Plannen Karien van Gennip voor Arbeidsmarkt 2023 onhoudbaar en ongewenst

Karien van Gennip Arbeidsmarkt 2023

Minister Karien van Gennip (CDA) presenteerde met trots de nieuwe plannen voor de arbeidsmarkt. Onder andere op LinkedIN (mirror) en Twitter.

De reacties van ondernemers (“ZZP’ers”) en veel mensen op nulurencontract waren en zijn onverdeeld negatief. Inmiddels heeft een petitie hier tegen ook al meer dan 20.000 handtekeningen verzameld.

De plannen zoals zij die meldt op LinkedIN

 1. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers, want veel zelfstandigen zijn nu niet verzekerd.
 2. Het nulurencontract verdwijnt. Er komt een basiscontract om werknemers meer zekerheid te geven.
 3. Sneller zekerheid bij uitzendwerk, door sneller een contract met meer rechten te bieden.
 4. Een draaideurconstructie van tijdelijke contracten kan niet meer. Na drie aaneengesloten tijdelijke contracten bij dezelfde werkgever, mag pas na vijf jaar een nieuw contract worden gegeven in plaats van na zes maanden. Zodat tijdelijk werk ook echt tijdelijk is.
 5. Een arbeidscommissie voor kwetsbare werknemers, zodat zij hun rechten ook echt kunnen verwezenlijken.
 6. Kleine werkgevers kunnen na één jaar ziekte van een medewerker duidelijkheid krijgen over de vraag of ze tot vervanging kunnen overgaan.
 7. Crisisregeling personeelsbehoud, om ook in onzekere tijden werknemers in dienst te kunnen houden.
 8. Overwerk wordt minder duur voor werkgevers. Nu vallen overuren onder het hoge WW-premie-tarief. Voor grotere arbeidscontracten straks niet meer.

De kritiek en reacties spitsen zich vooral toe op punt 1, 2 en 3. De voorgestelde generieke maatregelen die wil men invoeren passen niet bij een gevarieerd speelveld als onder andere het zelfstandig ondernemersschap.

Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering

Niemand maar dan ook niemand lijkt te willen dat er een verplichte AOV wordt doorgevoerd.Karien van Gennip zegt dat een AOV noodzakelijk is omdat zelfstandigen bij ziekte ‘nergens onder vallen’.

Opmerkelijk genoeg is ziekteverzuim onder zelfstandigen echter extreem laag: Onder de deelnemers van bijvoorbeeld Zelfstandig Ondernemers is het ziekteverzuim momenteel onder de 2%. Dat terwijl onder werknemers in loondienst het ziekteverzuim in 2022 meer dan 6% was!

Redenen dat ondernemers geen verplichte AOV willen zijn onder andere:

 • slechte ervaringen met de huidige commerciele AOV-aanbieders;
 • uitvoering bij UWV en belastingdienst. UWV kan nu al de werkdruk niet aan, om over de belastingdienst maar te zwijgen!
 • veel ondernemers hebben zelf al iets geregeld via bijvoorbeeld een ‘broodfonds’;
 • zeer veel ondernemers hebben maar weinig uren, komen hier net aan mee rond. Een verplichte (dure!) AOV betekent voor een groot deel van hen einde van hun zelfstandigheid.

Zo schreef een muziekdocente bijvoorbeeld in een reactie:

Ik had ooit een baan als docent bij een muziekschool. Helaas zijn door bezuinigingen op de kunstensector vrijwel alle muziekscholen wegbezuinigd. Ook mijn dienstbetrekking kwam hiermee ten einde. De kunstensector moest ‘De eigen broek ophouden’ en werd aan de markt overgelaten. Daarmee werd ik zzp’er. Het is wrang om je vanavond op het journaal te horen zeggen dat ik de maatschappij geld kost door geen AOV te hebben. Ik ben lid van een broodfonds. Op mijn lage inkomen is een verplichte AOV moeilijk op te brengen en dat geldt voor vele collega’s in de kunsten met mij. Banen zijn er niet of nauwelijks meer in deze sector. Ik zou dus op zoek moeten naar een baan in een andere sector zodat ik, zoals je het vanavond verwoordde, het gevoel krijg “Door mijn baan hoor ik erbij” en kan ik uitkijken naar “een goede toekomst”. Maar wie geeft er dan straks nog muzieklessen? Is dit nou beter voor Nederland?

Karien van Gennip vind de kleine ZZP ondernemers ook overduidelijk geen échte ondernemers, zo bleek uit het interview bij Op1 waar zij stelt: “Er zal altijd ruimte blijven in Nederland voor échte ondernemers [..] maar dan willen we wel dat je verzekerd bent”. Met andere woorden, de kleine zelfstandige die amper op bijstandsniveau een eigen inkomen bijelkaar scharrelt is in de ogen van Karien van Gennip geen échte ondernemer. Voor haar tel je pas mee als ondernemer wanneer je dik geld schept en met gemak een AOV aftikt.

Iemand anders schreef:

Dag Karien, met afschuw en ongeloof lees ik hoe dit Kabinet Rutte het zelfstandig ondernemerschap in Nederland onmogelijk gaat maken. Afschaffen zelfstandigen aftrek, verplicht AOV, verplicht pensioen, etc…… Het lijkt wel de USSR.

En weer iemand anders schreef:

Als zzp-er vraag ik mij af wie mij heeft vertegenwoordigd bij dit overleg. Mij en een heleboel zzp-ers zijn in ieder geval niet gevraagd wat wij willen of hoe een en ander geregeld moet worden. De overheid zet hiermee weer een stap in de richting om iedereen in loondienst te krijgen. Ik ben het dus niet eens met deze hervorming (voor zzp-ers) en ik ben van mening dat dit voor veel zzp-ers geldt. Eerlijk gezegd vraag ik mij ook af wat een regeling voor zzp-ers te maken heeft met een hervorming van de arbeidsmarkt.

Om maar eens een paar reacties weer te geven. Ook ZZP Nederland, en de achterband, verzet zich tegen de maatregelen.

De AOV is verstopt in de nieuwe pensioenwet. Een bizarre maatregel door de vakbonden bedisseld met de overheid. Ondernemers kiezen er zelf voor om wel/niet te verzekeren. Daar gaan werknemersorganisaties (de vakbonden) domweg niet over.

Er zijn heel veel ZZP/eenmanszaken die maar net rondkomen of part-time ondernemen terwijl de partner bijv. ook nog (loondienst) inkomsten heeft. Je draait deze mensen (bedrijfjes) effectief de nek om als ze 250-400 euro in de maand moeten betalen voor een verzekering die pas uitbetaalt (als je geluk hebt!) na één of twéé jaar ziekte.

Tot slot is er ook nog geen enkele duidelijkheid over ZZP’ers die naast loondienst part-time een eigen onderneming runnen, als zelfstandige. Of bijvoorbeeld gepensioneerden, of mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, die naast hun pensioen een eigen bedrijfje (“ZZP”) hebben. Zij hebben een AOV helemaal niet nodig!

Einde nulurencontract?

Minister Karien van Gennip wil “een basiscontract om werknemers meer zekerheid te geven”. Het nulurencontract moet verdwijnen van haar.

Ze schijnt zich niet te beseffen dat heel veel mensen juist bewust kiezen voor een nulurencontract. Het geeft een werknemer namelijk de vrijheid werk flexibel te plannen, in overleg met de werkgever, en ook te weigeren. Het geeft een werkgever (vooral in de zorg heel gewenst bijvoorbeeld) een flexibele schil om pieken op te vangen.

Natuurlijk zijn er ook nadelen maar voor veel mensen wegen de voordelen ook heel zwaar!

Karien van Gennip denkt echter dat “roosterzekerheid” en “inkomenszekerheid” veel belangrijker zijn dan vrijheid van keuze. Probleem is echter dat deze “inkomenszekerheid” zal verdwijnen want mensen met een nulurencontract zullen (zo heb ik gezien) ofwel het contract niet willen accepteren dat hen aangeboden wordt ofwel krijgen zo’n contract helemaal niet aangeboden (zijn hun werk kwijt derhalve).

Zekerheid bij uitzendwerk

De zogenaamde zekerheid bij uitzendwerk is regelrechte nonsens. Een uitzendkracht wordt nu al bijna nooit in vaste dienst genomen (voor dat moment wordt men geloosd). Dat zal niet veranderen als uitzendbureau’s mensen eerder in dients moeten nemen, integendeel. De uitzendkrachten zullen alleen maar eerder weggestuurd worden…

Karien van Gennip zwijgt in alle talen..

Na de berichten op Twitter, LinkedIN en in de pers zwijgt Karien van Gennip in alle talen. De kritiek die geuit wordt en de vragen die gesteld worden, negeert Karien van Gennip al dagenlang volledig!

Het kabinet wil nu samen met de ‘beoogde uitvoerders’ (de Belastingdienst en het UWV) van deze uitgangspunten een wetsvoorstel maken. De minister wil het voorstel in het voorjaar van 2024 naar de Tweede Kamer te sturen, zodat de wet begin 2025 in kan gaan.

Op Twitter las ik inmiddels al dat mensen met rechtszaken dreigen… het is weer ongelofelijk hoe een bewindspersoon omgaat met een grote groep mensen waarvan ze overduidelijk totaal niet begrijpt wat en hoe die werken en in hun levensonderhoud voorzien.

Naast de stikstofellende, die het CDA al heel veel stemmen heeft gekost, zal ook dit voorstel van Karien van Gennip het CDA enorm veel kiezers kosten.

Daarnaast is een dergelijke verzekering er al eens geweest, de “Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen“. En, .. afgeschaft: “De WAZ is afgeschaft per 1 augustus 2004. Sindsdien kunnen ondernemers die een arbeidsongeschiktheidsverzekering willen, terecht bij particuliere verzekeraars.”. Nu weer een soortgelijke wet invoeren raakt kant noch wal.

Delen op: