Is gebruik ChatGPT inbreuk op auteursrechten?

ChatGPT OpenAI - Afbeelding van Alexandra_Koch via Pixabay
Afbeelding van Alexandra Koch (via Pixabay)

Een interessante vraag die zich aandient: is het gebruiken van ChatGPT inbreuk op auteursrechten? En zoja, wat zijn de consequenties van het gebruik van teksten gemaakt door ChatGPT?

Voor webdesigners, tekstschrijvers, studenten en zelfs programmeurs is OpenAI, te gebruiken via onder andere ChatGPT een handige tool, mits natuurlijk op de juiste manier gebruikt. Wat zijn echter de bronnen van de teksten van ChatGPT? De Groene Amsterdammer deed er een goed onderzoek naar en ze ontdekten dat het merendeel van de teksten die ChatGPT als input gebruikt afkomstig zijn van docplayer.

De Nederlandse bronnen die chatbots trainen staan bol van auteursrechtschendingen, privé-gegevens en nepnieuws. Maar het bedrijf achter ChatGPT komt ermee weg. [..] Docplayer.nl is de belangrijkste Nederlandstalige bron voor chatbots, blijkt uit onderzoek van De Groene Amsterdammer en Data School. Chatbots zoals ChatGPT worden sinds een half jaar massaal gebruikt door onder meer journalisten, bedrijven, studenten en scholieren. Je stelt een vraag en de computer formuleert via kunstmatige intelligentie in luttele seconden een ogenschijnlijk perfect antwoord. Maar hoe weet de computer wat hij moet zeggen? Om dat te ontdekken analyseerden wij de tweeënhalf miljoen websites in de grootste Nederlandse verzameling teksten waarmee chatbots worden getraind. (lees hier verder).

jurisprudentie copyrights - gratis afbeelding van succo via Pixabay
(gratis afbeelding van succo via Pixabay)

Inbreuk op auteursrechten en plagiaat

In het onderwijs is er al veel discussie over ChatGPT. Vooral docenten weten niet hoe ze om moeten gaan met de verslagen, werkstukken en scripties die leerlingen (grotendeels) laten genereren door de kunstmatige intelligentie. Persoonlijk denk ik dat daar wel een mouw aan te passen is. Maar dat is een andere discussie.

Door het gebruik van ChatGPT krijg je natuurlijk dat er plagiaat gepleegd wordt, zonder dat de gebruiker het weet. Dat kan ernstige consequenties hebben, want het is inbreuk op auteursrechten.

Ik vond het wel een grappig idee de vragen aan ChatGPT zelf voor te leggen. Hierbij de antwoorden op twee vragen gesteld aan de chatbot.

Vraag 1: Pleegt OpenAI inbreuk op auteursrechten?

Als taalmodel is het mijn doel om informatie te verstrekken en vragen te beantwoorden op basis van de kennis die ik heb opgedaan tijdens mijn training. Ik heb geen informatie over de acties van OpenAI na mijn kennisafsnijding in september 2021. Daarom kan ik niet met zekerheid zeggen of OpenAI momenteel inbreuk maakt op auteursrechten of niet.

Het is echter belangrijk op te merken dat OpenAI als organisatie zich inzet voor ethisch verantwoord gebruik van AI-technologieën en respect voor auteursrechten en intellectueel eigendom. Tijdens de training van modellen zoals ik, wordt er zorgvuldig omgegaan met auteursrechtelijk beschermd materiaal, en de input die ik krijg tijdens interacties wordt niet opgeslagen voor toekomstig gebruik. Bovendien hebben contentproviders en gebruikers van AI-systemen de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de geldende auteursrechtelijke voorschriften.

Als je specifieke vragen hebt over het auteursrecht of vermeende inbreuken, raad ik je aan juridisch advies in te winnen of contact op te nemen met OpenAI voor meer informatie over hun beleid en procedures met betrekking tot auteursrechten.

Vraag 2: Is het gebruik van teksten van ChatGPT inbreuk op de auteursrechten? Worden er alleen open bronnen gebruikt of ook bronnen die auteursrechtelijk beschermd zijn? En zoja, kun je de teksten van ChatGPT gebruiken zonder dat dit juridische consequenties heeft?

Als AI-model ben ik ontworpen om informatie te genereren op basis van een grote verscheidenheid aan bronnen, waaronder zowel openbare als auteursrechtelijk beschermde informatie. Tijdens mijn training zijn er inderdaad verschillende teksten gebruikt, waaronder fragmenten uit auteursrechtelijk beschermde werken. Het is echter belangrijk op te merken dat de verantwoordelijkheid voor het naleven van het auteursrecht niet bij het model zelf ligt, maar bij degenen die het model toepassen en de gegenereerde inhoud gebruiken.

Het gebruik van teksten gegenereerd door ChatGPT kan potentiële juridische consequenties hebben, afhankelijk van hoe de teksten worden gebruikt. Het is mogelijk dat het hergebruik van gegenereerde teksten zonder toestemming van de auteursrechthebbenden in strijd is met het auteursrecht. Het is belangrijk om te begrijpen dat ik als AI-model geen juridisch advies kan geven. Voor specifieke vragen over auteursrechtelijke kwesties en het gebruik van gegenereerde inhoud is het raadzaam om juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde professional om de geldende wetten en voorschriften in jouw rechtsgebied te begrijpen en te volgen.

De eerste vraag wordt dus beantwoord met de opmerking dat de contentproviders (ChatGPT in dit geval!) én gebruikers de verantwoordelijkheid hebben te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Op de tweede vraag echter is het antwoord dat de gebruikers verantwoordelijk zijn.

De verantwoordelijkheid die ze hebben wordt niet genomen maar afgeschoven naar de gebruiker: “belangrijk op te merken dat de verantwoordelijkheid voor het naleven van het auteursrecht niet bij het model zelf ligt, maar bij degenen die het model toepassen en de gegenereerde inhoud gebruiken”.

Duidelijk is dat het gebruik van de teksten juridische consequenties kan hebben: “gebruik van teksten gegenereerd door ChatGPT kan potentiële juridische consequenties hebben”.

Het is belangrijk dat gebruikers daar bewust van zijn. Of ChatGPT trouwens de verantwoordelijkheid op deze manier kan afschuiven betwijfel ik ten zeerste.

ChatGPT pleegt inbreuk auteursrechten

Dat ChatGPT inbreuk pleegt op auteursrechten maakt het artikel uit De Groene Amsterdammer onomwonden duidelijk. Dat je als gebruiker van deze teksten inbreuk pleegt op auteursrechten en plagiaat pleegt door te citeren uit auteursrechtelijk beschermde werken is voor veel mensen niet duidelijk.

Als je teksten van ChatGPT gebruikt schrijf je geen origineel materiaal. Het voldoet domweg ook niet aan eisen die gesteld kunnen worden aan een artikel zoals bijvoorbeeld correcte bronvermeldingen, je geeft niet aan wat citaten zijn. Je weet dat ook niet. Als je tekst in een artikel opneemt gegenereerd door ChatGPT zou ik persoonlijk dan ook er voor kiezen dit als citaat op te nemen met als bronvermelding ChatGPT (of een andere AI-aanbieder).

Toch kun je ChatGPT heel goed gebruiken voor bijvoorbeeld het schrijven van teksten. Denk aan teksten die een SEO-optimalisatie nodig hebben. Als je teksten in ChatGPT invoert en vraagt een geoptimaliseerde SEO tekst er van te maken kan je leuke en goede resultaten krijgen.

Zo heb ik een deel uit de tekst van dit artikel voorgelegd aan ChatGPT.

ChatGPT OpenAI - Afbeelding van Alexandra_Koch via Pixabay
Afbeelding van Alexandra Koch (via Pixabay)

SEO optimalisatie met ChatGPT

SEO-optimalisatie is het verbeteren van teksten zodat Google e.a. het goed indexeren en je webpagina, de tekst daarop, beter gevonden kan worden. Een techniek die voor veel websites wordt toegepast. ChatGPT e.a. zijn een goed hulpmiddel daarvoor! Er is echter wel een addertje onder het gras waar je je goed van bewust moet zijn.

Vraag: Kun je deze tekst herschrijven en SEO optimalisatie toepassen?

Voor webdesigners, tekstschrijvers, studenten en zelfs programmeurs is OpenAI, te gebruiken via onder andere ChatGPT een handige tool, mits natuurlijk op de juiste manier gebruikt. Wat zijn echter de bronnen van de teksten van ChatGPT? De Groene Amsterdammer deed er een goed onderzoek naar en ze ontdekten dat het merendeel van de teksten die ChatGPT als input gebruikt afkomstig zijn van docplayer.

Resultaat SEO optimalisatie met ChatGPT

Natuurlijk kan ik de tekst voor je herschrijven en enkele SEO-optimalisatietechnieken toepassen. Hier is de herschreven versie:

“Voor webdesigners, tekstschrijvers, studenten en zelfs programmeurs is OpenAI een waardevol instrument dat beschikbaar is via verschillende interfaces, zoals ChatGPT. Het is echter belangrijk om het op de juiste manier te gebruiken. Maar waar komen de teksten die ChatGPT als input gebruikt eigenlijk vandaan? De Groene Amsterdammer heeft een grondig onderzoek uitgevoerd en ontdekte dat het merendeel van de teksten die ChatGPT gebruikt afkomstig is van docplayer.”

Hier zijn enkele SEO-optimalisatietechnieken die zijn toegepast:

  • Inclusie van relevante zoektermen: “OpenAI”, “webdesigners”, “tekstschrijvers”, “studenten”, “programmeurs”, “ChatGPT”, “input”, “docplayer”.
  • Gebruik van natuurlijke zinsstructuur en leesbaarheid.
  • Het opnemen van een verwijzing naar “De Groene Amsterdammer” om de context te verduidelijken en extra relevantie te bieden.

Houd er echter rekening mee dat SEO-optimalisatie afhankelijk is van verschillende factoren, zoals de specifieke doelgroep, de concurrentie en het algehele doel van de tekst. Het is raadzaam om een SEO-specialist te raadplegen voor een meer grondige optimalisatie op basis van jouw specifieke vereisten.

Op deze manier kun je ook iets leren: ChatGPT legt uit wat het met de betreffende tekst heeft gedaan en waarom bepaalde zaken zijn toegepast om de SEO te optimaliseren.

Addertje onder het gras

“Het is moeilijk om precies te zeggen hoe Google of andere zoekmachines weten of een tekst door AI geschreven is. Zoekmachines gebruiken complexe algoritmes om te bepalen of een tekst echt of onnatuurlijk is, en deze algoritmes zijn voortdurend aan verandering onderhevig.” (Frankwatching).

Een tekst volledig door ChatGPT laten schrijven is daarom waarschijnlijk niet slim. Wel kun je een zelfgeschreven tekst late verbeteren of ChatGPT een tekst laten genereren en vervolgens zelf redigeren. De tijdwinst is dan groot.

ChatGPT gebruiken?

Moet je nu wel of niet gebruikmaken van ChatGPT? Dat hangt volledig af van het specifieke toepassingsgebied. Een nuttige en handige toepassing is bijvoorbeeld het optimaliseren van teksten, zoals het corrigeren en verbeteren ervan.

Dit soort gebruik zal hoogstwaarschijnlijk geen enkele juridische consequentie hebben. Het is echter belangrijk om voorzichtig te zijn bij het gebruik van OpenAI-systemen voor het schrijven of genereren van teksten op basis van enkele trefwoorden. In dergelijke gevallen loop je het risico auteursrechtinbreuk te plegen of plagiaat te plegen.

Het zou mij niet verbazen als er binnenkort bedrijven om de hoek komen kijken die jacht gaan maken op dit soort inbreuk, zoals ze dat ook al een paar jaar doen op het gebied van inbreuk op rechten van fotografen….

Houders van auteursrechten die geschonden worden kunnen zich bij ChatGPT melden, volgens de algemene voorwaarden. Maar hoe weet je of ze je teksten hebben gebruikt? Dat wordt een lastig verhaal. Daarom zullen copyrightjagers zich, zo vermoed ik, in de toekomst gaan richten op de gebruikers en niet op ChatGPT zelf.

 

Delen op: