Died Suddenly documentaire over vaccinatieschade

Died Suddenly, Richard Hirschman

De documentaire “Died Suddenly” (Plotseling Overleden), die recent verschenen is, claimt de belangrijkste nadelige effecten te beschrijven die in de afgelopen twee jaar zijn gemeld van de COVID-19-vaccins van de laboratoria van Pfizer, Moderna en AstraZeneca.

De documentaire, die ik bekeken heb, bestaat uit vooral fragmentarische beelden en exemplarische claims en voorbeelden, onder andere fragmenten van de TikTok filmpjes van Megan Fathers, die beweerde een soort van epileptische aanvallen, migraineaanvallen en andere aandoeningen te hebben gekregen van de covid-vaccinaties (in het bijzonder van AstraZeneca).

Died Suddenly

Haar filmpjes zijn op TikTok viral gegaan en al snel na haar filmpjes kwamen er imitators (een aantal van hen zijn ontmaskerd en verwijderd van Sociale Media) die dezelfde claims deden.

Slechts uiterst zelden komt dit verschijnsel voor en uit onderzoek blijkt dat als zoiets voorkomt na een vaccinatie, zo blijkt uit oudere onderzoeken al, er sprake was van een onderliggende oorzaak die getriggerd werd door een vaccinatie (van welke soort dan ook).

Patiënten die epilepsie hadden werden gevolgd en gecontroleerd na vaccinaties en daarbij bleek er bij 6.2% van de patiënten sprake te zijn van verhoogde frequentie van aanvallen.

Volgens diverse berichten zou Megan Fathers “door het James Paget University Hospital” onderzocht gaan worden en de resultaten daarvan moesten afgewacht worden. Inmiddels is dat meer dan zes maanden geleden en is er, voor zover ik kan nagaan, niets meer van haar vernomen in dit opzicht.

Op TikTok echter schrijft zij zelf het volgende: “Remember disabled people have good moments too it doesn’t mean I’m not in pain …. I am proud that I’ve managed to make some progress through treatments & diet, still having daily seizures, regular migraines, nerve pain & the rest BUT my photophobia, throat spasms & my stammer have come a long way in the last 22 months” (Mirror).

Ondanks dat er geen enkel bewijs is dat de klachten gerelateerd zijn aan de vaccinatie, is het natuurlijk best mogelijk dat het wel het geval is. Zonder bewijs echter hoort een dergelijke claim niet in een zichzelf serieus nemende documentaire.

WRAL News schrijft over twee gelijkstoortige meldingen in de Verenigde Staten welke ondanks onderzoek niet geverifieerd konden worden. Hun conclusie was:

“Medische experts hebben gewaarschuwd dat naarmate meer mensen worden gevaccineerd, er waarschijnlijk meer verhalen naar boven zullen komen van mensen die een aantal bijwerkingen claimen. De uitdaging voor het publiek is om te bepalen wat ze van deze getuigenissen moeten denken.”

Eén van de personen in de VS, die dezelfde verschijnselen claimt als Fathers, is geld gaan inzamelen ‘voor behandeling’, terwijl bij onderzoek geen enkele afwijking kon worden vastgesteld bij haar.

Richard Hirschman

In de film beweert “een professionele balsemer uit Canada”, Richard Hirschman, dat “alle mensen die ik het afgelopen jaar heb gebalsemd, stolsels van vezelachtige massa hadden, terwijl in het verleden slechts 20 tot 25% van de dode mensen die naar mijn tafel kwamen, stolsels hadden”.

Died Suddenly, Richard Hirschman

Richard Hirschman zou van de overledenen monsters hebben genomen (iets waartoe hij niet gerechtigd is!). Mike Adams zou ze hebben laten onderzoeken. Adams’, niet onomstreden, onderzoek echter kan geen stand houden.

– “Het artikel [op Epoch Times] herhaalde een bewering die begin 2022 wijd verspreid was en grotendeels gebaseerd was op een getuigenis van balsemer Richard Hirschman. Hirschman beweerde abnormale lange witte vezelige stolsels in lijken te hebben gevonden, die hij toeschreef aan COVID-19-vaccins. De feitencontroleorganisatie PolitiFact, die de bewering destijds evalueerde, ontdekte dat een dergelijke associatie niet werd ondersteund door wetenschappelijk bewijs.” (HealthFeedback)

– “In een uur en acht minuten aan dramatische muziek en uit hun context gehaalde nieuwsberichten, vertelt de film een fictief verhaal over een gevaarlijk vaccin dat massa’s jonge mensen doodt – allemaal onderdeel van een ingebeeld complot om de aarde te ontvolken. Het belandde maandag op het nicheplatform voor het delen van video’s, Rumble, en begon zich te verspreiden. Woensdagochtend was het meer dan 4 miljoen keer bekeken op Rumble en minstens 1,5 miljoen keer op Twitter. De beweringen in de video vallen snel door de mand als ze nauwkeurig worden bekeken. Enorme hoeveelheden bewijs van verschillende onafhankelijke wetenschappers over de hele wereld, evenals de ervaringen van miljarden mensen, hebben aangetoond dat ernstige bijwerkingen van het Covid-vaccin zeldzaam zijn.” (BBC).

In de video zie je de gebruikelijke samenzweringstheorieën voorbij komen. Inclusief het ‘Bill Gates’-bashen. Een begrafenisondernemer die openlijk verklaart anti-vaccinatie te zijn en beweringen doet over “een plotseling overleden” man en andere berichten.

“Het is duidelijk dat de makers van Died Suddenly niet willen dat je je eigen onderzoek doet.”, schrijft McGill. En verder: “Wie worden afgeschilderd als klokkenluiders voor Armageddon in Died Suddenly? Balsemers.”.

Is dat een probleem? Ja. Dat is het zeker. De geloofwaardigheid van een dergelijke documentaire, buiten de bubbel van anti-vaxxers, staat of valt met betrouwbare data. Onderzoek.

Begrafenisondernemers zijn niet de aangewezen personen daarvoor, sterker nog: die mogen dat helemaal niet doen en beschikken ook niet over de benodigde informatie zoals doodsoorzaak of vaccinatiestatus. Ze hebben immers namelijk helemaal geen toegang tot de medische dossiers van de overledenen en zijn hier ook niet voor geschoold.

“De overgrote meerderheid van de balsemers zijn geen medische professionals. Hoewel er balsemers zijn die afkomstig zijn uit verpleegkunde, EMT en andere medische achtergronden, komt het zelden voor dat een balsemer een gekwalificeerde patholoog of hematoloog is of een dergelijke medische diagnose stelt.”, zo blijkt uit The Funeral Science Podcast.

Het verhaal komt oorspronkelijk uit de ‘Epoch Times‘ (mirror, PDF). Epoch Times is een bekende complot-website.”Het artikel van Epoch Times is op zijn beurt grotendeels gebaseerd op een podcast en blog van Mike Adams, de oprichter van Natural News, een extreemrechtse complot- en antivax-website.” en de claims zijn al lang weerlegd.

Het werd door Nederlandse complot- en desinformatie-websites als Frontnieuws en Ninefornews met graagte overgenomen.

De factchecks zijn echter duidelijk, er is sprake van misleiding (Health Feedback) en TechArp noemt het een ‘fake documentary‘.

– “Wat Died Suddenly je niet vertelt, is dat de COVID-19-infectie veel mensen doodt door abnormale bloedstolling, veroorzaakt door een massale ontstekingsreactie op het virus die de stollingsfactoren in het bloed verhoogt. Als gevolg hiervan ontwikkelen deze patiënten bloedstolsels in de longen (longembolie), benen (diepveneuze trombose), slagaders naar de hersenen (veroorzaakt beroerte) en nieren (veroorzaakt nierfalen), evenals perifere bloedvaten.” (TechArp).

Edwin Spieard

Op NineForNews wordt ook Edwin Spieard genoemd als bron.

witte slierten in bloed

Op LinkedIN zag ik geruime tijd geleden ook al een bericht (Screenshot) van Edwin Spieard voorbij komen waar soortgelijke claims deed. In eerste instantie berichten over ‘zuurstofarm bloed’ en over ‘verkleuringen’ en ‘bloedingen’. Mogelijk geïnspireerd door de Amerikaanse desinformatie heeft hij op LinkedIN en Facebook nu echter ook berichten geplaatst waarin hij ook de beweringen over onder andere ‘witte slierten in het bloed’ plaatst.

Edwin Spieard zei al al geruime tijd geleden dat hij ‘onderzoek’ wilde laten doen. Zijn posts zijn bedoeld om “van mede embalmers en uitvaartverzorgers te horen wat hun bevindingen zijn” zegt hij. Tot op heden is er geen enkel onderzoek uitgevoerd(?) die zijn beweerdelijke bevindingen onderschrijft.

Hij schrijft op LinkedIN (mirror) dat hij al anderhalf jaar zijn bevindingen deelt hierover:

– “Witte slierten in het bloed, bloed dat zwart lijkt van kleur en bloed wat stroperiger is dan ik ooit heb gezien. Ongeveer anderhalf jaar geleden begon ik met posten van mijn bevindingen, bevindingen die ik nog steeds waarneem. [..] Ik krijg dagelijks berichten doorgestuurd en de onafhankelijke media vraagt me wekelijks voor een interview, zelfs internationaal is er belangstelling over de dingen die we als embalmers aantreffen in onze overleden dierbaren. Maar een interview heb ik geen trek in, ik blijf gewoon posten wat ik aantref en houd jullie op de hoogte. Ik zoek of oordeel niet over of naar de oorzaak, ik post alleen wat ik constateer en hoop zo van mede embalmers en uitvaartverzorgers te horen wat hun bevindingen zijn.”

Dus, “al anderhalf jaar” deelt hij zonder enige bevestiging of onderbouwing berichten over, kennelijk, verdachte zaken bij overleden patiënten. Interviews wil hij niet geven, laat staan data want hij wil zijn “bedrijfsgegevens niet te grabbel gooien”. Is dat niet vreemd? Je kunt toch gewoon een klein tabelletje publiceren met percentages en, uiteraard, onderzoeksgegevens?

Wat mij opvalt is dat bij zijn posts veelal een link naar zijn boek wordt gegeven. Desinformatie gebruiken om aandacht te trekken en zo de verkoopcijfers omhoogkrikken? Ik “stel slechts vragen” hoor,.. Spieard levert geen enkel bewijs. He-le-maal niets. Het is zijn woord tegen de rest van de wereld. Afgezien van wat uitvaartleiders, die al helemaal geen kennis van de zaak hebben waar het hier over gaat, reageert er niemand uit zijn werkveld. Eén persoon, de eigenaresse van “Funeralservice Descanso” vraagt:

– “bij je eerste post heb ik al gevraagd of het niet aan een patholoog anatoom gevraagd kan worden waar dit vandaan komt. Ik zie daar in jouw posts geen antwoorden op. Wordt het niet eens tijd om te stoppen met dit onderwerp (nu weten we het wel en hebben dezelfde ervaring) en erachter te komen hoe dit komt? Een obductie voor te stellen aan de familie als je dit weer tegenkomt? Want dit posten weten we nu wel.”

Haar reactie is na twee maanden nog steeds onbeantwoord.

De beweringen van Spieard komen 1-op-1 overeen met de verhalen van Died Suddenly, en ik acht de kans hoog dat ze zijn gebaseerd op de nonsens van Richard Hirschman. Daarbij spreekt hij over zijn werk op een manier (“embalmen”) die de indruk wekt hij hetzelfde doet als de Amerikanen (“balsemen”) echter:

“Verhalen over de vondst van grote bloedstolsels bij balseming zijn uitsluitend afkomstig van buitenlandse artsen en begrafenisondernemers. Dat is verklaarbaar, want balseming is in Nederland verboden. Een lichtere vorm van kortdurende conservering zonder koeling – thanatopraxie – is wel toegestaan, maar ook dat is in Nederland geen gemeengoed. Het openen van het lichaam in hals en been om via slangen bloed te vervangen door conserveringsvloeistof is dan ook geen lichte ingreep.” (NieuwsCheckers).

Register van Erkende Thanatopracteurs
Spieard, die “Specialist postmortale zorg. Reconstructies, Balseming/Thanatopraxie” is, en volgens zijn LinkedIN zijn opleiding heeft genoten in Frankrijk, komt niet voor in het Register van Erkende Thanatopracteurs.

Als Spieard de waarheid spreekt wat let hem dan om zijn claims te bewijzen en op zijn minst de officiële instanties in te schakelen? Of bij collega Thanatopracteurs (het lijstje is online te vinden) navraag te doen? Immers, als het wáár is wat hij zegt danwel suggereert zou dit hoogst alarmerend zijn. Is hij dat niet ook ergens verplicht? Al was het maar een morele verplichting jegens de nabestaanden of de maatschappij? Waarom niet onverwijld alle instanties (Lareb, Inspectie, etc) inschakelen als je constateringen doet zoals hij die weergeeft?

Zijn claim “ik post alleen wat ik constateer en hoop zo van mede embalmers en uitvaartverzorgers te horen wat hun bevindingen zijn” is in mijn ogen ongeloofwaardig. Met welk doel wil je van collega’s ervaringen horen? Bél ze even? Schakel de autoriteiten in? Ik trek mijn conclusies uit het feit dat hij dat niet doet.

Died Suddenly? Emotie, geen feiten

Died Suddenly speelt op de emotie. Het bevat geen objectieve, onderbouwde, feiten. Het doet niets anders dan mensen die al in een bepaalde bubbel zitten bevestigen en speelt in op hun overtuiging dat de ‘boze medische wereld’ en ‘de overheid’ er op uit zijn de wereld te onderdrukken, bevolking te decimeren, enzovoorts.

Mortaliteit bij Corona-vaccinatie

“Stichting tanteLouise startte in januari 2021 als een van de eerste organisaties in de langdurige zorg met het vaccineren van haar bewoners tegen COVID-19. [..] Begin 2021 verschenen diverse berichten in de media over het mogelijk overlijden van ouderen ten gevolge van de toediening van een vaccin tegen COVID-19. Daarentegen was de mortaliteit bij het doormaken van een COVID-19-infectie 48% bij de destijds circulerende variant. [..] De mortaliteit in de gehele studiepopulatie was na vaccinatie statistisch significant lager dan daarvoor (p=0,047 bij Chi-kwadraattoets). Bij 0,5% van de gevaccineerde bewoners werd een waarschijnlijke relatie tussen het overlijden en het vaccin gezien, bij 1% is een relatie niet volledig uit te sluiten.” (Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde).

Er is dus, bij ouderen in verpleeghuizen, een kleine kans dat mensen overlijden na de vaccinatie waarbij de vaccinatie in 0,5% van de overlijdens een rol heeft gespeeld. De medische wereld maakt daar absoluut geen geheim van, integendeel. Deze onderzoeken kun je overal vinden. Zet dat eens af tegen de 48% mortaliteit bij het doormaken van Covid-19?

Niets nieuws onder de zon

Conclusie? De “documentaire” brengt niets nieuws en faalt hard qua waarheidsvinding en er is geen wetenschappelijke data of onderzoek die de claims onderbouwt. Knip-en-plak werk van bestaande filmpjes aangevuld met suggestieve commentaren, complottherieën, onhoudebare claims en, nogmaals, zeker niet wetenschappelijk verantwoord. Het is freubelwerk zonder toegevoegde waarde. Vraag die resteert is: wat is de motivatie van de makers? Daar heb ik helaas niet achter kunnen komen.

Delen op: