dat "het" vaccin niet experimenteel is. Er zijn op dit moment (4/2021) al meer dan 693 miljoen mensen gevaccineerd tegen corona met diverse vaccins. Er is hier géén sprake van een experiment, integendeel. aantal mensen gevaccineerd covid wereldwijd Het betreft hier de 74-jarige Richard Terrell die extreem allergisch reageerde op het Johnson & Johnson vaccin: "In the hospital, doctors determined that Terrell's symptoms were a rare reaction to the Johnson & Johnson COVID-19 vaccine". Volgens het ziekenhuis waren géén (andere) essentiële organen aangetast. De ontstekingsreactie is uiterst zeldzaam en waarschijnlijk gerelateerd aan een draagstof in het vaccin. Hij zou van een griepspuit of een ander vaccin dan ook mogelijk dezelfde symptonen hebben kunnen krijgen. Belangrijk is wat hij er zelf van vond: "Terrel said he doesn't regret getting the vaccine, and he encourages everybody to get their shots". (Health.com).

Bijwerkingen Vaccinatie

Elke vaccinatie heeft vaak enige bijwerkingen. De bijwerkingen van de corona-vaccinaties zijn verschillend qua heftigheid per patiënt en per type vaccinatie.

- AstraZeneca

Media berichten (11/3/2021) over Trombose na vaccinatie met AstraZeneca vaccin. Gezien het type vaccin is het mijns inziens niet zo verwonderlijk dat dit in een extreem klein aantal gevallen zou kunnen voorkomen immers bij corona is er "verhoogd risico op trombose" volgens het RIVM.

- Relatie met vaccin?

In Nederland krijgen ca 17.000 mensen per jaar trombose. Dat zijn er 46 per dag. Zónder corona-vaccinatie. Dat er een kans is dat je trombose krijgt op een zeker moment nadat je toevalling een vaccinatie hebt gehad is daarom altijd aanwezig, maar er is geen noodzakelijk of causaal verband (correlatie is geen causaliteit!). Dat men het streng controleert, zéér voorzichtig is en onderzoekt is alleen maar toe te juichen.

- Meldingen AstraZeneca

 • Het vaccin van AstraZeneca staat bekend als het minst effectief (60%) en heeft volgens diverse berichten de meest heftige, kortdurende, bijwerkingen. In de zorg in Frankrijk heeft dit recent tot problemen geleid doordat door de bijwerkingen, bij zorgmedewerkers, er te veel kort verzuim ontstond. De bijwerkingen worden gerelateerd aan het feit dat het een vector-vaccin is. "Bij een vectorvaccin wordt er gebruikgemaakt van een bestaand onschuldig verkoudheidsvirus (een adenovirus) waar een klein stukje van de genetische code van het coronavirus aan wordt toegevoegd. Daarmee wordt het verkoudheidsvirus “drager” van het spike-eiwit van het coronavirus." (bron).
 • Enkele tientallen mensen in Europa hebben na toediening van het vaccin van AstraZeneca last gekregen van de combinatie van trombose en trombocytopenie, zo heeft EMA vastgesteld.  "Maar de voordelen van het vaccin zijn nog altijd groter dan de risico’s, zegt Marco Cavaleri, hoofd vaccinatiestrategie van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dinsdag in Italiaanse media." (Telegraaf).
 • Het EMA heeft gezien de zeer beperkte risico's, ondanks het mogelijke verband, besloten dat AstraZeneca gewoon gebruikt mag worden. De voordelen zijn groter dan de eventuele nadelen (NOS).

Narcolepsie als gevolg vaccinatie?

Sommigen voeren aan dat narcolepsie een risico is van vaccinatie, onder verwijzing naar een aantal gevallen van narcolepsie als gevolg van, naar men aanneemt, de vaccins tegen de 'Mexicaanse griep'. Onderzoek door experts op het gebied van narcolepsie heeft aangetoond dat:
 • er inderdaad een aantal vaccins zijn geproduceerd  (van het merk Pandemrix) welke niet goed waren samengesteld met als gevolg dat er een een zeer klein percentage mensen is geweest die hierdoor narcolepsie hebben gekregen. In Nederland gaat het om zo'n tien personen. De overheid heeft hen in 2018 schadeloos gesteld ondanks dat er toen geen sluitend bewijs was;
 • ditzelfde onderzoek heeft echter ook onomstoteljik aangetoond dat deze mensen, en anderen die niet gevaccineerd zijn, narcolepsie krijgen vanwége dit griepvirus. "In een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences geeft het team van Mignot een duidelijke bevestiging van de theorie dat narcolepsie een auto-immuunziekte is."
Lees hier verder.

Sterfgevallen na vaccinatie?

In Noorwegen zijn 29 mensen overleden 'nadat zij een corona-vaccinatie hebben gehad' zo wisten diverse media te melden, zoals HLN. Dit heeft er toe geleid dat sommigen dit meteen aangrepen als 'bewijs' dat het Pfizer vaccin 'heel gevaarlijke bijwerkingen heeft'.
 • Er zijn inderdaad mensen overleden nadat ze gevaccineerd zijn. Het betreft hier echter mensen die zijn overleden die al zeer kwetsbaar waren. In een aantal gevallen is nader onderzoek gedaan door de Noorse "RIVM". Gebleken is dat niet aantoonbaar is (geen causaal verband) dat de vaccinatie de oorzaak is van hun overlijden;
 • Elke dag sterven in Noorwegen in de verpleeghuizen ca. 45 mensen. Dat een aantal hiervan gevaccineerd waren en kwamen te overlijden is niet te relateren aan de vaccinatie. Waarschijnlijk waren ze zonder vaccinatie ook overleden omdat ze al erg zwak waren;
 • Ook in andere landen is dit zelfde fenomeen geconstateerd.
In Noorwegen zijn inmiddels bijna alle inwoners van verpleeghuizen gevaccineerd. Het gaat om zo'n 48.000 mensen. (NOS)
Is "het" coronavaccin gevaarlijk? Voor Europa zijn twee vaccins het meest van belang, het vaccin van Moderna en het vaccin van Pfizer. Beide werken op een andere manier. De meeste kritiek is er op het vaccin van Pfizer. Niet vanuit de wetenschap, maar vanuit hen die zich verzetten tegen vaccinatie.

De Code is gekraakt

 • Simpel gezegd: als je de code hebt gekraakt voor het RNA waarmee een cel eiwit kan gaan maken, kun je deze code namaken. RNA kun je namelijk zien als een soort gecodeerde gebruiksaanwijzing: als je de code van de gebruiksaanwijzing hebt, kun je bepaalde eiwitten in elkaar zetten. En als je de code kunt namaken, kun je daarmee het eiwit namaken. Dit is grofweg wat mRNA vaccins doen: het is een stukje nagemaakte code, wat wordt ingebracht in een lichaamscel. De cel gaat vervolgens het eiwit zelf maken wat anders door het virus gemaakt zou worden, en daar komt een immuunrespons op. Deze genetische code codeert dus enkel en alleen voor dat stukje eiwit, en niet voor de rest van het virus. Oftewel: er wordt wel eiwit gevormd waar een immuunrespons op wordt gemaakt, maar je cellen zitten niet vol met virussen. Wanneer je vervolgens besmet raakt met het virus zal je lichaam die eiwitten direct herkennen en aanvallen met antilichamen. Zo kan het virus niet in de cel komen, en word jij niet zo ziek. (Dr. Heleen Lameijer)

Video

Bijgaande video van de Universiteit van Nederland legt het helder uit.
Zijn de vaccins voor Covid-19 experimentele gentherapie?

Experimentele Vaccins?

 • Alle coronavaccins die in België in Nederland worden gebruikt, zitten in fase 4 van het vaccinonderzoek. Dat wil zeggen dat ze zijn goedgekeurd voor gebruik en dat de gegevens over de vaccinatie van de bevolking worden bijgehouden en opgevolgd. De vaccins zijn dus géén experimentele vaccins.

Gentherapie

 • Gentherapie is het inbrengen van genetisch materiaal in (menselijke) cellen in het kader van een geneeskundige behandeling van het eigen DNA. Behandelingen met gentherapie staan nog in de kinderschoenen en worden niet breed toegepast (Wikipedia, Pfizer).
 • Het Pfizer vaccin brengt mRNA in, de "werkbriefjes" voor cellen. Op zich fundamenteel niet anders dan wat een virus doet, of wat het lichaam constant doet. De cel krijgt zo'n werkbriefje en begint die uit te voeren. In het geval van het vaccin is dat het creëren van een "spike" die verdacht veel lijkt op die van het covid virus. Dit geeft het lichaam de gelegenheid om in een veilige omgeving te leren hoe deze spike te vernietigen, en dus als er een covid-19 virus langs komt weet het lichaam meteen wat te doen en wordt een besmetting als het goed is voorkomen. De werkbriefjes bevatten expliciet niet een instructie om meer van zichzelf te maken. Zodra de werkbriefjes op zijn, is het vaccin klaar met zijn leertaak. Dus het blijft ook niet actief in het lichaam. (Quora)

Niet experimenteel, géén gentherapie

 • Tijdens het Kamerdebat in de Tweede Kamer over de coronamaatregelen heeft Kamerlid Nicki Pouw-Verweij (JA21) FvD-leider Thierry Baudet terecht gewezen. Baudet sprak zich uit tegen coronavaccins. Volgens hem zijn mRNA-vaccins tegen het coronavirus, zoals die van Moderna en Pfizer, experimenteel en gentherapie. Maar dat werd door Pouw-Verweij weerlegd, als enige arts in de Kamer. (RTLNieuws).
De claim dat 'het vaccin' een experimentele gentherapie zou zijn is dus volstrekt onhoudbaar. De mRNA vaccins werken net als elk ander vaccin: ze zorgen dat het immuunsysteem de 'aanvaller' (het virus) herkent en bestrijd en passen niet het DNA aan.  

Zijn de vaccins wel Halal, Koosjer of Vegan?

Sommige vaccins bevatten gelatine, een eiwit dat uit varkensafval gehaald wordt. Zowel voor joden als voor moslims is varkensvlees verboden. Beide geloofsovertuigingen staan deze vaccins echter toe: voor moslims omdat de gelatine bewerkt werd, en dus als zuiver kan beschouwd worden, en voor joden omdat vaccins niet via de mond worden ingenomen. De momenteel beschikbare coronavaccins bevatten geen dierlijke producten zoals gelatine. Ze zijn dus per definitie koosjer, halal en vegan. (Bron)
Veel mensen hebben geen enkele moeite met abortus. Integendeel, in Nederland en heel veel andere landen is abortus een 'recht van de vrouw'. Opmerkelijk genoeg is echter één van de bezwaren die rondgaat dat er in "het vaccin" cellen van geaborteerde kinderen zouden zitten. Wanneer je enerzijds niet tegen abortus bent maar anderzijds dit als argument aanvoert om het vaccin af te wijzen klinkt dit nogal tegenstrijdig. Gelukkig is het echter ook niet waar.

Cellen van embryo's niet in Vaccin

 • "Waar komt dit verhaal dan vandaan? NUcheckt legde eerder uit dat dit gebaseerd is op het feit dat bij de ontwikkeling van sommige vaccins gebruikt wordt gemaakt van zogenoemde 'humane cellijnen'. Dit zijn geen 'restjes foetus', maar sommige van deze cellijnen zijn wel gebaseerd op cellen van embryo's. Deze embryo's zijn tientallen jaren geleden geaborteerd. AstraZeneca maakt bijvoorbeeld gebruik van een cellijn die is gebaseerd op niercellen van een embryo dat in 1973 in Nederland is geaborteerd. Deze cellen zijn in het lab veranderd en geselecteerd en hebben zich enorm vaak vermenigvuldigd. De cellen die gebruikt worden voor vaccins hebben dus nooit in het embryo gezeten. Ze zijn ook anders dan de cellen die ooit in het embryo zaten." (NuCheckt)
 • Er is ook geen enkele aanwijzing dat de cellijn afkomstig is van speciaal voor dit doel geaborteerde kinderen. Het is niet eens duidelijk wat de reden voor de betreffende abortus is geweest. Het is zeer wel mogelijk, waarschijnlijk, dat het een medisch noodzakelijke abortus is geweest waarbij de ouders de embryo hebben afgestaan voor medisch onderzoek (anders was het namelijk niet toegestaan geweest).
 • Bij veel medisch onderzoek wordt gebruik gemaakt van embryonale stamcellen. Bijvoorbeeld voor onderzoek naar de ziekte van Parkinson, diabetes e.d. Wanneer we bezwaren hebben tegen dit type onderzoek, zou onderzoek naar deze medicijnen onder dezelfde bezwaren moeten vallen.
Nb. persoonlijk ben ik geen voorstander van abortus zonder medische noodzaak. Maar wanneer er een abortus is uitgevoerd wegens medische noodzaak en de ouders het embryo afstaan voor onderzoek is er geen (ethisch) bezwaar. Ook geldt dat betreffende cellijn niet voor álle vaccins is gebruikt.
Er wordt met grote regelmaat en stelligheid beweerd dat de samenstelling van "het corona-vaccin" geheim zou zijn. Zoals bijvoorbeeld een mevrouw beweert op Facebook: "Als de overheid nu eens de bevolking zou vertellen, wat er in zit.... treed naar buiten!!! Communiceer..... dat al in eerste instantie! Ipv alleen maar propageren.....zelfs dat doen ze niet! En geloof mij maar, het blijft niet bij de vaccinatie.... de mondkapjes blijven, de 1 1/2 mtr maatschappij net zo goed! Er veranderd strx helemaal niks! En dan...... ja dan heb je die rotzooi al ingespoten. Mij niet gezien".

Is de samenstelling geheim?

 • Nadat een medicijn of vaccin is goedgekeurd, publiceert het Europees medicijnagentschap (EMA) de beoordelingsrapporten op hun website. In deze rapporten staat onder andere beschreven welke methodes er zijn gebruikt en welke resultaten en gegevens uit de studies naar voren zijn gekomen. Zo is het mogelijk om na te gaan op basis waarvan het medicijn of vaccin goedgekeurd is. Ook alle informatie over het medicijn of vaccin zelf, en wat er precies in zit, wordt op de website van het EMA gepubliceerd. Daarnaast vind je deze informatie ook terug in de productinformatie voor zorgverleners (SmPC) en in de bijsluiter van het medicijn of vaccin. Deze vind je in de Geneesmiddeleninformatiebank. (College ter beoordeling van de Geneesmiddelen)
 • naast de bovengenoemde informatie is het bekend dat de makers octrooi (patent) hebben aangevraagd op de diverse vaccins. Ook deze kun je gewoon inzien bij de patent-/octrooi-organisaties.
 • De samenstelling van het vaccin is in December 2020 al bekend gemaakt. Zie bijvoorbeeld dit bericht in de Standaard, of deze video van de NOS.
De samenstelling is dus absoluut niet geheim.
Veel mensen schermen op sociale media met de zogeheten "IFR"-ratio's. Die zijn, in de westerse wereld, relatief laag. Hiermee proberen ze aan te tonen dat het "met corona allemaal wel meevalt". Vaak wordt het ook gebruikt als argument tegen maatregelen van de overheid. Toch is dat niet het hele verhaal. Integendeel!

Cijfers Ziekenhuisopnames

De cijfers van de ziekenhuizen worden regelmatig bestreden of zodanig uitgelegd door sommigen dat daarmee getracht wordt de ernst van de situatie te bagatelliseren.
 • Op de website Alle Cijfers zijn heel veel statistieken te vinden in begrijpelijk format.
 • Ook het Centraal Bureau Statistiek e.v.a. bronnen bevatten cijfers over ziekenhuisopnames, IC-opnames e.d. Niemand heeft een intrinsiek belang om de cijfers slechter of rooskleuriger voor te stellen dan ze zijn. Immers: liegen over de cijfers heeft consequenties.
  • Schilder je ze te rooskleurig af, dan zal niemand begrijpen waarom zorg wordt uitgesteld, laat staan dit accepteren, of waarom er extra budget nodig is voor de zorg. Sterker zorgpersoneel haakt af omdat ze de werkdruk niet meer aankunnen. Overigens een probleem dat al jaren speelt. En niet alleen in Nederland, ook in Duitsland (dat eerder nog IC bedden aan Nederland beschikbaar stelde) en België is het niet anders.
  • Schilder je ze te negatief af, oftewel overdrijf je de cijfers, dan komt ook het moment dat mensen niet begrijpen waarom er dan maar "zo weinig" sterfgevallen zijn, waarom de maatregelen, vaccinaties enz. kennelijk "zo slecht werken".
 • De cijfers zijn wat ze zijn: de cijfers. Statistieken die door allerlei systemen worden bijgehouden, objectief gecontroleerd door accountants en anderen. Want: cijfers = inkomsten of uitgaven. Dat móet kloppen.

Manipulatie met cijfers

Er wordt wel gemanipuleert met cijfers. Maar in tegenstelling tot de claims die je vaak hoort niet door de zorgsector, RIVM, CBS e.a. Onderstaande afbeelding rouleert op sociale media met opmerkingen als: "Hoe komt het, als de IC's zo vol zouden liggen, dat het aantal IC-opnamen in 2020 lager is dan in de afgelopen jaren?  De cijfers tonen aan dat het met Corona écht wel meevalt!" aangevuld met eventuele opmerkingen over het beleid, de overheid annex minister de Jonge en ga zo maar door..
opnamecijfers ic 2020-corona-2021
Opnamecijfers IC 2020
 
 • Het klopt dat het absoluut aantal opgenomen patiënten op de IC is lager dan in de afgelopen jaren. Echter, de patiënten die opgenomen zijn geweest, hadden door hun ernstig ziektebeeld (m.n. COVID-gerelateerd) een veel langere behandeling nodig.
 • Hierdoor was het totaal aantal patiënten, dat per dag aanwezig was, de bezetting van de bedden annex de 'ligtijd', veel hoger dan in afgelopen jaren. Deze toename in het aantal aanwezige patiënten en de intensievere behandeling van COVID-19 patiënten die meer verpleegkundige zorg vereiste zorgden dat de druk op de IC-zorg erg hoog was."(bron: LinkediN)
 • Het aantal ziekenhuisopnames is in 50 jaar met ongeveer 23,58% gestegen, van 1.264 naar 1.562. De gemiddelde verpleegduur is echter gekelderd sinds 1970. Dus ook het aantal verpleegdagen. De afname is in totaal (23.714.000 - 8.176.000) / 23.714.000 = 65,52%. Dit wordt veroorzaakt door efficiëntere zorg, betere medicijnen, planning, etc. Wat tot gevolg heeft dat per hoofd van de bevolking het aantal ziekenhuisdagen spectaculair daalt. ONDANKS de bevolkingsgroei en vergrijzing. Volgens Stichting NICE, waar bovenstaande gemanipuleerde plaatje (want doel is twijfel veroorzaken en desinformatie te verspreidn) is de gemiddelde ligduur op de IC normaal gesproken <2 dagen. Voor mensen met Covid19 is de ligduur op de IC maar liefst 14.7-18.7 dagen, een plus van maar liefst 635-835% (!!!) (bron: Martijn de Riet, Informatiespecialist)
Deze afbeelding en de suggestieve claim die men doet is een voorbeeld van desinformatie. Door deze cijfers buiten de context te plaatsen en relevante informatie weg te laten wordt een volstrekt onjuist beeld geschetst. De gemiddelde corona-patiënt heeft namelijk een "bezettingsgraad" op de IC die >600% hoger is dan de reguliere IC patiënt.

Hoe hoog is de sterfte bij Corona?

In de eerste zes maanden van 2021 waren er bijvoorbeeld al méér sterfgevallen dan heel 2020. Hoe kan dat? Omdat Covid-19 nu toeslaat in de landen waar minder medische zorg is.

Wat is mortaliteitscijfer?

In een reactie bij nu.nl schreef iemand dan ook, terecht, het volgende: "mortaliteit wordt eigenlijk altijd aan de hand van twee percentages berekend: mét toegang tot zorg en zonder toegang tot zorg. Neem ebola als voorbeeld. Met toegang tot zorg is de mortaliteit recent vastgesteld op 50%. Zonder toegang tot zorg is deze 90%. Covid is gelukkig inderdaad een stuk minder dodelijk, maar de mortaliteit bleef in de westerse wereld beperkt doordat de zorg niet compleet onder de voet is gelopen en mensen aan de poort hebben moeten weigeren. Dan waren er aanzienlijk meer mensen overleden, kijk maar naar die stroomstoring in dat Nijmeegse ziekenhuis. Deze mensen hadden het met adequate zorg gewoon na kunnen vertellen. Maar als we dus geen maatregelen hadden getroffen was de zorg dus wél onbereikbaar geworden zoals in Brazilië, India en Suriname. Dan gaan er aanzienlijk meer mensen in huiselijke kring, ongeregistreerd dood."
"Corona is helemaal niet de doodsoorzaak, mensen hadden vaak al een onderliggende ziekte. De meeste mensen die sterven aan corona waren oud of anders toch wel binnenkort overleden."

Onderliggende doodsoorzaak?

 • Als een hartpatiënt de weg oversteekt, wordt aangereden en als gevolg hiervan overlijdt is het feit dat hij hartpatiënt is dan van belang? De doodsoorzaak is de aanrijding!
 • Veel mensen die een 'onderliggende ziekte' hebben, hebben een aandoening waarmee zij normaliter nog heel lang hadden kunnen leven. Voorbeeld: mensen met diabetes (meer dan één miljoen in Nederland) kunnen een normaal, productief, leven hebben ondanks deze aandoening. Voor hen is corona een enorm risico.
 • Daarnaast zijn er nog héél veel andere 'onderliggende ziekten' die normaliter geen enkele beperking in het maatschappelijke leven zouden geven. Deze mensen zijn echter wel vatbaarder en kwetsbaarder. Als zij corona oplopen, is de kans daarom groter dat zij overlijden. Aan corona, niet aan hun zogenaamde 'onderliggende ziekte'.

Leeftijd?

 • Niet alleen ouderen overlijden. Steeds vaker horen we van jonge mensen, inclusief kinderen, die overlijden aan corona -- "uit het model blijkt dat het onwaarschijnlijk is dat je leeftijd bepaalt hoe vatbaar je bent voor het virus. Anders gezegd, als je ouder bent loop je geen groter risico om het virus op te lopen. Of je dus tien, dertig, vijftig of zeventig bent, volgens het model is de kans dat je het virus krijgt, gelijk. “We moeten echter voorzichtig zijn met contact met ouderen,” zegt Omori. Want de kans dat je klachten krijgt, zieker wordt of zelfs aan COVID-19 overlijdt, is wel leeftijdsafhankelijk. En dat betekent dat de ernst van de ziekte wel toeneemt naarmate je ouder bent. (Scientias)
 • Corona discrimineert niet naar leeftijd!
De verwijzing naar leeftijd en 'onderliggende ziekten' is een vorm van ontkenning en het doodslaan van een discussie op oneigenlijke gronden. Het is hetzelfde als wanneer iemand iets zegt over sociale omstandigheden en als antwoord krijgt: "dat linkse gelul van jou" of wanneer iemand "voor zwarte piet" is meteen de racisme-kaart gespeeld wordt. Deze manier van discussiëren is gericht op het monddood maken van de opponent en de oren sluiten voor argumenten van de opponent. Het is dus een non-argument dat ook nog eens feitelijk onjuist is.
Een veelgehoord argument op social media is dat de 2e golf "fake news" is. Er wordt gesteld dat het aantal besmettingen "overdreven" wordt, er paniek zou worden gezaaid doordat er veel meer getest wordt, dat de cijfers in de media niet kloppen etc.

Ziekenhuisopnames

Ziekenhuizen hebben geen enkel belang bij 'liegen over de cijfers'. Integendeel. Als het aantal patiënten met corona toeneemt, betekent dit dat zij andere zorg moeten afschalen. Het overdrijven van de cijfers qua opnames van patiënten en sterfte dient geen enkel belang voor hen. Er is geen publicitair of financieel gewin, zorg aan andere patiënten moet worden uitgesteld. Er is dus, beste Sherlock, geen motief.
Er werd beweerd dat de Braziliaanse stad Manaus groepsimmuniteit had opgebouwd. Er werd gezegd dat het coronavirus daar onder controle was. Doordat een zéér groot percentage van de inwoners besmet zou zijn geraakt of geweest in de 1e corona-golf. Wetenschappelijk magazine Spektrum (Duitstalige) heeft er een artikel over gepubliceerd. We lezen er onder andere (Google Translate gebaseerd uittreksel) het volgende.

Groepsimmuniteit

 • Nu zijn er niet alleen twijfels over het onderzoek naar immuniteit, maar erger: de intensive care-afdelingen in de ziekenhuizen van de metropool zijn overvol, de zuurstoftoevoer is bijna uitgeput. Van ziekenhuizen horen we dat mensen stikken omdat artsen ze niet voldoende kunnen beademen. Het gezondheidssysteem is ingestort;
 • Manaus was al een stad met een bijzonder hoog aantal besmette mensen in april 2020, tijdens de eerste golf van de pandemie. In die tijd moesten er massagraven voor de doden worden gegraven. Omdat het virus zich zo snel verspreidde, vermoedden onderzoekers dat de meerderheid van de mensen de ziekteverwekker binnen korte tijd bij zich had. Volgens het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift "Science" zou al in oktober 2020 76 procent van de bevolking in Manaus besmet moeten zijn met Sars-CoV-2 . Als gevolg hiervan had de stad immuniteit voor groepen kunnen bereiken volgens officiële criteria . Wat ook betekent: er had niet zo'n flagrante uitbraak moeten zijn als die momenteel plaatsvindt in Manaus. Bron/verder lezen: Wetenschapsmagazine Spektrum.de

Wat is de prijs van ‘groepsimmuniteit’?

Om op ‘natuurlijke wijze immuun’ te worden moeten mensen éérst besmet worden. Een deel van de besmette mensen zal er goed ziek van worden. De gevolgen? Massa’s slachtoffers, ziekenhuizen vol, wachtrij bij mortuarium… Wie zo’n besmetting goed doorstaat, niet ernstig ziek is geworden danwel overleeft is dan (tijdelijk) beter beschermd. Niets doen is geen optie. Niet vaccineren betekent (wederom): talloze slachtoffers.  Lees hier verder.
Het “Artsen Covid Collectief” is een collectief van artsen en medisch professionals die in belang van de volksgezondheid oproepen tot een ander beleid. Wie zijn de mensen achter het Artsen Covid Collectief en waar staan zij voor? Lees hier verder

Wordt er DNA afgenomen?

Een bewering die je af en toe voorbij ziet komen: "Ze kunnen ook tijdens het vaccineren DNA afnemen.". De claim is dat het DNA (verkregen via PCR test) drie maanden wordt bewaard "en dus" is dan de conclusie: "Big Brother" (enz). 
 • Bij het vaccineren kan er géén DNA worden afgenomen. Dat is onmogelijk immers je krijgt een injectie en de gebruikte spuit/naald wordt vernietigd;
 • Er wordt bij de PCR inderdaad wat DNA-materiaal afgenomen, dat is noodzakelijk voor de test. « Wordt het afgenomen DNA-materiaal opgeslagen in een (centrale) databank? Daar is het RIVM kort over: nee, er is geen centrale databank waarin het materiaal wordt opgeslagen. Wel hebben laboratoria wettelijk de optie om de monsters na de uitslag enkele weken tot maanden te bewaren. "Dat is om eventueel opnieuw te testen als er nog vragen komen", zegt een woordvoerder van het RIVM » (RTL Nieuws)
Wie desondanks de PCR-test die de GGD gebruikt en de GGD zelf niet vertrouwt kan natuurlijk altijd uitwijken naar een commerciële partij voor een sneltest. Persoonlijk heb ik meer vertrouwen in de GGD dan een commerciële partij!

Verandert "het vaccin" je DNA?

Er zijn diverse vaccins gemaakt. De bewering is "het vaccin verandert je DNA!"
 • er is zoals gezegd sprake van diverse vaccins op basis van diverse technieken. Je zult dus bij een dergelijke bewering specifieker moeten zijn. Wélk vaccin 'verandert het DNA' dan?
 • de bewering is een onjuiste weergave van een uitspraak van Bill Gates en betreft in het bijzonder het mRNA-vaccin: "mRNA-vaccins laten het lichaam zélf een corona-eiwit produceren. Ze bestaan uit een genetische instructie voor het maken van spike-eiwitten" (NRC). Dit type vaccin is al zo'n 20 jaar in gebruik, onder andere voor het genezen van kanker en tegen infectieziekten;
 • "Om het vaccin te maken wordt DNA omgezet in mRNA. Vandaar komt het idee dat het vaccin misschien ook in je eigen lichaam DNA zou beschadigen, maar dat klopt niet. Het wetenschappelijke tijdschrift Frontiers in Immunology analyseerde nieuwe studies die aantonen dat mRNA zich niet kan integreren in het gastheergenoom, in je DNA dus, maar op een natuurlijke wijze zal worden afgebroken. De bewering dat mRNA-vaccins het menselijke DNA zouden kunnen veranderen is daarom fout.". Zie verder Factcheck Vlaanderen.
Conclusie: een bewering die om meerdere redenen geen stand kan houden want a) té algemeen en b) wetenschappelijk volstrekt onjuist.
Er is en blijft aanhoudende kritiek op "de PCR-test". Hoe (on)betrouwbaar is deze test?

Wat is de PCR test?

"De polymerasekettingreactie (PCR, van polymerase chain reaction), is een manier om uit zeer kleine hoeveelheden DNA (enkele basen) specifiek een of meer gedeeltes te multipliceren (amplificeren) tot er genoeg van is om het te analyseren." (Wikipedia). "De polymerasekettingreactie is goedkoop, betrouwbaar en makkelijk automatiseerbaar [..] Vooral bij virusinfecties waarbij snelle behandeling van groot belang is, kan de snelheid van de PCR-bepaling een groot voordeel zijn." (NtvG).
 • De PCR-test, die specifiek het nieuwe coronavirus (SARS severe acute respiratory syndrome -CoV coronavirus -2) aantoont, is de meest gebruikte test om Covid-19 vast te stellen. Met een wattenstaaf wordt een uitstrijkje genomen uit de neus en keel. Dit wordt naar een laboratorium gestuurd voor de PCR-test. (RIVM).
 • Bij tal van infectieziekten is PCR mogelijk om de ziekteverwekker aan te tonen, PCR is eerder positief dan serologie en geeft sneller resultaat dan een kweek. Voorbeelden: parasieten, kinkhoest, tuberculose. Ook het overgrote deel van de testen voor het virus SARS-CoV-2, dat COVID-19 veroorzaakt, gebeuren met PCR.

Maker PCR ontkent betrouwbaarheid test?

Er rouleren filmpjes en artikelen op internet waaruit zou blijken dat 'de bedenker van de PCR-test', K. Mullis, zou ontkennen dat de PCR een betrouwbare test is.
 • Mullis is de ontdekker van de PCR-reactie en heeft hier een Nobelprijs voor gekregen;
 • Hij spreekt in de video die rouleert over PCR en HIV. Niet over Covid-19.
 • Daarnaast ontkent hij (en dat is de kern van zijn uitspraken) dat AIDS het gevolg is van HIV, was daarnaast klimaatontkenner, aanhanger samenzweringstheorieën en geloofde in astrologie.
 • Het filmpje dat gedeeld wordt heeft alles te maken met zijn ontkenning van AIDS.
Mullis wordt gezien als één van de wetenschappers die in zijn latere levensfase (helaas) het spoor bijster is geraakt. "Mullis claimed climate change and HIV/AIDS theories were promulgated by a conspiracy of environmentalists, government agencies, and scientists attempting to preserve their careers and earn money, rather than scientific evidence." - Wikipedia. Zijn uitspraken met betrekking tot HIV, voorzover al juist, kunnen niet worden misbruikt voor de discussie over PCR-testen en corona, nog afgezien van het feit dat zijn uitspraken moeten worden gezien in het licht van de ontkenning van het HIV virus als veroorzaker van AIDS.

Hoe betrouwbaar is de test?

De kritiek op de coronatest komt onder andere van de Leidse biochemicus Mario Ortiz Buijsse, een zelfstandig adviseur in de farmaceutische industrie. Zijn theorie wordt omarmd door organisaties als Viruswaarheid, die de coronamaatregelen te drastisch vinden. Volgens hem toont een positieve PCR test alleen maar aan dat iemand deeltjes van het coronavirus bij zich draagt. Dat betekent nog niet dat iemand ziek is of anderen kan besmetten, zo zegt hij.

Longontsteking?

Een andere vaak aangehaalde criticaster is dr. Peter Borger, die de PCR-test "een fluttest" noemt. Borger: "Op basis van de test kun je niet eens zeggen of het SARS-CoV-2 is of een ander virus. Als de Wereldgezondheidsorganisatie stelt dat er 1 miljoen mensen zijn overleden aan Covid-19, betekent dat in werkelijkheid dat er zoveel mensen aan een longontsteking met onbekende oorzaak zijn gestorven."

Wat zegt de wetenschap?

 • Prof. Bert Niesters, hoogleraar medische microbiologie bij het UMCG: “We weten dat je anderen kunt besmetten als je maar heel weinig virusdeeltjes in je lichaam hebt. We weten ook dat de meeste mensen die het virus dragen al snel heel veel virus in zich hebben. En we weten dát het virus zich weer verspreidt. We weten dus genoeg om te handelen. Iedereen die het virus bij zich draagt kán het verspreiden.’’ (Stadsblog Sikkom)
 • Nogmaals Prof. Bert Niesters in het Reformatorisch Dagblad: het is „de grootste flauwekul” om aan de betrouwbaarheid van de PCR-test te twijfelen. „We werken er al dertig jaar mee, voor van alles: testen op het HPV-virus, voor kankerdiagnoses, bij transplantaties en bij genetisch onderzoek naar aanleg voor erfelijke aandoeningen. De test is zó uitgebreid gebruikt. Laboranten hier in Groningen en de rest van Nederland zijn bovendien goed opgeleid. Ze weten écht wel wat ze doen.”
 • Prof. Marion Koopmans was mede betrokken bij de huidige testmethode waar Borger's kritiek zich op richt. Koopmans: "We hoorden op 3 januari dat er een SARS-achtig virus rondwaarde. Op basis van die informatie is een aantal onderzoeksgroepen, waaronder die van de Duitse viroloog Christian Drosten, direct aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een protocol om dit virus aan te kunnen tonen." [..] De gekozen stukjes virus-RNA bleken geschikt om ook het nieuwe SARS-achtige virus te kunnen herkennen. In laboratoria in verschillende landen hebben we toen gekeken of het protocol werkt." - voor het onderzoek werden monsters vergeleken van mensen met andere virussen, werd wetenschappelijk onderzoek verricht, onderlinge reviews gedaan.
Borgers kritiek dat de handleiding niet zou zijn gecontroleerd, klopt dus niet. Om er zeker van te zijn dat patiënten écht het nieuwe coronavirus onder de leden hadden, werden monsters vooral in de begintijd parallel getest in twee laboratoria. Ook brachten onderzoekers toen bij mensen met een positieve test de volledige genetische code van het virus in kaart, zegt Koopmans. „Dat hebben we in Nederland bij duizenden mensen gedaan. Het bleek steeds om SARS-CoV-2 te gaan.” De codes werden opgeslagen in een database genaamd Gisaid. „Daarin staan nu bijna 220.000 volledige codes, vanuit de hele wereld.” De PCR-test is dus wel degelijk „moleculair gevalideerd.” - Reformatorisch Dagblad

Foutmarge?

 • Als je in een groep van 1000 mensen die géén Covid-19 hebben iedereen test, zal er 99,8% accuraat geconstateerd worden dat mensen niet besmet zijn. De 0,2% false positive betekent hoogstens dat die als "besmet" worden beschouwd (2 personen). Maar niet als "ziek". Heb je 1000 mensen waarvan er 100 ziek zijn (10%) dan is de 0,2% misser nog veel meer verwaarloosbaar, het belang is immers dat die 100 met zekerheid er uit worden gehaald. Dat er dan 2 even 2 week in quarantaine zitten voor niks is "collateral damage" die heel acceptabel is.

Conclusie

Met andere woorden: volgens de experts is het een zeer betrouwbare, goede, testmethodiek die uitstekend kan worden ingezet voor dit onderzoek. Bij de PCR is een gebleken betrouwbaarheid die erg groot is. Als het NtvG en een groot aantal kundige experts, die alle benodigde testen keer op keer herhaald hebben, zeggen dat het betrouwbaar is, wie zijn jij en ik, als zijnde géén experts op dit gebied, om dat te gaan lopen bestrijden? De kritiek van Buijsse en Borgers kan simpelweg geen stand houden.
Corona wordt, zo is gebeleken uit onderzoeken, mede verspreid door aerosolen (minuscule speekseldruppels). Het RIVM sprak zichzelf min-of-meer tegen over dit onderwerp waardoor er veel onduidelijkheid ontstond. "Jaap van Dissel heeft zich veelvuldig uitgesproken tegen het bewijs voor virusverspreiding via minuscule speekseldruppels. Dat bleef hij doen, ook nadat de WHO de richtlijnen veranderde. Afgelopen najaar probeerde hij het parlement er in een coronabriefing nog van te overtuigen dat aerosolen zo’n groot probleem niet zijn" (Joop).
 • "Ondanks dat het nieuwe coronavirus nog een vrij nieuw virus is waarvan nog lang niet alles bekend is, weten we dat andere mensen vooral via de wat grotere druppels besmet worden. De grote druppels komen niet zo ver (zelden verder dan 1,5 meter). Het is op dit moment niet duidelijk of de kleine druppels (aerosolen) die in de lucht blijven hangen een rol spelen bij de verspreiding van het nieuwe coronavirus." (RIVM, 6/10/2020)
 • "Het is mogelijk om blootgesteld te worden aan het coronavirus via fijne vochtdruppels die in niet-geventileerde ruimtes uren kunnen blijven hangen. Dat schrijven wetenschappers van het RIVM. Zij hebben via een model onderzoek gedaan naar deze zogenoemde aerosolen." (NOS o.b.v. onderzoek RIVM, 7/7/2020)
 • De wereldgezondheidsorganisatie WHO erkende begin 2021 ook (eindelijk) de rol van aerosolen. Tot opluchting van onderzoekers zoals Daniel Bonn van de Universiteit van Amsterdam. "We roepen dit eigenlijk al een hele tijd." (NOS)

Uit de pers

 • Jodelconcert coronabrandhaard: 'Met jodelen stoot je veel aerosolen uit' - "Een jodelconcert heeft in Zwitserland tot honderden coronabesmettingen geleid. Aanwezigen droegen geen mondkapjes. Eerder werd in Nederland ook al opgeroepen tot het stoppen met zingen, wat dat vergroot de kans op besmettingen. [..] Maar hoe kan het dat er zoveel besmettingen zijn? Dat komt volgens aerosolendeskundige Bert Blocken van de TU Eindhoven doordat jodelen net als zingen een belangrijke route is als het gaat om overdracht van het virus. "Door het jodelen worden er veel aerosolen - kleine druppeltjes - verspreid. Het virus zit in die druppels. Heel veel aerosolen kan dus heel veel virusdeeltjes betekenen", zegt hij tegen EditieNL." (RTL Nieuws)
 • "Onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam hebben aangetoond dat het coronavirus over meer dan 1 meter afstand besmettelijk is bij fretten. De nieuwe onderzoeksresultaten zijn nog geen definitief bewijs dat het coronavirus zich verspreidt via aerosolen, waarschuwen de Rotterdamse wetenschappers." (Algemeen Dagblad)
 • "Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam hebben in ieder geval aangetoond dat de kleine uitgehoeste virusdeeltjes lang kunnen blijven hangen: tien tot twintig minuten. Deze virusdeeltjes zitten in aerosolen, dat is een wolk van fijne druppeltjes. Die luchtdeeltjes zie je niet, maar ze zweven dus wel rond. Een half uur lang zelfs als de deuren van de lift gesloten zijn." (RTL Nieuws)
 • De wereldgezondheidsorganisatie WHO erkende begin 2021 ook (eindelijk) de rol van aerosolen. Tot opluchting van onderzoekers zoals Daniel Bonn van de Universiteit van Amsterdam. "We roepen dit eigenlijk al een hele tijd." (NOS)

Onderzoek Maurice de Hond

 • Al vroeg waarschuwde Maurice de Hond, op basis van statistisch onderzoek, dat aerosolen verantwoordelijk waren voor verspreiding. Hij weet zich daarin gesteund door zeer veel wetenschappers: "In een open brief aan Wereldgezondheidsorganisatie WHO stellen 239 wetenschappers uit 32 landen dat het coronavirus zich niet alleen verspreidt via grotere druppels, maar ook via heel kleine druppels, de zogenaamde aerosolen."
 • Het Amerikaanse "RIVM" liet volgens CNN weten: "The US Centers for Disease Control and Prevention updated guidance on its website to say coronavirus can commonly spread "through respiratory droplets or small particles, such as those in aerosols," which are produced even when a person breathes. "Airborne viruses, including COVID-19, are among the most contagious and easily spread," the site now says.".
De Hond: "Ik meld al een tijd dat het overgrote deel van de mensen die besmet raken, dat overkomt doordat zij het virus inademen. En dus niet in overgrote mate via grotere druppels die in je mond of neus terechtkomen zoals WHO en RIVM nog steeds beweren. De besmetting kan plaatsvinden als je lange tijd in een ruimte verblijft waar het virus in de lucht hangt. Maar zeker ook als je een tijd face to face met iemand praat (zelfs buiten). Een opvatting die steeds meer doorsijpelt, maar door velen bij RIVM en OMT genegeerd wordt." » Website Maurice de Hond.

Mondkapjes

Het gebruik van mondkapjes is een effectief middel in het bestrijden van verspreiding van "druppels". De aerosolen worden er ook mee gestopt.
 • In juli vorig jaar gaf de WHO schoorvoetend toe dat aerosolen, minuscule speekseldruppeltjes die vrijkomen bij spreken, zingen of zelfs uitademen en die soms lange tijd in de lucht blijven zweven, inderdaad actieve virusdeeltjes in zich kunnen dragen en zo voor verdere besmetting zorgen. (Joop)

Conclusie

Dat verspreiding door de lucht (aerosolen) plaats kan vinden lijkt absoluut een feit en moet ons nog voorzichtiger maken. Mijdt slecht geventileerde ruimten, ga niet met veel mensen in één ruimte, ga er zeker niet schreeuwen of zingen.
Het coronavirus verspreid zich volgens celbioloog Martijn Nawijn "via snot en tranen". Bescherming met (speciale) brillen en mondkapjes voorkomt verspreiding:
 • "In China wisten ze het al meteen en ook in de westerse wereld beschermden zorgmedewerkers zich al de gehele coronapandemie met mondkapjes en beschermingsbrillen." (DvhN)
 • Brildragers worden minder vaak opgenomen in het ziekenhuis. Net als andere luchtwegvirussen kan ook corona mensen via de ogen infecteren. Brillenglazen vormen een extra barrière voor het coronavirus. (DvhN)
Dat besmetting met de ogen voorkomt was al bekend. Dat kennelijk dit ook via de lucht kan voorkomen is (zie boven) nu ook duidelijk. Het in de ogen wrijven met besmette handen vormt het grootste risico, omdat via de ogen het lichaam besmet kan raken met het virus. Probeer dus zo min mogelijk in uw ogen te wrijven en was je handen regelmatig! (Oogvereniging)
Het gebruik van mondkapjes staat in de meeste landen niet ter discussie. Dit omdat er uit veel onderzoeken is gebleken dat ze bewezen nuttig zijn. Een mondkapje beschermt de drager niet zozeer, maar beschermt de omgeving tegen de drager. Dat bleek al tijdens de uitbraak van de Spaanse Griep, ook al waren er toen (ook) die, net als nu, zich er hevig tegen hebben verzet. Er is geen enkele twijfel meer mogelijk dat het werkt, zo blijkt bijvoorbeeld ook uit dit onderzoek uit 2021.

Mondkapjes werken niet?

 • Op Franse scholen voor voortgezet onderwijs geldt een standaard Covid-regime van verplichte mondkapjes, ook in de klas, en afstand houden, zo goed en zo kwaad als dat gaat. [..] Het aantal besmettingen daalt ook, bij de leerlingen van 7776 naar 5128 (op een totaal van 12,4 miljoen), bij de leerkrachten van 1022 naar 748 (totaal 1,16 miljoen) (Trouw).
 • "Het kan zijn dat iedereen er naast zit, behalve wij. Maar er is toenemend bewijs dat het omgekeerd is: dat iedereen gelijk heeft behalve wij." (Welingelichte Kringen)
 • "Volgens een Duitse studie kunnen de mondkapjes de verspreiding van het virus echter met 40 procent verminderen. En een groot Amerikaans overzichtsonderzoek liet in augustus zien dat in de landen waar de overheid het gebruik aanmoedigt, de virusdruk het laagst is." (Trouw)
 • Mondmaskers redden levens tijdens deze coronapandemie, dat is voldoende wetenschappelijk onderbouwd, zo stelt EOS. Uit onderzoek met hamsters is gebleken dat ze bescherming bieden, óók voor de drager van het kapje: "Maar van de hamsters die door het maskermateriaal beschermd werden, raakte slechts 25 % besmet. Bovendien waren de beestjes ook minder ziek dan hun onbeschermde buren (dit werd gemeten via een klinische score en veranderingen in het weefsel).".
 • de meeste besmettingen vinden (en vonden) plaats in de huiselijke sfeer. Daar worden géén mondkapjes gedragen. Al bij de eerste coronagolf werden mondkapjes in het Openbaar Vervoer verplicht gesteld. De NOS meldt hierover al in juli: "uit bron- en contactonderzoek blijkt dat slechts 0,1 procent van het totale aantal besmettingen plaatsvindt in het openbaar vervoer.". Hoewel dit geen keihard cijfer is, is het een duidelijke indicatie dat het gebruik van mondkapjes wel degelijk invloed heeft op de verspreiding van het virus.
 • Recent onderzoek uit het buitenland laat dezelfde, extreem lage, besmettingscijfers zien in relatie tot het openbaar vervoer: "Uit onderzoek van de International Association of Public Transport (UITP) wordt namelijk duidelijk dat de angst niet gegrond is en dat de kans op besmetting in trein, tram of bus miniem is, tenminste als er voldoende gepoetst en geventileerd wordt. In Duitsland bijvoorbeeld is amper 0,2 procent van de besmettingen te herleiden tot het openbaar vervoer, in Frankrijk is dat 1,2 procent. De kans om een coronabesmetting in de trein op te lopen in Groot-Brittannië is 0,01 procent, dat is lager dan de kans om te sterven in een auto-ongeval."
 • Systematische review en meta-analyse suggereren dat verschillende persoonlijke beschermende en sociale maatregelen, waaronder handen wassen, het dragen van maskers en fysieke afstand, verband houden met een vermindering van de incidentie van covid-19. Bij volksgezondheidsinspanningen om volksgezondheidsmaatregelen te implementeren, moet rekening worden gehouden met de gezondheids- en sociaal-culturele behoeften van de gemeenschap, en toekomstig onderzoek is nodig om de effectiviteit van volksgezondheidsmaatregelen in de context van covid-19-vaccinatie beter te begrijpen. (BMJ Onderzoek)
Bedenk het volgende eens, wanneer je je verzet tegen het dragen van een mondkapje: "Als er over een tijdje blijkt dat het niet werkt, hebben we met zijn allen een paar euro per persoon verpild aan mondkapjes. Echter, als het wél werkt, hebben we mogelijk honderden levens gered".

Mondkapjes maken je ziek!

 • "Volgens de Facebook-berichten belemmeren mondkapjes de aanvoer van nieuwe lucht, waardoor je te weinig zuurstof zou binnenkrijgen. Uitgeademde CO2 zou zich juist achter het masker ophopen, waardoor je een CO2-vergiftiging op zou kunnen lopen. Deze beweringen zijn onjuist: de mondkapjes die verplicht zijn in het ov sluiten onvoldoende af om gezondheidsproblemen te kunnen veroorzaken." (NuCheckt)
 • Een video van een Duitse neurologe die tienduizenden keren gedeeld is claimt dat het dragen van mondmaskers "gezondheidsgevaren" met zich mee brengt. Onderzoek naar haar claims (ik link niet naar de video omdat deze regelmatig verwijderd wordt en vervolgens elders weer opduikt) maken duidelijk dat haar verhaal geen stand kan houden (AFP Faktencheck, Duitstalig)
 • In de zorg, de bouw en vele andere beroepen wordt dageljiks door mensen urenlang mondkapjes gedragen, ter bescherming van de patiënt en/of zichzelf. Er is geen enkele aanwijzing dat in de meer dan honderd jaar dat mondkapjes gebruikt worden (zie verder m.b.t. de geschiedenis van mondkapjes) mensen hier ernstig ziek van zijn geworden. Zéér incidenteel kunnen dragers er hinder van ondervinden.
Er is geen enkel valide argument om géén mondkapjes te dragen. Beweringen als dat je er ziek van zou worden zijn niet anders dan fabeltjes om mensen bang te maken. De praktijk wijst al jarenlang uit dat mensen deze kapjes urenlang kunnen dragen zonder negatieve effecten op hun gezondheid.

Geschiedenis mondkapjes

Op Wikipedia en IsGeschiedenis vind je onder andere het volgende:
 • Mondkapjes zijn grootschalig ingezet bij de bevolking tijdens de Spaanse griep in 1918. Eind 19e eeuw ontstonden de eerste aanbevelingen om ze te gebruiken als bescherming.
 • In 1878 beval in een wetenschappelijk artikel de New Yorkse wetenschapper A.J. Jessup al aan om katoenen mondkapjes te gebruiken bij epidemieën, maar werd destijds niet in praktijk gebracht.
 • tijdens pestepidemieën door pestmeesters gewerkt met vogelmaskers. Die maskers bevatten geurstoffen tegen de veronderstelde ziekteveroorzaker (slechte lucht).
Wanneer een dergelijk eenvoudig beschermend middel al zó lang bestaat zou, wanneer er negatieve effecten zouden zijn door het gebruik er van, dit al heel lang bekend moeten zijn. Het ontkennen van nut en noodzaak van mondkapjes komt op mij over als het ontkennen van het nut van handenwassen.
Een mondkapje heeft wel degelijk schadelijke effecten, vindt yoga- en ademcoach Claus. "Je ademt je eigen CO2 weer in, dat is niet gezond. En loop maar eens met een mondkapje op een trap op en af, dan voel je wel wat het met je doet." Op haar website claimt ze: "kinderen ervaren lichamelijke bijwerkingen van de mondkapjes, zoals benauwdheid, hoofdpijn, jeuk, duizeligheid en hyperventilatie. Dit zijn bekende gevolgen van het dragen van een mondkapje".

Wetenschappelijke standpunt

"Zowel de chirurgische (papieren) als stoffen mondmaskers laten voldoende gasuitwisseling toe omdat ze niet vast aansluiten aan het gelaat. CO2- en zuurstofmoleculen zijn veel kleiner dan coronavirussen. Ze blijven niet hangen in het masker, maar gaan er doorheen en nog vlotter langs de randen ervan, zonder op te stapelen. Chirurgen bijvoorbeeld dragen tijdens langdurige operaties gedurende vele uren een mondmasker, zonder enig probleem. Het klopt niet dat je voortdurend je uitgeademde lucht opnieuw inademt. De FFP2-maskers die wel nauw aansluiten, kunnen bij langdurig gebruik een zeldzame keer wel leiden tot een verhoogd gehalte aan koolstofdioxidegas in het bloed. Dat blijkt uit onderzoek bij verpleegkundigen die tijdens shiften van 12uur ofwel een FFP2-masker ofwel een gewoon chirurgisch masker droegen" (EOS Wetenschap)

Vroeger toen,..

speelden we urenlang "Zorro" en "Cowboy & Indiaan". Inclusief een stevig "masker" (als echte 'boef' of gemaskerde held) voor de mond of een grote zakdoek (cowboy). Daar werd niemand ziek van, er had ook niemand bezwaar tegen.

Conclusie

"Mondmaskers veroorzaken geen tekort aan zuurstof noch een teveel aan koolstofdioxidegas in het bloed. De FFP-2 maskers vormen hierop een uitzondering." (EOS). De monkapjes zijn voor zowel volwassenen als kinderen dus niet schadelijk. De bezwaren die aangevoerd worden lijken daarom meer op emotie en weerzin tegen een maatregel te zijn gebaseerd dan op de realiteit. De "ervaringen" waar mee geschermd worden, worden nergens onderbouwd.      
De WHO heeft niet gezegd dat griep even dodelijk is als corona. Covid-10, corona, is vele malen dodelijker dan de griep. Aan de griep sterven voornamelijk ouderen. Aan corona overlijden ook regelmatig jongere mensen:
 • "De uitleg van een WHO-bestuurslid blijkt verkeerd te zijn geïnterpreteerd. Bovendien blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de sterfte onder coronapatiënten wel degelijk hoger is dan de sterfte onder grieppatiënten." (NuCheckt)
 • Corona is ongeveer 10 keer dodelijker dan griep, zo blijkt uit studies in verschillende landen. Die vergelijking gaat enigszins mank, want tegen de griep zijn we beter beschermd. Ons lichaam kent het virus en bovendien bestaan er vaccins. Maar dan nog: het coronavirus is wel degelijk levensbedreigend voor zeer grote groepen mensen, zeker zolang we geen vaccin hebben. (DvhN)
"Coronasceptici blijven graag de vergelijking maken tussen corona en griep. Hebben ze ergens een punt? En waarom was het aantal griepdoden deze winter eigenlijk zo laag?" (Algemeen Dagblad, Augustus 2020)

Vergelijking griep en corona

Officieel zijn in Nederland ruim 18.000 (September 2021) mensen overleden aan covid-19, maar aangenomen wordt dat er veel mensen zijn overleden zonder dat het virus bij hen met een test is vastgesteld, bijvoorbeeld in verpleeghuizen of thuis. De totale oversterfte door corona [in Augustus 2020] bedroeg volgens het Centraal Bureau voor Statistiek tussen de 8593 en 11691. [..] Vergelijk dat eens met de griep in 2017/2018, zeggen de coronasceptici. Toen overleden door influenza zo'n 9500 mensen extra. Kortom: waar maken we ons nu toch zo druk over?
 1. het was deze winter gewoon een heel mild griepseizoen;
 2. Ook vorig jaar hield de griep relatief beperkt huis, met een kleine drieduizend extra doden in de winter van 2018/2019 - dit wordt in de 'protesten' van de coronasceptici niet meegenomen in hun verhaal;
 3. in 2013/2014 werd er zelfs helemaal geen oversterfte door influenza gemeten.
Wereldwijd zijn er (September 2021) inmiddels 4,5 miljoen mensen gestorven aan corona.
Veelgehoord: corona is niet anders dan een griep. De cijfers kloppen niet want kijk maar eens: "Waar is de griep dit jaar gebleven?!"
 • "Elke winter steekt een net iets andere variant de kop op. Daaraan sterven jaarlijks een paar duizend Nederlanders. In het griepseizoen van 2017-2018 waren dat er zelfs zo’n 9.500, aldus het RIVM. Het griepseizoen begint bij ons vaak in december of januari en duurt gemiddeld dertien weken. In 2019-2020 was er een uitzonderlijk milde griepgolf, die circa 400 doden eiste. Dat golfje duurde van eind januari tot half februari. Net voor corona de kop opstak". (NRC)
 • De griepgolf valt normaliter qua periode niet samen met de corona-uitbraken;
 • Door de corona-maatregelen (afstand houden, handen wassen, mondkapjes, meer thuiswerken enz) zal de griep, vermoedelijk, ook de komende winter minder huishouden nog afgezien van het feit dat er véél meer mensen een 'griepprik' nemen waardoor er zelfs een tekort dreigt.
Over hydroxychloroquine (zie ook "medicijnen tegen corona") doen de wildste verhalen en claims de ronde. Zoals bijvoorbeeld:
 • "men wilde iedereen wijsmaken dat er geen medicijnen voor waren en we moesten wachten op het vaccin" (commentaar op Facebook);
 • "Geneesmiddel HCQ op basis van het Zelenko-protocol is zeer waarschijnlijk levensreddend, veilig en heeft ook preventieve werking" (https://samenterugnaarnormaal.nl/) en vele andere bronnen die dit claimen.

Hydroxychloroquine werkt wel, niet, wel, niet..?

De discussie over hydroxychloroquine is een langslepend welles-nietes spelletje.
 • Het leek erop dat hydroxychloroquine tegen het coronavirus zou kunnen helpen. Artsen gaven hydroxychloroquine daarom in sommige situaties aan mensen met corona die heel erg ziek waren en in het ziekenhuis lagen. Maar de werking ervan valt tegen. En hydroxychloroquine kan wel ernstige bijwerkingen geven, zoals hartproblemen. Daarom wordt het nu niet meer gegeven aan mensen met coronaklachten. Er wordt verder onderzoek gedaan naar medicijnen tegen corona. (Apotheek.nl)
 • Het RIVM heeft het direct in het begin ook ingekocht omdat het veelbelovend leek: "Er loopt momenteel nog onderzoek naar de werkzaamheid van chloroquine tegen Covid-19. Mocht het middel effectief blijken te zijn tegen Covid-19 en in de toekomst niet meer op de markt beschikbaar zijn, dan kan het RIVM met de ingekochte chloroquine ziekenhuizen bevoorraden", zegt de woordvoerster.
Dat de RIVM het direct grootschalig heeft ingekocht logenstraft de beweringen als dat men "er niet aan wil". Integendeel!  Als er een generiek, goedkoop, middel tegen corona voor handen was, was dit direct ter beschikking gesteld. Dat zou immers miljarden euro's besparen aan onderzoek, productie medicijnen etc. nog afgezien van de vele levens die gespaard zouden zijn, wereldwijd (meer dan 1 miljoen inmiddels).

Samen terug naar Normaal?

 • De boven genoemde anonieme website "Samen terug naar Normaal" en vele andere websites doen veel ongefundeerde claims, rijgen door henzelf zorgvuldig geselecteerde (en vaak zeer dubieuze bronnen zoals "America’s Frontline Doctors") aaneen om zo "aan te tonen" c.q. aannemelijk te maken dat de huidige maatregelen ongewenst zijn. Zij behoren overduidelijk tot de harde kern van corona-ontkenners. Opmerkelijk genoeg raden ze dan wel weer medicijnen en (zelf)zorg aan voor corona. Ze "stellen vragen" en zijn zogenaam "kritisch" maar willen antwoorden die hun eigen visie niet steunt niet horen. Zie ook "De Moord op de Realiteit".
 • America’s Frontline Doctors is zéér omstreden. Donald Trump deelde hun misinformatie, afkomstig van fake-news site Breitbart, op Twitter en werd hiervoor 24 uur verbannen van Twitter. Wie zijn deze "frontline doctors"? "One is Douglas Deibele, who claimed on Twitter in March that he'd successfully treated 500 patients on a combined regimen of hydroxychloroquine and azithromycin -- curious, given that Deibele is a dentist who has not practiced medicine in more than two decades, having set aside teeth in favor of acting. (..) He is not the only member of the group who is no longer practicing medicine, but that didn't stop them from advising a vulnerable public against wearing masks and maintaining social distance, among other false, potentially lethal rantings." (AAFP)
 • Ook de huisarts Rob Elens, initiatiefnemer van ZelfzorgCovid19, beroept zich helaas op de misinformatie van America’s Frontline Doctors.

Conclusie?

Er is nog veel onduidelijk over behandelingen met hydroxychloroquine. Persoonlijk ben ik er van overtuigd dat wanneer het zou werken dit al lang grootschalig zou zijn toegepast - immers: daarom had de RIVM (zie eerder) en ook soortgelijke instanties in andere landen het op voorraad genomen.
Er zijn een aantal websites en personenen die op sociale media te pas en te onpas bij allerlei berichten de comments vol gooien met teksten als deze: "De dodelijkheid van het virus is als volgt: de IFR (infection fatality rate) van Covid-19 is 0,23% voor alle leeftijden, en de veel meer zeggende IFR voor onder de 70 is 0,05%. Geen enkele reden dus om nog paniek te zaaien" waarmee mensen willen beweren dat het allemaal "heel erg overdreven is" om "bang te zijn voor corona" want: "de kans om er aan te overlijden is miniem".
 • De WHO rapportage zegt letterlijk: "I included 61 studies (74 estimates) and eight preliminary national estimates. Seroprevalence estimates ranged from 0.02% to 53.40%. Infection fatality rates ranged from 0.00% to 1.63%, corrected values from 0.00% to 1.54%. Across 51 locations, the median COVID-19 infection fatality rate was 0.27% (corrected 0.23%)". Met andere woorden: de Infectie Ratio in verhouding tot het aantal sterfgevallen (dat is het IFR) varieert tussen de 0.00% tot 1.63%. Het getal is gebaseerd op het aantal geconstateerde besmettingen in relatie tot het aantal mensen overleden en is achteraf vastgesteld (zie verder).
 • Nog één van de aanjagers met betrekking tot deze informatie is het beruchte nieuwsstation FoxNews. Zij claimden ondermeer: “The truth is that this has never been a pandemic nor has it ever been about protecting people’s health. Quite the opposite. This has been about fear, control, $$$ and a new vaccine.”. AFP Factcheck laat weten: The CDC notes that the values are in fact ratios, not percentages, for the “number of individuals who die of the disease among all infected individuals (symptomatic and asymptomatic).”
 • Het IFR-percentage is mede sterk gedaald door het grote aantal testen (want: veel hoger aantal besmettingen in beeld waarvan groot aantal asymptomatisch is). Relevanter is het CFR (Case Fatality Rate) en dat is pas definitief bekend zodra de pandemie achter de rug is. Wat tevens nog een rol speelt is dat veel mensen zonder klachten zich laten testen, om welke reden dan ook, en er blijkt vervolgens sprake te zijn van een 'drager' van het virus. Ook zij worden daardoor meegeteld in de statistieken.

Voorbeeld IFR berekening

 • Als bij 100 mensen in een gemeenschap dezelfde ziekte wordt vastgesteld en 9 van hen vervolgens overlijden aan de gevolgen van de ziekte, zou de CFR 9% bedragen. Als sommige van de gevallen op het moment van analyse nog niet zijn opgelost (noch overleden noch volledig hersteld), zou een latere analyse rekening kunnen houden met extra sterfgevallen en tot een hogere schatting van het CFR komen, als de onopgeloste gevallen werden opgenomen zoals hersteld in de eerdere analyse. Als alternatief kan later worden vastgesteld dat een groter aantal mensen is geïnfecteerd met de ziekteverwekker, wat resulteert in een IFR die lager is dan de CFR. (Wikipedia). En dat is precies wat de IFR-berekening van het WHO, achteraf, laat zien.

Conclusies

 • Bij de 1e golf was er sprake van veel minder testen en bleef het aantal besmette personen feitelijk ongewis. Het enige wat we toen, vooral, zagen was het eindresultaat: overvolle IC's en hoge aantallen sterfgevallen. Door veel, en vroeg, te testen is dit mogelijk te voorkomen.
 • Zoals altijd kun je met dergelijke rapportages en cijfers "alle kanten op". Iedereen, vooral mensen met een verborgen agenda die het loslaten op anderen -die geen idee hebben van statistieken, data en analyses-, proberen deze cijfers in hun "voordeel" uit te leggen. In dit geval om de bewering te staven dat "corona helemaal niet zo dodelijk is". En om daarmee het punt te maken dat zaken als een lockdown niet nodig zouden zijn.
Dat een onderzoek als dat van de WHO dus een (gemiddeld) lager IFR laat zien, zegt helemaal niets over de daadwerkelijke CFR en de mortaliteit (eveneens weer een andere statistiek). Het is het vergelijken van appels met peren. Helaas is de openheid hierover van het WHO zich tegen hen gaan keren doordat onkundige mensen, en mensen met een specifieke agenda, er mee aan de haal gaan.
Op sociale media kun je lezen dat mensen van mening zijn dat het "vele handenwassen" helemaal niet goed, ja zelfs slecht is in de strijd tegen corona: "zeep wast alle bacteriën van je handen en dit is een virus. Bacteriën hebben nou juist een beschermende werking op het virus, en door het vele handen wassen gaat je huid stuk waardoor het virus juist de kans krijgt om toe te slaan".
 • Dermatoloog Annemieke Fongers van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen: ,,Net als bij het afwassen van een vette koekenpan, verwijdert het zeep het vettige laagje van de huid van je handen. Als dat beschermende laagje mist, kunnen water en andere stoffen de huid binnendringen. Dat zorgt voor droge handen, irritatie en uiteindelijk voor eczeem’’. Fongers adviseert de handen vervolgens in te smeren met zalf of een vettige crème. Dat laatste is het meest geschikt om overdag te gebruiken. ,,Een crème bevat meer water. Omdat water verdampt, heb je het gevoel dat die sneller intrekt.’’ Je handen insmeren moet samen met wassen routine worden. ,,Leg bijvoorbeeld een tube met handcrème bij de kraan’’, aldus Fongers.
 • Marcel Zwietering, hoogleraar Levensmiddelenmicrobiologie aan Wageningen University & Research: "Het is een illusie om te denken dat je handen na het wassen steriel zijn. [..] Ik zie niet direct een gezondheidsprobleem, nee. Het is alleen een psychologisch probleem, en er gaat geld, energie en chemicaliën aan verloren." De "goede bacteriën" zijn echt niet verdwenen na het handenwassen: mensen die 'gewoon' extra vaak hun handen wassen, daar echt niet zomaar last van krijgen. "Je hebt dan nog genoeg bacteriën in je leefomgeving of op je lichaam om voldoende weerstand op te bouwen."
 • Dat vaak je handen wassen helpt het coronavirus op afstand te houden, blijkt uit onderzoek. Maar heeft al dit geboen en geschrob geen negatief effect op je weerstand? Gelukkig niet. Dit heeft alles te maken met de hoeveelheid bacteriën die op onze huid leven. Er zitten zoveel bacteriën op onze huid, dat je die door je handen te wassen er niet afkrijgt. Het zegt genoeg dat het zelfs chirurgen niet lukt om voor een operatie hun handen honderd procent steriel te krijgen. Ondanks dat ze voor deze klus zo’n twintig minuten uittrekken.
 • Je bouwt, ook wanneer je extra vaak je handen wast, [juist] een solide weerstand op. En zodra je ook maar iets aanraakt, van trapleuning tot het stuur van je fiets, je zal altijd weer met micro-organismen in aanraking komen. Met andere woorden: het is een fabel dat vaak je handen wassen slecht voor je weerstand is. En dat is een flinke opluchting in deze covid-19 tijden.
Kortom: de claim dat handenwassen slecht is voor je of coronabesmettingen niet voorkomen kan moet als onwaar worden beschouwd.  
De term "Main Stream Media", kortweg MSM, is een etiket dat door mensen geplakt wordt op journalisten van kranten en televisie. Vaak bedoeld om daarmee argumentatie onderuit te halen in discussies over corona. Vaak gehoorde opmerkingen zijn: "Jij gelooft ook alles wat de MSM schrijft!" met daarbij toevoegingen als "slaap lekker verder", "schaap" etc. Mensen die op een dergelijke manier reageren hebben vaak geen onderbouwde argumenten maar volgen zelf ook weer andere, veelal schimmige en onbetrouwbare maar zichzelf "onafhankelijk" noemende, personen.

Follow the money

Bedenk dat de "onafhankelijke nieuwsbronnen" vaak óók een agenda hebben. Zij bestaan van de "kliks" en "views" naar hun websites en youtube kanalen. Dat levert hen namelijk geld op.
 • Hoe groter de onrust, hoe meer views en des te meer geld ze verdienen. Daarnaast lijkt er sprake te zijn van externe financiering van desinformatie uit dubieuze bronnen;
 • Het blad "De Andere Krant", blijkt te zijn gefinancierd door een antisemitische complotdenker: Hugo Jansen. Hij maakte zijn fortuin met de verkoop van biologisch geteelde maïs. Duidelijk is dat hij ieder geval tot voor kort antisemitische theorieën over een joodse elite in Israël en de Verenigde Staten die de wereld zou regeren heeft verspreid. Ook zou Jansen de "joodse elite" er van verdenken achter de aanslag in New York te zitten en verschillende oorlogen te hebben gestimuleerd, blijkt uit onderzoek van het NRC. De website Joop schrijft: "Naast zijn schrijfwerk organiseert Jansen regelmatig bijeenkomsten in Amsterdam, waar de geopolitieke rol van Rusland in de wereld wordt geprezen. Sprekers tijdens dit soort avonden zijn mensen als oud-NRC correspondent Karel van Wolferen en publicist Joost Niemöller.". Karel van Wolferen is een regelmatige gast in Café Weltschmerz.
 • Bij dit "Café Weltschmerz" zijn regelmatig interviewers en gasten in gesprek die een eigen mening over o.a. het neerhalen van MH17 en de aanslagen van 11 september 2001 hebben. Ook wordt Café Weltschmerz regelmatig beschuldigd van antisemitisme (Wikipedia)
 • Joost Niemöller wordt door De Groene, zie dit interessante onderzoek, "de ongekroonde complotkoning in het Nederlandse online debat" genoemd. Over Niemöller lezen we verder dat hij "Holocaustontkenner David Irving een van de beste naoorlogse historici" vindt en dat hij "vindt dat zwarten minder intelligent zijn doordat de evolutie hun geslachtsdelen meer ontwikkelde dan hun hersenen".
Het kringetje is rond, in dit opzicht. De complottheorieën hebben een hoog anti-semitisch gehalte, worden gefinancierd en (politiek) gevoed vanuit een visie en standpunten die niet in onze democratie thuishoren en veelal zelfs strafbaar zijn (holocaustontkenning en racisme bijvoorbeeld).

Trollen

Een zorgelijke ontwikkeling is dat er op internet veel "trollen" actief zijn. Trollen zijn mensen, soms in dienst van vreemde mogendheden, die er op gericht zijn desinformatie te verspreiden om de maatschappij te ontwrichten.
 • "Massa’s online fans, trollen en geautomatiseerde bots worden steeds vaker ingezet door autoritaire regimes om tegenstanders te hinderen en de publieke opinie te beïnvloeden." (bron)
 • door Facebook en Twitter is ontdekt dat er in Rusland speciale 'trollenfabrieken' zijn ingericht die er bijvoorbeeld op waren gericht de verkiezingen in de Verenigde Staten te ontwrichten
Zelfs huis aan huis worden magazines en flyers verspreid die informatie van overheid, deskundigen, onderzoekers, ziekenhuizen en zorginstellingen in twijfel trekken. Men gaat bij het (online) trollen zelfs zo ver dat er claims de ronde doen als zou "verplegend personeel in bed gaan liggen en doen alsof ze covid-19 patiënten zijn". Alle reguliere informatie wordt openlijk in twijfel getrokken. Lees hier verder over het gedrag van "trollen".
Hoe "wakker" ben je? Ben jij géén "schaap" en "slaap" je niet? Doe je graag je eigen onderzoek? Dan is de uitdaging aan jou om zeker bijgaande ook eens allemaal te onderzoeken.

Social Media

Uitspraken typerend voor veel commentaren op Social Media van mensen die complotten aanhangen. Zij presenteren deze niet als zodanig, weten soms niet eens dat ze het slachtoffer zijn van die denkwijze, maar komen desondanks vaak en graag met "oneliners" en onbewezen stellingen aanzetten.

Voorbeelden

 • "hoezo is het hypocriet om complotten bloot te leggen en aan de kaak stellen?"
 • "Als het gaat om corona gaat zijn er genoeg feiten. De cijfers van de who en het rivm laten niets schrikbarend zien, en staat totaal niet in verhouding tot de angstpropaganda elke dag"
 • "Feiten zijn dat 99.8 procent het virus overleeft. Dat corona een mortaliteitcijfer heeft van 0.13. Dat zijn feiten."
 • "Je moet zelf onderzoek doen!"
 • "Volg de meute maar, schaap"
Dit is wat de Wereldgezondheidsorganisatie de 'infodemie' noemt: de overdosis (on)betrouwbare informatie die vooral via sociale media als YouTube, TikTok, Snapchat, Facebook en Instagram gedeeld wordt. Een andere pandemie, die zorgt voor moord op de realiteit en het is belangrijk ons er tegen te verzetten (Algemeen Dagblad)

Wat zijn complottheorieën?

 1. Een complottheorie of samenzweringstheorie is een theorie of opvatting dat een bepaalde gebeurtenis, ontwikkeling of toestand op sociaal, politiek of economisch gebied het resultaat is van een samenzwering. Volgens dit geloofssysteem spannen immorele en voor niets terugdeinzende individuen of groeperingen heimelijk samen om hun kwalijke doelen te realiseren.
 2. Een complotdenker gelooft vaak in meerdere complottheorieën tegelijk, of is zeer sterk overtuigd van een enkele complottheorie en negeert daarbij ontlastende feiten, daarmee juist ingaand tegen kritisch denken.
 3. Complottheorieën kunnen onschuldig zijn, maar ze kunnen ook zeer ingrijpende gevolgen hebben. Zo heeft complotdenken bijgedragen aan jodenvervolgingen, christenvervolgingen en moslimvervolgingen en geweld tegen andere minderheden.
 4. Complotdenken kan gebruikt worden door een politieke partij, of een overheid, om de meerderheid van de bevolking achter zich te krijgen, zoals het opgeroepen angstbeeld van een joodse wereldregering, in nazi-Duitsland. Andersom kan de verspreiding van een samenzweringstheorie door een belanghebbende minderheidsgroep juist gebruikt worden om afbreuk doen aan het vertrouwen in de overheid, en daarmee de samenleving destabiliseren, zoals het geloof in een van bovenaf opgelegde Nieuwe Wereldorde.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Complottheorie

Hoe ontstaan de (huidige) complottheorieën?

 1. De mens is van nature geneigd om gebeurtenissen te verklaren. Zeker als ze een emotionele impact hebben. Als een directe oorzaak ontbreekt of er onvoldoende achtergrondgegevens voorhanden zijn, is er ruimte voor eigen speculatie, waarbij informatie over de geheimzinnige of onopgeloste kwestie verzameld kan worden en aan elkaar gelinkt. Op basis hiervan wordt dan een bevredigende hypothese gezocht, meestal beïnvloed door de eigen persoonlijke overtuigingen. Het kan ook andersom gaan, waarbij de hypothese er eerst is, waarbij vervolgens feiten gezocht worden.
 2. Er wordt ook steevast een groepering of persoon gezocht die baat zou hebben bij het mysterie. Meestal hebben de aanhangers al vooroordelen of wantrouwen ten aanzien van deze figuur of instantie en wordt deze als zondebok gebruikt. Er wordt dan van uitgegaan dat deze mensen tot alles in staat zijn. De theorieaanhangers gaan gemakkelijk akkoord met de geruchten omdat zij hun vooroordelen erdoor bevestigd zien.
Een motief ontbreekt echter vaak voor de door de complotdenkers aangewezen 'schuldigen'. Kijk naar bijvoorbeeld de huidige aanvallen op regeringsleiders. Er is voor bijvoorbeeld de huidige coalitie geen enkel intrensiek voordeel te behalen aan de corona-crisis, integendeel! Economisch brengt het alleen maar schade, handhaving, zorg en hulpverlening hebben er zwaar onder te lijden.
 • Aanjagers van complottheorieën rondom corona zijn mensen als Willem Engel, Robert Jensen, Lange Frans (die zelfs doodsbedreigingen aan politici niet schuwt en ook weigert deze weer in te trekken), het "burgerjournalistiek platform" Café Weltschmerz, zogeheten "influcencers" en diverse "onafhankelijke media".
 • Bij Café Weltschmerz bijvoorbeeld zijn regelmatig interviewers en gasten in gesprek die een eigen mening over o.a. het neerhalen van MH17 en de aanslagen van 11 september 2001 hebben. Ook wordt Café Weltschmerz regelmatig beschuldigd van antisemitisme (Wikipedia). Hoewel men 'beterschap' beloofde is sinds de corona-uitbraak bij hen het einde zoek en zitten ze weer flink in de desinformatie-trein.
 • Rapper Lange Frans hint duidelijk naar QAnon (zie verder) opvattingen als hij zegt: “Wij zijn van mening dat de top van de Nederlandse politiek zo corrupt is dat wij hulp van buitenaf nodig hebben om hier een frisse start te kunnen maken.” - met die hulp van buitenaf bedoelt hij Trump.

Bewijsvoering

Complottheorieën worden gekenmerkt door zwak, tegenstrijdig of gewoonweg onbestaand bewijsmateriaal en drijven vaak op schijnbaar onbeantwoorde vragen. Vrijwel altijd bestaan er ook meerdere, elkaar op cruciale punten tegensprekende complottheorieën als alternatieve verklaring naast het officiële relaas over dezelfde historische gebeurtenis (Wikipedia).
 • Het "stellen van vragen" suggereert dat men graag antwoorden wil. Niets is minder waar. De vragen zijn een middel om anderen aan het wankelen te brengen en mee te nemen in de waanideeën van de vragensteller.
 • Willem Engel, de dansleraar achter #Viruswaarheid gaat daarbij ver. "‘Niet meer doen, dit is een officiële waarschuwing" zo liet hij weten aan een influencer die vragen van de pers beantwoorde. De meute die anderen voor "schapen" uitmaakt zijn zelf de gehoorzame slaven van een doorgedraaide dansleraar.
Een voorbeeld van bewijsvoering zoals we die bij complotdenken ook zien. "Het is vandaag je verjaardag. Je hebt besloten om die avond je verjaardag thuis te vieren met wat vrienden. De volgende ochtend kom je erachter dat iemand jouw favoriete voetbalshirt heeft gestolen. Je bent woedend. Je zult niet rusten, totdat je erachter bent gekomen wie jouw voetbalshirt heeft gestolen. Een week later komt je beste vriend bij jouw thuis. Na zijn vertrek vind je jouw favoriete voetbalshirt die je kwijt was onder je bed. Je verdenkt je beste vriend hiervan zonder enig bewijs.".

QAnon

Eén van de grootste aanjagers van complottheorieën, op dit moment, is het geheimzinnige Q of QAnon.De grote 'redder' van de mensheid die ons zal kunnen verlossen van de geheime deep-state is volgens QAnon: Donald Trump (zie hier de link met complotdenker Lange Frans e.a.)
 • De opvattingen van QAnon zijn anti-homorechten, anti-LGBT (ze zeggen dat de overheid deze promoot middels haar 'geheime agenda'), anti-overheid, anti-joods (volgens hen financieren de Joden de "mainstream media"). Met andere woorden: QAnon is ronduit fascistisch in haar opvattingen. » "QAnon’s conspiracy theory is a rebranded version of the Protocols of the Elders of Zion."
 • "Dit is geen grap, dit is waar miljoenen Amerikanen in geloven: er bestaat een kliek die de overheid van de Verenigde Staten op alle niveaus beheerst. Deze kliek, in het Engels steevast als cabal beschreven (daarover later meer), bestaat uit duivelsaanbidders die niet alleen Amerika, maar eigenlijk de hele wereld overheersen. Natuurlijk beheersen de satanisten Hollywood en de media, waardoor zij hun bestaan geheim weten te houden – het gebrek aan bewijs voor hun bestaan is juist een bewijs van dat bestaan. Maar er gloort hoop aan de horizon en die hoop is vleesgeworden in één persoon: Donald J. Trump. Hij zal de cabal omverwerpen en duizenden satanisten arresteren en opsluiten in de militaire gevangenis van Guantanamo Bay." (NIW)
 • Belangrijk in de theorie van QAnon is The Storm ('De Storm'); een gebeurtenis waarbij de duizenden leden van de "deep state" worden gearresteerd, voornamelijk voor kinderhandel en pedofilie. - Wellicht begrijpt u nu waarom de demonstranten de politici uitmaken voor "kinderverkrachters"? Ook ónze politici zijn in de ogen van deze mensen onderdeel van de "deep state".

Wetenschappelijk denken als antwoord?

"De mens is van nature geen wetenschappelijk denker. De amateurliga van denkers des vaderlands die optreedt in praatprogramma's of invloed uitoefent op sociale media, dus ook niet." (Sander Duivestein en Menno van Doorn). Het is nagenoeg onmogelijk mensen die verstrikt zijn geraakt in de wereld van het complotdenken van gedachten te laten veranderen. Dit heeft, ook voor henzelf, vaak verstrekkende gevolgen. Inmiddels zijn er al een aantal verhalen in de pers geweest van echtparen die dusdanig in conflict raakten hierover dat ze zijn gescheiden.

Complottheorieën en klokkenluiders

Complottheorieën zijn, op de lange duur, onhoudbaar. Voor een samenzwering rondom 'corona' zouden er tienduizenden politici, honderdduizenden journalisten en miljoenen mensen in de zorg en overheid moeten samenwerken. Dit is een onhoudbaar idee.
 1. Een echte samenzwering kan alleen slagen als alle betrokkenen de zaak geheimhouden voor de rest van de wereld. Deze geheimhouding wordt moeilijker naarmate de tijd verstrijkt en het aantal samenzweerders toeneemt en daarmee het risico dat een deelnemer per ongeluk zijn mond voorbij praat, bewust het geheim lekt aan bijvoorbeeld een journalist vanwege morele of ideologische gewetensnood, zoals een klokkenluider, of om financieel of andersoortig persoonlijk gewin, of dat de buitenwereld het complot ontdekt door de sporen die de activiteiten van de samenzweerders nalaten.
 2. Daarom wordt het steeds onwaarschijnlijker dat er daadwerkelijk sprake is van een complot naarmate de tijd verstrijkt en naarmate er meer deelnemers nodig zouden zijn om het complot uit te voeren én geheim te houden.
 3. ‘Mensen die de complotdenker willen overtuigen dat de theorie niet waar is, worden om die reden zelf vaak beschuldigd onderdeel te zijn van het complot. Hun argumenten worden daarom onmiddellijk verworpen,’ zegt de psycholoog Douglas.
Als echter óók de mensen die niet overtuigd zijn van 'het complot' zouden moeten behoren tot hen die bij het complot betrokken zijn, dan wordt de groep mensen die betrokken zijn, wereldwijd, enkele miljarden personen. Het is alleen daarom al onmogelijk dat er een "corona-complot" is want het aantal betrokken mensen is véél te groot.

Derde Rijk

Desinformatie en publieke onrust is de beproefde methode van het fascistische 3e rijk geweest. Mensen tegen elkaar opzetten, de joden, de homo's en de zigeuners de schuld geven. Een beproefde methode, zelfs al in de middeleeuwen. Het is daarom ook niet voor niets dat vooral in extreem-rechtse kringen op dit moment "corona complotten", vermengd met allerlei andere opvattingen, enorm populair zijn.

Fabeltjesfuik: sociale media versterkt

Complotdenkers zijn vaak minder vatbaar voor argumenten, en weigeren die vaak te accepteren. De reden hiervoor is dat wanneer men in een ‘verklaring’ gelooft, daar meer over zal lezen. Hierdoor wordt de verklaring van de complotdenker bevestigd, waardoor het lastig wordt om een tegenargument van een ander voor zijn verklaring te accepteren. Een bekend fenomeen dat door sociale media alleen maar meer versterkt is. Recent liet Arjen Lubach in zijn programma zien hoe het kan dat mensen door Sociale Media steeds sterker gaan geloven in complottheoriën.
Eén van de grootste aanjagers van complottheorieën, op dit moment, is het geheimzinnige Q of QAnon.De grote 'redder' van de mensheid die ons zal kunnen verlossen van de geheime deep-state is volgens QAnon: Donald Trump (zie hier de link met complotdenker Lange Frans e.a.)
 • De opvattingen van QAnon zijn anti-homorechten, anti-LGBT (ze zeggen dat de overheid deze promoot middels haar 'geheime agenda'), anti-overheid, anti-joods (volgens hen financieren de Joden de "mainstream media"). Met andere woorden: QAnon is ronduit fascistisch in haar opvattingen. » "QAnon’s conspiracy theory is a rebranded version of the Protocols of the Elders of Zion."
 • "Dit is geen grap, dit is waar miljoenen Amerikanen in geloven: er bestaat een kliek die de overheid van de Verenigde Staten op alle niveaus beheerst. Deze kliek, in het Engels steevast als cabal beschreven (daarover later meer), bestaat uit duivelsaanbidders die niet alleen Amerika, maar eigenlijk de hele wereld overheersen. Natuurlijk beheersen de satanisten Hollywood en de media, waardoor zij hun bestaan geheim weten te houden – het gebrek aan bewijs voor hun bestaan is juist een bewijs van dat bestaan. Maar er gloort hoop aan de horizon en die hoop is vleesgeworden in één persoon: Donald J. Trump. Hij zal de cabal omverwerpen en duizenden satanisten arresteren en opsluiten in de militaire gevangenis van Guantanamo Bay." (NIW)
 • Belangrijk in de theorie van QAnon is The Storm ('De Storm'); een gebeurtenis waarbij de duizenden leden van de "deep state" worden gearresteerd, voornamelijk voor kinderhandel en pedofilie. - Wellicht begrijpt u nu waarom de demonstranten de politici uitmaken voor "kinderverkrachters"? Ook ónze politici zijn in de ogen van deze mensen onderdeel van de "deep state".

QAnon is niet zomaar een complottheorie

Facebook en YouTube hebben besloten dat het genoeg is: de samenzweringstheorieën van QAnon worden vanaf nu van de platforms verwijderd. Rondom de complottheorie hangt een zweem van mysterie. Niemand weet wie achter de beweging zit. Uit een onderzoek blijkt dat één op de drie Republikeinen in de VS erin gelooft. Maar ook hier krijgt de theorie voet aan de grond. Verslaggever Rudy Bouma volgt al jaren het nieuws over desinformatie. Hij legt uit waarom QAnon niet zomaar een complottheorie is. Kijk hier de video (Nieuwsuur)
De corona-melder die in éérste instantie ontwikkeld leek te gaan worden was qua ontwerp een stevige inbreuk op de privacy. De corona-melder zoals deze nu beschikbaar is, is dit niet.
 • er worden géén gegevens in een centrale database bijgehouden;
 • er wordt niet geregistreerd waar de gebruiker van de app zich bevindt;
 • de app maakt gebruik van geanonimiseerde gegevens;
 • de app gebruikt bluetooth en geen GPS of iets dergelijks;
 • er is sprake van een open ontwerp, voor iedereen inzichtelijk en toetsbaar.
Alle kwesties zijn besproken op de openbare Slack-kanalen van Code for NL en alle code staat openbaar op de GitHub van het ministerie van VWS, inclusief alle audit- en penetratietestdocumentatie. “Behalve informatie die voor de veiligheid van het land niet naar buiten mag”, vult De Winter aan. Of die er is en wat die dan zou zijn, is niet bekend. Het lijkt hem niet heel aannemelijk omdat het technisch geen ingewikkelde app betreft. (Tweakers.net)

Social Media

Whatsapp, Facebook, Google en producten en diensten van Microsoft en Apple plegen een vele malen grotere inbreuk op je privacy dan de coronamelder. Deze gebruiken we allemaal zonder er over na te denken.

Download

De coronamelder kun je downloaden via https://coronamelder.nl/
Theo Schetters (Universiteit van Pretoria) doet in een interview met YouTube-kanaal Blckbx (van interviewer/programmamaker Flavio Pasquino), waarin hij tevens verschijnt met wetenschapsfraudeur en uit het register geschrapt arts Andrew Wakefield –die hij ook nog eens bijvalt– totaal ongefundeerde uitspraken. Tot verbazing van de mensen om hem heen en diverse andere wetenschappers.

Ivermectine

Zo beweert hij bijvoorbeeld ook dat ivermectine niet gebruikt mag worden. Dit klopt niet. Schetters haakt hier in op een populair thema dat rondzingt in meer complotdenkende kringen: er bestaan wel degelijk werkzame geneesmiddelen tegen corona, maar gezondheidsautoriteiten houden die onder druk van de industrie tegen, om zo vaccins te kunnen doordrukken. "Dit klopt van geen kanten" (CBG-beoordelaar Wijnans). Het middel mag namelijk wel degelijk gebruikt worden.
 • Hoogleraar immunologie Huub Savelkoul (Wageningen Universiteit). ‘Hij maakt een aantal conceptuele fouten. Dat snap ik niet, want hij is gepromoveerd. Hij moet er wel iéts van weten.’
 • ‘Ik ben hier erg van geschrokken’, zegt farmaco-epidemioloog Miriam Sturkenboom (UMC Utrecht). ‘Vooral omdat hij dit toch allemaal zegt vanuit het beeld van de wetenschapper die geloofwaardig zou zijn. En vervolgens komt hij met allemaal ongefundeerde claims. Dat is heel schadelijk.
 • Marjolein van Egmond (Amsterdam UMC) zucht hoorbaar aan de telefoon. ‘Mensen die dit soort dingen beweren, snappen maar niet dat het vaccin hetzelfde doet als het virus zelf. Maar dan in sterk verminderde vorm, op een gecontroleerde manier, zodat je wel immuun wordt, maar niet ziek.’
Lees verder op https://www.volkskrant.nl/wetenschap/youtube-hit-de-hoogleraar-die-coronavaccins-fileert-zes-uitspraken-beoordeeld~bce73b37/

Zelfzorg Covid-19

De vereniging 'Zelfzorg Covid-19', een initiatief van huisarts Rob Elens (zie ook onderwerp "hydroxychloroquine") pleitte eerder voor het gebruik van het middel chloroquine tegen corona en wil nu toestemming om ivermectine in de behandeling van coronapatiënten op te nemen. "Er is geen enkel medisch verantwoord bewijs dat het werkt", zegt oud-huisarts Ted van Essen die zich er in verdiept heeft. "Het is een zwaar middel met veel bijwerkingen, zoals slapeloosheid, misselijkheid en obstipatie. Het is tot nu toe alleen getest in laboratoria. Daar bleek weliswaar dat ivermectine het coronavirus doodt, maar daarbij ging het om een dosis die honderd keer hoger ligt dan wat we veilig achten voor mensen." (EenVandaag)
Tegen de avondklok is veel verzet. Zo heeft bijvoorbeeld 'Viruswaarheid' een rechtszaak tegen de staat gevoerd hierover. In hoger beroep hebben ze deze verloren. Vraag is of de avondklok zinvol is. Doel is: beperking sociale contacten. Iedereen weet dat daardoor de verspreiding van het corona-virus wordt beperkt. In die zin lijkt het zinvol. Tegenstanders wijzen dan vaak naar België en Frankrijk. Daar is óók een avondklok "maar het aantal besmettingen stijgt".

Verschil met andere landen

(situatie eind februari 2021)
 • In België is de avondklok van 0:00-05:00. In Brussel vanaf 22:00. De scholen, winkels en kappers zijn open.
 • In Frankrijk zijn er per regio verschillen in de tijden. Scholen, creches, winkels zijn sinds eind november weer open, net als de kerken en de kappers. Wel moeten nu ook scholieren vanaf 6 jaar mondkapjes dragen in de klas (Frankrijk.nl)
In België en Frankrijk daalt het aantal besmettingen niet/niet voldoende en stijgt zelfs ook regelmatig weer wat heeft geleid tot soms draconische, kortdurende, maatregelen. In Nederland daalt, door de combinatie van maatregelen, het aantal besmettingen en ziekenhuisopnamen.
Coronadashboard 2021-02-28 Positief geteste mensen
Coronadashboard 2021-02-28 Positief geteste mensen
Interessante gerelateerde artikelen. Achtergronden en links.
 • Hoe Maurice de Hond in het coronadebat wordt gesteund in de verspreiding van de aerosolentheorie. Vastgoedondernemers, horecaondernemers zoals Laurens Meyer, Koninklijke Horeca Nederland, Willem Engel's Viruswaanzin, ontbreken van causale verbanden in theorieën van Maurice De Hond en belangenverstrengeling. Lees verder: KRO-NCRV POINTER.
 • Datalek bij de GGD van ongekende proporties bestond al maanden. GGD wist al maanden van privacyproblemen, maar deed er niks mee. (Leeuwarder Courant)
 • Groepsimmuniteit - Manaus was al een stad met een bijzonder hoog aantal besmette mensen in april 2020, tijdens de eerste golf van de pandemie. In die tijd moesten er massagraven voor de doden worden gegraven. Omdat het virus zich zo snel verspreidde, vermoedden onderzoekers dat de meerderheid van de mensen de ziekteverwekker binnen korte tijd bij zich had. Volgens het gerenommeerde wetenschappelijke tijdschrift "Science" zou al in oktober 2020 76 procent van de bevolking in Manaus besmet moeten zijn met Sars-CoV-2 . Als gevolg hiervan had de stad immuniteit voor groepen kunnen bereiken volgens officiële criteria. Dit blijkt niet het geval. In de stad voltrekt zich voor de 2e keer een rampscenario. (Wetenschappelijk magazine Spektrum - Duitstalig)

Corona en maatschappelijke discussie

Ik heb het vaak moeten horen inmiddels: “Waar ben je bang voor? Schaap!”, “Slaap maar lekker verder” en uiteraard: “Doe je eigen onderzoek maar!”. Daarom op deze pagina mijn “eigen onderzoek”: informatie inclusief bronnen (artikelen, video’s, wetenschappelijk onderzoek) die betrouwbaar en geverifieerd zijn.

Op mijn blog publiceer(de) ik regelmatig over het onderwerp ‘corona’, met name ook in relatie tot desinformatie en de maatschappelijke discussie. Die onderwerpen zijn niet allemaal in de FAQ hierboven opgenomen om dat mijn Corona FAQ als doel heeft informatie te verzamelen en te informeren. Hoewel ik er bovenstaand uiteraard niet aan ontkom ook diverse ‘discussie-onderwerpen’ aan te stippen maar dan vooral uit het oogpunt van informeren over de bronnen er achter. Klik hier om er meer over te lezen.

Over de zin en onzin van overheidsmaatregelen tegen de verspreiding van Covid-19 kun je lang en breed discussiëren, een dergelijke discussie bevat vaak nauwelijks feitelijke informatie maar slechts standpunten. Voor die standpunten leent deze FAQ zich niet. Immers een FAQ, zeker een Corona-FAQ hoort zoveel mogelijk feitelijke informatie te bevatten.

Informatie over corona

Sommige informatie in de FAQ wordt snel ingehaald door nieuwe inzichten. Zodra ik deze tegenkom, pas ik de FAQ aan op nieuwe inzichten rondom de bestrijding van Covid-19, dateer de oudere informatie met een ‘datumstempel’ of verwijder verouderde informatie. Het is echter ondoenlijk álle (relevante) informatie over corona hier op te nemen.

Disclaimer

Deze pagina is in eerste instantie voor mijzelf een naslag en om naar te kunnen verwijzen in (online) discussies maar omdat ik denk dat het informatie is waar anderen wellicht ook iets aan hebben deel ik het hier. Omdat de ontwikkelingen snel gaan is sommige informatie misschien gedateerd.

De informatie op deze pagina is verzameld uit geverifieerde, betrouwbare, bronnen. Het heeft daarom géén zin om discussie met mij proberen aan te gaan over wat je hier kunt vinden. De informatie is “as is”. Ik ben géén medisch deskundige, wetenschapper of viroloog. Maar één ding ben ik wel: een wakkere burger die absoluut géén schaap is. En dus wel degelijk allerlei bronnen (kritisch) in overweging neemt.

Ik heb Informatiebeheer gestudeerd en pas dit, in mijn werk, beroepsmatig toe. Vanuit deze principes werk ik ook aan deze pagina: verzamelen, vastleggen, in stand houden en beschikbaar stellen van relevante informatie en deze toegankelijk maken voor derden.

Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.