Jíj bent dom! Is dat zo? Iets over intelligentie..

Dom Intelligent Hersens Denken IQ EQ

Wanneer is iemand dom? Regelmatig krijg ik van (anonieme) figuren op sociale media het verwijt dat ik ‘dom’ ben. Aanleiding is meestal dat ik mij verzet tegen hun tunnelvisie op gebied van coronavaccinaties of samenzweringen.

Wanneer je een mening hebt die niet past binnen hun echoput of bubbel duurt het vaak niet lang voor de eerste ad hominem binnenrolt, men stropopredenering aanvoert of er volgt, als ze eigenlijk weten dat je gelijk hebt maar dit niet toe willen geven, een blokkade.

Blokkeren is vooral populair bij de ‘alwetende’ verspreiders van desinformatie. Want als er iets is waar zij niet tegen kunnen is dat tegenspraak. Immers, die tegenspraak zou wel eens bij hun installed base (de achterban of volgers) twijfel over hun vermeende ‘deskundigheid’ kunnen zaaien? Of, erger nog, als er feitelijke tegenspraak komt of kritische vragen gesteld worden over de gedane claims moeten zij die onderbouwen. En dat lukt in 99 van de 100 gevallen niet (tenzij je verwijzingen naar Frontnieuw, 9fornews, de Andere Krant of breitbart c.s. feitelijke onderbouwing vindt).

Nu heb ik een redelijk theoretische achtergrond maar inderdaad geen universitaire opleiding ofzo. Vroeger trok ik het mij wel aan als mensen mij ‘dom’ vonden. Vooral omdat ik toendertijd ‘slechts’ een MBO-opleiding had genoten en voor mijn gevoel dan ook minder kennis en kunde had dan anderen. Inmiddels niet meer. Je wordt ‘ouder en wijzer’ en leert om te gaan met dit soort gedrag van je opponenten.

Door de jaren heen heb ik daarnaast heel wat opleidingen gevolgd en zelfstudie gedaan op verschillende terreinen (in het bijzonder ICT en Theologie). Maar zegt een opleiding of IQ iets over iemands intelligentie? Het mijne bleek, bij assessment testen voor mijn werk, tussen de 115-120. Dus ben ik aantoonbaar niet ‘dom’… wellicht niet enórm intelligent, maar zo’n score hoef je je in elk geval niet voor te schamen.

Emotionele intelligentie

Het is al weer een paar jaar geleden dat een zeer intelligente, hoogbegaafde en hoogopgeleide, bekende van mij zei over een van onze dochters: “Ik wou dat ik wat meer als haar was” en ze prees haar EQ.

Emotionele intelligentie is een maat voor emotionele vaardigheid, gemeten met de index EQ. EQ is een aanvulling van het traditionele intelligentiequotiënt (IQ). Het EQ wordt algemeen gebruikt om te achterhalen in welke mate mensen emotioneel vaardig zijn door middel van expressie, zelfkennis en empathisch vermogen en die hierdoor ‘maatschappelijk succes’ kunnen bewerkstelligen. (Wikipedia)

Als er iets is wat er ontbreekt bij mensen die anderen willen wegzetten als ‘dom’ in een discussie is het wel een redelijk EQ. In het bijzonder sociale vaardigheden, zelfkennis en empathie is ver te zoeken, zeker in online discussies.

Iemand ‘dom’ noemen is een poging de ander in een gesprek buiten spel te zetten door jezelf te verheffen boven de ander. Je eigen waarheid of perceptie op de waarheid verabsoluteren. Is dát dan een teken van bovenmatig intelligent zijn?

Dus noem mij dan maar dom. Prima. Bedenk wel: het zegt meer over jezelf dan over mij. 😉

__
Afbeelding boven: Photo by Bango Renders on StockSnap

Delen op: