Autopsies op ongevaccineerden toont aan: SARS-CoV-2 corona richt schade aan in het hele lichaam

meisje mondkapje corona bij kinderen

In het meest uitgebreide autopsieonderzoek tot nu toe uitgevoerd door onderzoekers op ongevaccineerden overleden aan corona is  aangetoond dat sporen van het SARS-CoV-2-virus in het hele lichaam, van de hersenen en het hart tot aan de ogen, terug gevonden kon worden. Corona richt schade aan in het hele lichaam, zo is de conclusie uit autopsies op ongevaccineerden.

Er is vanuit de kring van ongevaccineerden veel druk en aandacht voor onderzoek naar ‘vaccinatieschade’ en ‘oversterfte als gevolg van vaccinatie’. Nagenoeg alle oversterfte wordt door hen één op één gerelateerd aan vaccinaties, zonder ook maar enig bewijs.

 

vaccinatieschade twitpollnl

Een Twitterpoll over vaccinatieschade. De poll werd veel gedeeld door anti-vaxxers met als resultaat dat “de meerderheid” lijkt te geloven dat de vaccinaties oversterfte veroorzaken.

Autopsies op ongevaccineerden

Een recente studie gepubliceerd in Nature was gericht op het oogsten van weefsel kort na de dood op verschillende locaties in het lichaam. De studies werden uitgevoerd op ongevaccineerden. De overleden, ongevaccineerde, patiënten waren voornamelijk ouderen die waren  gestorven binnen veertien dagen tot negen maanden na een corona-besmetting.

Het onderzoek laat zien dat het virus in grote delen van het lichaam aanhoudende infecties kan veroorzaken, maanden na een eerste ziekte.

Onderzoek onder leiding van wetenschappers van de National Institutes of Health in samenwerking met de Universiteit van Maryland, waarbij autopsie is uitgevoerd op 44 ongevaccineerde patiënten die stierven aan- of met COVID-19 heeft geleid tot de hypothese dat de neurologische symptomen op korte en lange termijn te wijten kunnen zijn aan aanhoudende activiteit van het immuunsysteem. Met andere woorden, prikkeling van het immuunsysteem door corona.

Uit studies blijkt dat SARS-CoV-2-RNA op 84 verschillende locaties in het lichaam kon worden gedetecteerd. De hoogste belasting van viraal RNA werd gevonden in luchtweg- en longweefsel maar het virus werd ook gedetecteerd in de hersenen, darmen, hart, nieren, ogen, bijnieren en lymfeklieren.

Later dit jaar gaat men eveneens onderzoek doen onder patiënten met long-covid.

Myocarditis, oversterfte en vaccinatie

Er wordt door veel tegenstanders van vaccinatie met grote regelmaat gewezen op de oversterfte en de relatie die er volgens hen is tussen de oversterfte en vaccinatie. Daarbij haken ze ook vaak aan bij berichten in de pers over ‘plotseling overleden sporters’, berichten over myocarditis e.a.

Dat er nu “opeens” veel meer sporters zouden overlijden “als gevolg van de vaccinatie” is overigens niet waar. Het is een, zorgeljike, trend die al veel langer geleden is ingezet.

plotseling overleden sporters neemt toe door vaccinatie
(Afb. TechArp, citaatrecht)

“Good Sciencing beweerde dat meer dan 680 atleten stierven in 17 maanden, vergeleken met 1866 atleten in 27 jaar (324 maanden) van de Maron-studie. Maar wat ze je niet vertellen, is dat ze de plotselinge dood van atleten WERELDWIJD vergeleken met de Maron-studie, die alleen keek naar de plotselinge dood van atleten in de Verenigde Staten.” (TechArp)

Na een prik met de coronavaccins van Pfizer of Moderna kan, in zeer zeldzame gevallen, een ontsteking van de hartspier (myocarditis) voorkomen, zo is al sinds 2021 bekend. De risico’s op onder andere hartproblemen door corona zijn echter veel groter.

“Het optreden van myocarditis na vaccinatie is zeldzamer en de symptomen doorgaans milder dan de hartaandoeningen die door COVID-19 zelf kunnen worden veroorzaakt, waaronder inflammatoir multisysteemfalen bij kinderen (MIS-C; ‘multisystem inflammatory syndrome in children’)” (National Geographic).

Bij MIS-C kunnen, volgens het artikel in National Geographic, talloze organen ontstoken raken waaronder het hart, de longen, de nieren, de hersenen, de huid, de ogen en de spijsverteringsorganen. Dit bevestigt het eerdergenoemde onderzoek. Myocarditis heeft veelal een virale oorzaak, zo bevestigt ook de Hartstichting. Het risico op Myocarditis is tot zeven maal hoger bij corona-besmetting dan bij vaccinatie.

Het risico op “ongunstige cardiovasculaire uitkomsten” is dan ook niet voor niets significant hoger bij patiënten die met COVID-19 in het ziekenhuis zijn opgenomen in vergelijking met niet-geïnfecteerden.

“Studies lijken te tonen dat infectie met COVID-19 een risicofactor is voor acuut myocardinfarct en ischemische beroerte. Bovendien heeft een retrospectieve studie aangetoond dat hartritmestoornissen ook een klinisch gevolg zijn na een acute infectie met het virus.”  (HPE).

De verhalen over ongevaccineerde slachtoffers van corona, in de pers, zijn legio. Zoals bijvoorbeeld recent dit artikel nog in de NRC. Onderzoeken tonen keer op keer aan dat corona wel degelijk zeer schadelijk is geweest, er zijn miljoenen mensen aan gestorven en er sterven nog dagelijks talloze mensen aan. In China is de situatie onhoudbaar.

“Nadat Peking het door leider Xi Jinping zo lang volgehouden zerocovidbeleid vorige maand ineens radicaal omgooide liggen ziekenhuizen overal vol met coronapatiënten.” (AD)

Plotseling sterven daar opeens ook zeer veel beroemde mensen en de doodsoorzaak wordt niet gegeven. Het is echter een publiek geheim dat corona, en niet de vaccinaties, de doodsoorzaak is.

Vaccinatieschade Japan

Op dit moment gaan op sociale media ook berichten rond over Japan als zouden daar “door de vaccinaties” heel veel mensen zijn overleden en “de Japanse overheid weigert onderzoek”. Er zijn inderdaad in Japan zo’n 1690 mensen ná de vaccinatie overleden waar, gezien de omstandigheden, melding is gedaan van “overlijden na vaccinatie”. Dit wordt door tegenstanders van de vaccinaties breed uitgemeten.

Dat klinkt als een aanzienlijk aantal (en is het natuurlijk ook) echter zoals altijd: correlatie is geen causaliteit! Daar komt bij, alleen al in december 2022 zijn in Japan al drie keer zoveel mensen overleden aan corona dan beweerdelijk zouden zijn overleden aan alle vaccinaties samen.

De berichten over de ‘vaccinatieschade’ in Japan komen daarnaast, vooralsnog, niet uit betrouwbare bronnen.

Resultaten autopsies uitgevoerd in Japan

Daarnaast heeft autopsie bij patiënten, met een gemiddelde leeftijd van 68 jaar en overleden binnen zeven dagen na vaccinatie, laten zien dat er in slechts een zeer beperkt aantal van de gevallen een relatie tussen het overlijden en de vaccinatie zou kunnen zijn. In 85.2% van de sterfgevallen kon een oorzakelijk verband worden uitgesloten.

Dat betekent dat in 14,8% van de gevallen er een verband lijkt te zijn. Dit onderzoek was noodzakelijk en ook zeer gewenst omdat eerder werd aangegeven, in 2021, dat in Japan dergelijk onderzoek moeilijk uitvoerbaar was en er daarom de nodige twijfels ontstonden.

Bedenk dat dus op zo’n 300 miljoen vaccinaties in Japan er 1690 meldingen van overlijden zijn geweest (0,00056%) waarvan, op basis van bovenstaande onderzoek, er mogelijk 15% gerelateerd zijn aan de vaccinatie (in casu 0,000084% van de sterfgevallen). Zet dat eens af tegen het aantal sterfgevallen, op de hele bevolking, door corona: 58.960 sterfgevallen op een bevolking van 125.7 miljoen mensen (0.05%).

Aan corona zijn, in Japan alleen al, 34 keer zoveel slachtoffers gevallen dan dat er meldingen van overlijden zijn gedaan na vaccinaties. Toch is er nu volgens diverse bronnen een roep door o.a. emeritus professor Dr. Masanori Fukushima om acuut te stoppen met vaccinaties totdat duidelijk is of mensen daadwerkelijk overlijden hierdoor. Volgens de diverse berichten op Twitter beschuldigde hij zelfs het Ministerie van Gezondheid van “massamoord”..

Fukushima declared that “the harm caused by vaccines is now a worldwide problem” and that “given the wide range of adverse events, billions of lives could ultimately be in danger.” (TSnews), zie ook onderstaande video.

Een oproep en beschuldiging die ik, gezien de enorme aantallen sterfgevallen door corona en boven aangehaalde onderzoeken naar schade door corona in het menselijk lichaam totaal niet begrijp…

Corona besmettingen Japan
Corona besmettingen Japan (bron: Google)

Wel moet worden opgemerkt dat video al in November 2022 werd opgenomen en daarna in Japan en China grote corona-uitbraken waren. Daarbij is de bron van het verhaal, de website TSNews, volgens sommigen in handen van Steve Kirsch. Ook is de verdere context volstrekt onduidelijk.

Vol in de ontkenning..

Het is opmerkelijk dat desondanks de ongevaccineerden nog steeds vol in de ontkenning gaan. Opmerkelijk genoeg ook nu de griep flink rondgaat en een nieuw zorginfarct dreigt.

Pepijn van Houwelingen op Twitter - ziek gedrag
Schandelijke ‘lijkenpikkerij’ door Pepijn van Houwelingen van de FvD

Hoewel één van de veelgehoorde argumenten tijdens de corona-pandemie steeds was “het is maar een griepje”  en “waar is de griep gebleven dan” worden nu zelfs de berichten over de huidige griep-epidemie glashard ontkend en afgedaan als “angst aanjagen”.

Het overlijden, door een hartstilstand, van een machinist wordt (suggestief) in verband gebracht met ‘vaccinatieschade’. Niet door het letterlijk te zeggen maar wel even fijntjes te wijzen op ‘plotseling overleden dus’ (Pepijn van Houwelingen, FvD)

Je uitspreken tegen deze zaken, vragen naar bewijs of zelf bewijs leveren die de beweringen die worden gedaan ontkrachten wordt niet gewaardeerd, integendeel (en bijgaande is slechts één van de vele voorbeelden).

Dat geeft te denken naar mijn mening. Wat zijn de bronnen van deze ontkenningen? Waarom bestrijdt men nagenoeg álles wat in de pers bericht wordt over dergelijke problemen? Waarom probeert men toch steeds zo hard de realiteit te ontkennen? En daarnaast niet gerelateerde omstandigheden (“plotseling overleden sporters”) aan de haren er bij te slepen om een punt te maken dat er niet is?

“Dit is de meest gepolitiseerde ziekte die ik heb meegemaakt”, zegt arts Anna McMaster. Ze verklaart tevens: “Ik heb nooit eerder zoveel patiënten zien sterven.” (NRC). Het gaat niet aan te ontkennen wat we voor onze eigen ogen hebben zien gebeuren de afgelopen jaren en nog steeds kunnen zien, ook vandaag nog, in ons eigen land én buiten de landsgrenzen! En het gaat al helemáál niet aan artsen en zorgprofessionals, plus de ongelofelijke berg data en onderzoeken, terzijde te willen schuiven om vervolgens mensen op te roepen vooral maar niet te vaccineren wegens de vermeende, maar statistisch verwaarloosbare, risico’s op ‘vacinnatieschade’.

Zie ook:
Nature: SARS-CoV-2 infection and persistence in the human body and brain at autopsy
NIAID: Pandemic Autopsy Study Fosters Long COVID Treatment Trial
PubMed: A 10-year review of sudden death during sporting activities

 

Delen op: