Zijn Tradwives fascistische conservatieve religekkies?

Tradwives, traditionele vrouwen. Photo by Gustavo Fring via Pexels

Tradwives. Wie of wat zijn dat? Dagenlang stonden linkse pers en opiniemakers plotseling op de achterste benen vawege een “nieuwe” trend op TikTok.

Een “trend” die al een paar jaar gaande is op Instagram en andere sociale media. Maar nu het op puberplatform TikTok gaande is, wordt men plotseling wakker. In media en op Twitter wordt de tradwives de maat genomen en wordt zonder blikken of blozen zelfs de link gelegd naar ‘extreem rechts’.

Zo schrijft de Volkskrant bijvoorbeeld: “De tradwives-ideologie is een vorm van illiberale regressie, verwant aan extreem-rechts, die kan uitlopen op de inperking van vrijheid van anderen.”.

De Volkskrant constateert echter ook in hetzelfde artikel: “Er zijn geen aanwijzingen dat de tradwife aan een opmars in Nederland bezig is. De afgelopen jaren is de arbeidsparticipatie van vrouwen alleen maar gegroeid, al werken veel vrouwen parttime.”

Ondanks dat maakt vooral feministisch links Nederland zich vreselijk druk over het TikTok-fenomeen van de tradwives. Omdat ze het als een bedreiging zien van de door hen gepropageerde levensstijl.

Wat zijn Tradwives?

De term tradwives is een afkorting van traditional wives, oftewel traditionele vrouwen. Vrouwen die kiezen voor een traditioneel levenspatroon en daar “God forbid!” ook nog eens gelukkig mee zijn.

Een situatie die helemaal niet nieuw is. Al een aantal generaties is het, in Nederland, mogelijk dat (met name) vrouwen niet buitenshuis hoeven te werken voor een inkomen en kunnen zorgen voor hun gezin.

Een voorrecht waar onze (over)grootouders voor hebben moeten strijden. Letterlijk en figuurlijk.

De arbeiders en de vakbonden hebben in de periode voor WOII hard moeten vechten om te zorgen voor een inkomen voor arbeiders dat voldoende was om hun gezin te onderhouden. Zodat (in de meeste gevallen) de vrouw thuis voor haar gezin kon zorgen omdat mannen eindelijk een fatsoenlijk inkomen hadden.

Helaas is het lange termijngeheugen van de linkse beweging, die zelf op de barricaden stond nog geen honderd jaar geleden om dit te kunnen bewerkstelligen, niet erg goed. En gaat men nu vrouwen die profiteren van dit door hen zelf bewerkstelligde privilege de maat nemen en schofferen.

Fascistische conservatieve religekkies?

Lisa Loeb meent op Radio1, die als columniste “haar eigen waarheid als nationale mening” poneert, te moeten stellen: “Tradwives zijn vaak religieus en, hoe kan het ook anders, extreemrechts”.

Niemand houdt je tegen te dromen van een cariére en die na te streven. En dat de vriendinnetjes van Lisa Loeb niet droomden van moeder worden of een gezin stichten is eveneens niet maatgevend voor de keuzes die andere vrouwen bij hun volle verstand en volledig vrijwillig maken.

Er is sprake van vals frame en denigrerende uitspraken over vrouwen die zelf er bewust voor kiezen om geen betaalde baan buitenshuis te nemen maar voor hun gezin te willen zorgen. Dat is hun goed recht.

De losjes gedane constatering, die totaal niet onderbouwd wordt, dat het hier gaat om rechtsextremistische en religieus beinvloede vrouwen is volstrekt onhoudbaar en oneerlijk.

Het zal vast voorkomen dat er tradwives zijn die extreemrechts zijn. Dat er tradwives zijn die religieus zijn. Echter kun je daaruit niet opmaken dat ze ‘vaak’ extreemrechts of religieus zijn.

Het in één adem noemen van extreemrechts en dat als ‘hoe kan het ook anders’ verbinden aan religieus zijn zegt meer over Lisa Loeb en haar valse framing dan over religieuze vrouwen en traditionele moeders.

Daarnaast stelt ze dat tradwives de ‘illusie van maakbaar geluk’ verkondigen. Loeb schijnt niet te beseffen dat dezelfde illusie van maakbaar geluk wordt verkondigd door de hardcore linkse feministen. Die van mening zijn dat vrouwen hun ultieme geluk kunnen verkrijgen door mee te doen in de ratrace op de werkvloer.

Die er ook alles aan gedaan hebben het voor vrouwen zo onaantrekkelijk mogelijk te maken om thuis voor de kinderen te zorgen. Denk aan het afschaffen indertijd van Tariefgroep III voor alleenverdieners, de algemene heffingskorting minstverdienende partner.

Waardoor belastingaftrek voor niet werkende partners -smalend door linkse politici vaak “aanrechtsubsidie” genoemd – niet meer mogelijk is en eenverdieners duizenden(!) euro’s benadeeld worden ten opzichte van tweeverdieners. Miljoenen gezinnen in Nederland zijn door de afschaffing van Tariefgroep III ernstig benadeeld. In het jaar 2000 waren er bijvoorbeeld 1,4 miljoen gezinnen die hier gebruik van maakten, ..

Tweeverdieners die, mede ten laste van de eenverdieners, hun kind naar een gesubsidieerde creche brengen. Terwijl het voor de levensverwachting van vrouwen fnuikend is, als we de cijfers van het CBS er bij pakken.

Tevens opmerkelijk: hoe hoger de arbeidsparticipatie van vrouwen, hoe minder snel de gemiddelde levensverwachting van vrouwen stijgt.

Sinds 1980 is het verschil in levensverwachting tussen de seksen kleiner geworden. Mannen boekten vanaf 1980 een winst van 5,8 jaar, vrouwen zijn gemiddeld 3,1 jaar ouder geworden. [..] Op de Europese ranglijst van de levensverwachting zijn Nederlandse meisjes tussen 1996 en 2006 flink gezakt, van plaats 6 naar plaats 12. Zij hebben in de periode 1996–2006 slechts 1,5 jaren aan levensverwachting gewonnen. Jongetjes kregen er 3,0 levensjaren bij en schoven van plaats 5 naar plaats 4 op de ranglijst.” (CBS)

Dat er een aantal tradwives zijn die een inkomen verwerven door online filmpjes te delen over hun levensstijl doet helemaal niets af aan het feit dat het voor vrouwen die zo leven een bewuste keuze is.

Tradwives, traditionele vrouwen. Photo by Gustavo Fring via Pexels

Al decennialang is het bij veel Amerikanen, waar de tradwives trend vooral een ding is, een wens, een droom: de “stay at home mom”. Want: dat is in die maatschappij nauwelijks mogelijk.

Veel Amerikanen werken beide en sommige ook nog eens twee banen. Omdat ze anders financieel niet rond komen door de lage inkomens en gebrek aan fatsoenlijk minimumloon. Vandaar ook de strijd in de USA voor een “living wage”: het minimuminkomen dat een werknemer nodig heeft om in zijn basisbehoeften te voorzien.

Er is ook geen sprake van een ‘terugdringen in een keurslijf’. Zie ook eerder; tot nog niet zo lang geleden was het ook in Nederland zo dat vooral de arbeiders geen bestaan hadden als man én vrouw nte beiden kneiterhard werkten voor een zeer schamel loontje.

Lisa Loeb kent overduidelijk de geschiedenis niet. Ze heeft zelf nooit hoeven vechten voor haar eigen verworvenheden maar groeide op in een tijd dat het bedje gespreid was. Dat er niet alleen vrouwenrechten zijn maar ook mogelijkheden te studeren, te werken, etc. voor vrouwen én mannen.

Was zij 80 tot 120 jaar geleden geboren dan stond ze nu in de fabriek aan het weefgetouw, als wasmeid te werken of wellicht op het land te zwoegen met een baby op de rug gebonden. Ze is een milennial, uit een generatie die nooit écht heeft hoeven knokken voor iets.

Toch meent zij zichzelf als betweterige vertegenwoordiger van “het feminisme” te moeten afficheren, andere vrouwen de maat te moeten nemen en ze te betichen van extreemrechtse opvattingen omdat ze als vrouw voor hun gezin willen zorgen,..

Financieel afhankelijk

Op Twitter, en elders, is een van de veelgehoorde argumenten tegen het ‘eenverdieners-model’ de vermeende financiele afhankelijkheid van vrouwen.

Zo schrijft ene Fenna: “Ik ben benieuwd hoe deze dames er over 20 jaar naar kijken. Ik gun ze alle geluk hoor, vrees alleen dat er dan een flink aantal drie hoog achter zitten en elk dubbeltje moeten omdraaien nadat manlief een jongere (of interessantere, want hey slim wordt je hier ook niet van) vrouw verkoos boven hen.”

Tradwives extreemrechts Fenna op Twitter

En ook zij doet wederom doodleuk de claim dat het ‘alt right’ (extreem-rechts) is vanuit “Conservatief christelijke hoek”. Daarmee wordt ook het conservatief christendom (nogmaals) weggezet als “extreem-rechts”. Wat natuurlijk helemaal nergens op slaat. Dat er overlapping is betekent niet dat het een onlosmakelijk met het ander te maken heeft. Integendeel, zeer veel conservatief-christelijlke vrouwen zijn eveneens werkende vrouwen, zéker in de USA.

Het is een misvatting te denken dat een vrouw die geen betaalde baan heeft buitenshuis na een echtscheiding geen inkomen heeft. Ten eerste is daar de bijstand. Daarnaast is er recht op alimentatie en de helft van het pensioen van de ex-partner. Ook, ingeval er sprake is van een woning of kapitaal: eveneens de helft van de (over)waarde.

Ingeval van een stel dat beide een baan heeft hoeft de vrouw helemaal niet eens beter af te zijn na een echtscheiding; denk aan: huwelijk op huwelijkse voorwaarden. Maar bovenal is ingeval er sprake is van twee inkomens ook sprake van een uitgavenpatroon daar op gebaseerd alsmede een schuldenlast die vaak veel hoger is (hypotheek op basis van twee inkomens!).

Het is, doordat vrouwen recht kregen op bijstand, alimentatie e.d. niet voor niets dat het aantal echtscheidingen flink gestegen is en in het bijzonder dat in zeventig procent van de aanvragen voor echtscheiding dit uitgaat van de vrouw.

Ook hier wederom een vals frame. Alles om de ’tradwives’, en het traditionele gezin, in de hoek te zetten tot meerdere eer en glorie van het linkse feminisme.

Wat ik vind van tradwives?

Het maakt mij werkelijk niets uit of een vrouw wel of niet wil werken buitenshuis. Dat is namelijk de keuze van deze vrouw(en) zelf, samen met hun partner, om hen moverende redenen. Evenzo geldt dit ook voor de tradwives. Leven en laten leven.

Wat mij in hoge mate stoort is echter hoe de linkse feministes anderen hun mening door de strot willen duwen middels valse framing, slechte argumentatie en gebrek aan kennis op historisch maar ook economisch gebied.

________
Photo by Gustavo Fring

Delen op: