Ziekteverzuim? Cultuurverschil!

Even een lekker ‘politiek correct’ bericht:

Metro 17/9/2007
Het ziekteverzuim onder allochtone meidewerkers is hoger dan onder autochtone werknemers. Niet omdat allochtonen ongezonder zijn of sneller zeuren. Het is vaak
een cultuurverschil
, waardoor er anders met ziekte en ziekmeldingen wordt omgegaan. Achmea probeert er iets aan te doen. Om het werk voor de werknemer én de werkgever aangenamer te maken, is Arbodienst Achmea gestart met een pilot in de schoonmaakbranche. Een medewerker uit de eigen cultuur die de eigen taal spreekt, is aanspreekpunt voor de medewerkers. Medewerkers kunnen bij dit ‘loket’ terecht met problemen die ze hebben met hun gezondheid, met hun leidinggevende of in hun privéleven. Concrete resultaten worden aan het einde van het jaar verwacht.

Da’s óók een manier om te zeggen dat bepaalde groepen in deze maatschappij “creatief omgaan” met de regelingen rondom ziekte-verzuim..  Overigens ken ik heel veel allochtone mensen die helemaal niet dit gedrag vertonen, integendeel. Zoals gezegd, weer een heel ‘politiek correct‘ bericht van Achmea!

Delen op: