Vaccinatieschade, vrijspraak Rob Elens en oversterfte in Nederland

Domme Samenzwering sheeple-schaap-volgzaam-corona

Hoe zit dat nou met die oversterfte door vaccinaties, oftewel vaccinatieschade? Ik heb er in mijn FAQ al het nodige over geplaatst. Er zijn talloze wetenschappelijke onderzoeken. De berg aan informatie en desinformatie is enorm. Voor mij geldt dat ik alleen vertrouw op gevalideerde, betrouwbare, cijfers. Maar dat betekent niet dat je signalen over vaccinatieschade niet serieus moet nemen.

Omdat ik signalen over vaccinatieschade heel relevant vind lees ik er regelmatig over. Zoals ik eerder aangaf is het vragen naar onderliggende cijfers vaak aanleiding voor denigrerende opmerkingen, scheldpartijen en blokkades op social media.

Ik stel alleen maar vragen..

Ik stel echter alleen maar vragen. Net als zij die ‘anti vaccinatie’ zijn dat ook doen. Dat wordt helaas niet gewaardeerd.

Al twee jaar lang houd ik mij bezig met het verzamelen van informatie over Covid-19, medicijnen, desinformatie enz. Als er sprake is van ernstige problemen, zoals men vaak claimt, zou ik dat heel graag willen weten.

Tot nu toe heeft niemand(!) mij serieuze informatie kunnen verstrekken die de zware claims die rondgaan onderbouwen.

Vaccinatieschade

covid-mrna-vaccin-vaccinatie

Veel mensen denken dat ik vaccinatieschade ontken. Het tegendeel is waar. Bijwerkingencentrum Lareb houdt keurig bij wat er allemaal gebeurt na een vaccinatie. Zelf heb ik mogelijk ook wat bijwerkingen gehad. Ik zeg uitdrukkelijk mógelijk.

Tot geruime tijd geleden kon ik mijn glucosewaarden keurig regelmatig houden middels een dieet. Na mijn eerste vaccinatie in juni 2021 constateerde ik na een tijdje dat mijn bloedsuikers onregelmatig waren geworden (als in: regelmatig te hoog).

Ik had dat eigenlijk niet aan de vaccinatie gerelateerd. Maar in gesprek met de begeleider kwam dit naar voren als ‘een verschijnsel dat vaker voorkomt, mogelijk door de vaccinatie veroorzaakt’.

Bij controle op de website van het diabetesfonds bleek dat inderdaad bekend te zijn. En bij navraag onder familie en bekenden bleken ook anderen er problemen mee te hebben, maar niet iedereen.

“Het kan weleens voorkomen dat door een vaccinatie (zoals bijvoorbeeld bij de griepprik) de bloedsuiker tijdelijk even schommelt. Dat komt soms voor en is vrijwel altijd tijdelijk. In sommige gevallen kunnen de bloedsuikerwaarden langer schommelen en dat is vervelend. Maar zelfs als de bloedsuiker tijdelijk (langer) schommelt door het vaccin, dan wegen de nadelen hiervan niet op tegen de bescherming die het vaccin biedt. Wij raden dus zeker aan om het coronavaccin te nemen.” (Diabetesfonds)

Bij mij persoonlijk duurt de ‘schommeling’ lang. De vraag is dan ook terecht of het wel aan de vaccinatie te wijten is. Er zijn zóveel andere factoren die een rol kunnen spelen! Voorafgaande had ik bijvoorbeeld een maand of vier behoorlijke stress, weinig slaap en hoge werkdruk. Dat kan een grote invloed uitoefenen. Voor mij dus geen aanleiding om de volgende vaccinaties en booster(s) niet te nemen.

Dit soort overwegingen moet je altijd meenemen. Het zegt simpelweg niets als klachten zich voordoen ná een vaccinatie als er meerdere factoren die mee kunnen spelen buiten beschouwing worden gelaten. Er moet sprake zijn van ‘een causaal verband’. Samenloop (correlatie) bewijst hoegenaamd niets.

Gisteren las ik nog de bewering van een (anonieme) twitteraar dat hij ‘darmkanker had gekregen na de vaccinatie’ met als conclusie ‘voor mij geen prik meer!!’. Ik vind het heel naar, als het waar is want het kan ook een ’trol’ zijn, dat iemand darmkanker oploopt. Maar laten we wel zijn: darmkanker krijg je niet twee week na een vaccinatie. Dat ontwikkelt zich over langere tijd.

Dat het zich openbaart na de vaccinatie? Ik relateer dat aan puur toeval. Als de man niet gevaccineerd was geweest had het zich net zo goed geopenbaard op datzelfde moment. Kanker (met uitzaaiingen) is zéker geen bekende bijwerking van de corona-vaccinatie en ik zie het verder ook nergens gemeld of voorkomen in onderzoeken. Het feit dat iets na een vaccinatie gebeurt is niet per definitie gerelateerd áán de vaccinatie. Dat is gewoon echt onzin.

Er worden op dit gebied een heleboel totaal onverantwoorde, zeer suggestieve, claims gedaan. Bijvoorbeeld door de stichting Vaccinvrij (die liefst helemaal nergens tegen vaccineren). Zo schrijven ze bijvoorbeeld:

Na Denemarken, Noorwegen, Zweden en Finland is Australië ook gestopt met het vaccineren van kinderen en jongvolwassenen, omdat de voordelen kennelijk niet opwegen tegen de nadelen. De website van de Australische overheid geeft tegenwoordig aan dat mensen onder de 30 jaar geen vierde dosis Covid-injecties krijgen. En mensen tussen de 30 en de 49 jaar krijgen er alleen een “als ze erom vragen”. Er wordt op de overheidswebsite geen uitleg gegeven op basis waarvan deze verandering van hun beleid is genomen. Kennelijk denkt de Australische regering dat ze wel wegkomt met weer een nieuwe kronkel in haar rampzalige Covid-beleid? De reden dat mensen tot 30 jaar geen vierde booster krijgen is omdat is gebleken dat ze het risico lopen op myocarditis!Stg Vaccinvrij

Zo’n tekst doet bij mij de (weinige) haren recht overeind gaan. Meermaals “kennelijk”, een opmerking als “rampzalige covid-beleid” (zonder grondslag) en dan zonder enig verder bewijs de claim neerleggen “omdat is gebleken dat ze het risico lopen op myocarditis”.

Wie even de website van de Australische overheid checkt ziet dat bovenstaande een complete verdraaiing van de feiten is. Men heeft in juli jl. een aanbeveling gedaan voor een booster voor ouderen en gezegd “die is vanaf nu beschikbaar” en de leeftijdsgroep 30-49 kon vanaf dat moment ook een booster krijgen, op verzoek. Dat betekent niets anders, net als in Nederland, dan dat vanaf dat moment de boostercampagne gestart is en de eerste risico-groepen een booster konden krijgen. De conclusies van Stg. Vaccinvrij zijn dan ook nergens op gebaseerd. Laat staan dat de reden die zij geven ook maar enige grond kent.

Zoals ik in mijn FAQ vermeldt is dit risico namelijk eigenlijk compleet verwaarloosbaar.

Risico myocarditis
Het risico dat een gezond persoon myocarditis krijgt zonder vaccinatie is gemiddeld 10 tot 20 personen op de 100.000. Dat betekent dat een gezond mens een kans tussen de 0,01 tot 0,02 heeft door myocarditis te worden getroffen. Door vaccinatie is dat (zie hieronder, onderzoek Canada onder 19 miljoen mensen) slechts zéér minimaal verhoogd áls er al sprake is van verhoging want er zijn geen vergelijkingscijfers middels onderzoek onder niet gevaccineerde populatie, er is alleen die groep gevolgd die gevaccineerd was.

“The incidence of myocarditis is approximately 1.5 million cases worldwide per year. Incidence is usually estimated between 10 to 20 cases per 100,000 persons. The overall incidence is unknown and probably underdiagnosed.” (NLM)

Onderzoek USA
Onder 43 miljoen mensen is onderzoek gedaan. Conclusie? Het risico dat je myocarditis krijgt na corona is vele malen hoger dan het risico dat je myocarditis krijgt door vaccinatie:

“The overall risk of myocarditis – inflammation of the heart muscle – is substantially higher immediately after being infected with COVID-19 than it is in the weeks following vaccination for the coronavirus, a large new study in England shows.” (American Heart Association News)

Onderzoek Canada
Uit onderzoek in Canada is gebleken dat het risico op myocarditis de 1e-2e week na vaccinatie, met name voor jongere mannen tussen het 18e en 24e levensjaar iets verhoogd is. Het gaat daarbij om een verhoogd risico van 0,0015%

“Among 19 740 741 doses of mRNA vaccines administered, there were 297 reports of myocarditis or pericarditis meeting the inclusion criteria” (JAMA Network)

Vaccin Corona gevaarlijk?

 

Steve Kirch – “misinformation superspreader”

Een ander suggestief artikel dat veel gedeeld werd op sociale media is van de hand van ene Steve Kirch. Steve Kirch is onder andere de bedenker van de optische computermuis en oprichter van zoekmachine InfoSeek (een van de vele voorlopers van Google). Hij heeft meerdere bedrijven gestart en een fortuin verdiend daarmee. Hij word een ‘misinformation superspreader‘ genoemd:

“After boosting unproven covid drugs and campaigning against vaccines, Steve Kirsch was abandoned by his team of scientific advisers—and left out of a job. [..] More recently, he’s adopted extremist positions on covid vaccines, which he alleges are “toxic.” He has claimed that one in 1,000 people who have received mRNA vaccines have died as a result, and even claimed the vaccines “kill more people than they save” at an FDA public forum” (MIT Technology Review)

Kirch claimt onder andere in zijn artikel:

They’ve seen 27 myocarditis cases in a 6 week period for kids under 18. Normally, they see 2 cases a year. So they are seeing an increase of 117X the normal rate. I heard this from a hospital insider. [..] The US government will happily injure hundreds of thousands or millions of kids and it simply just doesn’t matter because there is no liability. [..] Any “fact checker” who wants to fact check my source should contact me. Calling the hospital, getting a denial, and publicizing that as “the truth” is not fact checking.”

Op Twitter heb ik gereageerd naar hem toe, immers hij nodigt daartoe uit, en gezegd dat wat ik hier lees voornamelijk ‘hearsay’ (geruchten) lijkt te zijn en gevraagd naar de bron(nen). Van zijn volgers kreeg ik reacties, met links naar andere obscure bronnen maar geen betrouwbare data, van Kirch zelf.. totale stilte. Geen enkele reactie. Zijn claim dat niemand aansprakelijk is en een overheid ‘met blij gemoed’ honderdduizenden kinderen de dood in wil jagen is bizar.

Zijn beweringen zijn allemaal op basis van ‘anonieme bronnen’. Ik vermoed dat die ‘anonieme bronnen’ zijn linker en rechter duim zijn, waar hij zijn verhaaltjes uit zuigt. Want, onderzoek toont juist aan dat het risico op myocarditis onder gevaccineerden zeven keer lager is dan onder mensen die corona hebben gehad!

Kirch en anderen doen de áánname dat de kinderen, als het al waar is dat er zoveel kinderen hier door getroffen zijn, gevaccineerd zijn. Maar dat is helemaal niet gebruikelijk. Kinderen worden, tenzij ze risicopatient zijn, niet gevaccineerd. Als zijn claim over de toename van myocarditis onder kinderen waar is, is de kans vele malen groter dat de kinderen dit oplopen doordat zij corona hebben gehad.

Vrijspraak Huisarts Rob Elens

Huisarts Rob Elens, die mensen heeft behandeld met Ivermectine en hydroxychloroquine claimde op Twitter dat hij was ‘vrijgesproken’ door het medisch tuchtcollege. Zijn bericht werd met gejuich ontvangen en mensen zagen het als een bevestiging dat deze behandeling ‘goed’ zou zijn en sommigen vroegen zich ook af wanneer hij er weer mee zou beginnen.

vrijspraak rob elens

Wat Elens “vergeet” te vermelden echter is dat er geen sprake is van ‘vrijspraak’ bij een tuchtcollege en sterker: hij heeft een berisping gekregen. De volledige uitspraak is hier te lezen (mirror).

Het Medisch Tuchtcollege heeft geen boete opgelegd omdat Elens de ‘off label’ medicatie toepaste vóór er regels over waren. Echter kreeg hij een berisping, een niet geringe terechtwijzing!!, van het college wegens:

  • ongefundeerde en ongenuanceerde mededelingen;
  • het verstoren van het wetenschappelijk debat;

Het Medisch Tuchtcollege concludeert

De berichten van de huisarts zijn echter niet gedaan binnen een wetenschappelijk gremium en kennen ook niet de nuancering die in een dergelijk
wetenschappelijk debat nodig zijn. Ze hebben daarmee geen enkele bijdrage geleverd aan het wetenschappelijk debat maar hebben – integendeel – het debat verstoord door (wetenschappelijk) ongefundeerde en ongenuanceerde uitlatingen onder een groot lekenpubliek te verspreiden.

Dat Elens en (uiteraard!) Pepijn van Houwelingen, Marga Bult c.s. dan “Victorie” gaan kraaien is onbegrijpelijk en verdraaien van de feiten.

Oversterfte in Nederland

Tot slot nog iets over de oversterfte in Nederland. Ik kwam onderstaande plaatje nog tegen. En dit zeer interessante ‘draadje’ op Twitter.

de onverklaarbare oversterfte

Wat blijkt uit het ‘Twitterdraadje’? Dat er landelijk geen sprake is van oversterfte, maar dat de oversterfte zich concentreert in regio’s waar de vaccinatiegraad het laagst is.

Oversterfte versus vaccinatie per regio

Verder lezen we: “We zien in de grafiek een paar pieken ter hoogte van voorjaar 2020 (1e coronagolf) en twee lagere pieken in winter 2020/2021 (2e coronagolf) en winter 2021/2022 (3e coronagolf). Tussendoor zijn nog een paar periodes geweest met relatief geringe oversterfte.”

» Meer informatie in de FAQ

Delen op: