Boosters, oversterfte en het Dansen met Janssen-effect

dansen met janssen club uitgaan correlatie vaccinatie

In een lang artikel met veel cijfers probeert Herman Steigstra op de website van Maurice de Hond de angst voor vaccinaties aan te jagen door te claimen dat vaccinaties zullen lijden tot een sterfte van 1 op de 250 gevaccineerden. Daarbij wil hij dit aantonen middels een hoop cijfers en grafieken waarbij vooral de correlatie tussen cijfers een rol spelen.

Een belangrijk aspect dat hij lijkt te vergeten in zijn cijfers is dat, ondanks het feit dat oversterfte lijkt toe te nemen na start van vaccinaties, de oversterfte vaak al begint voor de (grote) vaccinatie- of boostercampagnes.

Herman Steigstra is een “hardcore corona-ontkenner” volgens sommigen (maar zelf ziet hij dat anders) en in een recent interview zegt hij “Uiteindelijk is corona in april voorbij.”. Hij laat zich dan ook niet vaccineren. Dat is zijn goed recht. Maar hij doet daarbij de kennelijke aanname dat als straks het overgrote deel van de bevolking besmet is geweest ze daardoor beschermd zijn.

We weten echter inmiddels uit de praktijk dat je covid gewoon meerdere malen kunt krijgen, een besmetting geen immuniteit geeft en de besmettingen tot veel en langdurige schade in het lichaam kunnen leiden.

Dansen met Janssen-effect

Het Dansen met Janssen was een van de grote flaters van Minister Huge de Jonge. Het is echter een effect dat je na elke vaccinatieronde ziet: mensen denken beschermd te zijn en laten alle voorzorgsmaatregelen los. Opeens gaat men weer “knuffelen, handen schudden en stappen” want “ik ben gevaccineerd”. Ook overheden doen hieraan mee. In veel landen werden, na de vaccinaties, de maatregelen losgelaten.

Vaccinaties werken. Dat is immers al aangetoond door vele onderzoeken en doordat de covid-besmettingen ingedamd werden er door, uiteraard in samenhang met de maatregelen die er bij werden genomen. Maar.. ze zijn niet waterdicht!

Ook wanneer je gevaccineerd bent kun je nog steeds covid-19 oplopen. De kans is wel significant kleiner en daarnaast, als je het oploopt, is de kans op ernstige problemen door covid (corona) ook veel kleiner. Maar het is niet uitgesloten dat je corona krijgt en ook niet uitgesloten dat je ernstige problemen kunt krijgen.

Helemaal uitgesloten dat je covid oploopt is het dus niet en voor bepaalde (groepen) mensen loopt het dan alsnog fataal af.

Oversterfte door vaccinaties?

Is er sprake van oversterfte door vaccinaties? Tot nu toe is nog niemand er in geslaagd die link te bewijzen ook al blijft de claim maar rondgaat. Zelfs in het artikel van Herman Steigstra ontbreekt elk bewijs. Dat maakt de tegenstanders van vaccinaties niet uit. Ze zien grafiekjes die “bewijzen” dat er na vaccinaties oversterfte is en “dus ligt het aan de vaccinaties”.

Hoewel Steigstra een poging doet de vaccinaties middels correlatie te linken aan de oversterfte maakt hij hier dus in de basis volgens mij een grote denkfout: de aanname dat mensen na de vaccinatie sterven door de vaccinatie en alle andere oorzaken worden buiten beschouwing gelaten. Om maar iets te noemen: de grote griepgolf die nu gaande is?

Daarnaast kan ook een eerder doorgemaakte corona-besmeting de oorzaak zijn.

Ruben van Gaalen [CBS] wijst bij de oversterfte vooral ook naar de indirecte gevolgen van corona. “Het zou kunnen dat het hebben doorgemaakt van een covid-infectie, ook als die niet heftig was, kwetsbaar maakt”, zegt de onderzoeker. “De indirecte effecten van corona komen steeds meer naar voren in onderzoeken uit het buitenland.”  (RTL)

De kleine griepgolf begin 2022 noemt Steigstra wel, als oorzaak van oversterfte, maar de huidige laat hij buiten beschouwing. En wat te denken van sterfte door uitgestelde zorg en zorg mijden?

rioolwater corona oversterfte Ruben van Gaalen CBS

Corona speelt waarschijnlijk wel degelijk een grote rol. Zo blijkt ook uit een tweet van eerder genoemde Ruben van Gaalen. De rioolwaarden laten duidelijk zien dat er sprake is van veel besmettingen en de oversterfte volgt deze rioolwaarden exact. Als je correlatie als bewijs accepteert dan zou je zeker dit soort statistieken daarin mee moeten nemen!

gemiddeld aantal virusdeeltjes

Onderzoeker Ruben van Gaalen van het CBS heeft geen sluitende verklaring voor de hoge oversterfte, omdat het instituut de doodsoorzaken nog niet allemaal binnenkreeg: die informatie loopt vier maanden achter. Wel vermoedt hij dat corona nog steeds een rol speelt: “In het verleden hebben we door rioolwatermetingen bij flinke pieken ook gezien dat er wel degelijk nog steeds veel mensen aan corona overleden.”  (RTL)

Oversterfte Nieuw Zeeland

vaccinatie versus oversterfte bulgarije nederland nieuw zeeland

Bron: Ruben van Gaalen, CBS. Klik op de afbeelding voor volledig scherm.

De vaccinatiegraad in Bulgarije (laagste), Nederland (gemiddeld) en Nieuw Zeeland (hoogste) vergeleken met de oversterfte laat zien dat vaccinaties geen aanleiding voor hogere oversterfte zijn. Integendeel! Hoe lager het aantal vaccinaties, des te hoger de oversterfte!

Daarnaast had Nieuw Zeeland door de vaccinaties en zeer strenge maatregelen ook veel minder corona-slachtoffers te betreuren.

Vooringenomen werk

In het verleden heeft Maurice de Hond zeker belangrijke dingen op de agenda gezet zoals de verspreiding via aerosolen. Maar dit is in mijn ogen vooringenomen werk van Steigstra en ook veel te simplistisch allemaal als je allerlei andere factoren buiten beschouwing laat. Dat (de website van) Maurice de Hond dit verspreidt vind ik persoonlijk een vorm van desinformatie verspreiden.

Herman Steigstra (@SteigstraHerman) _ Twitter - oversterfte door corona

Als de claim van Steigstra waar zou zijn en er een kans van 1 op de 250 is dat gevaccineerden (volgens zijn prognose) zou sterven door de vaccinatie, met 8.7 miljoen gezette boosters op dit moment, zou dit moeten lijden tot 34.800 sterftgevallen na, en als gevolg van, de 5e booster. Daar geloof ik persoonlijk helemaal niets van.

Als de vaccinaties werkelijk zo schadelijk waren was dit niet alleen al lang geconstateerd door medici, onderzoekers en Lareb, ze waren dan ook al in een veel eerder stadium meteen stopgezet. Zoals ook eerder gebeurd is met de AstraZeneca vaccins.

Zoals uit de cijfers van Steigstra zelf te zien is volgt na oversterfte altijd periode van ondersterfte en is het enige dat we zien dat er sprake is van correlatie en geen causaliteit. Hij tracht echter aan de hand van de correlatie de causaliteit (vaccinaties als oorzaak oversterfte) te bewijzen… terwijl er, zie eerder, ook heel veel andere oorzaken te benoemen zijn voorzover er al een oorzakelijk verband is tussen vaccinaties en oversterfte. Dat is in mijn ogen een (ernstige) vorm van kokervisie.

Cijfers en conclusies

Wanneer je conclusies wilt trekken uit cijfermateriaal kan dat alleen als alle parameters bekend zijn en juist zijn meegewogen. En dan nog kan een conclusie volstrekt fout zijn. Bijvoorbeeld doordat je, eventueel zonder dat je het weet, de cijfers verkeerd interpreteert of op zoek bent naar een antwoord op een vooringenomen stelling. Waardoor “ontlastend bewijsmateriaal” genegeerd wordt.

Uit cijfers en analyses van het CBS is, tot slot, inmiddels namelijk al geruime tijd geleden (Juni 2022) vast komen te staan dat er “een lagere of vergelijkbare kans [is] om te overlijden aan een andere doodsoorzaak dan COVID-19 in de eerste weken na ontvangst van een COVID-19 vaccin, vergeleken met de vaccinatiestatus vóór ontvangst van de betreffende dosis” is.

Dit geldt, aldus het CBS, “voor alle leeftijdsgroepen en ook voor Wlz-zorggebruikers. Op basis van deze resultaten zijn er op populatieniveau geen aanwijzingen dat COVID-19 vaccinatie het risico op overlijden als gevolg van een bijwerking verhoogt.”

Delen op: