Het Handboek voor de Klimaatontkenner

Hoeveel invloed heeft de mens op klimaatverandering

Na het ‘Handboek voor de Corona-ontkenners’ komt het blog IAmZero met het Handboek voor de Klimaatontkenner.

Het is niet echt een boek maar een artikel, overzichtelijk ingedeeld, met daarin een aantal argumenten van klimaatontkenners (of beter gezegd: veelal mensen die de gewijzigde weersomstandigheden downplayen) op een rij en daar een reactie op.

“Dát het warmer wordt, staat als een paal boven water, zeker in gebieden waar veel meren en rivieren droog staan. De temperatuur wordt namelijk gemeten, en hoewel u daar misschien anders over denkt, kun je over een temperatuurmeting geen mening hebben.” (IAmZero)

Hoewel het taalgebruik schertsend is, soms wellicht ook kwetsend, is het goed kennis te nemen van dit online Handboek voor Ontkenners. Sterke argumenten, puntig geformuleerd, feitelijk onderbouwd. Daarnaast is er, in mijn ogen, sprake van rake -nogal sarcastische- humor.

Nog een citaat, in het kader van het geld dat wordt uitgegeven in Nederland (maar ook in Duitsland en andere landen) ten behoeve van “slechts 0,000036 graden” daling van de temperatuur:

“U kunt ook van mening zijn dat uw belastinggeld beter besteed kan worden aan zaken die voor u urgenter zijn, zoals het verwijderen van regenboogzebrapaden, of defaitistisch vrezen dat het allemaal niet veel meer uitmaakt. Maar voor al deze dingen hoeft u niet datgene te ontkennen waarvan onomstotelijk vaststaat dat het gebeurt.”

Kosten klimaatmaatregelen

Dat er in Nederland miljarden aan maatregelen uitgegeven wordt is ook voor mij een lastig punt. Ondanks dat ik geen klimaatontkenner ben. Er zjin zoveel urgente problemen (denk aan de zorg!) die geld en aandacht vragen dat het ook in mijn ogen gerechtvaardigd is om te toetsen of deze uitgaven aan “het klimaat” verdedigbaar zijn en of ze wel goed terecht komen.

Domweg geld ergens tegenaan smijten zonder dat je meetbare, specifieke, doelen hebt is precies dat: dom. Ook een overheid en zéker wetenschappers moeten SMART doelen stellen en controleren op de uitkomsten.

Wat echter evenééns niet slim is, oftewel dom: vol in de ontkenning gaan en alles op zijn beloop willen laten onder het motto “het is altijd al zo geweest”.

Klimaatalarmisten en Klimaatontkenners

Probleem met het klimaat is dat er twee extremen zijn; de klimaatalarmisten en de klimaatontkenners. Beide gaan met gestrekt been de discussie in. Dat schiet niet erg op.

Het is niet te ontkennen dat ons klimaat verandert. Anderzijds is het de vraag of we werkelijk élke keer als er eens een overstroming of hevige hagelbui is dit moeten toeschrijven aan de opwarming van de aarde zoals de weermannen en vrouwen tegenwoordig te pas en te onpas doen.

Dat is gewoon een verklaring die niet klopt; immers: overstromingen ontstaan ook regelmatig door erosie als gevolg van bijvoorbeeld ontbossing (ten behoeve van lanbouw of industrie). Een bekend voorbeeld hiervan is Pakistan. Daar is het probleem al sinds 1970 gaande, was het in 2010 al zeer urgent en is het alleen maar urgenter geworden (NOS, 2022).

En dan komt het KNMI met de claim: “Grote delen van Pakistan in Zuid-Azië hadden deze zomer te maken met extreem veel regen tijdens de moesson. Hierdoor kwamen grote delen van het land onder water te staan. Klimaatverandering heeft naar alle waarschijnlijkheid bijgedragen aan de intensiteit van deze moessonregens.”.

Já, er is sprake van meer regen, en néé, de oorzaak van de overstromingen is geen klimaatverandering maar menselijk handelen (ontbossing) zoals inmiddels al vijftig jaar bekend én voorspeld werd.

Dit soort berichtgeving is voer voor de klimaatontkenners! Het KNMI zou hier veel zorgvuldiger mee moeten omgaan. Maar net zoals er sprake is van kokervisie bij de klimaatontkenners, is die er ook bij de klimaatalarmisten.

Bloedrode weerkaarten - Florence, 2017

Florence tijdens de hittegolf “Lucifer”, 2017 – onhoudbaar heet in de stad

Klimaatverandering in het verleden

Zoals ik al eens constateerde: in het verleden zijn er natuurlijk wel degelijk grote en kleinere veranderingen in het klimaat geweest. Een voorbeeld van een sterke verandering in het klimaat is het verdwijnen van Doggerland en de ondergang van de Zeevolken in 1200 v.C. door klimaatverandering.

Beide veranderingen vonden plaats zonder dat er sprake was van invloed van de mens en waren bijzonder heftig met grote invloed op mens en maatschappij. Dat heeft als belangrijke oorzaak een gebrek aan aanpassingsvermogen van de mens én het feit dat mensen indertijd het niet konden onderkennen of zien aankomen; immers: ze hadden geen wetenschap op het gebied van het weer en klimaat.

In Nederland is er eeuwenlang wijn verbouwd. Tegenwoordig ook weer mondjesmaat en experimenteel, nog niet grootschalig en alleen met speciale druivensoorten, maar dat toont op zijn minst aan dat het hier warmer was dan nu het geval is.

Klimaatontkenners die wijzen op deze fenomenen hebben wel degelijk een valide punt als zij stellen dat het klimaat altijd aan verandering onderhevig is geweest, echter betekent dit niet dat de huidige klimaatverandering ‘normaal’ is.

Ondergang Romeinse Rijk
De ondergang van het Romeinse Rijk was mede te wijten aan het veranderende klimaat. Een klimaatverandering waarvan gezegd wordt dat dit mede te wijten is aan hun eigen handelwijze:

De grootschalige Romeinse mijnbouw deed ook de uitstoot van het broeikasgas methaan vanaf de eerste eeuw exponentieel (en nu nog meetbaar) toenemen. De mate van luchtvervuiling ten tijde van het hoogtepunt van het Romeinse Rijk die zo vast te stellen is, werd pas weer overtroffen tijdens en na de Industriële Revolutie van de achttiende en negentiende eeuw. Voeg hier nog eens de grootschalige ontbossing aan toe en het moge duidelijk zijn dat er van een modern milieubewustzijn nog geen sprake was. (Kennislink).

Klimaatontkenners die stellen dat de mens geen invloed heeft op weersomstandigheden en klimaat zitten er dus, historisch gezien, aantoonbaar naast. Nu was de invloed van het Romeinse Rijk, hoewel kennelijk nog steeds meetbaar, relatief eenvoudig terug te draaien. Door de ondergang van dit rijk veranderde de situatie weer.

Of dit in onze huidige wereld zo is? Dat betwijfel ik. De schade is op een veel grotere schaal toegebracht en waarschijnlijk onomkeerbaar. Mogelijk dat een oplossing voor de problemen is: het ten onder gaan van de huidige westerse consumptiemaatschappij..

Weersverwachting en het Klimaat

De gangbaarste weersverwachtingen gaan niet verder dan vijftien dagen vooruit, schrijft het KNMI. Dat heeft te volgens hen te maken met de chaostheorie: een minimale verstoring kan na verloop uitgroeien tot een grote verandering in het weer.

Ondanks dat het weer nog geen veertien dagen vooruit accuraat te voorspellen is, is dit voor het klimaat volgens het KNMI wel zo. Dat klinkt ongeloofwaardig voor veel mensen en ten dele is het ook niet meer dan een verwachting. Het is volstrekt onmogelijk nu al te weten hoe het klimaat in het jaar 2100 er uit gaat zien; broeikasgassen of niet. Zie de eerder aangehaalde extreme wijzigingen met grote impact op mens en dier.

Een paar vulkaanuitbarstingen, verandering van de warme golfstroom, het kan alles veranderen.

Aanpassingsvermogen

In mijn ogen toont de geschiedenis ook aan dat de invloed van de mens in in het verleden over het algemeen verwaarloosbaar was. De eerdergenoemde Romeinen daargelaten. Het grootste probleem voor de mensheid, maar vooral voor de dierenwereld, is het gebrek aan aanpassingsvermogen. Mens én dier kan zich maar moeilijk aanpassen! En dit kan desastreus uitpakken.

Het is de vraag of wij het klimaat naar onze hand kunnen zetten, de wereld is niet zo maakbaar als veel wetenschappers denken. Ik geloof zeker dat het klimaat verandert, dat wij daar voor een deel ook zéker invloed op hebben maar dat anderzijds het klimaat niet maakbaar is.

Belangrijk is dat de wetenschap niet alleen doet aan alarmisme maar ook op zoek gaat naar oplossingen om met het probleem om te gaan (klimaat adaptatie).

Zolang de wetenschap alleen maar naar, voornamelijk, CO2 als oorzaak blijft wijzigen, er alleen maar wordt ingezet op “temperatuur naar beneden brengen” worden we straks, net als de zeevolken voor ons, overvallen door de gevolgen.

Want dát er allerlei problemen gaande zijn en op ons afkomen (stijgende temperaturen, extreme weersomstandigheden, stijgende zeespiegel) staat vast én is, vooralsnog, onomkeerbaar.

Meer over dit onderwerp:

Delen op: