Categorie: economie

munten bankbiljetten geld en inflatie (Afbeelding van Steve Buissinne via Pixabay)

Energiearmoede? Begin aan de voorkant!

De EU heeft plannetjes gemaakt voor bestrijding energieproblemen. Ze willen de energiearmoede aanpakken zeggen ze. Diederik Samson doet op TV hier over een aantal uitspraken. Hoe houdbaar is dit?

De politiek heeft totaal geen feeling met de realiteit waar mensen dagelijks mee geconfronteerd worden.

De meeste mensen die in energiearmoede leven wonen in slecht geïsoleerde doorwaaiwoningen. Mensen met een goed inkomen in stevig geïsoleerde (koop)woningen met zonnepanelen en laag energieverbruik. Wie profiteert daarom door de bank genomen het meest van dit soort plannen..? Juist!

De opmerking over elektrische dekens is helemaal bizar. Een elektrische deken gebruikt gemiddeld 30 kWh/jaar. Alsof ‘rijke mensen’ dat gebruiken; integendeel zo’n warme lap in je bed is juist voor “armoedige” (of milieu bewuste!) mensen die de verwarming op de slaapkamer niet gebruiken..

In plaats van “energiebelasting” bij de producenten kan je dit ook aan de voorkant inrichten, door de prijzen te verlagen en belastingen (tijdelijk) op te schorten. En natuurlijk door nú in te zetten op nationale verduurzaming en te stoppen met subsidiëren. Laat de energiemaatschappijen dát dan betalen.

Terugkijken fragment:

Zie ook: https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2444756-nederland-is-laat-met-energiemaatregelen

geld tijd beleggen

Armoede Subsidiëren is Continueren. Nationaal Verduurzamingsplan!

Het subsidiëren van armoede betekent dat je armoede in stand houdt. Armoede subsidiëren is continueren.

Om te subsidiëren moet je daarnaast een andere groep geld afnemen. Subsidiëren kost geld. Het rondpompen van geld zorgt daarnaast voor extra kosten door de uitvoeringslasten die er mee gepaard gaan.

In de regel zijn het de ‘middeninkomens‘, de groep die ruwweg tussen de €35.000 en €70.000 per jaar verdient (op dit moment), die de subsidie voor ‘de armen’ moeten ophoesten. Want: belasting wordt over het algemeen geheven over inkomen en goederen. Met name heffing op inkomen (23%) staat bovenaan in de lijst van inkomsten uit belastingen.

Loon- en inkomenstenbelasting   23%
Omzetbelasting (Btw)            20%
Zorgpremies                     14%
Premies volksverzekeringen      11%

Rijke mensen, zeg maar “de miljonairs”, verdienen meestal hun geld niet door te werken maar middels beleggen (aandelen, verhuur van panden etc), via hun bedrijf, etc.

Loon- en inkomstenbelasting alsmede premies volksverzekeringen worden ingehouden op loonvormende arbeid en dus voornamelijk door de middeninkomens opgebracht. Mensen die in loondienst zijn of als zelfstandige (ZZP’ers bijvoorbeeld) werkzaam zijn.

Miljonairsbelasting

Daarom stellen mensen als Lillian Marijnissen van de Socialistische Partij en anderen regelmatig voor ‘de rijken hun geld af te pakken’ middels een jaloeziebelasting namelijk door kapitaal of vermogen te belasten. Dit kapitaal moet éxtra belast worden, vinden zij, zodat daarmee zij die ‘arm’ zijn gesubsidieerd kunnen worden.

Dat dit helemaal niet werkt en de mensen die arm zijn of een laag inkomen hebben hier totaal niets mee opschieten zal ik onderstaand duidelijk proberen te maken.

Miljonairs
In totaal telde ons land in 2020 zo’n 278.000 huishoudens met een vermogen van 1 miljoen euro of meer. Maar bij vermogen gaat het grotendeels om het vermogen op papier.

Dat is dus geen cash geld of geld op je lopende- of spaarrekeningen. Het is vooral de waarde van de eigen woning (minus de hypotheekschuld) en andere bezittingen, zoals een belang in een bedrijf. Dat “kapitaal” kun je dus sowieso niet zomaar benutten laat staan zondermeer belasten. Er is wel sprake van rendement en dit rendement kan- en wordt belast. Een miljonairsbelasting is dus domweg niet haalbaar.

In het artikel “De Overheid als Robin Hood” heb ik hier eerder al eens aandacht aan besteed.

Energiecrisis

De energiecrisis heeft er toe geleid dat de roep om het verhogen van belastingen toenam. Zodat de extra belasting vervolgens kan worden uitgedeeld aan ‘de armen’.

Een systeem waarbij wederom geld rondgepompt moet worden door overbelaste instellingen, zoals de belastingdienst, en waar de te belasten groep waarschijnlijk snel creatieve uitwegen voor zal vinden.

Pieter Omtzigt deed recent nog een voorstel om de grote bedrijven extra te belasten.

Ik wil praten over elke mogelijkheid. Er ontstaan op bepaalde plekken exorbitante winsten, terwijl huishoudens niet kunnen rondkomen. Wat ze in het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Italië kunnen, kunnen we hier ook.’

Hij deed in de 2e kamer ook het voorstel om de 10 miljard gasbaten aan te wenden voor gezinnen die de gasrekening niet kunnen betalen.

Daarmee los je het probleem niet op maar continueer je alleen maar. Door mensen subsidies te verstrekken geef je een perverse prikkel – er is geen enkele aanleiding voor hen om het échte probleem aan te pakken namelijk: ze moeten hun gasverbruik temperen of zelfs helemaal stopzetten.

Vadertje Staat
Als vadertje staat maar door blijft gaan slecht gedrag te belonen zal niemand een noodzaak ervaren te verduurzamen. Verhuurders, huurders, woningeigenaren: allemaal roepen ze “het is de schuld van het kabinet” en eisen dat die de opgehouden handjes gaat vullen.

Dat is niet houdbaar. Want dit jaar is er een energiecrisis en koopkrachtprobleem, volgend jaar is er wel weer iets anders. Daar komt bij, zoals ik eerder liet zien, dat er een groep is die de rekening hiervoor gepresenteerd krijgt: de middeninkomens. Daar moeten we dus onmiddellijk mee ophouden.

Nationaal Verduurzamingsplan Armoede Subsidiëren is continueren
Afbeelding van Alina Kuptsova via Pixabay

Nationaal Isolatie- of Verduurzamingsplan

Een veel betere oplossing zou mijns inziens zijn om die 10 miljard euro aan aardgasbaten en eventuele opbrengst van de exhorbitante, te belasten, extra winsten te spenderen aan een ‘nationaal verduurzamingsplan’ waarbij bijvoorbeeld woningeigenaren, coöperaties en (particuliere) verhuurders een royale subsidie krijgen voor het goed isoleren en, voorzover mogelijk, aardgasvrij maken van woningen.

Verhuurders als coöperaties en commerciële huisjesmelkers zou je zelfs dwingend kunnen opleggen hier aan mee te werken – door bijvoorbeeld een wet waarbij gesteld wordt dat men tot 2030 heeft om de woningen ‘van het gas af’ te halen en tot 2025 hiervoor subsidie te verstrekken.

Aangezien verhuurders niet in staat zullen zijn, wellicht, dit voor die tijd te regelen kun je ook huurders een rol laten spelen (zelfwerkzaamheid, eigen initatief).

Tot nu toe kijkt men véél te passief naar de overheid, ook huurders!, en doet domweg niets. En nu het moment daar is dat de shit de ventilator raakt willen we ‘gratis geld’ gaan uitdelen? Dat is, zoals gezegd, continueren, de status quo handhaven, door te subsidiëren.

Voorbeelden? Je kunt lucht-lucht verwarming in je woning (laten) installeren. Ook als huurder. Je kunt, ook als huurder, zelf voorzetwanden en isolatie plaatsen. Zelf een bedrijf bellen om dubbel glas te plaatsen (in overleg met de verhuurder uiteraard). Vervolgens zou je dan voor zo’n maatregel van de overheid een tegemoetkoming uit de pot van aardgasbaten moeten krijgen. De verhuurder hoeft dan minder of zelfs wellicht niets te doen. En mag, uiteraard, in dergelijke gevallen niet de huur verhogen.

Huurtoeslag

geld, loonzakjeEen 2e toeslag die zorgt voor veel extra lasten voor de burgers uit de middengroep, wat veel mensen helemaal niet zo zien of onderkennen, is de huurtoeslag.

De huurtoeslag leidt er toe dat eigenaren van woningen de verhuurprijs vaak vlák onder de grens vaststellen onder het motto ‘maar de huurder kan toch huurtoeslag aanvragen?’. En zo vangt de verhuurder maximaal geld voor een woning en de huurder woont, door de toeslag, relatief goedkoop.

Echter, wie betaalt uiteindelijk de huurtoeslag? Juist! De belastingbetaler! De middengroep die belasting afdraagt subsidieert op deze manier de huur van een ander. Maar bovenal de inkomsten en winsten van de pandjesbazen (en hun hypotheekverstrekkers) worden hier uit bekostigd! Dat is bizar.

Huurtoeslag moet daarom zo spoedig mogelijk afgebouwd worden zodat de huren gaan dalen. Desnoods dwingt de overheid de verhuurders hiertoe. Er moet een gereguleerde huurmarkt komen waarbij het puntensysteem dwingend opgelegd wordt, ook aan commerciële verhuurders,

Daarmee vang je twee vliegen in één klap. Het wordt voor pandeigenaren minder interessant om panden, ten laste van de belastingbetaler, in de verhuur te doen en zij zullen deze van de hand doen.

De prijzen van woningen, die al heel lang véél te hoog zijn, zullen door het aanbod dat op die manier ontstaat ook dalen. Waardoor starters meer kansen hebben – immers, het is een bekend fenomeen dat starters geen huis kunnen kopen omdat beleggers hen grof overbieden?

Daarnaast zijn eigenaren van panden vaak mensen die in de ‘miljonairsklasse’ zitten. Zo pak je deze groep, zónder belastingen te heffen, toch aan – want, dat ben ik met o.a. de SP eens, men verdient geld, véél geld, aan de ellende van een ander. Door huurders uit te melken.

Aftrek hypotheekrente

Zelf ben ik eigenaar van een koopwoning. Het zal u wellicht verbazen maar ik ben voorstander van de afbouw van hypotheekrente-aftrek.

Eigenlijk vanwege dezelfde redenen. Immers, de hypotheekrente-aftrek wordt door anderen aan meebetaald/gesubsidieerd.

Het is een vreemd, krom, idee toch dat een ander meebetaalt aan jouw vermogensopbouw en de winst van de bankenmeefinanciert?

Zorgtoeslag

Andere toeslagen, zoals de zorgtoeslag, zijn eveneens een perverse prikkel. Het zorgt er voor dat de zorgverzekeraars bijvoorbeeld hoge premies kunnen vragen voor hun verzekeringsproduct. Immers, wie dat niet kan betalen kan, ten laste van de middeninkomens, gesubsidieerd worden?

De overheid, de belastingbetaler, betaalt 4,9 miljard euro aan zorgtoeslag volgens het CBS.

Beter zou dan ook zijn het totaalbedrag dat uitgekeerd wordt aan zorgtoeslagen rechtstreeks aan de verzekeraars over te maken zodat ze de premies naar beneden toe kunnen bijstellen.

Doorgeefluik in het Toeslagencircus
Het hele toeslagencircus is niets anders dan schuiven met geld van de ene groep naar de andere.

De mensen die in armoede leven schieten er niets mee op.

Ze krijgen aan de ene kant hoge rekeningen gepresenteerd, die aan de andere kant worden gecompenseerd door toeslagen, kortingen, eenmalige toelagen, speciale potjes voor ‘armoedebestrijding’ bij gemeenten, kortom: subsidies. Waardoor ze als doorgeefluik fungeren in een systeem dat voornamelijk bekostigd wordt door de middeninkomens.

Armoedebestrijding
Allerlei loketten en instanties houden zich ook bezig met ‘armoedebestrijding’ en onderzoek daarnaar. Tientallen miljoenen worden gespendeerd aan de ‘armoede-industrie’.

Dat geld kan beter gebruikt worden door het rechtstreeks te géven aan die mensen middels bijvoorbeeld verhoging kinderbijslag, bijstand of verlaging van premies voor ziektekostenverzekeringen.

Verhogen inkomen

De zorg- en huurtoeslag afschaffen, alsmede de hypotheekrente-aftrek afbouwen, kun je eventueel ook compenseren door uitkeringen of lage inkomens te verhogen. Maar bovenal moet als een paal boven water staan dat wat we nu doen water naar de zee dragen is.

Blijft, in mijn ogen, dan wel het feit dat dit alsnog gedeeltelijk gesubsidieerd inkomen is (ingeval van uitkeringen). Het beste zou dan zijn de belastingvrije voet te verhogen en/of de arbeidskorting.

Dit is geen probleem. Uit de gegevens van het CBS blijkt immers dat de lage inkomens veel méér toeslagen ontvangen dan dat zij aan belastingen afdragen. Ze zijn netto ontvanger. Dat kun je daarom efficiënter regelen.

Het is zinloos en mensonterend om mensen een energietoeslag, huurtoeslag, zorgtoeslag enzovoorts te geven waardoor ze geen uitzicht hebben op een betere toekomst en financiële zelfstandigheid. Ze blijven levenslang aan- en veroordeeld tot de bedelstaf en afhankelijk van de staat. Als een kind dat voor altijd aan de borstvoeding blijft en nooit zelf zal leren eten.

Dit toeslagencircus moet stoppen. Een overheid moet regulerend optreden (door bijvoorbeeld verhuurders aan te pakken!) en allen die mensen steunen die echt steun nodig hebben.  Dat zorgt ook voor, bijkomend effect, een kleinere overheid omdat al die instanties die nu hun bestaansrecht aan dit subsidiecircus ontlenen opgedoekt kunnen worden. Helicoptergeld (blijven) strooien lost niets op.

____
Dit artikel kwam mede tot stand als gevolg van een whatsapp gesprek over dit onderwerp met mijn broer Thomas
waarin we onze gedachten over dit onderwerp uitwisselden. Voor de uiteindelijke inhoud ben ik uiteraard zelf verantwoordelijk.

Vervuiling ( Afbeelding van Jürgen via Pixabay)

Basisinkomen, Gratis Openbaar vervoer en Greenwashing

Een artikel op de website van Milieudefensie onder de titel “Groene revolutie in een arme industriestad” kwam onder mijn aandacht. Het gaat over het basisinkomen, gratis openbaar vervoer en hoe gróen het Noord-Franse Grande-Synthe in Frans Vlaanderen wel niet was.

Het basisinkomen heeft mijn interesse. De gedachte is namelijk leuk en lijkt aantrekkelijk maar het heeft zo zijn keerzijden. De laatste tijd hoor je er weer meer over, zeker nu het financieel allemaal moeilijker is voor mensen. Door bijvoorbeeld gestegen energieprijzen beginnen mensen weer luider te roepen om een basisinkomen – alhoewel dat natuurlijk helemaal niets oplost in dit verband!

Artikelen zoals deze zorgen er altijd weer voor dat mensen roepen “zie je wel! Zij kunnen het óók, waarom kan een basisinkomen hier dan niet?” en worden aangehaald als voorbeeld van geslaagde experimenten met basisinkomen.

Wat milieudefensie vergeet(?) te vertellen in het artikel over het basisinkomen, gratis openbaar vervoer en de groene revolutie in Grande-Synthe of Groot-Sinten? Hoe dit gefinancierd wordt. Een mooi staaltje greenwashing door de linkse gemeentebestuurders. Milieudefensie tuint er met open ogen in.

Basisinkomen

Kenmerk van een basisinkomen is dat iedereen dat ontvangt en dat is hier niet aan de orde, het gaat om een aanvullend inkomen voor de allerarmsten (voornamelijk gastarbeiders) tot aan een zeker niveau, een bestaansminimum, waarbij er wordt gekeken naar het totale inkomen van het gezin. De regeling, MSG genaamd, is daarmee een soort van bijstandsregeling. Een regeling ook die strenge criteria kent.

Wat het artikel van Milieudefensie ook verzuimt te vermelden is dat naast de steun voor het linkse gemeentebestuur LePen van het Front National bij de presidentsverkiezingen bijna de helft van de stemmen kreeg in deze ‘modelgemeente’.

Ook in deze als idealistisch geschetste gemeente, waar men zo goed bezig lijkt te zijn, is dus kennelijk een aanzienlijk deel van de bevolking zéér ontevreden en onder een groot deel van de bevolking heerst veel weerstand tegen de migranten in de stad (die in meerderheid voordeel genieten van de maatregelen van het gemeentebestuur).

“We hebben het geluk dat we de financiële capaciteit hebben om de MSG op te richten “, geeft Martial Beyaert toe, opvolger van de voormalige burgemeester Damien Carême sinds juli 2019.

Dat geld is, voor een heel groot deel, afkomstig van ArcelorMittal.

Basisinkomen, gratis Openbaar Vervoer en Greenwashing - ArcelorMittal Poland
Foto: een ArcelorMittal fabriek in Polen (Bron, cc3.0)

ArcelorMittal
ArcelorMittal is een van de grootste staalproducenten ter wereld. De 170,000 werknemers van het concern fabriceren jaarlijks circa 78 miljoen ton staal. TataSteel is bijvoorbeeld aanzienlijk kleiner.

De stad is nauw verbonden met het staalcomplex op haar grondgebied (met 3.000 medewerkers). De fabriek is de belangrijkste werkgever in de stad en een belangrijke inkomstenbron voor het gemeentehuis, via belastingen.

ArcelorMittal is een enorme vervuiler. De fabriek in Gent, België, wordt bijvoorbeeld gezien als één van de méést vervuilende fabrieken in Europa.

MSG-regeling
De begroting van de stad bedroeg in 2016 maar liefst 63,7 miljoen euro. Dat is het dubbele van het gemiddelde, per inwoner, voor steden van vergelijkbare grootte (tussen 20.000 en 50.000 inwoners) in Frankrijk.

De MSG-regeling heeft bepaalde kosten voor de gemeente. In eerste instantie geraamd op 600.000 euro in 2019, zal het uiteindelijk 2 miljoen euro per jaar gaan kosten.

Een deel van de financiering zal moeten komen van de structurele besparingen die zullen worden gerealiseerd binnen het gemeentelijk “centrum voor sociale actie”, legt Juan Manuel Del Pozo uit, directeur van het CCAS en hoofdarchitect van de oprichting van de MSG. Er was al 800.000 euro uitgetrokken voor noodmaatregelen (voedselhulp, energie, enz.).

Belastingen
De kurk waar men op drijft is belastingheffingen op de fabriek en mensen met een baan. Het MSG is geen écht basisinkomen, het is een áánvulling op inkomen vanuit een soort van bijstandsregeling.

De stad kan de MSG en gratis OV betalen, niet door besparingen in te boeken, zoals Milieudefensie ons wil doen geloven, doordat ze een paar spaarlampen en zonnepanelen hebben geïnstalleerd maar omdat ze in verhouding tot andere steden per inwoner 2x zoveel besteedbaar inkomen hebben middels heffingen op de verfoeide industrie aan de overkant van het kanaal.

Het werkloosheidscijfer in Grande-Synthe stijgt nog steeds en is inmiddels meer dan 28%. Dat betekent dat steeds méér mensen afhankelijk zullen worden van deze gemeentelijke bijstand, eufemistisch “basisinkomen” genoemd.

Dit maakt dat de hele constructie extreem wankel is. Vertrekt de fabriek of gaat deze failliet? Dan valt het kaartenhuis direct om. En, zoals duidelijk zal zijn, een basisinkomen is het niet – integendeel, het is een subsidie voor de allerarmsten. Een regeling die in Nederland normaliter gewoon ‘bijstand’ genoemd wordt. Dat men op het bestaan van zo’n regeling prat op gaat vind ik bizar.

Lokale voedselproductie

De geroemde lokale voedselproductie, zo blijkt, is ook maar zeer beperkt. Daarnaast zie ik een probleem. De industrie vlak naast de voedselproductie(!) gelegen is vervuilend. Dan kan het eten ‘onbespoten’ en ‘biologisch’ zijn, de neerslag van vervuiling van de naastgelegen industrie zal niet misselijk zijn, verwacht ik zo. Wat voor eten wordt er eigenlijk gevoerd aan de kinderen? Is dat getest en gecontroleerd op vervuiling? Lijkt mij niet onbelangrijk!

Greenwashing

Greenwashing of groenwassen is het zich groener of maatschappelijk verantwoordelijker voordoen dan een bedrijf of organisatie daadwerkelijk is. Men doet alsof men weloverwogen met het milieu en/of andere maatschappelijke thema’s omgaat, maar dit blijkt vaak niet meer dan ‘een likje verf’ te zijn. (Wikipedia)

De gemeente doet precies dat. Door een zeer vervuilende industrie te ‘belasten’ kan men aan de andere kant van het kanaal, in de stad, mooi weer spelen met een zogenaamd basisinkomen, gratis openbaar vervoer en verantwoord ‘biologisch’ en ‘onbespoten’ (maar waarschijnlijk flink vervuild) voedsel.

Dat Milieudefensie klakkeloos aan deze greenwashing door het linkse stadsbestuur van Grande-Synthe meewerkt is ronduit verbijsterend. Hoe “groen” zijn de “groene” linkse politici eigenlijk écht?

De Overheid als Robin Hood

De overheid als Robin Hood: belasting op vermogen?

De overheid als Robin Hood. De overheid gaat “de rijken” belasten en al dat geld vervolgens uitdelen onder “de armen”. Zoals Robin Hood dat deed. De SP likt zijn vingers af bij dit soort plannen! Lilian Marijnissen had het zelf niet beter kunnen bedenken.

— “Bij vermogen moet je denken aan opgebouwd pensioen, de waarde van een eigen woning, spaargeld, beleggingen of ondernemersvermogen.” zo meldt RTLNieuws hierover.

— “De eigen woning kan naar box 3, waardoor het huis wordt gezien als vermogen waar je belasting over moet betalen. De overheid zou met het geld dat op zak wordt gehouden de belasting op arbeid kunnen verlagen. Die is relatief hoog, terwijl werk juist beloond zou moeten worden, zo is de gedachte.” (AD)

Klopt deze redenering wel?

hypotheek aflossen meest verstandigeDe Woning
Om te beginnen ‘de waarde van een woning’. Daar heb je, om die woning te kunnen kopen, al diverse belastingen over betaald, je WOZ waarde is de basis voor diverse heffingen.

Daarnáást is het geld waarméé je de woning hebt gekocht (je inkomen waarmee je de hypotheek aflost) eveneens al belast. En, het is “vermogen” maar wel fictief vermogen immers van stenen kun je niet eten?

Een woning belasten als “vermogen” is de zóveelste belasting die een woningbezitter opgelegd wordt. Daar staat dan een beetje hypotheekaftrek tegenover maar ook die verdwijnt. Die afbouw is in 2014 al begonnen.

Woning in Box3? Meer lenen!
Als de woning daadwerkelijk naar Box3 gaat en als ‘vermogen’ wordt gezien betekent dit dat mensen hun hypotheek niet meer (vervroegd) zullen aflossen. Want: tegenover de waarde van de woning staat de hypotheekschuld (die mag je er vanaf trekken). Wat resteert, dáár betaal je belasting over.

Sterker nog: het is dan aantrekkelijk de woning met een zo hoog mogelijke hpotheek te (her)financieren – “de overwaarde opnemen” – en dit geld vervolgens te besteden aan bijvoorbeeld consumptieve zaken zoals een nieuwe badkamer, keuken, een caravan, camper, leuke reizen, .. De (gezamenlijke) schuldenlast groeit dan alleen maar.

Dit is niet ondenkbaar. Integendeel. Mensen doen dat nu al. Als je de woning naar Box3 brengt, wordt dit alleen maar aantrekkelijker.

Het nadeel is duidelijk: de schulden nemen alleen maar toe. Economisch is er ook een voordeel wellicht: mensen gaan meer besteden. Maar dat is dan wél allemaal geleend geld. Dat ooit eens terug betaald moet worden. Is het niet door de woningbezitter zelf, dan wel door de erfgenamen.

Pensioen
Dan pensioen, spaargeld, beleggingen. Allemaal zaken welke je, om ze te kunnen “krijgen” ook al belasting over hebt betaald of gaat betalen. Het pensioen is ook niet onbelast, daar wordt gewoon loonheffing (grijze tabel) op ingehouden.

Over je pensioen tot € 35.472,- betaal je 19,17% belasting. Over je pensioen tussen € 35.472,- en € 69.398,- betaal je 37,07% belasting. En over het meerdere betaal je 49,5% belasting. Dus iemand die een hoog pensioen heeft betáált daar al een flinke smak belasting over.

Daar komt bij dat mensen die gepensioneerd zijn de afgelopen 10 jaar al zo’n 20% hebben ingeleverd doordat de pensioenen niet zijn geïndexeerd!

Ondernemersvermogen
En tot slot: ondernemersvermogen. Ondernemersvermogen is het vermogen dat op de balans van de onderneming staat (“Eigen vermogen”).

Dit is de waarde van alle bezittingen van uw onderneming min de waarde van alle schulden van uw onderneming. Dat is geen geld wat je los in de zak hebt en ook geen winst. En al helemaal geen netto resultaat.

Dat is geld, “vermogen”, dat noodzakelijk is om je bedrijf te laten draaien (voorzover het al daadwerkelijk écht geld is).

Praktijkvoorbeeld? Ik heb op de balans van mijn bedrijf een x-bedrag aan eigen vermogen staan. Dat bedrag staat écht niet op de bank. Aan het eind van de rit is er een Winst- en Verliesrekening, dáár komt een bruto belastbaar bedrag uit waar ik belasting over aftik!

Overheid als Robin Hood

Mensen met een bedrijf, met een pensioen(tje) of eigen woning als “vermogend” afschilderen is in mijn ogen links radicalisme. Het Robin Hood idee waar de SP ook steeds mee aankomt “we pakken het af van de rijken en geven aan de armen!!”.

Lilian Marijnissen op Twitter

Ja, amehoela! De “armen” in dit land betalen al helemaal geen belasting! Iedereen met een inkomen tot max ca. 30.000/jaar ontvangt véél meer aan subsidies, toelagen en kortingen dan dat ze aan belasting betalen! Kijk maar eens naar onderstaande gegevens:

herverdeling inkomsten nederland

 

Minister Kaag van Financiën vindt dat het kabinet ‘grote stappen moet gaan zetten in het tegengaan van vermogensongelijkheid’. Maar in plaats van de onderkant van de inkomenslaag te stimuleren te gaan werken of bijvoorbeeld een lagere belasting te gaan opleggen gaat men de bovenkant van de inkomensgroepen éxtra belasten. En hoe komt dat bij de lagere inkomens terecht? Nóg meer toeslagen en kortingen verstrekken..

Het is een vorm van jaloeziebelasting. Als dit soort onzalige plannen doorgaan wil straks niemand nog ondernemer zijn. En het nodigt mensen die nóg meer toeslagen en kortingen krijgen dan nu al het geval is niet uit om alsnog aan het werk te gaan. Gaan mensen die een eigen woning bezitten niet vervroegd aflossen maar alleen maar méér lenen en neemt de schuldenberg in Nederland alleen maar toe.

Afschaffing toeslagen

Iedereen de deze plannen toejuicht moet niet vergeten dat er straks waarschijnlijk een aapje uit de mouw gaat komen.

Wanneer hypotheekaftrek verdwijnt, vermogen wordt belast en daar tegenover wordt geplaatst “lagere inkomensbelasting” betekent dit ook dat een lagere inkomensbelasting ook aangegrepen kan worden voor… afschaffing van toeslagen.

— “We moeten beseffen dat we collectief een stukje armer zullen worden”, zegt Kaag. “Het continu willen of kunnen compenseren is gewoon niet mogelijk, is financieel niet houdbaar.” (RTLNieuws).

De overheid als Robin Hood? Ik dacht het niet, ..

Koeien op de Dijk - Boeren zijn Woedend

Boeren zijn woedend over stikstofplannen

Het sloeg in als een bom. De stikstofplannen van Christianne van der Wal, minister van Natuur en Stikstof. De boeren zijn woedend over de stikstofplannen van het kabinet. En op sociale media bléren de “deskundigen” allemaal weer mee.

Veel mensen tikken een zoekterm in op Google en poneren het resultaat van die zoektocht als de waarheid in comments op Facebook en Twitter. Of roepen gewoon maar wat. Zolang ze Rutte en de rest van het Kabinet maar weer de schuld van iets kunnen geven, immers?

Als je het hebt over de corona-crisis is, was, het nog relatief eenvoudig om waarheid en nepnieuws van elkaar te scheiden. Maar als het gaat over de stikstofcrisis wordt het ongelofelijk lastig. Meetmethodieken, rekenmodellen, tegenstrijdige wetenschappelijke informatie, belangenorganisaties, Caroline van der Plas met haar BBB (Boer Burger Beweging), de FvD, Farmers Defence Force, gefrustreerde leden van de VVD, LTO Nederland, de linkse en rechtse pers. Ze hebben allemaal hun eigen stokpaardjes.

Nieuwsoverzicht Boeren zijn Woedend Stikstof problematiek Nederland Natura 2000

Boeren zijn woedend

Eén ding staat vast. De boeren zijn woedend. En dat begrijp ik wel. Als jij met een megastal vol koeien en een gigantische hypotheekschuld ’s avonds aan de koffie het journaal kijkt en je krijgt te horen dat je in een gebied woont waar tot bijna 60% stikstofreductie moet plaatsvinden en je mogelijk gedwongen je bedrijf moet stopzetten dan is de boot goed aan. Heb je daar generaties lang zo hard voor gewerkt? Wat is de toekomst voor je kinderen (als ze de boerderij willen overnemen)?

Jaarlijks stoppen honderden boeren met hun bedrijf. “Ongeveer 24.000 agrarische bedrijven stoppen in de komende twintig jaar. Het gaat om veelal kleinere bedrijven van agrariërs die ouder zijn dan vijftig en geen opvolger hebben.” (Agrarisch Erfgoed Nederland, ca. 2013) en de Volkskrant kopte vorig jaar nog: “Aantal landbouwbedrijven in twintig jaar bijna gehalveerd“.

Je zou zeggen dat het probleem zichzelf wel oplost. Maar zo simpel ligt het allemaal niet.

Ammoniak

“Stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) zijn schadelijk voor de natuur als er te veel van in de lucht, bodem of water terecht komt. Planten als bramen, brandnetels en gras gaan er harder door groeien en overwoekeren andere planten. Daardoor verdwijnen ook insecten, vlinders en vogels. Stikstofdioxide is bovendien ongezond voor mensen.” (Natuur en Milieu)

Het toverwoord is ‘Natura 2000‘ en ‘biodiversiteit’. Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden. In deze gebieden worden dieren, planten en hun natuurlijke leefomgeving beschermd om de biodiversiteit te behouden. Door de uitstoot van Ammoniak (NH3), dat bestaat uit een verbinding van stikstof (N2) en waterstof (H2) komt er veel te veel stikstof in het milieu terecht, vooral in de zogenaamde Natura2000 gebieden. Stikstof zorgt er voor dat alles groeit en bloeit, behalve de planten en organismen die juist baat hebben bij arme grond. En dát is het grote probleem.

Door teveel stikstof wordt de natuur vernield. Dit is al decennialang gaande in bepaalde gebieden. Je kan denken dat dat allemaal wel meevalt en niet zo erg is, want alles is mooi groen immers, maar uiteindelijk worden we hier zelf ook het slachtoffer van.

De boeren zijn woedend, dreigen met een lawine aan rechtszaken, en dat begrijp ik. Anderzijds maken ze ook hun éigen leefmilieu en dat van hun nageslacht (mogelijk) kapot door (steeds) verder uit te breiden met intensieve veehouderij.

Begrijp me niet verkeerd, ik vind koeien mooie dieren en ben zeker niet tégen het houden van koeien.. maar anderzijds moet er, ben ik bang, écht wel iets gebeuren als ik de cijfers zie en op mij laat inwerken.

Exporteur van stikstof

In dat verband lijkt het mij ook relevant op te merken dat we nu immers al tijden een enorme teruggang zien in insecten (bijen!) en vogelsoorten al decennialang enorm in aantal dalen? Dat is niet exclusief de schuld van boeren natuurlijk, integendeel: in veel gebieden doen boeren aan natuurinclusieve landbouw. Maar het is domweg een teken aan de wand dat er iets helemaal niet goed gaat met de natuur – en dat niet alleen in Nederland!

Ammoniak zorgt in de natuur en op het boerenland voor vermesting: de grond wordt steeds rijker aan voedingsstoffen. Planten die goed groeien op rijke gronden, zoals gras en brandnetels, verdringen planten die groeien op schrale gronden. Als die planten verdwijnen, sterven ook de dieren uit die van die planten leven. Uiteindelijk komen er minder soorten planten en dieren: de biodiversiteit verslechtert.” (RIVM)

Boeren zijn Woedend Stikstof problematiek Nederland Natura 2000

De boeren zijn voornamelijk verantwoordelijk voor de ammoniak-uitstoot. Die uitstoot is wel enorm gedaald de afgelopen jaren (zie boven). Maar de uitstoot van de (intensieve) veehouderij is sinds de afschaffing van het melkquotum wel weer aan het stijgen.

De boeren die stoppen zijn kleine boeren en ondanks dat ze stoppen stijgt de ammoniakuitstoot en dus ook de stikstofuitstoot (door de intensieve veehouderij).

Whataboutism

Er is veel whataboutism te horen. Niet alleen op Sociale Media maar ook in de bezwaren die door boerenorganisaties worden aangevoerd. Zo wordt vaak naar de industrie gewezen onder het motto ‘Ja, maar zij stoten ook heel veel stikstof uit!’.

stikstof-europa

(Overname afbeelding op basis van citaatrecht)

Als je kijkt naar de uitstoot van Nederland ten opzichte van de rest van Europa dan is dat schrikbarend!

“De Nederlandse stikstofuitstoot is de hoogste van Europa: per hectare stoten we ongeveer 4 keer zo veel uit als het EU-gemiddelde. Van de Nederlandse uitstoot bestaat 60% uit ammoniak (NH3) en 40% uit stikstofoxiden (NOx). De landbouw zorgt voor 61% van de stikstofuitstoot (door mest, maar ook uit kassen en door landbouwvoertuigen), het wegverkeer voor 15%” (Natuur en Milieu).

Nederland produceert per hectare niet alleen gemiddeld 4 keer zo veel stikstof dan de rest van Europa, we zijn ook een exporteur van stikstof. In het buitenland komt 3 keer meer Nederlandse stikstof terecht dan dat er vanuit andere landen hier binnenkomt. We vervuilen niet alleen ons eigen land, maar ook de regio. (bron: TNO)

Maar liefst 46% van deze uitstoot komt van de landbouw en 2,2% door de handel en industrie. Als je Whataboutism-argumenten wilt aanvoeren en wijst naar de industrie dan kan dat dus geen stand houden (zie Natuur en Milieu).

Nieuwe Natuur

Op heel veel plaatsen wordt tegenwoordig ‘nieuwe natuur‘ aangelegd. Natuur waarbij, in onze regio, de vruchtbare bovenlaag vaak wordt afgegraven en men daarmee ‘arme grond’ maakt. Het lijkt allemaal op elkaar. Ik vraag mij af of de biodiversiteit hier nu echt mee gediend is maar ga er maar vanuit dat ook hier de deskundigen weten wat ze doen.

Batavia VOC Schip

Veel Boeren voeren het argument aan dat ze belangrijk zijn voor de voedselketen. Dat is niet waar.

van de 1,82 miljoen hectare landbouwareaal er daadwerkelijk maar 800.000 hectare gebruikt wordt voor de Nederlandse consumptie. 23,5 procent van de totale Nederlandse oppervlakte wordt dus gebruikt voor eigen voedselvoorziening. Van de 800.000 hectare is overigens 600.000 hectare bestemd voor grasland en veevoer en het resterende gedeelte voor landbouwproducten” (Vork)

Een optie zou natuurlijk zijn dat boeren, met name veehouders, vrijwillig hun land grotendeels verkopen (voor een goede uitkoopsom uiteraard!) en een andere baan gaan zoeken. Dat deze grond gebruikt wordt voor het produceren van écht voedsel. Want vlees en melk hebben we absoluut niet in de hoeveelheid nodig zoals die nu geproduceerd wordt. Maak daar maar gerust weer een luxe-artikel van (nee, ik ben géén vegetariër, ik eet wél vlees!).

Dat klinkt lullig maar zo gaat het zo vaak. Hoeveel mensen krijgen wel niet van hun werkgever te horen dat ze beter ‘een functie elders‘ kunnen ambiëren, hoeveel bedrijven stoppen niet na een aantal decennia? Mijn eigen bedrijf stopt ook zodra ik er mee ophoud. Ook ik zou het heel zuur vinden als ik vanavond te horen zou krijgen in het journaal dat webhostingbedrijven wegens de energieconsumptie er mee moeten ophouden (tenzij ze de energie-consumptie met 60% kunnen terugbrengen). Anderzijds zou ik dan lachend de “oprotpremie” toucheren en iets anders beginnen. Dát is ondernemerschap.

Als je boer bent betekent dat niet dat je bedrijf tot in de eeuwigheid kan blijven bestaan. Bedrijven gaan en komen. Sectoren komen op en verdwijnen. De VOC was ook ooit een bloeiende onderneming en verdween ook, .. Net als veel andere bekende ondernemingen. Denk aan V&D, om maar iets te noemen. Wie had ooit gedacht, indertijd, dat de VOC ooit zou verdwijnen? Het was de kurk waar de Nederlandse Economie op dreef zo’n beetje, het was dé aanjager van de Gouden Eeuw!

Ingewikkelde discussie

We hebben een hele ingewikkelde discussie. En mijn mening is zeker niet doorslaggevend hierover. Maar ik vind het wel belangrijk er over na te denken en een mening te vormen. Mijn conclusie is dat de (intensieve) veehouderij vooral zeer conservatief, behoudend, is. Men wil dóórgaan met ‘boeren’ zoals ze dat altijd al deden. Er zijn slechts weinig boeren in deze specifieke sector die naar alternatieven kijken.

De argumenten zijn natuurlijk voor hen steekhoudend. Er is geïnvesteerd. Er is een al dan niet goed renderende onderneming. Maar anderzijds spelen er dus ook veel andere zaken. De natuur gaat kapot door de intensieve veehouderij. Onze toekomst staat op het spel. Boeren blijven nodig, zeker weten. Maar een conservatieve grondhouding schiet niet op. Als ik boer zou zijn (en vroeger wilde ik dat ook worden!) zou ik denk ik toch een andere insteek kiezen en zoeken naar alternatieven en niet op de trekker naar Den Haag trekken in een poging een op voorhand verloren strijd aan te gaan..

Zie ook:

Rudy's Krabbels | supermarkt voedsel voedselbank 4 3

De Voedselbank is overbodig. Stop met de voedselbank.

Voedselbanken in Nederland zijn een noodzakelijk kwaad, zo denken veel mensen. En ook iets “om ons voor te schamen dat het in een welvarend land als Nederland nodig is”. Maar is de voedselbank wel nodig? Mijn stelling: de voedselbank is overbodig. Stop er mee. Wat is het alternatief?

Wie gebruik maakt van een voedselbank of betrokken is bij de voedselbanken zal van de vraag alleen al boos kunnen worden. Anderzijds vinden veel mensen die naar de voedselbank gaan het ook heel érg dat ze daar heen gaan; het wordt als stigmatiserend ervaren. Ze schamen zich er voor. En dat is iets wat iedereen zich goed kan voorstellen. Zijn er geen betere oplossingen?

“De Voedselbanken zijn gebaat bij, en afhankelijk van, een inefficiënte inkoop, distributie en overproductie”

Wat is er mis met de voedselbank?

Bedrijfsmodel

De coronacrisis heeft laten zien dat het “bedrijfsmodel” van de voedselbank niet goed is. De voedselbank is afhankelijk van het overschot van supermarkten en andere voedselaanbieders. Toen de corona-crisis kwam en mensen gingen hamsteren kwamen de voedselbanken dan ook direct in de knel. Al in de eerste weken van de corona-crisis brak er dan ook lichte paniek uit bij de voedselbanken.

Donaties en subsidies

Als gevolg daarvan werd er geld ingezameld en maakte de overheid miljoenen extra geld vrij voor de voedselbanken. Gek genoeg bleek dat extra geld helemaal niet nodig te zijn.

In december 2020 liet Trouw weten: “Vier miljoen euro die het Rijk dit voorjaar beschikbaar stelde als vangnet, staat daarom al maanden onaangeroerd bij Voedselbanken Nederland op de bank. Desondanks kwam er vorige maand opnieuw geld vrij”. Vanuit Europa werd daar nog eens acht(!) miljoen extra bij gedaan in 2021.

In totaal dus twaalf miljoen euro subsidie die helemaal niet nodig is. Die simpelweg op de bank staat. Omdat de Voedselbanken door de samenleving zoals particulieren (ook wij deden daar aan mee vanwege de ‘noodkreten’), kerken en ondernemers bij de eerste de beste noodkreet direkt geholpen worden. Ook wordt er met regelmaat via loterijen en acties geld ingezameld voor de Voedselbank Nederland.

Er is een heuse ‘voedselbank-industrie’ ontstaan die veel vrijwilligers-uren (zie verder) opslokt en daarnaast een aantal mensen een (goed) betaalde baan oplevert.

Overheadkosten

De voedselbanken worden grotendeels door vrijwilligers gerund. Toch kosten ze héél veel geld om te blijven draaien. Denk aan organisatorische kosten, transport, huur van winkel- en opslagruimte (meestal door de gemeenten betaald), distributiecentra, kantoorkosten.

Zo kun je lezen dat bijvoorbeeld het samenstellen van één pakket al meer dan tien euro kost (Voedselbank Houten). Landelijk kost het volgens Voedselbank Nederland, gemiddeld, € 5,- per pakket.

Waar deze verschillen vandaan komen? Het is vaak te herleiden tot de ondersteuning die de plaatselijke voedselbank al of niet krijgt van de gemeente, in de vorm van subsidie of giften in natura zoals gratis huisvesting. Huisvesting is namelijk duur. Een voedselbank als die in Apeldoorn heeft meer dan 50.000 euro huisvestingskosten (jaarverslag).

Wanneer er echter door een gemeente “gratis” huisvesting wordt aangeboden wil dat niet zeggen dat de rekening uiteindelijk niet ergens neergelegd wordt. Een door de gemeente gesubsidieerde huisvesting wordt betaald uit belastingen en heffingen die de gemeente haar burgers oplegt. Want de rekening hiervoor naar ‘den Haag’ sturen kan niet. Reden ook dat veel gemeenten het niet willen betalen.

Efficiënte organisatie

“De Voedselbank kost de maatschappij zo’n €350 miljoen per jaar”

Hoe ziet het hele plaatje van de voedselbank-organisatie er dan eigenlijk uit? Waarom kost het zoveel geld per pakket? We citeren uit het Jaarverslag 2019 van Voedselbanken Nederland een infographic die het duidelijk maakt:

infographic-voedselbank-nederland-jaarverslag-2019 (citaatrecht)

Uit: Openbaar Jaarverslag ©Voedselbanken Nederland, 2019 (citaatrecht)

Uitgaande van een uiteindelijke kostprijs per pakket van ca. 10 euro zijn de kosten van de voedselbanken in totaliteit daarmee op jaarbasis (uitgaande van de cijfers van 2018, ca. 2 miljoen pakketten) rond de 20 miljoen euro.

Per persoon ben je volgens het Nibud, gemiddeld, ruwweg tussen de 6 à 7 euro per dag kwijt aan boodschappen. De Voedselbanken bedienden in 2019 zo’n 151.000 mensen. Dat betekent dat er voor ca 331 miljoen euro aan “gratis” voedsel is verstekt voor zo’n 20 miljoen euro aan overheadkosten. Exclsusief de subsidies van geeentelijke overheden in de vorm van huisvesting e.d.

350 miljoen euro per jaar
De voedselbank is daarmee, zo op het eerste oog, een hele efficiënte organisatie. Maar vergeten wordt dat dit ‘gratis’ voedsel helemaal niet gratis is. Die kosten van de boodschappen zelf van ca. 330 miljoen euro zijn verdisconteerd in de wél verkochte producten in de supermarkt. Daardoor wordt de prijs van de producten van ca. 330 miljoen euro met 20 miljoen euro verhoogd.

In totaliteit kosten de voedselbanken de maatschappij daarmee, volgens deze inschatting, ruim 350 miljoen euro per jaar. Dat wordt door iedereen die er géén gebruik van maakt uiteindelijk betaald via de eigen boodschappen, belastingen, sponsoring, loterijen enzovoorts.

Voedselverspilling tegengaan en CO2 uitstoot besparen?

De voedselbanken hebben als additionele doelstelling: voedselverspilling tegengaan.

“In 2016 werd naar schatting zo’n 12.000 ton voedsel verdeeld dat anders vernietigd zou worden. Daardoor is ook 9 miljoen ton aan overbodige CO2-uitstoot voorkomen”. (Wikipedia)

“De voedselbanken zorgden er in 2018 voor dat 2,6 miljoen ton voedsel een andere bestemming dan de vuilnisbak kreeg. Hiermee werd volgens de organisatie 10,5 miljard kilo CO2 bespaard. Dat is evenveel als de uitstoot van 2,2 miljoen auto’s.” (Voedselbank Nederland)

Rekenfout

De aanname die men hier doet is dat het voedsel anders verspild zou worden. Dat is slechts gedeeltelijk juist. Immers: als de cliënten van de voedselbank naar een reguliere supermarkt zouden gaan om hun boodschappen te halen, wordt het ook niet verspild. Alleen moeten ze het dan gewoon betalen, net als elke klant.

Daarnaast heeft de voedselbank een eigen distributie, moeten goederen gehaald of gebracht worden (ingezameld) voor ze. De CO2-uitstoot is dus hoger door de voedselbank, niet lager. De rekensom die men maakt is veel te simplistisch.

Zoals gezegd, als de klanten van de voedselbank het gewoon in de winkel kopen is het helemaal niet aan de orde dat er bespaard wordt op CO2-uitstoot. Het is daarom volslagen onterecht dat ze claimen te “strijden tegen voedselverspilling en CO2-uitstoot”.

Daarnaast zijn er op dit gebied inmiddels ook alternatieven zoals diverse apps ‘tegen voedselverspilling’. Deze apps, overigens, ondergraven ook het beschikbaar zijn van surplus voor de voedselbanken. Hoe succesvoller deze apps worden, hoe minder er beschikbaar zal zijn voor hen  – zie het eerdergenoemde wankele bedrijfsmodel.

De Voedselbanken zijn gebaat bij, en zelfs afhankelijk van, een inefficiënte inkoop, distributie en overproductie.

Door de instandhouding van voedselbanken zal er daarom niet snel een verandering in dit model komen immers: “de overschotten gaan naar de voedselbank, dan doen we er ook nog iets goeds mee”. En de kosten van het “overschot” zijn al betaald door de consument. De supermarkten en leveranciers kweken hiermee goodwill door de Voedselbanken te steunen, zonder dat het ook maar iets kost.

Maar stel supermarkten zouden een betere inkoop en distributie hebben? Dan is er een acuut probleem bij de voedselbanken!

Stoppen met de voedselbank heeft voordelen

Einde stigmatisering

Door te stoppen met het uitdelen van voedsel via de voedselbank worden mensen niet meer gestigmatiseerd.

Nagenoeg iedereen die er gebruik van maakt zou véél liever zijn of haar boodschappen bij een reguliere winkel halen! De cliënten van de voedselbanken gaan echt niet naar de voedselbank omdat ze dat zo leuk vinden.

Stop met voedselbankInzet vrijwilligers

De vele vrijwilligers die nu bij de voedselbanken werken zouden hun vrijwilligerswerk elders in de samenleving kunnen doen, waar het (eveneens) hard nodig is.

Lagere CO2-uitstoot

De distributie, verwerking, het halen van de pakketten, ga zo maar door: het levert alleen maar méér CO2-uitstoot. Stoppen met de voedselbank en mensen bij de reguliere supermarkt hun boodschappen laten halen bespaart dus, tegengesteld aan hun eigen bewering, CO2.

Het is niet gratis

Supermarkten geven elk jaar voor honderden miljoen euro’s aan voedsel “gratis” aan de voedselbanken. De rekening daarvoor wordt betaald door de klanten die wél naar de supermarkt gaan.

Wanneer de klanten van de voedselbank naar een reguliere supermarkt zouden kunnen gaan kunnen de prijzen voor de ‘reguliere’ klanten verlaagd worden. Wie nu bij de Albert Heijn, Jumbo of andere supermarkt zijn boodschappenkarretje vol gooit, subsidieert door het huidige systeem de voedselbanken.

Hoe kunnen we stoppen met de Voedselbanken?

Lagere BTW op voedsel

Voedsel is een eerste levensbehoefte. De overheid dient hier voor zorg te dragen en het niet allemaal aan de mark over te laten.

Door invoering van een lagere BTW, groente en fruit onder het nultarief te brengen en daarnaast de Voedselbanken geen “gratis” (door de consument betaalde want in de prijzen van producten verdisconteerde kosten) voedsel te schenken kunnen de prijzen van voedsel drastisch omlaag.

Daarnaast zijn veel klanten van de voedselbank afhankelijk van een (zeer lage) uitkering of hebben hoge schulden waardoor er sprake is van bewindvoering. Vaak moeten ze met een klein bedrag aan leefgeld rondkomen.

Uitkeringen verhogen

Er gaan stemmen op de uitkeringen te verhogen. Dat zou één optie kunnen zijn. Nadeel is echter dat eenvoudigweg de uitkering met een paar honderd euro per maand verhogen (want dat is dan noodzakelijk) het de vraag is of dit wel besteed wordt aan het inkopen van (gezond) voedsel. De kans is zelfs groot dat schuldeisers dit als ‘extra inkomen’ beschouwen en er daarom beslag op leggen.

Daarnaast zal het domweg verhogen van uitkeringen er toe leiden dat er geen prikkel is om werk te zoeken, vanwege de nu al aanwezige ‘armoedeval’ die daardoor alleen maar groter wordt.

Verhogen beslagvrije voet

Het verhogen van de beslagvrije voet zou een grote positieve bijdrage kunnen leveren. Immers: dan is er meer besteedbaar inkomen en dus ruimte om normaal boodschappen te kopen. Zelfs als je van de bijstand moet rondkomen.

Terzijde: beslaglegging op een bijstandsuitkering of AOW vind ik sowieso bizar. Dat ís immers al het meest minimale inkomen dat er is, het zou in mijn ogen niet moeten kunnen dat er beslag wordt gelegd bij iemand die op bijstandsniveau leeft.

Een fenomeen als de voedselbank kan mede bestaan doordat we schuldeisers mensen laten afkniijpen. Een beter beleid op dit punt, bijvoorbeeld door een hogere beslagvrije voet, zou al een enorm groot verschil kunnen maken in het aantal mensen dat nu gebruik maakt van de voedselbanken.

Wat dat aangaat is een voedselbank echt “het paard achter de wagen spannen”.

Voedselpas

Er is daarnaast nog een andere mogelijkheid dan eenvoudigweg de uitkeringen verhogen. Al was het alleen al omdat niet alleen uitkeringsgerechtigden gebruik maken van de voedselbank. Integendeel!

Er zijn namelijk steeds meer “werkende armen” die, door een torenhoge schuldenlast, stijgende energielasten en inflatie, afhankelijk zijn geworden van dit fenomeen.

In de Verenigde Staten, Jamaica en nog een paar landen kent men het fenomeen van ‘Food Stamps’: voedselbonnen. Eén op de zeven Amerikanen maakt er gebruik van. Het is een programma dat bij lange na niet toereikend is. En eveneens zeer stigmatiserend als je bij de kassa, waar mogelijk zelfs een bekende achter zit, moet ‘afrekenen’ met voedselbonnen.

Een hele efficiënte, niet stigmatiserende, oplossing zou zijn mensen een ‘voedselpas’ te verstrekken. Dat wil zeggen een betaalpas, een regulier uitziende pas van een bank naar keuze, gekoppeld aan een speciale rekening waar schuldeisers geen beslag op mogen leggen met een bepaald budget (limiet) per maand waarmee betaald kan worden in de supermarkt.

Niemand die ziet dat je naar de voedselbank gaat. Integendeel, je kunt net als ieder ander gewoon je boodschappen halen in de supermarkt. Met behulp van steekproeven kan, wanneer gewenst, geautomatiseerd gecontroleerd worden of de pas wel gebruikt wordt voor het beoogde doel.

Maar waarom zou je het controleren? Wanneer iemand besluit het budget voor andere doeleinden te gebruiken heeft de cliënt zelf een probleem want: géén voedsel.

Sommigen zijn van mening dat “dat er toe zal leiden dat ze er drank en sigaretten van gaan kopen”. Maar,.. dat is een vrije keuze. Het is daarnaast ook erg betuttelend als we op die manier mensen die financiële problemen hebben gaan controleren of wegzetten als mensen die niet in staat zouden zijn zelf de juiste keuzes te maken.

Bekostiging ‘voedselpas’

Een voedselpas of beter een “voedselrekening” bekostigen kan vrij eenvoudig.

  • De supermarkten kunnen de prijzen van hun producten verlagen;
  • de overheid kan er geld in/aan spenderen. In de vorm van een “voedseltoelage”.

Eventueel is er nog een andere mogelijkheid.. Op dit moment worden de voedselbanken ‘gesubsidieerd’ door de reguliere cliënten van de supermarkten. Immmers: het surplus wat naar de Voedselbanken gaat is doorberekend in de prijs die u en ik aan de kassa afrekenen.

Dit zou je gewoon zo kunnen laten. En de gebruikers van de voedselpas géén kosten in rekening brengen (met uiteraard een bepaalde week- of maandlimiet). Dus slechts “fictief” afrekenen of, eventueel, de supermarkten budget beschikbaar laten stellen. De supermarkten maken immers enorme winsten? Ook voor de coronacrisis al. Een “voedselbanktaks” invoeren is dan helemaal niet zo’n gek idee. Wellicht dat ze dan ook eens beter gaan nadenken over hun eigen werkwijze.. feitelijk kost het ze niets als ze mensen ‘gratis’ boodschappen laten doen.

Een voedselpas is een einde maken aan het stigmatiseren van mensen die al in een moeilijke positie zitten. We geven daarmee mensen hun waardigheid terug. Daarnaast spaar je er geld mee uit en is de bekostiging geen enkel probleem.

De éérste besparing is, alleen al door het overbodig maken van de voedselbanken, €20 miljoen per jaar. Daarnaast kunnen vrijwilligers hun tijd en energie elders inzetten. En tot slot wordt er op deze manier écht CO2 bespaard. Ook zullen verhalen over bijstandsfraude wegens de “boodschappen van moeder” daarmee meteen tot het verleden behoren…

De Voedselbank is overbodig

Er zijn, concluderend, voldoende mogelijkheden om het huidige systeem anders in te regelen en te stoppen met dit kwetsende, stigmatiserende en geldverslindede systeem van voedselbanken.

Cryptocurrency Bitcoin Beleggen

Bitcoin als vervanger van Goud. Is Bitcoin het Goud van de Toekomst?

Bitcoin is het nieuwe goud. Bitcoin als vervanger van goud wordt door de diverse cryptowebsites als dé toekomst gezien. Maar kan Bitcoin, of andere cryptomunten, inderdaad goud vervangen? Is Bitcoin het Goud van de Toekomst?

Vooraf: ondanks mijn vroegere scepsis (en nog steeds ben ik niet helemaal overtuigd) over de cryptocurrencies heb ik er zelf ook wat van. Uit interesse en nieuwsgierigheid. En het is een leuk spel. Het online traden met de cryptobeurs is makkelijk en zolang je het doet met een paar euro die je écht over hebt zijn er geen risico’s aan verbonden anders dan dat je alles kwijt kunt zijn.

Steeds meer mensen stappen in de cryptomunten. Het wordt ook steeds makkelijker gemaakt. Ik gebruik zelf Coinbase om te handelen in cryptomunten (klik hier voor meer informatie). Mijn insteek is: je kunt elke maand €30 weggooien aan een staatslot, je kan ook die €30 in cryptovaluta omzetten en er daadwerkelijk winst op maken. Als u mijn link naar CoinBase gebruikt krijgt u overigens ook nog een paar euro cadeau.

Bitcoin als vervanger van goud

Maar kan Bitcoin een vervanger worden van goud? Dat ligt er aan hoe je er naar kijkt. Een groot probleem waar we op dit moment mee opgezadeld zijn is de enorme inflatie die er gaande is. Inclusief de verborgen inflatie.

“Een zak chips die voor driekwart (of meer) uit lucht lijkt te bestaan, een doos met ijs waar net één of twee exemplaren minder in zitten dan je op basis van de afmetingen zou verwachten, een blikje frisdrank dat door de jaren heen steeds iets kleiner lijkt te worden.” (Goudstandaard.com)

Goudkantoor Groningen
’t Goudhuis – Groningen. Goud is al eeuwenlang een waardevast betaalmiddel

Een andere indicator van de enorme verborgen inflatie is de huizenprijzen die alsmaar explosief blijven stijgen.

Goud wordt gezien als een stabiele veilige haven door veel mensen. Want: goud is schaars en de waarde stijgt al decennialang. Althans, dat dénken we. Feitelijk stijgt niet zozeer de waarde van goud, maar daalt de waarde van geld (inflatie) waardoor je voor je geld steeds minder goud of andere edelmetalen kunt kopen. In mijn ogen hetzelfde effect als we zien bij de huizenprijzen. Je krijgt steeds minder woning voor je geld.

Wat je feitelijk doet als je je geld in goud ‘belegd’ is je geld parkeren in iets wat wel waardevast is omdat het niet onderhevig is aan inflatie.

Waarom is Goud waardevast?

  1. Goud is schaars;
  2. Goud is moeilijk te winnen;
  3. Goud kan niet worden gemaakt, het is een delfstof;
  4. Goud is een metaal dat ook gebruikt wordt (sierraden, producten als telefoons, in de industrie, ruimtevaart, tandheelkunde en medisch onderzoek)

Het is, met andere woorden, een fysiek en schaars product dat verschillende toepassingsgebieden kent.

Is Bitcoin ook waardevast?

Bitcoin (BTC) en afgeleide cryptomunten kennen ook een zekere schaarste. Er is een maximale uitgifte van BTC maar dat geldt dat niet voor alle munten.

  1. BTC is schaars;
  2. BTC is lastig te ‘minen’ en dat wordt steeds moeilijker;
  3. BTC kan wél worden gemaakt (met een limiet), er zijn heel veel andere cryptomunten als alternatiefl
  4. BTC heeft geen andere toepassingen dan dat het (virtueel) geld is.

De Bitcoinfans stellen dat Bitcoin op Goud lijkt:

“De overeenkomst tussen goud en de Bitcoin is dat ook die schaars is. Dat komt doordat de werking van de Bitcoin is gebaseerd op de rol die goud speelt in de economie. Bitcoins worden gedolven door zogeheten miners. Dat zijn mensen, die met behulp van computers wiskundige vraagstukken oplossen. Ze worden daarvoor betaald in Bitcoins. In het ontwerp van de Bitcoin is vastgelegd, dat er wereldwijd maximaal 21 miljoen Bitcoins kunnen worden gedolven. Dat betekent dat schaarste in het ontwerp is ingebouwd.”

Maar die overeenkomst gaat dus slechts gedeeltelijk op. Het heeft alleen overeenkomst op het gebied van schaarste en voor veel virtuele munten is dat helemaal niet of nauwelijks van toepassing. Er komen ook regelmatig nieuwe cryptovaluta bij.

Bitcoin het Goud van de Toekomst?

Beleggen was, vooral in 2020, enorm in opkomst. Veel particulieren gingen, wegens de enorm lage rentes, op de beurs hun geluk beproeven. En in 2021 bleven de beurzen tot op heden flink stijgen. Toch maken veel beleggers zich zorgen. Als de inflatie zo hard blijft stijgen is een beurskrach waarschijnlijk ook onvermijdelijk. Waarom? Omdat, als de prijzen enorm gaan stijgen bedrijven failliet gaan, mensen hun aandelen gaan verkopen omdat ze geld nodig hebben enzovoorts.

Aanhangers van de gedachte dat Bitcoin c.s. het ‘goud van de toekomst’ zijn denken daarom dat mensen massaal in de cryptomunten zullen ‘investeren’ (feitelijk: geld omruilen voor virtueel geld). Met als gevolg dat de waarde van deze munten zullen stijgen. En dus is het ‘een goede belegging’.

Dit kán een effect zijn van inflatie. Absoluut. Als de inflatie echter (te) hóóg wordt zullen mensen de cryptomunten weer verkopen en spat deze zeepbel naar mijn mening ook weer uit elkaar.  Want: met geld, ook als is het veel minder waard, kun je een brood kopen bij de bakker. Met een cryptomunt vooralsnog niet.

Bankbiljetten belichamen in zichzelf vermogenswaarde vanwege het vertrouwen dat het publiek erin stelt. De zogenaamde “fiat currency”. Zodra dit vertrouwen weg is ontstaat er (hyper)inflatie. Denk aan de Weimar Republiek.

En Goud? Met een paar kruimels goud kun je áltijd brood kopen. Dat is namelijk het voordeel van edelmetalen. Goud en zilver zijn fysiek, tastbaar. En hebben dus altijd een zekere waarde. Geen enkele belegging heeft deze ‘harde’ waarde. Cryptomunten al helemaal niet. Iets fysieks als Goud of Zilver kan dus altijd als ‘ruilmiddel’ (= betaalmiddel) worden gebruikt. Daar komt bij dat Goud sowieso een geaccepteerd betaalmiddel is. Mocht u overwegen goud te kopen (het is nu wel érg duur!) zorg dan wel dat u het veilig bij de bank in een kluis legt of bij een andere aanbieder die veilig het e.e.a. kan opslaan voor u.

Anonymous over ons Geldsysteem

Hackersgroep Anonymous heeft recent een interessante video gepubliceerd over ons huidige geldsysteem. Ze promoten Bitcoin als alternatief om ándere redenen dan die je meestal (zie boven) ziet. De meeste mensen zien cryptomunten als een manier om snel en veel geld te verdienen of als “belegging” (feitelijk is het speculeren wat ze doen). Dat is nooit de achterliggende gedachte van cryptomunten geweest. Deze video, engelstalig, legt uit wat wél de beoogde toepassing is en was.

Anonymous analyseert het vanuit een andere invalshoek. Vanuit de optiek als vervanger voor ons geldsysteem en om de macht van de centrale banken te breken zie ik er zéker wel toekomst in. Dat het geld weer het geld, het ruilmiddel, van de búrger wordt. Want het zijn de ECB en de FED, onder andere, die ons letterlijk en figuurlijk aan de bedelstaf dreigen te brengen doordat ze maar ongebreideld duizenden miljarden euro’s hebben “bijgedrukt”. Waardoor nu uw zakje schips meer lucht bevat, uw spaargeld geen rente meer oplevert en een woning onbetaalbaar is geworden.

Is Bitcoin het Goud van de Toekomst? Ik denk het niet. Maar het zou op een dag best wel eens de vervanger of een alternatief voor het huidige gecorrumpeerde geldsysteem kunnen worden. Vanuit dat oogpunt is een paar cryptomunten aanschaffen daarom ook helemaal niet zo’n gek idee.